Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Motivace k dobrovolnictví v sociálních službách

Motivace k dobrovolnictví v sociálních službách

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Haratková
Šetření:20. 02. 2022 - 20. 03. 2022
Počet respondentů:159
Počet otázek (max/průměr):39 / 17.16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

mé jméno je Martina Haratková a jsem studenkou oboru Sociální pedagogika na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Ve své diplomové práci se věnuji motivaci k dobrovolnictví v sociálních službách. Obracím se na Vás s prosbou o spolupráci při vyplnění dotazníku, který je nedílnou součástí této práce.

Dotazník je zcela anonymní.

 

Odpovědi respondentů

1. Věnuji se dobrovolnictví v sociálních službách

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9056,96 %56,6 %  
ano6843,04 %42,77 %  

Graf

2. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4869,57 %30,19 %  
muž1420,29 %8,81 %  
nechci uvádět710,14 %4,4 %  

Graf

3. Do jaké věkové skupiny spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-40 let2231,88 %13,84 %  
18-24 let1826,09 %11,32 %  
41-55 let1623,19 %10,06 %  
56-64 let811,59 %5,03 %  
65 let a více57,25 %3,14 %  

Graf

4. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské2130,43 %13,21 %  
středoškolské s maturitou1724,64 %10,69 %  
středoškolské1318,84 %8,18 %  
vyšší odborné1014,49 %6,29 %  
vyučen68,7 %3,77 %  
základní22,9 %1,26 %  

Graf

5. V současné době jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec/ OSVČ1927,54 %11,95 %  
na mateřské/rodičovské dovolené1826,09 %11,32 %  
student1217,39 %7,55 %  
jsem v důchodu1217,39 %7,55 %  
nezaměstnaný45,8 %2,52 %  
zaměstnanec34,35 %1,89 %  
OSVČ11,45 %0,63 %  

Graf

6. Jak dlouho působíte jako dobrovolník?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 1 rok2840,58 %17,61 %  
více než 3 roky1826,09 %11,32 %  
6-12 měsíců1724,64 %10,69 %  
0-6 měsíců68,7 %3,77 %  

Graf

7. Jaká byla Vaše hlavní motivace stát se dobrovolníkem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobní růst (seberozvoj)2028,99 %12,58 %  
pomáhat druhým1927,54 %11,95 %  
kariéra (zkušenosti, kontakty)1420,29 %8,81 %  
náboženské přesvědčení1115,94 %6,92 %  
miluji bližního svého11,45 %0,63 %  
Nejprve výzva, vyzkoušet to. Potom už nový životní styl, ,,druhá rodina" v okruhu dobrovolníků11,45 %0,63 %  
chodil jsem do skautu a tak teď dobrovolničím11,45 %0,63 %  
smysluplně trávit volný čas11,45 %0,63 %  
moc volného času11,45 %0,63 %  

Graf

8. Existuje na dobrovolnictví něco, co vás demotivuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4564,29 %28,3 %  
ne2535,71 %15,72 %  

Graf

9. Který aspekt dobrovolnictví Vás demotivuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatek času920,45 %5,66 %  
psychická zátěž818,18 %5,03 %  
neshody se zaměstnanci/ kolegy818,18 %5,03 %  
nesplňuje mé očekávání715,91 %4,4 %  
fyzická náročnost613,64 %3,77 %  
neshody s klienty36,82 %1,89 %  
Nula financí.12,27 %0,63 %  
Málo kdo to ocení, berou mou práci už jako samozrejmost12,27 %0,63 %  
trvalá neudržitelnost projektu v Africe12,27 %0,63 %  

Graf

10. Dobrovolnictví mi může otevřít dveře do míst, kde bych rád/a pracoval/a.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
vůbec není důležité vs. mimořádně důležité1-2-3-4-5-6-74.0872.949

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

11. Moji přátelé jsou dobrovolníci.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
vůbec není důležité vs. mimořádně důležité1-2-3-4-5-6-74.0722.415

