Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Motivace k učení druhého jazyka

Motivace k učení druhého jazyka

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Filip Chráska
Šetření:09. 10. 2013 - 16. 10. 2013
Počet respondentů:285
Počet otázek (max/průměr):14 / 7.99
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 O vyplnění tohoto dotazníku, sloužícího k získání dat k výzkumným účelům, prosím současné i bývalé studenty českých základních a středních škol, kteří si v tomto období mohli vybrat druhý cizí jazyk, přičemž ve výběru figuroval jazyk německý a francouzský. V jiném případě prosím dotazík nevyplňujte.

 

Získaná data budou sloužit k výzkumu souvislostí mezi motivací a dosaženými výsledky ve výuce druhého cizího jazyka, který si po v dnešní době již obvyklé angličtině žáci vybírají ve vyšších ročnících.

Odpovědi respondentů

1. Kdy jste si vybíral/a druhý cizí jazyk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
druhý stupeň ZŠ, první stupeň víceletého gymnázia16858,54 %58,95 %  
na SŠ7626,48 %26,67 %  
první stupeň ZŠ4314,98 %15,09 %  

Graf

Dotazník zodpovídají pouze ti, kterým ve výběru figuroval francouzský i německý jazyk.

2. Který druhý jazyk jste si vybral/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Francouzský jazykotázka č. 3, Německý jazykotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Německý jazyk18965,85 %66,32 %  
Francouzský jazyk9834,15 %34,39 %  

Graf

Tato otázka je zaměřená na primární motivaci k výběru daného jazyka.

3. Proč jste si vybral/a právě francouzský jazyk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobní preference (libozvučnost, zájem o kulturu, osobní vazby,...)7676 %26,67 %  
Nebyl významný důvod - přesvědčili mě spolužáci, rozhodla náhoda etc.99 %3,16 %  
Perspektiva budoucího uplatnění88 %2,81 %  
Přání rodičů77 %2,46 %  

Graf

Tato otázka je zaměřená na primární motivaci k výběru daného jazyka.

4. Proč jste si vybral/a právě německý jazyk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Perspektiva budoucího uplatnění6132,28 %21,4 %  
Nebyl významný důvod - přesvědčili mě spolužáci, rozhodla náhoda etc.5629,63 %19,65 %  
Přání rodičů4021,16 %14,04 %  
Osobní preference (libozvučnost, zájem o kulturu, osobní vazby,...)3216,93 %11,23 %  

Graf

Na zodpovězení této otázky by neměla mít vliv kvalita výuky jazyka na vaší škole, je zde zkoumán celkový přístup včetně mimoškolního rozvoje.

5. Nakolik vás studium francouzského jazyka zaujalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Studiu jsem se věnoval/a nad rámec školní výuky.3333,33 %11,58 %  
Studium francouzského jazyka jsem bral/a jako studium jakéhokoli jiného předmětu, učil/a jsem se především kvůli testům a zkoušení.3232,32 %11,23 %  
O studium francouzského jsem měl takový zájem, že jsem si podle něj vybral/a VŠ nebo vyjel/a na delší pobyt do zahraničí.2323,23 %8,07 %  
O studium francouzského jazyka jsem záhy ztratil/a zájem.1111,11 %3,86 %  

Graf

Na zodpovězení této otázky by neměla mít vliv kvalita výuky jazyka na vaší škole, je zde zkoumán celkový přístup včetně mimoškolního rozvoje.

6. Nakolik vás studium německého jazyka zaujalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Studium německého jazyka jsem bral/a jako studium jakéhokoli jiného předmětu, učil/a jsem se především kvůli testům a zkoušení.9550,26 %33,33 %  
Studiu jsem se věnoval/a nad rámec školní výuky.4021,16 %14,04 %  
O studium německého jazyka jsem záhy ztratil/a zájem.3015,87 %10,53 %  
O studium německého jazyka jsem měl takový zájem, že jsem si podle něj vybral/a i VŠ nebo vyjel/a na delší pobyt do zahraničí.2412,7 %8,42 %  

Graf

Tuto otázku prosím vyplňte pouze v případě, že jste měli daný druhý cizí jazyk v rozvrhu po celou dobu studia na SŠ.

