Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Motivace jako nástroj vedení týmu

Motivace jako nástroj vedení týmu

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Winklerová
Šetření:28. 04. 2010 - 26. 05. 2010
Počet respondentů:78
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.53
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Hezký den,
cílem tohoto dotazníku je zjistit, jak čeští zaměstnanci pohlížejí na týmovou práci a jakým způsobem jsou motivováni.

Budu moc ráda za chvilku Vašeho času, který vyplnění tohoto dotazníku věnujete. Jedná se o anonymní průzkum, výsledky budou použity pro mou bakalářskou práci.

 

Děkuji za Váš čas,

Petra Winklerová
 

Odpovědi respondentů

1. Na jaké pozici ve firmě pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výkonný pracovník (střední management)3038,46 %38,46 %  
Administrativní pracovník2633,33 %33,33 %  
Vedoucí týmu1519,23 %19,23 %  
Vedoucí firmy56,41 %6,41 %  
Manuální pracovník22,56 %2,56 %  

Graf

2. Pracujete v týmu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7089,74 %89,74 %  
ne810,26 %10,26 %  

Graf

3. Jak velký je Váš tým?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 - 8 lidí3752,86 %47,44 %  
9 - 15 lidí1521,43 %19,23 %  
0 - 3 osoby1217,14 %15,38 %  
Více68,57 %7,69 %  

Graf

4. Víte, jaké jsou cíle Vašeho týmu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4868,57 %61,54 %  
Většinou ano1927,14 %24,36 %  
Většinou ne34,29 %3,85 %  

Graf

5. Můžete se podílet na stanovování cílů Vašeho týmu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5375,71 %67,95 %  
ne1521,43 %19,23 %  
nevím22,86 %2,56 %  

Graf

6. Co je pro Vás v zaměstnání nejdůležitější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mezilidské vztahy2633,33 %33,33 %  
Výše platu, zaměstnanecké bonusy2126,92 %26,92 %  
Přístup šéfa1519,23 %19,23 %  
Image firmy22,56 %2,56 %  
Možnost povýšení22,56 %2,56 %  
Firemni cile11,28 %1,28 %  
nic11,28 %1,28 %  
kombinace všeho uvedeného! hlavně mezilid.vztahy11,28 %1,28 %  
vše spolu souvisí, nejde jen jedna odpověď11,28 %1,28 %  
kombinace11,28 %1,28 %  
Fungující a prosperující firma11,28 %1,28 %  
znalost a ztotožnění se s vizí a cíli společnosti11,28 %1,28 %  
Naplňování vlastních ambicí11,28 %1,28 %  
Vzdělávání11,28 %1,28 %  
že mě práce baví11,28 %1,28 %  
od kazdeho trochu11,28 %1,28 %  
Pracovní podmínky (stůl, technické vybavení)11,28 %1,28 %  

Graf

7. Co Vás motivuje k větším pracovním výkonům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Finanční odměna4962,82 %62,82 %  
Přátelská a kolegiální atmosféra2937,18 %37,18 %  
Kariérní postup2430,77 %30,77 %  
Pocit sounáležitosti2025,64 %25,64 %  
Plnění cílů týmu2025,64 %25,64 %  
Osoba vedoucího1417,95 %17,95 %  
Pocit jistoty1316,67 %16,67 %  
Možnost vzdělávání1215,38 %15,38 %  
Bonusy v podobě hmotných dárků56,41 %6,41 %  
Možnost vdělávání11,28 %1,28 %  

Graf

8. Jak byste popsal/a styl vedení Vašeho šéfa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Demokratický (má přirozenou autoritu, je přátelský, dokáže stmelit tým, nechává mi vlastní prostor)5975,64 %75,64 %  
Direktivní (všechny úkoluje, je přísný, vždy všechno ví, někdy prodává mou práci za svou)1924,36 %24,36 %  

Graf

9. Vážíte si svého šéfa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 11, Nevím, jak kdyotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5570,51 %70,51 %  
Nevím, jak kdy1519,23 %19,23 %  
ne810,26 %10,26 %  

