Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Motivace ke sportu během pandemie

Motivace ke sportu během pandemie

Jak jste vybírali střední školu?
Na základě jakých kritérií jste (si) vybrali střední školu? Kde jste hledali informace?

(veřejné výsledky nejpozději 29. 12. 2022, vhodné pro studenty sš a rodiče studentů sš)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marcela Jeriová
Šetření:03. 10. 2022 - 06. 10. 2022
Počet respondentů:139
Počet otázek (max/průměr):9 / 6.68
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

rády bychom Vás požádaly o vyplnění našeho dotazníku, který Vám nezabere více než pár minut. Dotazník je zaměřen na motivaci ke sportovním aktivitám během pandemie COVID-19.

Předem děkujeme za Váš čas a ochotu dotazník vyplnit.

 

Odpovědi respondentů

1. Věnoval/a jste se sportu již před pandemií COVID-19?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9669,06 %69,06 %  
Ne4330,94 %30,94 %  

Graf

2. Během pandemie COVID-19 jsem byl/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [motivován/aotázka č. 4, spíše motivován/ aotázka č. 4, spíše demotivován/aotázka č. 3, demotivován/aotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše demotivován/a4935,25 %35,25 %  
spíše motivován/ a4733,81 %33,81 %  
motivován/a3122,3 %22,3 %  
demotivován/a128,63 %8,63 %  

Graf

3. Co způsobilo Vaši demotivaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lockdown3760,66 %26,62 %  
lenost2947,54 %20,86 %  
uzavřená sportoviště2439,34 %17,27 %  
špatná nálada/ deprese2236,07 %15,83 %  
Invalidita 11,64 %0,72 %  
neochota příliš vycházet z domu (městské prostředí)11,64 %0,72 %  
Nesportoval bych nikdy11,64 %0,72 %  
roušky venku při sportu11,64 %0,72 %  
rozhodnutí vlády11,64 %0,72 %  
Motivovalo mě odejít z domova a to nešlo11,64 %0,72 %  
nebyla možnost sdružovat se11,64 %0,72 %  
stěhování do nového domu a nové povinnosti, málo času11,64 %0,72 %  

Graf

4. Co Vás motivovalo ke sportu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
udržení kondice5874,36 %41,73 %  
zdraví (imunita)4456,41 %31,65 %  
lockdown (nuda)2633,33 %18,71 %  
hlavně na to byl čas11,28 %0,72 %  
Pokračování v hubnutí11,28 %0,72 %  
zlepšení nálady11,28 %0,72 %  
omezení jiných aktivit11,28 %0,72 %  
sport mě baví11,28 %0,72 %  
dobrý pocit+"společenská událost"11,28 %0,72 %  
udržení psychické pohody11,28 %0,72 %  
Nahoda11,28 %0,72 %  
radost a zážitky, spol. událost11,28 %0,72 %  
naděje, že to brzy skončí a budu moct jet k moři (a vypadat dobře)11,28 %0,72 %  

Graf

5. Kolikrát týdně jste se věnoval/a sportu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3-4x3747,44 %26,62 %  
1-2x2329,49 %16,55 %  
5-6x1417,95 %10,07 %  
7x45,13 %2,88 %  

Graf

6. Jak dlouho trvala pohybová aktivita?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30- 60 minut4658,97 %33,09 %  
více než 60 minut2835,9 %20,14 %  
méně než 30 minut45,13 %2,88 %  

Graf

7. O jakou sportovní aktivitu se jednalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chůze (procházka, turistika,...)3544,87 %25,18 %  
Domácí cvičení (workout hřiště, posilování,...)2228,21 %15,83 %  
Cyklistika911,54 %6,47 %  
Běh78,97 %5,04 %  
Jiné56,41 %3,6 %  

Graf

8. Své pohlaví definuji jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9064,75 %64,75 %  
muž4935,25 %35,25 %  

Graf

9. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36- 45 let3625,9 %25,9 %  
26- 35 let3525,18 %25,18 %  
56 a více let2417,27 %17,27 %  
15- 25 let2316,55 %16,55 %  
46- 55 let2115,11 %15,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Během pandemie COVID-19 jsem byl/a:

  • odpověď spíše demotivován/a:
    • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi lockdown na otázku 3. Co způsobilo Vaši demotivaci?
    • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi špatná nálada/ deprese na otázku 3. Co způsobilo Vaši demotivaci?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věnoval/a jste se sportu již před pandemií COVID-19?

2. Během pandemie COVID-19 jsem byl/a:

3. Co způsobilo Vaši demotivaci?

4. Co Vás motivovalo ke sportu?

5. Kolikrát týdně jste se věnoval/a sportu?

6. Jak dlouho trvala pohybová aktivita?

7. O jakou sportovní aktivitu se jednalo?

8. Své pohlaví definuji jako:

9. Jaký je Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věnoval/a jste se sportu již před pandemií COVID-19?

2. Během pandemie COVID-19 jsem byl/a:

3. Co způsobilo Vaši demotivaci?

4. Co Vás motivovalo ke sportu?

5. Kolikrát týdně jste se věnoval/a sportu?

6. Jak dlouho trvala pohybová aktivita?

7. O jakou sportovní aktivitu se jednalo?

8. Své pohlaví definuji jako:

9. Jaký je Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Jeriová, M.Motivace ke sportu během pandemie (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://motivace-ke-sportu-behem-pan.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.