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

12. Mám starost o ty, kteří jsou méně šťastní, než jsem já.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
vůbec není důležité vs. mimořádně důležité1-2-3-4-5-6-75.0431.868

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

13. Lidé, s nimiž mám blízký vztah, chtějí, abych byl/a dobrovolníkem.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
vůbec není důležité vs. mimořádně důležité1-2-3-4-5-6-73.6813.116

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

14. Dobrovolnictví mi dává pocit důležitosti.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
vůbec není důležité vs. mimořádně důležité1-2-3-4-5-6-74.872.403

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

15. Osoby, které znám, sdílejí zájem o služby pro společnost.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
vůbec není důležité vs. mimořádně důležité1-2-3-4-5-6-74.3772.786

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

16. Bez ohledu na to, jak špatně se cítím, dobrovolnictví mi na to pomáhá zapomenout.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
vůbec není důležité vs. mimořádně důležité1-2-3-4-5-6-74.4032.658

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

17. Mám opravdovou starost právě o tu skupinu osob, které pomáhám.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
vůbec není důležité vs. mimořádně důležité1-2-3-4-5-6-74.8972.416

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

18. Díky dobrovolnictví se cítím méně osamělý/á.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
vůbec není důležité vs. mimořádně důležité1-2-3-4-5-6-74.2352.739

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

19. Mohu získat nové kontakty, které mi pomohou v mé pracovní kariéře.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
vůbec není důležité vs. mimořádně důležité1-2-3-4-5-6-74.6762.984

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

20. Dobrovolnická práce mě zbavuje jistého pocitu viny, že mám v životě víc štěstí než jiní.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
vůbec není důležité vs. mimořádně důležité1-2-3-4-5-6-74.062.653

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

21. Mohu se naučit více o věcech, s nimiž se při práci dobrovolníka setkávám.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
vůbec není důležité vs. mimořádně důležité1-2-3-4-5-6-75.4711.69

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

22. Dobrovolnictví zvyšuje mou sebeúctu.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
vůbec není důležité vs. mimořádně důležité1-2-3-4-5-6-75.1472.096

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

23. Dobrovolnictví mi umožňuje vidět věci z jiného pohledu.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
vůbec není důležité vs. mimořádně důležité1-2-3-4-5-6-75.5152.044

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

24. Dobrovolnictví mi umožňuje zkoumat různé profesní možnosti.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
vůbec není důležité vs. mimořádně důležité1-2-3-4-5-6-74.9562.307

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

25. Cítím soucit vůči lidem v nouzi.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
vůbec není důležité vs. mimořádně důležité1-2-3-4-5-6-75.2351.445

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

26. Lidé, s nimiž mám blízký vztah, si vysoce cení služby pro společnost.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
vůbec není důležité vs. mimořádně důležité1-2-3-4-5-6-74.0742.656

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

27. Dobrovolnictví mi umožňuje učit se praktickou zkušeností.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
vůbec není důležité vs. mimořádně důležité1-2-3-4-5-6-75.1762.234

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

28. Cítím, že je důležité pomáhat druhým

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
vůbec není důležité vs. mimořádně důležité1-2-3-4-5-6-75.4712.102

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

29. Dobrovolnictví mi pomáhá řešit vlastní osobní problémy.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
vůbec není důležité vs. mimořádně důležité1-2-3-4-5-6-74.0443.042

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

30. Dobrovolnictví mi pomůže uspět ve zvolené profesi.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
vůbec není důležité vs. mimořádně důležité1-2-3-4-5-6-74.5292.543

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

31. Mohu něco udělat pro věc, která je pro mě důležitá.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
vůbec není důležité vs. mimořádně důležité1-2-3-4-5-6-75.062.802

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

32. Dobrovolnictví je pro mé nejbližší důležitá činnost.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
vůbec není důležité vs. mimořádně důležité1-2-3-4-5-6-74.2842.89

