Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Motivace ke studiu ekonomických oborů

Motivace ke studiu ekonomických oborů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lukáš Zíka
Šetření:09. 10. 2011 - 22. 10. 2011
Počet respondentů:45
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4088,89 %88,89 %  
muž511,11 %11,11 %  

Graf

2. Studujete VŠ ekonomického směru?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4088,89 %88,89 %  
ne511,11 %11,11 %  

Graf

3. V jakém jste ročníku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyšší, navazující2453,33 %53,33 %  
31226,67 %26,67 %  
1613,33 %13,33 %  
236,67 %6,67 %  

Graf

4. jste se rozhodli ke studiu VŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vidina možného ohodnocení a uplatnění v oboru2657,78 %57,78 %  
příprava na zaměstnání1942,22 %42,22 %  
zájem o obor1840 %40 %  
vidina studentského života715,56 %15,56 %  
nechtěl(a) jsem jít ještě pracovat=studium613,33 %13,33 %  
zvýšení sebevědomí a cti511,11 %11,11 %  
přání rodičů48,89 %8,89 %  

Graf

5. Jak obtížné podle vás studium ekonomického oboru je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
těžké, ale zvládnutelné3680 %80 %  
lehké511,11 %11,11 %  
velmi těžké48,89 %8,89 %  

Graf

6. Jaký je váš vztah ekonomii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je zajímavá, ale blíže se o ní nezajímám2760 %60 %  
zajímám se o ni1328,89 %28,89 %  
nebaví mne, pouze povinný předmět511,11 %11,11 %  

Graf

7. . Jak moc užitečné Vám podle Vás budou získané vědomosti v praxi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
některé více,jiné méně užitečné3680 %80 %  
více zbytečné715,56 %15,56 %  
nepostradatelné24,44 %4,44 %  

Graf

8. Vaše motivace ke studiu je?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
titul24,44 %4,44 %  
zájem o obor24,44 %4,44 %  
práce24,44 %4,44 %  
dobrá práce24,44 %4,44 %  
získání titulu24,44 %4,44 %  
penize24,44 %4,44 %  
-12,22 %2,22 %  
vidina získání lepší práce + lépe ohodnocené12,22 %2,22 %  
lepší možnost nalezení práce12,22 %2,22 %  
lepší práce12,22 %2,22 %  
ostatní odpovědi Ohodnoceni
peníze :D
Zvýšit své šance na lepší uplatnění.
vlastní zájem o obor, lepší práci
dobré zaměstnání
platové ohodnocení po absolvování
vlastní uspokojení,seberealizace
studovat
finanční
diplom
životní cíl
vidina lepší budoucnosti, lepšího uplatnění
příjem
získání dobrých kontaktů a přátel
Dokončit poslední ročník když už tak dlouho studuj
budoucí zaměstnání
lepší uplatnění
nechci pracovat rukama ale hlavou
osobní zájem
možnosť pracovného uplatnenia
můj zájem
plat v budoucím zaměstnání
baví mi cestovní ruch - na ekonomicky zaměřené vš
dokázat to
dokončit
udrzeni si zamestnani
k
pomoc druhým,sebeuplatnění
Zábava
2964,44 %64,44 % 

Graf

9. Podporuje Vás rodina a přátelé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podporují mne3986,67 %86,67 %  
nechci je zklamat511,11 %11,11 %  
nestarají se12,22 %2,22 %  

Graf

10. V jakém ročníku jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyšší, navazující2453,33 %53,33 %  
31226,67 %26,67 %  
1613,33 %13,33 %  
236,67 %6,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. V jakém jste ročníku?

 • odpověď 3:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 10. V jakém ročníku jste?
 • odpověď vyšší, navazující:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyšší, navazující na otázku 10. V jakém ročníku jste?

10. V jakém ročníku jste?

 • odpověď 3:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 3. V jakém jste ročníku?
 • odpověď vyšší, navazující:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyšší, navazující na otázku 3. V jakém jste ročníku?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví?

2. Studujete VŠ ekonomického směru?

3. V jakém jste ročníku?

4. jste se rozhodli ke studiu VŠ?

5. Jak obtížné podle vás studium ekonomického oboru je?

6. Jaký je váš vztah ekonomii?

7. . Jak moc užitečné Vám podle Vás budou získané vědomosti v praxi?

9. Podporuje Vás rodina a přátelé?

10. V jakém ročníku jste?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví?

2. Studujete VŠ ekonomického směru?

3. V jakém jste ročníku?

4. jste se rozhodli ke studiu VŠ?

5. Jak obtížné podle vás studium ekonomického oboru je?

6. Jaký je váš vztah ekonomii?

7. . Jak moc užitečné Vám podle Vás budou získané vědomosti v praxi?

9. Podporuje Vás rodina a přátelé?

10. V jakém ročníku jste?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zíka, L.Motivace ke studiu ekonomických oborů (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://motivace-ke-studiu-ekonomick.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.