Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Motivace dospělých k dalšímu formálnímu vzdělávání

Motivace dospělých k dalšímu formálnímu vzdělávání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marcela Budilová
Šetření:08. 02. 2019 - 22. 03. 2019
Počet respondentů:577
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

TENTO DATAZNÍK JE URČEN DOSPĚLÝM, KTEŘÍ UKONČILI ŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A ZNOVU SE DO NĚJ VRÁTILI AŽ PO NĚJAKÉ DOBĚ.

Dovoluji si Vás tímto požádat o spolupráci při výzkumném šetření, které se týká školského vzdělávání dospělých, motivací a bariér se kterými se setkávají. Výsledky budou použity v mé diplomové práci.

Moc děkuji. Marcela

Vyberte vždy alespoň jednu odpověď.

 

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena36162,56 %62,56 %  
muž21637,44 %37,44 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30-3920735,88 %35,88 %  
25-2911219,41 %19,41 %  
40-4910017,33 %17,33 %  
20-249316,12 %16,12 %  
50-59335,72 %5,72 %  
60 a více325,55 %5,55 %  

Graf

3. V jakém žijete kraji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha11620,1 %20,1 %  
Středočeský10017,33 %17,33 %  
Moravskoslezský559,53 %9,53 %  
Plzeňský457,8 %7,8 %  
Liberecký427,28 %7,28 %  
Jihomoravský417,11 %7,11 %  
Jihočeský315,37 %5,37 %  
Karlovarský274,68 %4,68 %  
Ústecký254,33 %4,33 %  
Vysočina244,16 %4,16 %  
Olomoucký233,99 %3,99 %  
Královehradecký193,29 %3,29 %  
Zlínský162,77 %2,77 %  
Pardubický132,25 %2,25 %  

Graf

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské38166,03 %66,03 %  
Střední vzdělání s maturitou15026 %26 %  
Vyšší odborné264,51 %4,51 %  
Střední vzdělání s výučním listem132,25 %2,25 %  
Základní71,21 %1,21 %  

Graf

5. Jaký je Váš ekonomický status?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec v soukromém sektoru18231,54 %31,54 %  
Zaměstnanec ve státním sektoru17530,33 %30,33 %  
Student/ka6511,27 %11,27 %  
Na mateřské dovolené529,01 %9,01 %  
Zaměstnanec ve veřejném sektoru315,37 %5,37 %  
Důchodce305,2 %5,2 %  
Osoba samostatně výdělečně činná274,68 %4,68 %  
Momentálně nezaměstnaný/á101,73 %1,73 %  
Podnikatel/ka50,87 %0,87 %  

Graf

6. Jaká byla hlavní motivace začít znovu studovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kariérní perspektiva a dosažení vyššího příjmu28749,74 %49,74 %  
Osobní rozvoj a získání uznání okolí18031,2 %31,2 %  
Zájem o studijní obor17530,33 %30,33 %  
Vidina nového lepšího zaměstnání14825,65 %25,65 %  
Uspokojení z nově získaných znalostí13022,53 %22,53 %  
Požadavek zaměstnavatele8013,86 %13,86 %  
Seznámení se s novými lidmi447,63 %7,63 %  
Podněty od rodiny nebo přátel437,45 %7,45 %  
Využití volného času417,11 %7,11 %  

Graf

7. V případě, že jste zaměstnaný/á přispívá Vám zaměstnavatel na studium?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepřispívá32756,67 %56,67 %  
Nejsem zaměstnaný/á12321,32 %21,32 %  
Poskytuje mi pouze placené volno8214,21 %14,21 %  
Ano, platí školné a poskytuje mi placené volno193,29 %3,29 %  
Ano,platí školné111,91 %1,91 %  
Platí pouze cestovné91,56 %1,56 %  
Ano, platí školné i cestovné61,04 %1,04 %  

Graf

8. Kdo Vás ve studiu nejvíce podporuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodina42573,66 %73,66 %  
Přátelé13924,09 %24,09 %  
Nikdo9516,46 %16,46 %  
Zaměstnavatel6911,96 %11,96 %  
Kolegové335,72 %5,72 %  

Graf

9. Máte pocit, že Vaše motivace ke studiu postupně:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je stále stejná27649,37 %47,83 %  
Klesá13724,51 %23,74 %  
Roste8114,49 %14,04 %  
Nedokážu posoudit6511,63 %11,27 %  

Graf

10. Jaké jsou Vaše plány či očekávání po úspěšném ukončení studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hledání nového perspektivnějšího zaměstnání23240,21 %40,21 %  
Kariérní postup ve stávajícím zaměstnání15927,56 %27,56 %  
Neplánuji žádné změny12922,36 %22,36 %  
Ocenění ze strany rodiny,přátel, pochvala od zaměstnavatele417,11 %7,11 %  
Začnu podnikat162,77 %2,77 %  

Graf

11. Co vnímáte jako největší bariéru studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostatek času35761,87 %61,87 %  
Finanční zátěž17229,81 %29,81 %  
Obtížné zvládání studijních požadavků13523,4 %23,4 %  
Dojíždění do školy10217,68 %17,68 %  
Nedostatečná podpora zaměstnavatele6310,92 %10,92 %  
Rodinné důvody5910,23 %10,23 %  
Nevnímám žádný problém569,71 %9,71 %  
Špatná komunikace se zaměstnanci školské instituce376,41 %6,41 %  
Nedostatečná dostupnost studijních materiálů345,89 %5,89 %  

Graf

12. Jak hodnotíte zpětně Vaše rozhodnutí znovu studovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi dobře26948,12 %46,62 %  
spíše dobře24543,83 %42,46 %  
spíše špatně346,08 %5,89 %  
velmi špatně111,97 %1,91 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jste:

  • odpověď žena:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na mateřské dovolené na otázku 5. Jaký je Váš ekonomický status?

7. V případě, že jste zaměstnaný/á přispívá Vám zaměstnavatel na studium?

  • odpověď Nejsem zaměstnaný/á:
    • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Momentálně nezaměstnaný/á na otázku 5. Jaký je Váš ekonomický status?
  • odpověď Nepřispívá:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostatečná podpora zaměstnavatele na otázku 11. Co vnímáte jako největší bariéru studia?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Jaký je Váš věk?

3. V jakém žijete kraji?

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Jaký je Váš ekonomický status?

6. Jaká byla hlavní motivace začít znovu studovat?

7. V případě, že jste zaměstnaný/á přispívá Vám zaměstnavatel na studium?

8. Kdo Vás ve studiu nejvíce podporuje?

9. Máte pocit, že Vaše motivace ke studiu postupně:

10. Jaké jsou Vaše plány či očekávání po úspěšném ukončení studia?

11. Co vnímáte jako největší bariéru studia?

12. Jak hodnotíte zpětně Vaše rozhodnutí znovu studovat?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Jaký je Váš věk?

3. V jakém žijete kraji?

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Jaký je Váš ekonomický status?

6. Jaká byla hlavní motivace začít znovu studovat?

7. V případě, že jste zaměstnaný/á přispívá Vám zaměstnavatel na studium?

8. Kdo Vás ve studiu nejvíce podporuje?

9. Máte pocit, že Vaše motivace ke studiu postupně:

10. Jaké jsou Vaše plány či očekávání po úspěšném ukončení studia?

11. Co vnímáte jako největší bariéru studia?

12. Jak hodnotíte zpětně Vaše rozhodnutí znovu studovat?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Budilová, M.Motivace dospělých k dalšímu formálnímu vzdělávání (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://motivace-dospelych-k-dalsimu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.