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

33. Dobrovolnictví je dobrý únik z mých vlastních problémů.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
vůbec není důležité vs. mimořádně důležité1-2-3-4-5-6-73.7942.634

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

34. Mohu se učit, jak jednat s různými lidmi.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
vůbec není důležité vs. mimořádně důležité1-2-3-4-5-6-75.3382.136

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

35. Díky dobrovolnictví se cítím potřebným/ou.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
vůbec není důležité vs. mimořádně důležité1-2-3-4-5-6-74.7652.592

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

36. Díky dobrovolnictví mám ze sebe lepší pocit.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
vůbec není důležité vs. mimořádně důležité1-2-3-4-5-6-74.8092.39

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

37. Dobrovolnická zkušenost bude v mém životopise vypadat dobře.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
vůbec není důležité vs. mimořádně důležité1-2-3-4-5-6-74.0153.367

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

38. Dobrovolnictví je způsob, jak získat nové přátele.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
vůbec není důležité vs. mimořádně důležité1-2-3-4-5-6-75.0152.338

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

39. Mohu prozkoumat své vlastní síly.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
vůbec není důležité vs. mimořádně důležité1-2-3-4-5-6-75.2652.224

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Věnuji se dobrovolnictví v sociálních službách

 • odpověď ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 2. Pohlaví
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 18-24 let na otázku 3. Do jaké věkové skupiny spadáte?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 25-40 let na otázku 3. Do jaké věkové skupiny spadáte?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské na otázku 4. Nejvyšší dosažené vzdělání
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské s maturitou na otázku 4. Nejvyšší dosažené vzdělání
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyšší odborné na otázku 4. Nejvyšší dosažené vzdělání
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jsem v důchodu na otázku 5. V současné době jsem
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi na mateřské/rodičovské dovolené na otázku 5. V současné době jsem
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 5. V současné době jsem
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi zaměstnanec/ OSVČ na otázku 5. V současné době jsem
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6-12 měsíců na otázku 6. Jak dlouho působíte jako dobrovolník?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi více než 3 roky na otázku 6. Jak dlouho působíte jako dobrovolník?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi kariéra (zkušenosti, kontakty) na otázku 7. Jaká byla Vaše hlavní motivace stát se dobrovolníkem?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi náboženské přesvědčení na otázku 7. Jaká byla Vaše hlavní motivace stát se dobrovolníkem?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi osobní růst (seberozvoj) na otázku 7. Jaká byla Vaše hlavní motivace stát se dobrovolníkem?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 3 na otázku 10. Dobrovolnictví mi může otevřít dveře do míst, kde bych rád/a pracoval/a.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 4 na otázku 10. Dobrovolnictví mi může otevřít dveře do míst, kde bych rád/a pracoval/a.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 2 na otázku 11. Moji přátelé jsou dobrovolníci.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 4 na otázku 11. Moji přátelé jsou dobrovolníci.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 5 na otázku 11. Moji přátelé jsou dobrovolníci.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 6 na otázku 11. Moji přátelé jsou dobrovolníci.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Existuje na dobrovolnictví něco, co vás demotivuje?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 5 na otázku 12. Mám starost o ty, kteří jsou méně šťastní, než jsem já.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 6 na otázku 12. Mám starost o ty, kteří jsou méně šťastní, než jsem já.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 7 na otázku 12. Mám starost o ty, kteří jsou méně šťastní, než jsem já.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 1 na otázku 13. Lidé, s nimiž mám blízký vztah, chtějí, abych byl/a dobrovolníkem.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 2 na otázku 13. Lidé, s nimiž mám blízký vztah, chtějí, abych byl/a dobrovolníkem.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 5 na otázku 13. Lidé, s nimiž mám blízký vztah, chtějí, abych byl/a dobrovolníkem.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 4 na otázku 14. Dobrovolnictví mi dává pocit důležitosti.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 6 na otázku 14. Dobrovolnictví mi dává pocit důležitosti.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 7 na otázku 14. Dobrovolnictví mi dává pocit důležitosti.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 3 na otázku 15. Osoby, které znám, sdílejí zájem o služby pro společnost.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 4 na otázku 15. Osoby, které znám, sdílejí zájem o služby pro společnost.