Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Motivace dospělých ke studiu na VŠ

Motivace dospělých ke studiu na VŠ

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Lišková
Šetření:01. 04. 2016 - 06. 04. 2016
Počet respondentů:83
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

jsem studentkou 3. ročníku oboru andragogika a v současnosti zpracovávám bakalářskou práci s názvem „Motivace dospělých k formálnímu vzdělávání na vysoké škole” a pro praktickou část potřebuji znát Vaše názory a postoje související s tímto tématem. Dotazník je tedy určen těm, kteří studují vysokou školu např. už při zaměstnání (rodičovské, atd.) v kombinovaném/distančním studiu a nejsou klasickými prezenčními studenty.

Prosím Vás o pravdivé vyplnění tohoto dotazníku, který je zcela anonymní. Z nabízených možností lze zvolit vždy jen jedna odpověď, tak by Vám neměl zabrat moc času. Předem děkuji za Váš čas :-).

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6477,11 %77,11 %  
muž1922,89 %22,89 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 26 let3339,76 %39,76 %  
31–45 let3339,76 %39,76 %  
27–30 let1113,25 %13,25 %  
46–60 let44,82 %4,82 %  
nad 60 let22,41 %2,41 %  

Graf

3. Váš ekonomický status:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnaný/á4554,22 %54,22 %  
student/ka2125,3 %25,3 %  
podnikatel/ka67,23 %7,23 %  
na rodičovské dovolené56,02 %6,02 %  
nezaměstnaný/a44,82 %4,82 %  
důchodce22,41 %2,41 %  

Graf

4. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou4857,83 %57,83 %  
vysokoškolské2732,53 %32,53 %  
vyšší odborné89,64 %9,64 %  

Graf

5. Platí pro Vás tvrzení, že jste ukončil/a studium v rámci školského vzdělávání a znovu se do něj vrátil/a až po nějaké době?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5566,27 %66,27 %  
ne2833,73 %33,73 %  

Graf

6. Co Vás především motivovalo ke studiu na vysoké škole z hlediska pracovního uplatnění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chci si zvýšit kvalifikaci a rozšířit možnosti kariérní perspektivy3744,58 %44,58 %  
chci si najít novou práci1214,46 %14,46 %  
chci získat vyšší plat1214,46 %14,46 %  
nepociťuji motivaci z hlediska pracovního uplatnění67,23 %7,23 %  
je to požadavek zaměstnavatele44,82 %4,82 %  
chci získat jinou práci u stejného zaměstnavatele22,41 %2,41 %  
chci si udržet práci22,41 %2,41 %  
touha11,2 %1,2 %  
Nechci dostat Alzha11,2 %1,2 %  
kvůli sobě11,2 %1,2 %  
Doba, kterou jsem strávila frustrací na Úřadu práce11,2 %1,2 %  
chci si najít práci v oboru, ke kterému potřebuji vysokoškolský titul11,2 %1,2 %  
zvýšit si rozsah vědomostí a dovedností11,2 %1,2 %  
chci začít podnikat11,2 %1,2 %  
knoweledge, that's what I long for11,2 %1,2 %  

Graf

7. Jaké další důvody Vás osobně motivovaly k rozhodnutí studovat vysokou školu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mít dobrý pocit ze získaného vzdělání3339,76 %39,76 %  
získat znalosti užitečné v životě2327,71 %27,71 %  
získat uznání od okolí1113,25 %13,25 %  
zvýšit si sebevědomí910,84 %10,84 %  
nepociťuji motivaci z osobních důvodů44,82 %4,82 %  
udržet si oblíbenou práci11,2 %1,2 %  
využít svůj volný čas11,2 %1,2 %  
seznámit se s novými lidmi11,2 %1,2 %  

Graf

8. Vaše motivace začít znovu studovat pramenila především z:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracovního uplatnění i osobních důvodů stejnou měrou2833,73 %33,73 %  
hlediska pracovního uplatnění2530,12 %30,12 %  
osobních důvodů2428,92 %28,92 %  
nedokážu posoudit67,23 %7,23 %  

