Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Motivace k práci u studentů středních škol

Motivace k práci u studentů středních škol

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Licková
Šetření:23. 10. 2010 - 07. 11. 2010
Počet respondentů:80
Počet otázek (max/průměr):12 / 10.59
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Informace budou použity pro mou seminární práci z psychologie, ale doufám, že budou zajímavé i pro širokou veřejnost. Tento dotazník je určen pouze pro studenty, pokud jste již v pracovním procesu, vyhledejte prosím v databázi můj průzkum "motivace k práci u zaměstnanců".

Odpovědi respondentů

1. Jsem student střední školy

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne - tento průzkum se mě netýká → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7188,75 %88,75 %  
Ne - tento průzkum se mě netýká911,25 %11,25 %  

Graf

2. Chtěl(a) bych se prosadit v oboru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ekonomie, obchod, bankovnictví1723,94 %21,25 %  
Humanitní obory, školství, sociální vědy1723,94 %21,25 %  
Zdravotnictví1318,31 %16,25 %  
Jiné912,68 %11,25 %  
Přírodovědné obory, zemědělství 811,27 %10 %  
Technické obory, stavebnictví, průmysl, doprava79,86 %8,75 %  

Graf

3. Práce by měla:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pro mě být výzvou a náplní3447,89 %42,5 %  
Přinášet radost1825,35 %22,5 %  
Vydělávat co nejvíce peněz1014,08 %12,5 %  
Pomáhat druhým lidem912,68 %11,25 %  

Graf

4. Otázka peněz:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je pro mě velmi důležitá3853,52 %47,5 %  
Úspěchy, jiné než finanční, jsou pro mne hodnotnější3143,66 %38,75 %  
Mě vůbec nezajímá22,82 %2,5 %  

Graf

5. Práce versus soukromý život:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Budu se snažit skloubit obojí 4767,14 %58,75 %  
Rodinu bych chtěl(a) mít na prvním místě1622,86 %20 %  
Nechci založit rodinu, jde mi pouze o kariéru710 %8,75 %  

Graf

6. Volný čas:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
I svůj volný čas využívám k tomu, abych na sobě pracoval(a)3856,72 %47,5 %  
V budoucnu raději vydělám méně, abych měl(a) čas na sebe2232,84 %27,5 %  
Chci si jen užívat!710,45 %8,75 %  

Graf

7. Motivace k přípravě na vysokou školu:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je to pro mě tak důležité, že se učím co nejvíce3248,48 %40 %  
Neučím se, nějak to už dopadne2233,33 %27,5 %  
Na VŠ, kterou jsem si vybral(a) mě vezmou i bez přijímacích zkoušek, na učení bude potom času dost1116,67 %13,75 %  
Nejdu na VŠ11,52 %1,25 %  

Graf

8. Cílevědomost:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem hodně cílevědomý a ctižádostivý člověk4057,14 %50 %  
Nestanovuji si příliš náročné cíle2130 %26,25 %  
Nemám žádné cíle, proplouvám životem912,86 %11,25 %  

Graf

9. Bojíte se, že se nedostanete na Vámi zvolenou VŠ? (negativní motivace):

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, škola kterou jsem si vybral(a) má těžké podmínky k přijetí4261,76 %52,5 %  
Věřím si!2029,41 %25 %  
Nebojím, tam se dostane každý 57,35 %6,25 %  
Nechci na VŠ11,47 %1,25 %  

Graf

10. O dobrovolnictví a charitě si myslím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy jsem o tom nepřemýšlel(a)2332,39 %28,75 %  
Určitě bych chtěl(a) něco takového vyzkoušet2230,99 %27,5 %  
Již mám s touto prací zkušenosti1926,76 %23,75 %  
Fakt nezájem! Práce bez peněžní odměny je k ničemu.79,86 %8,75 %  

Graf

11. Sociální vědy, psychologické obory:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsou oblasti, které mi nejsou lhostejné, ale realizuji se jinde3143,66 %38,75 %  
Jsou oblasti, kterým bych se chtěl(a) v budoucnu věnovat1723,94 %21,25 %  
Zajímám se o jiné obory1521,13 %18,75 %  
K tomuto tématu jsem naprosto lhostejný/ lhostejná811,27 %10 %  

Graf

12. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dívka5273,24 %65 %  
Chlapec1926,76 %23,75 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

12. Pohlaví

  • odpověď Dívka:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Humanitní obory, školství, sociální vědy na otázku 2. Chtěl(a) bych se prosadit v oboru:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem student střední školy

2. Chtěl(a) bych se prosadit v oboru:

3. Práce by měla:

4. Otázka peněz:

5. Práce versus soukromý život:

6. Volný čas:

7. Motivace k přípravě na vysokou školu:

8. Cílevědomost:

9. Bojíte se, že se nedostanete na Vámi zvolenou VŠ? (negativní motivace):

10. O dobrovolnictví a charitě si myslím:

11. Sociální vědy, psychologické obory:

12. Pohlaví

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem student střední školy

2. Chtěl(a) bych se prosadit v oboru:

3. Práce by měla:

4. Otázka peněz:

5. Práce versus soukromý život:

6. Volný čas:

7. Motivace k přípravě na vysokou školu:

8. Cílevědomost:

9. Bojíte se, že se nedostanete na Vámi zvolenou VŠ? (negativní motivace):

10. O dobrovolnictví a charitě si myslím:

11. Sociální vědy, psychologické obory:

12. Pohlaví

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Licková, B.Motivace k práci u studentů středních škol (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://motivace-k-praci-u-studentu-strednich-skol.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.