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 5 na otázku 15. Osoby, které znám, sdílejí zájem o služby pro společnost.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 6 na otázku 15. Osoby, které znám, sdílejí zájem o služby pro společnost.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 4 na otázku 16. Bez ohledu na to, jak špatně se cítím, dobrovolnictví mi na to pomáhá zapomenout.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 6 na otázku 16. Bez ohledu na to, jak špatně se cítím, dobrovolnictví mi na to pomáhá zapomenout.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 6 na otázku 17. Mám opravdovou starost právě o tu skupinu osob, které pomáhám.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 7 na otázku 17. Mám opravdovou starost právě o tu skupinu osob, které pomáhám.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 3 na otázku 18. Díky dobrovolnictví se cítím méně osamělý/á.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 4 na otázku 18. Díky dobrovolnictví se cítím méně osamělý/á.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 5 na otázku 18. Díky dobrovolnictví se cítím méně osamělý/á.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 4 na otázku 19. Mohu získat nové kontakty, které mi pomohou v mé pracovní kariéře.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 6 na otázku 19. Mohu získat nové kontakty, které mi pomohou v mé pracovní kariéře.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 7 na otázku 19. Mohu získat nové kontakty, které mi pomohou v mé pracovní kariéře.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 4 na otázku 20. Dobrovolnická práce mě zbavuje jistého pocitu viny, že mám v životě víc štěstí než jiní.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 5 na otázku 21. Mohu se naučit více o věcech, s nimiž se při práci dobrovolníka setkávám.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 7 na otázku 21. Mohu se naučit více o věcech, s nimiž se při práci dobrovolníka setkávám.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 4 na otázku 22. Dobrovolnictví zvyšuje mou sebeúctu.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 5 na otázku 22. Dobrovolnictví zvyšuje mou sebeúctu.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 7 na otázku 22. Dobrovolnictví zvyšuje mou sebeúctu.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 5 na otázku 23. Dobrovolnictví mi umožňuje vidět věci z jiného pohledu.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 7 na otázku 23. Dobrovolnictví mi umožňuje vidět věci z jiného pohledu.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 4 na otázku 24. Dobrovolnictví mi umožňuje zkoumat různé profesní možnosti.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 5 na otázku 24. Dobrovolnictví mi umožňuje zkoumat různé profesní možnosti.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 6 na otázku 24. Dobrovolnictví mi umožňuje zkoumat různé profesní možnosti.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 7 na otázku 24. Dobrovolnictví mi umožňuje zkoumat různé profesní možnosti.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 5 na otázku 25. Cítím soucit vůči lidem v nouzi.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 3 na otázku 26. Lidé, s nimiž mám blízký vztah, si vysoce cení služby pro společnost.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 4 na otázku 26. Lidé, s nimiž mám blízký vztah, si vysoce cení služby pro společnost.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 5 na otázku 26. Lidé, s nimiž mám blízký vztah, si vysoce cení služby pro společnost.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 6 na otázku 26. Lidé, s nimiž mám blízký vztah, si vysoce cení služby pro společnost.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 4 na otázku 27. Dobrovolnictví mi umožňuje učit se praktickou zkušeností.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 5 na otázku 27. Dobrovolnictví mi umožňuje učit se praktickou zkušeností.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 7 na otázku 27. Dobrovolnictví mi umožňuje učit se praktickou zkušeností.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 4 na otázku 28. Cítím, že je důležité pomáhat druhým
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 5 na otázku 28. Cítím, že je důležité pomáhat druhým
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 7 na otázku 28. Cítím, že je důležité pomáhat druhým
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 3 na otázku 29. Dobrovolnictví mi pomáhá řešit vlastní osobní problémy.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 4 na otázku 29. Dobrovolnictví mi pomáhá řešit vlastní osobní problémy.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 3 na otázku 30. Dobrovolnictví mi pomůže uspět ve zvolené profesi.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 5 na otázku 30. Dobrovolnictví mi pomůže uspět ve zvolené profesi.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 6 na otázku 30. Dobrovolnictví mi pomůže uspět ve zvolené profesi.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 4 na otázku 31. Mohu něco udělat pro věc, která je pro mě důležitá.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 5 na otázku 31. Mohu něco udělat pro věc, která je pro mě důležitá.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 6 na otázku 31. Mohu něco udělat pro věc, která je pro mě důležitá.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 4 na otázku 32. Dobrovolnictví je pro mé nejbližší důležitá činnost.