Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Motivace k bakalářskému studiu oboru Všeobecná sestra

Motivace k bakalářskému studiu oboru Všeobecná sestra

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Slezáčková
Šetření:26. 03. 2016 - 01. 04. 2016
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):19 / 19
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené kolegyně, jmenuji se Klára Slezáčková a jsem studentka oboru Všeobecná sestra bakalářského studia Vysoké školy polytechnické Jihlava. Ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, jehož výsledky použiji ke své bakalářské práci na téma Motivace k bakalářskému studiu oboru Všeobecná sestra.   

Dotazník je anonymní a je určen pro studenty, nebo absolventy kombinované formy bakalářského vzdělání oboru Všeobecná sestra. Pokud v dotazníku není uvedeno jinak, zakroužkujte prosím jednu Vámi vybranou odpověď.  Za jeho vyplnění děkuji. 

Odpovědi respondentů

1. Věk ………. (doplňte)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
231111 %11 %  
2799 %9 %  
2688 %8 %  
3066 %6 %  
2566 %6 %  
3955 %5 %  
3855 %5 %  
2855 %5 %  
2955 %5 %  
2444 %4 %  
ostatní odpovědi 33
32
19
45
40
42
43
36
51
59
37
41
52
48
57
47
55
dvacet devět
21
31
Dvacetšest
34
56
18
22
3636 %36 % 

Graf

2. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9494 %94 %  
Muž66 %6 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyšší odborné3535 %35 %  
Středoškolské3333 %33 %  
Vysokoškolské2222 %22 %  
Pomaturitní specializační studium1010 %10 %  

Graf

4. Na jaké pozici nyní pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Všeobecná sestra u lůžka5151 %51 %  
Zdravotnický asistent u lůžka1010 %10 %  
Všeobecná sestra v ambulanci77 %7 %  
Staniční sestra77 %7 %  
Jsem nezaměstnaný/á55 %5 %  
Student 44 %4 %  
Vrchní sestra33 %3 %  
Zdravotnický asistent v ambulanci33 %3 %  
terénní sestra domácí péče11 %1 %  
pracovnice sociální péče11 %1 %  
mateřska dovolená11 %1 %  
hlavní sestra11 %1 %  
perioperační sestra11 %1 %  
Porodní asistentka11 %1 %  
anesteziologická sestra11 %1 %  
Instrumentářka na operačních sálech11 %1 %  
Hasič11 %1 %  
Materska dovolena11 %1 %  

Graf

5. Co Vás motivovalo k tomu, že jste se rozhodl/la pro bakalářské studium oboru Všeobecná sestra? (Můžete vybrat více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chuť do vzdělávání4444 %44 %  
Vyšší finanční ohodnocení3838 %38 %  
Zvýšení kompetencí3737 %37 %  
Touha po titulu2525 %25 %  
Samotná profese (zatím nejsem sestra)1313 %13 %  
jistota pracovní pozice s kompetencemi jako sestra11 %1 %  
spontální rozhodnutí11 %1 %  
zvýšení si vzdělání (kvalifikace)11 %1 %  
pouze ranní směna11 %1 %  
požadavek zaměstnavatele11 %1 %  
Možnost karierního růstu11 %1 %  
dokázat nadřízenému,že nesu blbá11 %1 %  
Chci být vrchní sestrou11 %1 %  
Nerozhodla11 %1 %  
Rodiče11 %1 %  
dokázat si že na to mam11 %1 %  
Prace v zahranici11 %1 %  
Zkrácená doba studia po dokončení VOŠ11 %1 %  
ke splnění snu (prace v zahranici) potřebuji minimálně titul Bc.11 %1 %  
Možnost pracovat bez dozoru11 %1 %  

Graf

6. Co je to podle Vás motivace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Seberealizace, dokázat sobě, nebo ostatním, že jsem schopen/schopna dosáhnout svého cíle4747 %47 %  
Něco, co mě dostane k cíli3636 %36 %  
Vidina nějakého ocenění, odměny, financí1212 %12 %  
Vidina nových zkušeností44 %4 %  
Nevím11 %1 %  

Graf

7. Existuje někdo, kdo Vás motivoval ke studiu na vysoké škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5858 %58 %  
kolegyně66 %6 %  
rodina44 %4 %  
Kamarádka 33 %3 %  
Rodiče33 %3 %  
otec22 %2 %  
Ja sama22 %2 %  
přítel22 %2 %  
manžel, kolegyně11 %1 %  
sestra11 %1 %  
Muz11 %1 %  
náš vzdělávací systém:)11 %1 %  
Stát, který zavedl do škol obor Zdravotní asistent a pro sestru bylo potřeba VŠ či VOŠ vzdělání. Ale nevím ejstli se to dá brát jako otivace, spíš jako nutnost. 11 %1 %  
manžel11 %1 %  
Moje bývalá vrchní sestra11 %1 %  
rodiče (oba vysokoškoláci)11 %1 %  
kamarád11 %1 %  
staniční sestra11 %1 %  
kamarádky11 %1 %  
vrchní sestra 11 %1 %  
hlavní sestra11 %1 %  
rodiče, přítel11 %1 %  
mí studující vrstevníci11 %1 %  
Rodice11 %1 %  
partner11 %1 %  
Strýc - anesteziolog, mamtka - laborantka11 %1 %  
Ja11 %1 %  
kolegyně v práci11 %1 %  

