Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Motivace- Jak jste spokojeni v zaměstnání

Motivace- Jak jste spokojeni v zaměstnání

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Mayerová
Šetření:22. 04. 2010 - 23. 04. 2010
Počet respondentů:7
Počet otázek (max/průměr):34 / 34
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Výsledky budou využity pro zhodnocení mé školní práce.

Odpovědi respondentů

1. Jsem v podniku

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
9-13 let342,86 %42,86 %  
méně než 1 rok228,57 %28,57 %  
3- 5 let114,29 %14,29 %  
6- 8 let114,29 %14,29 %  

Graf

2. Věkové zařazení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-32342,86 %42,86 %  
33-40228,57 %28,57 %  
41-52114,29 %14,29 %  
18-24114,29 %14,29 %  

Graf

3. Pracuji v provozu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednosměnný457,14 %57,14 %  
jiný342,86 %42,86 %  

Graf

4. Hodnotová škála

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
atmosféra na pracovišti32
výška platu3.5713.102
možnost postupu4.2864.49
osobní rozvoj4.7142.776
uspokojení z práce3.2866.204
nemateriální uspokojení4.8572.408
bezstarostná práce4.2863.918

Graf

5. Doporučil/a bych svoje pracoviště ostatním

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano342,86 %42,86 %  
ne342,86 %42,86 %  
nevím114,29 %14,29 %  

Graf

6. Téměř neuvažuji o odchodu z mého zaměstnání

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím457,14 %57,14 %  
spíše souhlasím228,57 %28,57 %  
spíše nesouhlasím114,29 %14,29 %  

Graf

7. Vykládám ostatním, jak skvělé je tu pracovat

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím457,14 %57,14 %  
nevím114,29 %14,29 %  
spíše souhlasím114,29 %14,29 %  
nesouhlasím114,29 %14,29 %  

Graf

8. Tato firma mě inspiruje k tomu, abych odváděl/a tu nejlepší práci

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím457,14 %57,14 %  
souhlasím114,29 %14,29 %  
nesouhlasím114,29 %14,29 %  
spíše nesouhlasím114,29 %14,29 %  

Graf

9. Pokud to záleží na mě, budu ve firmě pracovat i následující rok

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano685,71 %85,71 %  
nevím114,29 %14,29 %  

Graf

10. Pracovní atmosféra je dobrá, jsem s ní spokojen/a

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím342,86 %42,86 %  
souhlasím342,86 %42,86 %  
spíše nesouhlasím114,29 %14,29 %  

Graf

11. Hodnoty firmy jsou v souladu s mými

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím342,86 %42,86 %  
spíše souhlasím228,57 %28,57 %  
spíše nesouhlasím228,57 %28,57 %  

Graf

12. Práce, kterou vykonávám mě povzbuzuje

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím342,86 %42,86 %  
spíše nesouhlasím228,57 %28,57 %  
souhlasím228,57 %28,57 %  

Graf

13. Moje práce mě vybízí, abych využil/a všech svých znalostí a dovedností

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím342,86 %42,86 %  
spíše souhlasím228,57 %28,57 %  
nevím114,29 %14,29 %  
nesouhlasím114,29 %14,29 %  

Graf

14. Mám potřebné vybavení, abych mohl/a svoji práci vykonávat dobře

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím571,43 %71,43 %  
spíše souhlasím228,57 %28,57 %  

Graf

15. Mám potřebné informace, abych mohl/a svoji práci vykonat dobře

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím457,14 %57,14 %  
spíše souhlasím228,57 %28,57 %  
spíše nesouhlasím114,29 %14,29 %  

Graf

16. Cítím, že ve firmě dochází ke změnám na základě mých návrhů

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím228,57 %28,57 %  
spíše nesouhlasím228,57 %28,57 %  
nesouhlasím114,29 %14,29 %  
souhlasím114,29 %14,29 %  
nevím114,29 %14,29 %  

Graf

17. Mám možnost se školit a zdokonalovat tak své schopnosti v práci

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím342,86 %42,86 %  
spíše souhlasím228,57 %28,57 %  
nevím114,29 %14,29 %  
nesouhlasím114,29 %14,29 %  