7. Ve francouzském jazyce dokážu:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pozdravit a vést základní společenskou konverzaci.8594,44 %29,82 %  
Popsat francouzskému turistovi trasu ve městě.7381,11 %25,61 %  
Přečíst a pochopit článek v Le Monde.6066,67 %21,05 %  
Domluvit se u lékaře.5257,78 %18,25 %  
Diskutovat o politice, sportu či zdraví.3842,22 %13,33 %  
Přečíst v originále klasický román (např. od Émila Zoly).1516,67 %5,26 %  
Studovat na francouzské univerzitě.1415,56 %4,91 %  

Graf

Tuto otázku prosím vyplňte pouze v případě, že jste měli daný druhý cizí jazyk v rozvrhu po celou dobu studia na SŠ.

8. V německém jazyce dokážu:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pozdravit a vést základní společenskou konverzaci.16091,43 %56,14 %  
Popsat německému turistovi trasu ve městě.13275,43 %46,32 %  
Přečíst a pochopit novinový článek (např. z Frankfurter Allgemeine).9654,86 %33,68 %  
Domluvit se u lékaře.9252,57 %32,28 %  
Diskutovat o politice, sportu či zdraví.6235,43 %21,75 %  
Studovat na německé univerzitě.2413,71 %8,42 %  
Přečíst v originále klasický román (např. od Thomase Manna či Franze Kafky).2212,57 %7,72 %  

Graf

9. Jak jste se cítil/a s vaším výběrem spokojený/á?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Se svou volbou jsem spokojený/á6667,35 %23,16 %  
Nemám vyhraněné preference ani u jednoho z jazyků, jiná volba by zřejmě na mé znalosti druhého cizího jazyka neměla vliv.1616,33 %5,61 %  
Své volby lituji, studium němčiny by mě bavilo nebo šlo lépe.1616,33 %5,61 %  

Graf

10. Jak jste se cítil/a s vaším výběrem spokojený/á?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Se svou volbou jsem spokojený/á10656,08 %37,19 %  
Nemám vyhraněné preference ani u jednoho z jazyků, jiná volba by zřejmě na mé znalosti druhého cizího jazyka neměla vliv.5629,63 %19,65 %  
Své volby lituji, studium francouzštiny by mě bavilo nebo šlo lépe.2714,29 %9,47 %  

Graf

Demografické údaje

11. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7273,47 %25,26 %  
muž2626,53 %9,12 %  

Graf

Demografické údaje

12. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13470,9 %47,02 %  
muž5529,1 %19,3 %  

Graf

Demografické údaje

13. V současnoti:

Vyberte nejlépe se hodící odpověď. Pracující student(k)y prosím o zaškrtnutí "Studuji VŠ".

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Studuji VŠ7273,47 %25,26 %  
Studuji SŠ1313,27 %4,56 %  
Pracuji1111,22 %3,86 %  
Jsem nezaměstnaný či ekonomicky neaktivní.22,04 %0,7 %  

Graf

Demografické údaje

14. V současnoti:

Vyberte nejlépe se hodící odpověď. Pracující student(k)y prosím o zaškrtnutí "Studuji VŠ".

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Studuji VŠ14074,07 %49,12 %  
Pracuji2814,81 %9,82 %  
Studuji SŠ157,94 %5,26 %  
Jsem nezaměstnaný či ekonomicky neaktivní.63,17 %2,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Který druhý jazyk jste si vybral/a?