Graf

8. Myslíte si, že jste studijní typ (studium Vás baví a není pro Vás problém plnit zadané úkoly)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4242 %42 %  
Ne3131 %31 %  
Nedokážu posoudit2727 %27 %  

Graf

9. Jak si představujete ideální motivaci studentů ke studiu ze strany školy? (Můžete vybrat více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zajímavá výuka6565 %65 %  
Vysoká úroveň přednášek a vyučujících6060 %60 %  
Zajímavá praktická výuka, exkurze5050 %50 %  
Finanční odměna, stipendium4444 %44 %  
Možnost zahraničních stáží4343 %43 %  
Vybavení školy (knihovna, počítačová učebna, wifi, ….)3131 %31 %  
Nenáročné studium1212 %12 %  
Náročnost kladená na studenty77 %7 %  
možnost e-learningu11 %1 %  
Moznost otevrene diskuze11 %1 %  

Graf

10. Myslíte si, že vysokoškolské vzdělání u sestry ocení i lékaři?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Myslím, že neřeší vzdělání sestry4545 %45 %  
Doufám, že tomu tak je2828 %28 %  
Ne, neocení1919 %19 %  
Ano, jsem o tom přesvědčena88 %8 %  

Graf

11. Myslíte si, že je aktuální systém vzdělávání sester správně řešen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8585 %85 %  
Nedokážu posoudit99 %9 %  
Ano66 %6 %  

Graf

12. Myslíte si, že je v dnešní době potřebné, aby se sestry vzdělávaly na vysoké škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4444 %44 %  
Ano4141 %41 %  
Nedokážu posoudit1515 %15 %  

Graf

13. Vy osobně považujete vzdělání sester na vysoké škole za: (vyberte nejvýstižnější variantu)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Důležité3636 %36 %  
Zatěžující3636 %36 %  
Zbytečné1717 %17 %  
Nezbytné1111 %11 %  

Graf

14. Myslíte si, že by se měl obor Všeobecná sestra vrátit na střední školu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, rozhodně4444 %44 %  
Spíše ano3030 %30 %  
Rozhodně ne1111 %11 %  
Spíše ne1010 %10 %  
Nedokážu posoudit55 %5 %  

Graf

15. Myslíte si, že má obor Zdravotnický asistent uplatnění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mohl by mít, ale nemocnice s ním zatím neumí naložit4848 %48 %  
Ne, nemá uplatnění3737 %37 %  
Ano, má uplatnění99 %9 %  
Nedokážu posoudit66 %6 %  

Graf

16. Byl jedním z důvodů, proč jste se rozhodl/la studovat návrh, nebo doporučení od zaměstnavatele (zaměstnavatel chtěl, abyste studoval/la)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8686 %86 %  
Ano1414 %14 %  

Graf

17. Nabídl Vám zaměstnavatel nějaké výhody za to, že jste se rozhodl/la studovat? (volno ke studiu, finance, …)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9292 %92 %  
volno ke studiu33 %3 %  
vyšší postup, volno ke studiu11 %1 %  
uvolnování ke studiu11 %1 %  
volno na výukové dny (sobota)11 %1 %  
studijní volno11 %1 %  
povýšení11 %1 %  

Graf

18. Pokud dostudujete, nebo jste dostudoval/la, změní se, nebo změnilo se něco ve Vašem zaměstnání (vyšší kompetence, vyšší plat, povýšení, ….)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4141 %41 %  
Nedokážu posoudit3636 %36 %  
vyšší plat33 %3 %  
vyšší, kompetence a rozhdoně vyšší plat11 %1 %  
podpisový vzor - opiáty, transfuze...11 %1 %  
Kompetence, ohodnocení minimálně11 %1 %  
Nebudou mi strhavat 3 roky praxe11 %1 %  
finance, vyšší postup11 %1 %  
zvýšení platu11 %1 %  
povýšení11 %1 %  
Začnu pracovat jako sestra11 %1 %  
dokázala jsem,že na to mám a splnila si cíl11 %1 %  
vyšší plat. třída 11 %1 %  
možnost povýšení11 %1 %  
změním pracoviště, vyšší plat, kompetence11 %1 %  
vyšší kompetence 11 %1 %  
kompetence,plat11 %1 %  
Vyssi kompetence,samostatnost11 %1 %  
Vyšší plat v jiné nemocnici11 %1 %  
větší odbornost11 %1 %  
vyšší platové ohodnocení, zvýšení kompetencí11 %1 %  
Plat11 %1 %  
povýším11 %1 %  

Graf

19. Plánujete pokračovat dále ve studiu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, neplánuji dále studovat3030 %30 %  
Zatím nevím2828 %28 %  
Ano, plánuji pokračovat v magisterském studiu1919 %19 %  
Ano, plánuji si doplnit specializační vzdělání1818 %18 %  
mám dokončené magisterské studium v oboru ošetřovatelství (interní modul)11 %1 %  
doktorandské11 %1 %  
jiz studuji navaz. Mgr.11 %1 %  
Již mám i navazující Mgr. studium dětská setsra11 %1 %  
Specializace v zahraničí11 %1 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

 • odpověď Středoškolské:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zdravotnický asistent u lůžka na otázku 4. Na jaké pozici nyní pracujete?