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 5 na otázku 32. Dobrovolnictví je pro mé nejbližší důležitá činnost.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 3 na otázku 33. Dobrovolnictví je dobrý únik z mých vlastních problémů.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 5 na otázku 33. Dobrovolnictví je dobrý únik z mých vlastních problémů.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 4 na otázku 34. Mohu se učit, jak jednat s různými lidmi.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 5 na otázku 34. Mohu se učit, jak jednat s různými lidmi.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 7 na otázku 34. Mohu se učit, jak jednat s různými lidmi.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 4 na otázku 35. Díky dobrovolnictví se cítím potřebným/ou.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 5 na otázku 35. Díky dobrovolnictví se cítím potřebným/ou.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 6 na otázku 35. Díky dobrovolnictví se cítím potřebným/ou.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 4 na otázku 36. Díky dobrovolnictví mám ze sebe lepší pocit.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 5 na otázku 36. Díky dobrovolnictví mám ze sebe lepší pocit.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 6 na otázku 36. Díky dobrovolnictví mám ze sebe lepší pocit.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 4 na otázku 37. Dobrovolnická zkušenost bude v mém životopise vypadat dobře.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 5 na otázku 37. Dobrovolnická zkušenost bude v mém životopise vypadat dobře.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 6 na otázku 37. Dobrovolnická zkušenost bude v mém životopise vypadat dobře.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 4 na otázku 38. Dobrovolnictví je způsob, jak získat nové přátele.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 6 na otázku 38. Dobrovolnictví je způsob, jak získat nové přátele.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 7 na otázku 38. Dobrovolnictví je způsob, jak získat nové přátele.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 5 na otázku 39. Mohu prozkoumat své vlastní síly.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 6 na otázku 39. Mohu prozkoumat své vlastní síly.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 7 na otázku 39. Mohu prozkoumat své vlastní síly.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 2. Pohlaví
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi více než 1 rok na otázku 6. Jak dlouho působíte jako dobrovolník?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 6 na otázku 34. Mohu se učit, jak jednat s různými lidmi.
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Existuje na dobrovolnictví něco, co vás demotivuje?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 6 na otázku 25. Cítím soucit vůči lidem v nouzi.
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysokoškolské na otázku 4. Nejvyšší dosažené vzdělání
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi pomáhat druhým na otázku 7. Jaká byla Vaše hlavní motivace stát se dobrovolníkem?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 5 na otázku 17. Mám opravdovou starost právě o tu skupinu osob, které pomáhám.
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 5 na otázku 20. Dobrovolnická práce mě zbavuje jistého pocitu viny, že mám v životě víc štěstí než jiní.
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 6 na otázku 23. Dobrovolnictví mi umožňuje vidět věci z jiného pohledu.
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 5 na otázku 14. Dobrovolnictví mi dává pocit důležitosti.
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 6 na otázku 21. Mohu se naučit více o věcech, s nimiž se při práci dobrovolníka setkávám.
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 6 na otázku 22. Dobrovolnictví zvyšuje mou sebeúctu.
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 6 na otázku 28. Cítím, že je důležité pomáhat druhým
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 7 na otázku 31. Mohu něco udělat pro věc, která je pro mě důležitá.
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 41-55 let na otázku 3. Do jaké věkové skupiny spadáte?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 6 na otázku 27. Dobrovolnictví mi umožňuje učit se praktickou zkušeností.
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 5 na otázku 38. Dobrovolnictví je způsob, jak získat nové přátele.
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 5 na otázku 16. Bez ohledu na to, jak špatně se cítím, dobrovolnictví mi na to pomáhá zapomenout.
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 6 na otázku 18. Díky dobrovolnictví se cítím méně osamělý/á.
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 1 na otázku 37. Dobrovolnická zkušenost bude v mém životopise vypadat dobře.
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 4 na otázku 13. Lidé, s nimiž mám blízký vztah, chtějí, abych byl/a dobrovolníkem.
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 2 na otázku 26. Lidé, s nimiž mám blízký vztah, si vysoce cení služby pro společnost.
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 6 na otázku 29. Dobrovolnictví mi pomáhá řešit vlastní osobní problémy.
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 7 na otázku 35. Díky dobrovolnictví se cítím potřebným/ou.