Graf

10. Čím si Váš šéf získal Váš respekt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přirozenou autoritou3042,86 %38,46 %  
Přátelským vystupováním3042,86 %38,46 %  
Charakterem2535,71 %32,05 %  
Odborností2332,86 %29,49 %  
Dokáže vyvolat pocit sounáležitosti1521,43 %19,23 %  
Rozhodností811,43 %10,26 %  
Striktním dodržováním pravidel68,57 %7,69 %  
Direktivním přístupem34,29 %3,85 %  
neziskal11,43 %1,28 %  
zkusenosti z oboru11,43 %1,28 %  

Graf

11. Pokud byste byl/a pověřen/a vedením týmu, podle čeho byste vybíral/a jeho členy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praxe2836,36 %35,9 %  
Reference2329,87 %29,49 %  
Sympatie1316,88 %16,67 %  
Výsledky psychologických testů33,9 %3,85 %  
Vzdělání22,6 %2,56 %  
kombinací výše uvedených11,3 %1,28 %  
Vzdělání, praxe,sympatie,příp.reference11,3 %1,28 %  
nic11,3 %1,28 %  
kombinace hard a soft skills11,3 %1,28 %  
kombinoval bych výše uvedené body11,3 %1,28 %  
Více z uvedených11,3 %1,28 %  
vhodnost pro danou práci11,3 %1,28 %  
všechny tyto body,zejména povahovou stránku11,3 %1,28 %  

Graf

12. Za jakých okolností budete ochoten/a zůstat ve společnosti, kde je k Vám šéf apatický?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pokud mne bude bavit náplň práce4558,44 %57,69 %  
Pokud budu mít skvělý plat, vydržím cokoliv1215,58 %15,38 %  
Nikdy, za ty nervy mi to nestojí1012,99 %12,82 %  
Pokud budu mít fajn kolegy911,69 %11,54 %  
náplň práce, plat a kolegové11,3 %1,28 %  

Graf

13. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5064,94 %64,1 %  
Muž2735,06 %34,62 %  

Graf

14. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 35 let4153,25 %52,56 %  
18 - 25 let1418,18 %17,95 %  
36 - 45 let1418,18 %17,95 %  
46 - 55 let45,19 %5,13 %  
více45,19 %5,13 %  

Graf

15. Kde žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha5267,53 %66,67 %  
Menší město / vesnice810,39 %10,26 %  
Město do 200 tis. obyvatel67,79 %7,69 %  
Město do 50 tis. obyvatel56,49 %6,41 %  
Město do 500 tis. obyvatel45,19 %5,13 %  
Město nad 500 tis. obyvatel22,6 %2,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Na jaké pozici ve firmě pracujete?

2. Pracujete v týmu?

3. Jak velký je Váš tým?

4. Víte, jaké jsou cíle Vašeho týmu?

5. Můžete se podílet na stanovování cílů Vašeho týmu?

6. Co je pro Vás v zaměstnání nejdůležitější?

7. Co Vás motivuje k větším pracovním výkonům?

8. Jak byste popsal/a styl vedení Vašeho šéfa?

9. Vážíte si svého šéfa?

10. Čím si Váš šéf získal Váš respekt?

11. Pokud byste byl/a pověřen/a vedením týmu, podle čeho byste vybíral/a jeho členy?

12. Za jakých okolností budete ochoten/a zůstat ve společnosti, kde je k Vám šéf apatický?

13. Vaše pohlaví?

14. Jaký je Váš věk?

15. Kde žijete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Na jaké pozici ve firmě pracujete?

2. Pracujete v týmu?

3. Jak velký je Váš tým?

4. Víte, jaké jsou cíle Vašeho týmu?

5. Můžete se podílet na stanovování cílů Vašeho týmu?

6. Co je pro Vás v zaměstnání nejdůležitější?

7. Co Vás motivuje k větším pracovním výkonům?

8. Jak byste popsal/a styl vedení Vašeho šéfa?

9. Vážíte si svého šéfa?

10. Čím si Váš šéf získal Váš respekt?

11. Pokud byste byl/a pověřen/a vedením týmu, podle čeho byste vybíral/a jeho členy?

12. Za jakých okolností budete ochoten/a zůstat ve společnosti, kde je k Vám šéf apatický?

13. Vaše pohlaví?

14. Jaký je Váš věk?

15. Kde žijete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Winklerová, P.Motivace jako nástroj vedení týmu (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://motivace-jako-nastroj-vedeni-tymu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.