 • odpověď Francouzský jazyk:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi O studium francouzského jsem měl takový zájem, že jsem si podle něj vybral/a VŠ nebo vyjel/a na delší pobyt do zahraničí. na otázku 5. Nakolik vás studium francouzského jazyka zaujalo?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Studiu jsem se věnoval/a nad rámec školní výuky. na otázku 5. Nakolik vás studium francouzského jazyka zaujalo?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Studium francouzského jazyka jsem bral/a jako studium jakéhokoli jiného předmětu, učil/a jsem se především kvůli testům a zkoušení. na otázku 5. Nakolik vás studium francouzského jazyka zaujalo?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Diskutovat o politice, sportu či zdraví. na otázku 7. Ve francouzském jazyce dokážu:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Domluvit se u lékaře. na otázku 7. Ve francouzském jazyce dokážu:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Popsat francouzskému turistovi trasu ve městě. na otázku 7. Ve francouzském jazyce dokážu:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pozdravit a vést základní společenskou konverzaci. na otázku 7. Ve francouzském jazyce dokážu:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přečíst a pochopit článek v Le Monde. na otázku 7. Ve francouzském jazyce dokážu:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přečíst v originále klasický román (např. od Émila Zoly). na otázku 7. Ve francouzském jazyce dokážu:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Studovat na francouzské univerzitě. na otázku 7. Ve francouzském jazyce dokážu:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám vyhraněné preference ani u jednoho z jazyků, jiná volba by zřejmě na mé znalosti druhého cizího jazyka neměla vliv. na otázku 9. Jak jste se cítil/a s vaším výběrem spokojený/á?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Se svou volbou jsem spokojený/á na otázku 9. Jak jste se cítil/a s vaším výběrem spokojený/á?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Své volby lituji, studium němčiny by mě bavilo nebo šlo lépe. na otázku 9. Jak jste se cítil/a s vaším výběrem spokojený/á?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 11. Pohlaví:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 11. Pohlaví:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pracuji na otázku 13. V současnoti:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Studuji SŠ na otázku 13. V současnoti:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Studuji VŠ na otázku 13. V současnoti:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Osobní preference (libozvučnost, zájem o kulturu, osobní vazby,...) na otázku 3. Proč jste si vybral/a právě francouzský jazyk?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi O studium francouzského jazyka jsem záhy ztratil/a zájem. na otázku 5. Nakolik vás studium francouzského jazyka zaujalo?
 • odpověď Německý jazyk:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nebyl významný důvod - přesvědčili mě spolužáci, rozhodla náhoda etc. na otázku 4. Proč jste si vybral/a právě německý jazyk?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Osobní preference (libozvučnost, zájem o kulturu, osobní vazby,...) na otázku 4. Proč jste si vybral/a právě německý jazyk?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Perspektiva budoucího uplatnění na otázku 4. Proč jste si vybral/a právě německý jazyk?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přání rodičů na otázku 4. Proč jste si vybral/a právě německý jazyk?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi O studium německého jazyka jsem měl takový zájem, že jsem si podle něj vybral/a i VŠ nebo vyjel/a na delší pobyt do zahraničí. na otázku 6. Nakolik vás studium německého jazyka zaujalo?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi O studium německého jazyka jsem záhy ztratil/a zájem. na otázku 6. Nakolik vás studium německého jazyka zaujalo?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Studiu jsem se věnoval/a nad rámec školní výuky. na otázku 6. Nakolik vás studium německého jazyka zaujalo?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Studium německého jazyka jsem bral/a jako studium jakéhokoli jiného předmětu, učil/a jsem se především kvůli testům a zkoušení. na otázku 6. Nakolik vás studium německého jazyka zaujalo?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Diskutovat o politice, sportu či zdraví. na otázku 8. V německém jazyce dokážu:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Domluvit se u lékaře. na otázku 8. V německém jazyce dokážu:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Popsat německému turistovi trasu ve městě. na otázku 8. V německém jazyce dokážu:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pozdravit a vést základní společenskou konverzaci. na otázku 8. V německém jazyce dokážu:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přečíst a pochopit novinový článek (např. z Frankfurter Allgemeine). na otázku 8. V německém jazyce dokážu:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přečíst v originále klasický román (např. od Thomase Manna či Franze Kafky). na otázku 8. V německém jazyce dokážu:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Studovat na německé univerzitě. na otázku 8. V německém jazyce dokážu:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám vyhraněné preference ani u jednoho z jazyků, jiná volba by zřejmě na mé znalosti druhého cizího jazyka neměla vliv. na otázku 10. Jak jste se cítil/a s vaším výběrem spokojený/á?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Se svou volbou jsem spokojený/á na otázku 10. Jak jste se cítil/a s vaším výběrem spokojený/á?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Své volby lituji, studium francouzštiny by mě bavilo nebo šlo lépe. na otázku 10. Jak jste se cítil/a s vaším výběrem spokojený/á?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 12. Pohlaví:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 12. Pohlaví:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pracuji na otázku 14. V současnoti:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Studuji SŠ na otázku 14. V současnoti:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Studuji VŠ na otázku 14. V současnoti:

7. Ve francouzském jazyce dokážu:

 • odpověď Domluvit se u lékaře.:
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přečíst v originále klasický román (např. od Émila Zoly). na otázku 7. Ve francouzském jazyce dokážu:
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Studovat na francouzské univerzitě. na otázku 7. Ve francouzském jazyce dokážu:
 • odpověď Popsat francouzskému turistovi trasu ve městě.:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přečíst v originále klasický román (např. od Émila Zoly). na otázku 7. Ve francouzském jazyce dokážu:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Domluvit se u lékaře. na otázku 7. Ve francouzském jazyce dokážu:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Diskutovat o politice, sportu či zdraví. na otázku 7. Ve francouzském jazyce dokážu:
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Studovat na francouzské univerzitě. na otázku 7. Ve francouzském jazyce dokážu:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi O studium francouzského jsem měl takový zájem, že jsem si podle něj vybral/a VŠ nebo vyjel/a na delší pobyt do zahraničí. na otázku 5. Nakolik vás studium francouzského jazyka zaujalo?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Studiu jsem se věnoval/a nad rámec školní výuky. na otázku 5. Nakolik vás studium francouzského jazyka zaujalo?
 • odpověď Pozdravit a vést základní společenskou konverzaci.:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Domluvit se u lékaře. na otázku 7. Ve francouzském jazyce dokážu:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přečíst v originále klasický román (např. od Émila Zoly). na otázku 7. Ve francouzském jazyce dokážu:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Popsat francouzskému turistovi trasu ve městě. na otázku 7. Ve francouzském jazyce dokážu:
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Diskutovat o politice, sportu či zdraví. na otázku 7. Ve francouzském jazyce dokážu:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přečíst a pochopit článek v Le Monde. na otázku 7. Ve francouzském jazyce dokážu:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Studiu jsem se věnoval/a nad rámec školní výuky. na otázku 5. Nakolik vás studium francouzského jazyka zaujalo?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám vyhraněné preference ani u jednoho z jazyků, jiná volba by zřejmě na mé znalosti druhého cizího jazyka neměla vliv. na otázku 9. Jak jste se cítil/a s vaším výběrem spokojený/á?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Studovat na francouzské univerzitě. na otázku 7. Ve francouzském jazyce dokážu:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Se svou volbou jsem spokojený/á na otázku 9. Jak jste se cítil/a s vaším výběrem spokojený/á?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Studuji SŠ na otázku 13. V současnoti:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi O studium francouzského jsem měl takový zájem, že jsem si podle něj vybral/a VŠ nebo vyjel/a na delší pobyt do zahraničí. na otázku 5. Nakolik vás studium francouzského jazyka zaujalo?
 • odpověď Přečíst a pochopit článek v Le Monde.:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přečíst v originále klasický román (např. od Émila Zoly). na otázku 7. Ve francouzském jazyce dokážu:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Studovat na francouzské univerzitě. na otázku 7. Ve francouzském jazyce dokážu:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi O studium francouzského jsem měl takový zájem, že jsem si podle něj vybral/a VŠ nebo vyjel/a na delší pobyt do zahraničí. na otázku 5. Nakolik vás studium francouzského jazyka zaujalo?