2. Pohlaví

 • odpověď žena:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 5 na otázku 16. Bez ohledu na to, jak špatně se cítím, dobrovolnictví mi na to pomáhá zapomenout.
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 2 na otázku 13. Lidé, s nimiž mám blízký vztah, chtějí, abych byl/a dobrovolníkem.
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 6 na otázku 30. Dobrovolnictví mi pomůže uspět ve zvolené profesi.
  • zobrazit další souvislosti
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 7 na otázku 35. Díky dobrovolnictví se cítím potřebným/ou.

3. Do jaké věkové skupiny spadáte?

 • odpověď 18-24 let:
  • 8.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 5. V současné době jsem

8. Existuje na dobrovolnictví něco, co vás demotivuje?

 • odpověď ano:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec není důležité [1-2-3-4-5-6-7] mimořádně důležité: 6 na otázku 29. Dobrovolnictví mi pomáhá řešit vlastní osobní problémy.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věnuji se dobrovolnictví v sociálních službách

2. Pohlaví

3. Do jaké věkové skupiny spadáte?

4. Nejvyšší dosažené vzdělání

5. V současné době jsem

6. Jak dlouho působíte jako dobrovolník?

7. Jaká byla Vaše hlavní motivace stát se dobrovolníkem?

8. Existuje na dobrovolnictví něco, co vás demotivuje?

10. Dobrovolnictví mi může otevřít dveře do míst, kde bych rád/a pracoval/a.

11. Moji přátelé jsou dobrovolníci.

12. Mám starost o ty, kteří jsou méně šťastní, než jsem já.

13. Lidé, s nimiž mám blízký vztah, chtějí, abych byl/a dobrovolníkem.

14. Dobrovolnictví mi dává pocit důležitosti.

15. Osoby, které znám, sdílejí zájem o služby pro společnost.

16. Bez ohledu na to, jak špatně se cítím, dobrovolnictví mi na to pomáhá zapomenout.

17. Mám opravdovou starost právě o tu skupinu osob, které pomáhám.

18. Díky dobrovolnictví se cítím méně osamělý/á.

19. Mohu získat nové kontakty, které mi pomohou v mé pracovní kariéře.

20. Dobrovolnická práce mě zbavuje jistého pocitu viny, že mám v životě víc štěstí než jiní.

21. Mohu se naučit více o věcech, s nimiž se při práci dobrovolníka setkávám.

22. Dobrovolnictví zvyšuje mou sebeúctu.

23. Dobrovolnictví mi umožňuje vidět věci z jiného pohledu.

24. Dobrovolnictví mi umožňuje zkoumat různé profesní možnosti.

25. Cítím soucit vůči lidem v nouzi.

26. Lidé, s nimiž mám blízký vztah, si vysoce cení služby pro společnost.

27. Dobrovolnictví mi umožňuje učit se praktickou zkušeností.

28. Cítím, že je důležité pomáhat druhým

29. Dobrovolnictví mi pomáhá řešit vlastní osobní problémy.

30. Dobrovolnictví mi pomůže uspět ve zvolené profesi.

31. Mohu něco udělat pro věc, která je pro mě důležitá.

32. Dobrovolnictví je pro mé nejbližší důležitá činnost.

