Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Motivace ke studiu

Motivace ke studiu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lukáš Zíka
Šetření:25. 09. 2011 - 01. 10. 2011
Počet respondentů:32
Počet otázek (max/průměr):13 / 10.84
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:24,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Hezký den všem,

 

tento dotazník slouží k získání informací pro tvorbu seminární práce z psychologie. Tématem je motivace ke studiu. Jeho vyplnění Vám nezabere příliš času a obrovsky mi tím pomůžete

 

Děkuji všem,kteří vyplní za jejich chvilku

Odpovědi respondentů

1. Jakou jste studovali střední školu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ ekonomického zaměření1446,67 %43,75 %  
Gymnázium826,67 %25 %  
Jiná826,67 %25 %  

Graf

2. Proč jste se rozhodli k dalšímu studiu (přesněji ekonomického oboru)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zájem o obor, pokračování ze SŠ studia1661,54 %50 %  
a ohodnocení v oboru 830,77 %25 %  
Přání rodičů415,38 %12,5 %  
Žádný zvláštní důvod pro výběr ekonomického oboru415,38 %12,5 %  
nic13,85 %3,13 %  

Graf

3. Zjišťovali jste předem, co studium obnáší?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1659,26 %50 %  
ne1140,74 %34,38 %  

Graf

4. Jak obtížné podle vás vysokoškolské studium ekonomického oboru je?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Těžké, ale zvládnutelné2281,48 %68,75 %  
Velmi obtížné311,11 %9,38 %  
Lehké 27,41 %6,25 %  

Graf

5. Jaký je váš vztah ekonomii?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přijde mi zajímavá, ale hlouběji se jí nevěnuji1762,96 %53,13 %  
Nebaví mne, beru ji jen jako povinný předmět518,52 %15,63 %  
Zajímám se o ni518,52 %15,63 %  

Graf

6. Jak moc užitečné vám podle vás budou získané vědomosti v praxi?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Některé více užitečné jiné méně 2074,07 %62,5 %  
Povětšinou zbytečné518,52 %15,63 %  
Nepostradatelné27,41 %6,25 %  

Graf

7. Jak hodnotíte školní prostředí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cítím se dobře1450 %43,75 %  
Nemá na mě moc velký vliv 932,14 %28,13 %  
Působí na mě špatně517,86 %15,63 %  

Graf

8. Vaše motivace ke studiu je?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vzdělání, získávání vědomostí2068,97 %62,5 %  
Zvýšení sebevědomí a cti 1241,38 %37,5 %  
Okolí, rodina517,24 %15,63 %  
Nevím, co mne motivuje517,24 %15,63 %  
Příprava na vzdělání 413,79 %12,5 %  

Graf

9. Jak funguje podpora od rodiny a přátel?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve studiu mne podporují2379,31 %71,88 %  
Nestarají se310,34 %9,38 %  
Nechci je zklamat310,34 %9,38 %  

Graf

10. Myslíte si, že Vás může způsob výuky motivovat?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano27100 %84,38 %  

Graf

11. Jsou pro Vás důležité co nejlepší studijní výsledky?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1555,56 %46,88 %  
ne1244,44 %37,5 %  

Graf

12. Myslíte, že může mít forma výuky vliv na vaší motivaci ke studiu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano28100 %87,5 %  

Graf

13. Kdo/Co je pro vás největší motivací ke studiu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

budoucnost!!

Být o krok napřed

kariéra

lepší pracovní pozice

mé znalososti

mít titul

perspektivní zaměstnání a mít kvalitní vědomosti

rodice

rodina

Sám učitel

vyšší zdělání - lepší šance získání lépe placeného zaměstnání a tím uplatnění na trhu práce

Vzdělání je cesta k získání dobrého pracovního místa a dobrých platových podmínek - takže motivací jsou vlastně budoucí výdělky

získání znalostí a dovedností

že mě to baví

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zíka, L.Motivace ke studiu (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://motivace-ke-studiu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.