9. Jak si představujete ideální motivaci studentů ke studiu ze strany školy? (Můžete vybrat více odpovědí)

 • odpověď Vysoká úroveň přednášek a vyučujících:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 23 na otázku 1. Věk ………. (doplňte)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysokoškolské na otázku 3. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

12. Myslíte si, že je v dnešní době potřebné, aby se sestry vzdělávaly na vysoké škole?

 • odpověď Ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ne na otázku 14. Myslíte si, že by se měl obor Všeobecná sestra vrátit na střední školu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk ………. (doplňte)

2. Pohlaví

3. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

4. Na jaké pozici nyní pracujete?

5. Co Vás motivovalo k tomu, že jste se rozhodl/la pro bakalářské studium oboru Všeobecná sestra? (Můžete vybrat více odpovědí)

6. Co je to podle Vás motivace?

7. Existuje někdo, kdo Vás motivoval ke studiu na vysoké škole?

8. Myslíte si, že jste studijní typ (studium Vás baví a není pro Vás problém plnit zadané úkoly)

9. Jak si představujete ideální motivaci studentů ke studiu ze strany školy? (Můžete vybrat více odpovědí)

10. Myslíte si, že vysokoškolské vzdělání u sestry ocení i lékaři?

11. Myslíte si, že je aktuální systém vzdělávání sester správně řešen?

12. Myslíte si, že je v dnešní době potřebné, aby se sestry vzdělávaly na vysoké škole?

13. Vy osobně považujete vzdělání sester na vysoké škole za: (vyberte nejvýstižnější variantu)

14. Myslíte si, že by se měl obor Všeobecná sestra vrátit na střední školu?

15. Myslíte si, že má obor Zdravotnický asistent uplatnění?

16. Byl jedním z důvodů, proč jste se rozhodl/la studovat návrh, nebo doporučení od zaměstnavatele (zaměstnavatel chtěl, abyste studoval/la)?

17. Nabídl Vám zaměstnavatel nějaké výhody za to, že jste se rozhodl/la studovat? (volno ke studiu, finance, …)

18. Pokud dostudujete, nebo jste dostudoval/la, změní se, nebo změnilo se něco ve Vašem zaměstnání (vyšší kompetence, vyšší plat, povýšení, ….)

19. Plánujete pokračovat dále ve studiu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk ………. (doplňte)

2. Pohlaví

3. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

4. Na jaké pozici nyní pracujete?

5. Co Vás motivovalo k tomu, že jste se rozhodl/la pro bakalářské studium oboru Všeobecná sestra? (Můžete vybrat více odpovědí)

6. Co je to podle Vás motivace?

7. Existuje někdo, kdo Vás motivoval ke studiu na vysoké škole?

8. Myslíte si, že jste studijní typ (studium Vás baví a není pro Vás problém plnit zadané úkoly)

9. Jak si představujete ideální motivaci studentů ke studiu ze strany školy? (Můžete vybrat více odpovědí)

10. Myslíte si, že vysokoškolské vzdělání u sestry ocení i lékaři?

11. Myslíte si, že je aktuální systém vzdělávání sester správně řešen?

12. Myslíte si, že je v dnešní době potřebné, aby se sestry vzdělávaly na vysoké škole?

13. Vy osobně považujete vzdělání sester na vysoké škole za: (vyberte nejvýstižnější variantu)

14. Myslíte si, že by se měl obor Všeobecná sestra vrátit na střední školu?

15. Myslíte si, že má obor Zdravotnický asistent uplatnění?

16. Byl jedním z důvodů, proč jste se rozhodl/la studovat návrh, nebo doporučení od zaměstnavatele (zaměstnavatel chtěl, abyste studoval/la)?

17. Nabídl Vám zaměstnavatel nějaké výhody za to, že jste se rozhodl/la studovat? (volno ke studiu, finance, …)

18. Pokud dostudujete, nebo jste dostudoval/la, změní se, nebo změnilo se něco ve Vašem zaměstnání (vyšší kompetence, vyšší plat, povýšení, ….)

19. Plánujete pokračovat dále ve studiu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Slezáčková, K.Motivace k bakalářskému studiu oboru Všeobecná sestra (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://motivace-k-bakalarskemu-stud.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.