Graf

18. Můj nadřízený mi poskytne pomoc, pro vykonání dobré práce

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím457,14 %57,14 %  
nesouhlasím228,57 %28,57 %  
spíše souhlasím114,29 %14,29 %  

Graf

19. Můj nadřízený mě informuje o změnách, které ovlivňují moji práci

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím571,43 %71,43 %  
nesouhlasím228,57 %28,57 %  

Graf

20. Můj nadřízený vždy uzná moji dobře odvedenou práci

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím342,86 %42,86 %  
spíše nesouhlasím228,57 %28,57 %  
nesouhlasím114,29 %14,29 %  
spíše souhlasím114,29 %14,29 %  

Graf

21. Můj nadřízený mi poskytuje špatnou vazbu na zlepšení mého výkonu

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím342,86 %42,86 %  
nesouhlasím342,86 %42,86 %  
spíše nesouhlasím114,29 %14,29 %  

Graf

22. Mohu se svým nadřízným projednat jakékoli problémové oblasti beze strachu

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím342,86 %42,86 %  
spíše nesouhlasím228,57 %28,57 %  
spíše souhlasím228,57 %28,57 %  

Graf

23. Vedení firmy vymezuje jasný směr do budoucnosti

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím228,57 %28,57 %  
nevím228,57 %28,57 %  
spíše souhlasím228,57 %28,57 %  
nesouhlasím114,29 %14,29 %  

Graf

24. Jsem přesvědčený/á, že vedení fimy je dobré

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím342,86 %42,86 %  
spíše nesouhlasím228,57 %28,57 %  
souhlasím114,29 %14,29 %  
nesouhlasím114,29 %14,29 %  

Graf

25. Vedení firmy chápe problémy, kterým při vykonávání své práce čelím

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím342,86 %42,86 %  
spíše nesouhlasím228,57 %28,57 %  
souhlasím114,29 %14,29 %  
nesouhlasím114,29 %14,29 %  

Graf

26. Mám pocit, že vedení firmy nasloucá mým názorům, nápadům, problémům.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím228,57 %28,57 %  
spíše souhlasím228,57 %28,57 %  
souhlasím114,29 %14,29 %  
nesouhlasím114,29 %14,29 %  
nevím114,29 %14,29 %  

Graf

27. Mám pocit, že moje mzda odpovídá mé práci

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím342,86 %42,86 %  
nesouhlasím228,57 %28,57 %  
souhlasím114,29 %14,29 %  
nevím114,29 %14,29 %  

Graf

28. Při porovnání jiných pracovníků v okolí s podobným zaměstnáním jsem dobře placený/á?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím228,57 %28,57 %  
nesouhlasím228,57 %28,57 %  
spíše souhlasím228,57 %28,57 %  
souhlasím114,29 %14,29 %  

Graf

29. Je snadné skloubit vaše pracovní a soukromé povinnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím457,14 %57,14 %  
souhlasím228,57 %28,57 %  
nesouhlasím114,29 %14,29 %  

Graf

30. Fyzická náročnost odpovídá typu mé práce

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím571,43 %71,43 %  
spíše souhlasím228,57 %28,57 %  

Graf

31. Naše firma poskytuje jistoty (cítím se ve firmě bezpečně)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím457,14 %57,14 %  
nevím228,57 %28,57 %  
nesouhlasím114,29 %14,29 %  

Graf

32. Požadavky na dodržování bezpečnosti při práci jsou součástí mé pracovní povinnosti

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím457,14 %57,14 %  
spíše souhlasím342,86 %42,86 %  

Graf

33. Jsem obeznámen s motivačním plánem firmy a jsem s ním spokojen/a

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím342,86 %42,86 %  
spíše nesouhlasím228,57 %28,57 %  
nesouhlasím228,57 %28,57 %  

Graf

34. Jsem spokojen s personálním oddělením firmy, konají maximum pro své zaměstnance.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím342,86 %42,86 %  
nevím228,57 %28,57 %  
souhlasím114,29 %14,29 %  
spíše souhlasím114,29 %14,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mayerová, L.Motivace- Jak jste spokojeni v zaměstnání (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://motivace-jak-jste-spokojeni-v-zamestnani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.