Graf

9. Co pokládáte za hlavní bariéru a překážku v průběhu Vašeho studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
málo času pro studium3946,99 %46,99 %  
náročnost studia a náročné požadavky1113,25 %13,25 %  
finanční problémy1113,25 %13,25 %  
výuka probíhá v nevhodnou dobu56,02 %6,02 %  
problémy s dojížděním56,02 %6,02 %  
rodinné problémy33,61 %3,61 %  
nevstřícnost kolegů v zaměstnání11,2 %1,2 %  
konference a výjezdy do zahraničních uni11,2 %1,2 %  
žádná, chci studovat, tak se podle toho zařídím11,2 %1,2 %  
žádná bariera11,2 %1,2 %  
nevhodně zvolený obor11,2 %1,2 %  
různě, každý ročník byl jiný11,2 %1,2 %  
nezajímavý obor11,2 %1,2 %  
neslučitelnost s prací11,2 %1,2 %  
dvě malé děti11,2 %1,2 %  

Graf

10. Jak se k Vašemu současnému studiu staví Vaše rodina a okolí (přátelé) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
moje rodina mě ve studiu podporuje4250,6 %50,6 %  
rodina i okolí (přátelé) mě podporují2833,73 %33,73 %  
nemám podporu78,43 %8,43 %  
mám podporu od okolí (přátel)67,23 %7,23 %  

Graf

11. Jaký je Váš hlavní cíl vzdělávání na vysoké škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
získat odbornou kvalifikaci (znalosti a dovednosti v oboru)4554,22 %54,22 %  
získat především certifikát3339,76 %39,76 %  
získat zaměstnavatelem požadovaný titul11,2 %1,2 %  
dokončit úspěšně školu11,2 %1,2 %  
Poznat jiné důchodce11,2 %1,2 %  
pro radost11,2 %1,2 %  
nevím11,2 %1,2 %  

Graf

12. Zjišťoval/a jste předem co studium obnáší? (náročnost, požadavky)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, pouze základní informace5060,24 %60,24 %  
ano, podrobně2530,12 %30,12 %  
vůbec ne89,64 %9,64 %  

Graf

13. Splňuje prozatím studium Vaše očekávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4351,81 %51,81 %  
spíše ne2226,51 %26,51 %  
rozhodně ano1416,87 %16,87 %  
rozhodně ne44,82 %4,82 %  

Graf

14. Máte pocit, že Vaše motivace ke studie postupně:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
klesá3744,58 %44,58 %  
je stále stejná3036,14 %36,14 %  
roste1113,25 %13,25 %  
nedokážu posoudit56,02 %6,02 %  

Graf

15. Jak zpětně hodnotíte rozhodnutí studovat na vysoké škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše dobře4250,6 %50,6 %  
velmi dobře2833,73 %33,73 %  
spíše špatně910,84 %10,84 %  
velmi špatně44,82 %4,82 %  

Graf

16. Jaký je Váš studovaný obor?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
andragogika2631,33 %31,33 %  
sociální práce33,61 %3,61 %  
andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře22,41 %2,41 %  
it22,41 %2,41 %  
Finance a řízení22,41 %2,41 %  
Ekonomika22,41 %2,41 %  
psychologie22,41 %2,41 %  
Ekonomie22,41 %2,41 %  
cestovní ruch11,2 %1,2 %  
pedagogika11,2 %1,2 %  
ostatní odpovědi marketingové komunikace
marketing
andragogika a sociální pedagogika
pedagogický
Rusku jazyk pro mezinarodni obchod
CŽV k rozšíření původní kvalifikace o další obor
Technologie potravin
Humanitní
Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů
Univrzita 3. Věku práva
Speciální pedagogika - učitelství
nfsz
Sociální pedagogika
bankovnictví
Podnikova ekonomika a management
sociální péče, pedagogika, teologie
ošetřovatelství
Školský management
Informační management
Mediální studia
Sociální patologie a prevence
Učitelství Geografie a Biologie pro SŠ
Studia občanského sektoru
Veřejná správa a sociální politika
zubní lékařství
Učitel střední školy - odborné předměty (PdF)
ekonimie
Sociální a masová komunikace
Management destinace cestovního ruchu
zdravotníctvo a management
genderová studia
speciální pedagogika
Veřejná ekonomika a správa
farmacie FAF UK v HK
vseobecna sestra
Informační technologie - Programování a databázové systémy, Ekonomika podnikání
chemie a technologie potravin, jakost a zdravotní nezávadnost
systémová integrace procesů ve zdravotnictví forma KOMBI na ČVUT FBMI
Biologie
Medicína
4048,19 %48,19 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Kolik je Vám let?

