Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Motivace k práci u studentů středních škol

Motivace k práci u studentů středních škol

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Licková
Šetření:23. 10. 2010 - 07. 11. 2010
Počet respondentů:80
Počet otázek (max/průměr):12 / 10.59
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Informace budou použity pro mou seminární práci z psychologie, ale doufám, že budou zajímavé i pro širokou veřejnost. Tento dotazník je určen pouze pro studenty, pokud jste již v pracovním procesu, vyhledejte prosím v databázi můj průzkum "motivace k práci u zaměstnanců".

Odpovědi respondentů

1. Jsem student střední školy

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne - tento průzkum se mě netýká → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7188,75 %88,75 %  
Ne - tento průzkum se mě netýká911,25 %11,25 %  

Graf

2. Chtěl(a) bych se prosadit v oboru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ekonomie, obchod, bankovnictví1723,94 %21,25 %  
Humanitní obory, školství, sociální vědy1723,94 %21,25 %  
Zdravotnictví1318,31 %16,25 %  
Jiné912,68 %11,25 %  
Přírodovědné obory, zemědělství 811,27 %10 %  
Technické obory, stavebnictví, průmysl, doprava79,86 %8,75 %  

Graf

3. Práce by měla:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pro mě být výzvou a náplní3447,89 %42,5 %  
Přinášet radost1825,35 %22,5 %  
Vydělávat co nejvíce peněz1014,08 %12,5 %  
Pomáhat druhým lidem912,68 %11,25 %  

Graf

4. Otázka peněz:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je pro mě velmi důležitá3853,52 %47,5 %  
Úspěchy, jiné než finanční, jsou pro mne hodnotnější3143,66 %38,75 %  
Mě vůbec nezajímá22,82 %2,5 %  

Graf

5. Práce versus soukromý život:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Budu se snažit skloubit obojí 4767,14 %58,75 %  
Rodinu bych chtěl(a) mít na prvním místě1622,86 %20 %  
Nechci založit rodinu, jde mi pouze o kariéru710 %8,75 %  

Graf

6. Volný čas:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
I svůj volný čas využívám k tomu, abych na sobě pracoval(a)3856,72 %47,5 %  
V budoucnu raději vydělám méně, abych měl(a) čas na sebe2232,84 %27,5 %  
Chci si jen užívat!710,45 %8,75 %  

Graf

7. Motivace k přípravě na vysokou školu:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je to pro mě tak důležité, že se učím co nejvíce3248,48 %40 %  
Neučím se, nějak to už dopadne2233,33 %27,5 %  
Na VŠ, kterou jsem si vybral(a) mě vezmou i bez přijímacích zkoušek, na učení bude potom času dost1116,67 %13,75 %  
Nejdu na VŠ11,52 %1,25 %  

Graf

8. Cílevědomost:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem hodně cílevědomý a ctižádostivý člověk4057,14 %50 %  
Nestanovuji si příliš náročné cíle2130 %26,25 %  
Nemám žádné cíle, proplouvám životem912,86 %11,25 %  

Graf

9. Bojíte se, že se nedostanete na Vámi zvolenou VŠ? (negativní motivace):

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, škola kterou jsem si vybral(a) má těžké podmínky k přijetí4261,76 %52,5 %  
Věřím si!2029,41 %25 %  
Nebojím, tam se dostane každý 57,35 %6,25 %  
Nechci na VŠ11,47 %1,25 %  

Graf

10. O dobrovolnictví a charitě si myslím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy jsem o tom nepřemýšlel(a)2332,39 %28,75 %  
Určitě bych chtěl(a) něco takového vyzkoušet2230,99 %27,5 %  
Již mám s touto prací zkušenosti1926,76 %23,75 %  
Fakt nezájem! Práce bez peněžní odměny je k ničemu.79,86 %8,75 %  

Graf

11. Sociální vědy, psychologické obory:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsou oblasti, které mi nejsou lhostejné, ale realizuji se jinde3143,66 %38,75 %  
Jsou oblasti, kterým bych se chtěl(a) v budoucnu věnovat1723,94 %21,25 %  
Zajímám se o jiné obory1521,13 %18,75 %  
K tomuto tématu jsem naprosto lhostejný/ lhostejná811,27 %10 %  

Graf

12. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dívka5273,24 %65 %  
Chlapec1926,76 %23,75 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

12. Pohlaví

  • odpověď Dívka:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Humanitní obory, školství, sociální vědy na otázku 2. Chtěl(a) bych se prosadit v oboru:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem student střední školy

2. Chtěl(a) bych se prosadit v oboru:

3. Práce by měla:

4. Otázka peněz:

5. Práce versus soukromý život:

6. Volný čas:

7. Motivace k přípravě na vysokou školu:

8. Cílevědomost:

9. Bojíte se, že se nedostanete na Vámi zvolenou VŠ? (negativní motivace):

10. O dobrovolnictví a charitě si myslím:

11. Sociální vědy, psychologické obory:

12. Pohlaví

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem student střední školy

2. Chtěl(a) bych se prosadit v oboru:

3. Práce by měla:

4. Otázka peněz:

5. Práce versus soukromý život:

6. Volný čas:

7. Motivace k přípravě na vysokou školu:

8. Cílevědomost:

9. Bojíte se, že se nedostanete na Vámi zvolenou VŠ? (negativní motivace):

10. O dobrovolnictví a charitě si myslím:

11. Sociální vědy, psychologické obory:

12. Pohlaví

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Licková, B.Motivace k práci u studentů středních škol (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://motivace-k-praci-u-studentu-strednich-skol.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.