33. Dobrovolnictví je dobrý únik z mých vlastních problémů.

34. Mohu se učit, jak jednat s různými lidmi.

35. Díky dobrovolnictví se cítím potřebným/ou.

36. Díky dobrovolnictví mám ze sebe lepší pocit.

37. Dobrovolnická zkušenost bude v mém životopise vypadat dobře.

38. Dobrovolnictví je způsob, jak získat nové přátele.

39. Mohu prozkoumat své vlastní síly.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věnuji se dobrovolnictví v sociálních službách

2. Pohlaví

3. Do jaké věkové skupiny spadáte?

4. Nejvyšší dosažené vzdělání

5. V současné době jsem

6. Jak dlouho působíte jako dobrovolník?

7. Jaká byla Vaše hlavní motivace stát se dobrovolníkem?

8. Existuje na dobrovolnictví něco, co vás demotivuje?

10. Dobrovolnictví mi může otevřít dveře do míst, kde bych rád/a pracoval/a.

11. Moji přátelé jsou dobrovolníci.

12. Mám starost o ty, kteří jsou méně šťastní, než jsem já.

13. Lidé, s nimiž mám blízký vztah, chtějí, abych byl/a dobrovolníkem.

14. Dobrovolnictví mi dává pocit důležitosti.

15. Osoby, které znám, sdílejí zájem o služby pro společnost.

16. Bez ohledu na to, jak špatně se cítím, dobrovolnictví mi na to pomáhá zapomenout.

17. Mám opravdovou starost právě o tu skupinu osob, které pomáhám.

18. Díky dobrovolnictví se cítím méně osamělý/á.

19. Mohu získat nové kontakty, které mi pomohou v mé pracovní kariéře.

20. Dobrovolnická práce mě zbavuje jistého pocitu viny, že mám v životě víc štěstí než jiní.

21. Mohu se naučit více o věcech, s nimiž se při práci dobrovolníka setkávám.

22. Dobrovolnictví zvyšuje mou sebeúctu.

23. Dobrovolnictví mi umožňuje vidět věci z jiného pohledu.

24. Dobrovolnictví mi umožňuje zkoumat různé profesní možnosti.

25. Cítím soucit vůči lidem v nouzi.

26. Lidé, s nimiž mám blízký vztah, si vysoce cení služby pro společnost.

27. Dobrovolnictví mi umožňuje učit se praktickou zkušeností.

28. Cítím, že je důležité pomáhat druhým

29. Dobrovolnictví mi pomáhá řešit vlastní osobní problémy.

30. Dobrovolnictví mi pomůže uspět ve zvolené profesi.

31. Mohu něco udělat pro věc, která je pro mě důležitá.

32. Dobrovolnictví je pro mé nejbližší důležitá činnost.

33. Dobrovolnictví je dobrý únik z mých vlastních problémů.

34. Mohu se učit, jak jednat s různými lidmi.

35. Díky dobrovolnictví se cítím potřebným/ou.

36. Díky dobrovolnictví mám ze sebe lepší pocit.

37. Dobrovolnická zkušenost bude v mém životopise vypadat dobře.

38. Dobrovolnictví je způsob, jak získat nové přátele.

39. Mohu prozkoumat své vlastní síly.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Haratková, M.Motivace k dobrovolnictví v sociálních službách (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://motivace-dobrovolnictvi-soci.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.