8. V německém jazyce dokážu:

 • odpověď Domluvit se u lékaře.:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přečíst v originále klasický román (např. od Thomase Manna či Franze Kafky). na otázku 8. V německém jazyce dokážu:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi O studium německého jazyka jsem měl takový zájem, že jsem si podle něj vybral/a i VŠ nebo vyjel/a na delší pobyt do zahraničí. na otázku 6. Nakolik vás studium německého jazyka zaujalo?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Studovat na německé univerzitě. na otázku 8. V německém jazyce dokážu:
 • odpověď Popsat německému turistovi trasu ve městě.:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přečíst v originále klasický román (např. od Thomase Manna či Franze Kafky). na otázku 8. V německém jazyce dokážu:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Domluvit se u lékaře. na otázku 8. V německém jazyce dokážu:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Diskutovat o politice, sportu či zdraví. na otázku 8. V německém jazyce dokážu:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přečíst a pochopit novinový článek (např. z Frankfurter Allgemeine). na otázku 8. V německém jazyce dokážu:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi O studium německého jazyka jsem měl takový zájem, že jsem si podle něj vybral/a i VŠ nebo vyjel/a na delší pobyt do zahraničí. na otázku 6. Nakolik vás studium německého jazyka zaujalo?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Studovat na německé univerzitě. na otázku 8. V německém jazyce dokážu:
 • odpověď Pozdravit a vést základní společenskou konverzaci.:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přečíst v originále klasický román (např. od Thomase Manna či Franze Kafky). na otázku 8. V německém jazyce dokážu:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Popsat německému turistovi trasu ve městě. na otázku 8. V německém jazyce dokážu:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přečíst a pochopit novinový článek (např. z Frankfurter Allgemeine). na otázku 8. V německém jazyce dokážu:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Diskutovat o politice, sportu či zdraví. na otázku 8. V německém jazyce dokážu:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Domluvit se u lékaře. na otázku 8. V německém jazyce dokážu:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Studiu jsem se věnoval/a nad rámec školní výuky. na otázku 6. Nakolik vás studium německého jazyka zaujalo?
 • odpověď Přečíst a pochopit novinový článek (např. z Frankfurter Allgemeine).:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přečíst v originále klasický román (např. od Thomase Manna či Franze Kafky). na otázku 8. V německém jazyce dokážu:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi O studium německého jazyka jsem měl takový zájem, že jsem si podle něj vybral/a i VŠ nebo vyjel/a na delší pobyt do zahraničí. na otázku 6. Nakolik vás studium německého jazyka zaujalo?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Studovat na německé univerzitě. na otázku 8. V německém jazyce dokážu:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Diskutovat o politice, sportu či zdraví. na otázku 8. V německém jazyce dokážu:

10. Jak jste se cítil/a s vaším výběrem spokojený/á?

 • odpověď Se svou volbou jsem spokojený/á:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi O studium německého jazyka jsem měl takový zájem, že jsem si podle něj vybral/a i VŠ nebo vyjel/a na delší pobyt do zahraničí. na otázku 6. Nakolik vás studium německého jazyka zaujalo?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Studovat na německé univerzitě. na otázku 8. V německém jazyce dokážu:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přečíst v originále klasický román (např. od Thomase Manna či Franze Kafky). na otázku 8. V německém jazyce dokážu:

11. Pohlaví:

 • odpověď žena:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Studuji SŠ na otázku 13. V současnoti:

14. V současnoti:

 • odpověď Studuji VŠ:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi O studium německého jazyka jsem měl takový zájem, že jsem si podle něj vybral/a i VŠ nebo vyjel/a na delší pobyt do zahraničí. na otázku 6. Nakolik vás studium německého jazyka zaujalo?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Studovat na německé univerzitě. na otázku 8. V německém jazyce dokážu:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kdy jste si vybíral/a druhý cizí jazyk

2. Který druhý jazyk jste si vybral/a?

3. Proč jste si vybral/a právě francouzský jazyk?

4. Proč jste si vybral/a právě německý jazyk?

5. Nakolik vás studium francouzského jazyka zaujalo?

6. Nakolik vás studium německého jazyka zaujalo?

7. Ve francouzském jazyce dokážu:

8. V německém jazyce dokážu:

9. Jak jste se cítil/a s vaším výběrem spokojený/á?

11. Pohlaví:

13. V současnoti:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kdy jste si vybíral/a druhý cizí jazyk

2. Který druhý jazyk jste si vybral/a?

3. Proč jste si vybral/a právě francouzský jazyk?

4. Proč jste si vybral/a právě německý jazyk?

5. Nakolik vás studium francouzského jazyka zaujalo?

6. Nakolik vás studium německého jazyka zaujalo?

7. Ve francouzském jazyce dokážu:

8. V německém jazyce dokážu:

9. Jak jste se cítil/a s vaším výběrem spokojený/á?

11. Pohlaví:

13. V současnoti:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Chráska, F.Motivace k učení druhého jazyka (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://motivace-k-uceni-druheho-jaz.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.