 • odpověď méně než 26 let:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi student/ka na otázku 3. Váš ekonomický status:

3. Váš ekonomický status:

 • odpověď zaměstnaný/á:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi chci si najít novou práci na otázku 6. Co Vás především motivovalo ke studiu na vysoké škole z hlediska pracovního uplatnění?

5. Platí pro Vás tvrzení, že jste ukončil/a studium v rámci školského vzdělávání a znovu se do něj vrátil/a až po nějaké době?

 • odpověď ne:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi student/ka na otázku 3. Váš ekonomický status:

15. Jak zpětně hodnotíte rozhodnutí studovat na vysoké škole?

 • odpověď velmi dobře:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně ano na otázku 13. Splňuje prozatím studium Vaše očekávání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Kolik je Vám let?

3. Váš ekonomický status:

4. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

5. Platí pro Vás tvrzení, že jste ukončil/a studium v rámci školského vzdělávání a znovu se do něj vrátil/a až po nějaké době?

6. Co Vás především motivovalo ke studiu na vysoké škole z hlediska pracovního uplatnění?

7. Jaké další důvody Vás osobně motivovaly k rozhodnutí studovat vysokou školu?

8. Vaše motivace začít znovu studovat pramenila především z:

9. Co pokládáte za hlavní bariéru a překážku v průběhu Vašeho studia?

10. Jak se k Vašemu současnému studiu staví Vaše rodina a okolí (přátelé) ?

11. Jaký je Váš hlavní cíl vzdělávání na vysoké škole?

12. Zjišťoval/a jste předem co studium obnáší? (náročnost, požadavky)

13. Splňuje prozatím studium Vaše očekávání?

14. Máte pocit, že Vaše motivace ke studie postupně:

15. Jak zpětně hodnotíte rozhodnutí studovat na vysoké škole?

16. Jaký je Váš studovaný obor?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Kolik je Vám let?

3. Váš ekonomický status:

4. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

5. Platí pro Vás tvrzení, že jste ukončil/a studium v rámci školského vzdělávání a znovu se do něj vrátil/a až po nějaké době?

6. Co Vás především motivovalo ke studiu na vysoké škole z hlediska pracovního uplatnění?

7. Jaké další důvody Vás osobně motivovaly k rozhodnutí studovat vysokou školu?

8. Vaše motivace začít znovu studovat pramenila především z:

9. Co pokládáte za hlavní bariéru a překážku v průběhu Vašeho studia?

10. Jak se k Vašemu současnému studiu staví Vaše rodina a okolí (přátelé) ?

11. Jaký je Váš hlavní cíl vzdělávání na vysoké škole?

12. Zjišťoval/a jste předem co studium obnáší? (náročnost, požadavky)

13. Splňuje prozatím studium Vaše očekávání?

14. Máte pocit, že Vaše motivace ke studie postupně:

15. Jak zpětně hodnotíte rozhodnutí studovat na vysoké škole?

16. Jaký je Váš studovaný obor?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lišková, V.Motivace dospělých ke studiu na VŠ (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://motivace-dospelych-ke-studiu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.