Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Motivace k učení žáků středních škol

Motivace k učení žáků středních škol

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Michalcová
Šetření:20. 05. 2012 - 22. 05. 2012
Počet respondentů:101
Počet otázek (max/průměr):12 / 10.52
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Jste studentem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obchodní akademie3534,65 %34,65 %  
zdravotnické školy2524,75 %24,75 %  
gymnázia2221,78 %21,78 %  
střední odborné školy obchodu1918,81 %18,81 %  

Graf

2. Jste dívka či chlapec

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dívka6867,33 %67,33 %  
chlapec3332,67 %32,67 %  

Graf

3. Ve kterém jste ročníku

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
34342,57 %42,57 %  
22928,71 %28,71 %  
11918,81 %18,81 %  
4109,9 %9,9 %  

Graf

4. Co vás nejvíce motivuje k učení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chci se dostat na vysokou školu4544,55 %44,55 %  
budoucí profese4342,57 %42,57 %  
pocit z dobrého výkonu4140,59 %40,59 %  
chci se vyhnout nepříjemným důsledkům3837,62 %37,62 %  
rodiče2928,71 %28,71 %  
probíraná látka je zajímavá2625,74 %25,74 %  
ostatní žáci - chci před nimi vyniknout98,91 %8,91 %  
učitelé - chci s nimi dobře vycházet76,93 %6,93 %  
učitelé - podávají látku velmi zajímavě76,93 %6,93 %  
učitelé - chci s nimi dobře vycházet10,99 %0,99 %  

Graf

5. Co Vás vede k lepšímu výkonu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pozitivní motivace - odměna ve formě dobré známky, pochvaly, vyniknutí před ostatníma....7271,29 %71,29 %  
negativní motivace - vyhnutí se špatné známce, posměchu, úkolům navíc2928,71 %28,71 %  

Graf

6. Máte lepší známky z oborových předmětů než z obecných (jako je matematika, český a cizí jazyky)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mám průměrné (3) známky z obojího3535 %34,65 %  
mám dobré (1,2) známky z obojího3333 %32,67 %  
lepší známky z oborových než z obecných2020 %19,8 %  
mám lepší známky z obecných předmětů66 %5,94 %  
mám špatné (4,5) známky z obojího66 %5,94 %  

Graf

7. Myslíte, že obecné předměty Vám budou v budoucím životě k "něčemu"

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, využiji je minimálně v osobním životě5857,43 %57,43 %  
nevyužiji je, je to pro mě ztráta času2524,75 %24,75 %  
nejspíš ne, ale nevadí mi je se učit1817,82 %17,82 %  

Graf

8. Pokud většinou míváte spíše špatné známky (4,5) jak se k Vám zachová učitel, pokud napíšete test dobře (1,2)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pochválí mě3043,48 %29,7 %  
nevyjadřuje se2942,03 %28,71 %  
obviní mě, že jsem opisoval či podváděl1014,49 %9,9 %  

Graf

9. Většina učitelů

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podává konstruktivní kritiku (i s návodem, jak se zlepšit), přiměřeně chválí3341,25 %32,67 %  
většinou ani nekritizuje ani nechválí2430 %23,76 %  
pouze kritizuje (nepodává návod, jak se zlepšit), chválí minimálně či vůbec2328,75 %22,77 %  

Graf

10. Dovede Vás pochvala povzbudit k lepším výsledkům?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8483,17 %83,17 %  
ne1211,88 %11,88 %  
nevím54,95 %4,95 %  

Graf

11. Školu, kterou studujete...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jste si vždy přáli studovat7675,25 %75,25 %  
jste si vybrali jako druhou, protože Vám ta první nevyšla1918,81 %18,81 %  
Jste studovat nechtěli, ale nikam jinam Vás nevzali65,94 %5,94 %  

Graf

12. Návrhy, Přípomínky...

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

11 -> přání rodičů

K té předchozí otázce - jsem si vybrala, protože jsem netušila kam jí.

Nebaví mě jak si někteří učitelé vybíjejí špatnou náladu na zkoušení cele hodiny

Ohledně otázky 11) , ono to bylo spíšeš i přání rodičů.

Spojení matematiky a například češtiny jako obecných předmětů do jedné otázky mi přijde sporné, češtinu mám ráda, myslím, že je užitečná pro každého, na matematiku mám ale názor opačný.

u prvni otazky nemam jak odpovedet tak to predelej,dik

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste studentem

2. Jste dívka či chlapec

3. Ve kterém jste ročníku

4. Co vás nejvíce motivuje k učení?

5. Co Vás vede k lepšímu výkonu?

6. Máte lepší známky z oborových předmětů než z obecných (jako je matematika, český a cizí jazyky)?

7. Myslíte, že obecné předměty Vám budou v budoucím životě k "něčemu"

8. Pokud většinou míváte spíše špatné známky (4,5) jak se k Vám zachová učitel, pokud napíšete test dobře (1,2)?

9. Většina učitelů

10. Dovede Vás pochvala povzbudit k lepším výsledkům?

11. Školu, kterou studujete...

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste studentem

2. Jste dívka či chlapec

3. Ve kterém jste ročníku

4. Co vás nejvíce motivuje k učení?

5. Co Vás vede k lepšímu výkonu?

6. Máte lepší známky z oborových předmětů než z obecných (jako je matematika, český a cizí jazyky)?

7. Myslíte, že obecné předměty Vám budou v budoucím životě k "něčemu"

8. Pokud většinou míváte spíše špatné známky (4,5) jak se k Vám zachová učitel, pokud napíšete test dobře (1,2)?

9. Většina učitelů

10. Dovede Vás pochvala povzbudit k lepším výsledkům?

11. Školu, kterou studujete...

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Michalcová, V.Motivace k učení žáků středních škol (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://motivace-k-uceni-zaku-stredn.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.