Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Motivace ke vzdělávání při zaměstnání

Motivace ke vzdělávání při zaměstnání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Albrechtová
Šetření:03. 11. 2012 - 01. 12. 2012
Počet respondentů:76
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.22
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

DOTAZNÍK JE URČEN POUZE PRO STUDUJÍCÍ PŘI ZAMĚSTNÁNÍ:

Vážení studující při zaměstnání, obracím se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí mé diplomové práce studia andragogiky. Označte vždy jednu odpověď (prioritní).

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6889,47 %89,47 %  
muž810,53 %10,53 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30-393242,11 %42,11 %  
40-492735,53 %35,53 %  
20-291722,37 %22,37 %  

Graf

3. Při zaměstnaná jsem studoval/a, (studuji):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VŠ-Mgr.5167,11 %67,11 %  
VŠ-Bc.1925 %25 %  
33,95 %3,95 %  
VŠ - Ing.11,32 %1,32 %  
VŠ-Bc. i VŠ-Mgr.11,32 %1,32 %  
Bc. i Mgr.11,32 %1,32 %  

Graf

4. Motivací ke studiu mi bylo:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvýšení kvalifikace z vlastní vůle3444,74 %44,74 %  
vlastní uspokojení1317,11 %17,11 %  
splnění snů/cílů z mládí1215,79 %15,79 %  
zájem o studijní obor79,21 %9,21 %  
kariérní/profesní postup45,26 %5,26 %  
finanční ohodnocení po ukončení studia33,95 %3,95 %  
zvýšení kvalifikace na popud zaměstnavatele33,95 %3,95 %  

Graf

5. Kdo Vás při studiu nejvíce podporuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodina6686,84 %86,84 %  
přátelé810,53 %10,53 %  
zaměstnavatel,kolegové22,63 %2,63 %  

Graf

6. Co Vás demotivuje ke studiu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
časová náročnost2836,84 %36,84 %  
finanční náročnost studia2127,63 %27,63 %  
přístup vzdělávací instituce1418,42 %18,42 %  
náročnost studia45,26 %5,26 %  
organizace studia45,26 %5,26 %  
studijní neúspěch33,95 %3,95 %  
osobní problémy22,63 %2,63 %  

Graf

7. □ Co považujete za největší překážku ve studiu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finanční náročnost studia5876,32 %76,32 %  
špatná dostupnost školy1114,47 %14,47 %  
špatný zdravotní stav45,26 %5,26 %  
postoj rodiny33,95 %3,95 %  

Graf

8. Změnila se v průběhu studia Vaše motivace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5268,42 %68,42 %  
ano2431,58 %31,58 %  

Graf

9. motivací k dalšímu studiu, popřípadě dokončení studia mi bylo:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvýšení kvalifikace z vlastní vůle2736,49 %35,53 %  
vlastní uspokojení1621,62 %21,05 %  
splnění snů/cílů z mládí1317,57 %17,11 %  
finanční ohodnocení po ukončení studia68,11 %7,89 %  
kariérní/profesní postup68,11 %7,89 %  
zájem o studijní obor56,76 %6,58 %  
změna kvalifikace11,35 %1,32 %  

Graf

10. Požadoval po Vás zaměstnavatel zvýšení (prohloubení) studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4255,26 %55,26 %  
ne, ale podporuje mne ve studiu2026,32 %26,32 %  
ano, podporuje mne ve studiu1013,16 %13,16 %  
ano, nepodporije mne ve studiu45,26 %5,26 %  

Graf

11. Jaké je financování Vašeho studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zcela z vlastních zdrojů5775 %75 %  
studium je zdarma, hradím si pouze studijní materiál, studuji ve volném čase79,21 %9,21 %  
zaměstnavatel mi na studium částečně přispívá67,89 %7,89 %  
studium zcela hradí zaměstnavatel, hradím si pouze studijní materiál67,89 %7,89 %  

Graf

12. zaměstnavatel mi částečně přispíva na:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poskytuje mi placené volno1263,16 %15,79 %  
školné1052,63 %13,16 %  
cestovné210,53 %2,63 %  

Graf

13. V jakém pracujete sektoru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
soukromém4964,47 %64,47 %  
státním2735,53 %35,53 %  

Graf

14. Plánujete další studium?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4559,21 %59,21 %  
ano3140,79 %40,79 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Jaký je Váš věk:

3. Při zaměstnaná jsem studoval/a, (studuji):

4. Motivací ke studiu mi bylo:

5. Kdo Vás při studiu nejvíce podporuje?

6. Co Vás demotivuje ke studiu:

7. □ Co považujete za největší překážku ve studiu:

8. Změnila se v průběhu studia Vaše motivace?

9. motivací k dalšímu studiu, popřípadě dokončení studia mi bylo:

10. Požadoval po Vás zaměstnavatel zvýšení (prohloubení) studia?

11. Jaké je financování Vašeho studia?

12. zaměstnavatel mi částečně přispíva na:

13. V jakém pracujete sektoru?

14. Plánujete další studium?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Jaký je Váš věk:

3. Při zaměstnaná jsem studoval/a, (studuji):

4. Motivací ke studiu mi bylo:

5. Kdo Vás při studiu nejvíce podporuje?

6. Co Vás demotivuje ke studiu:

7. □ Co považujete za největší překážku ve studiu:

8. Změnila se v průběhu studia Vaše motivace?

9. motivací k dalšímu studiu, popřípadě dokončení studia mi bylo:

10. Požadoval po Vás zaměstnavatel zvýšení (prohloubení) studia?

11. Jaké je financování Vašeho studia?

12. zaměstnavatel mi částečně přispíva na:

13. V jakém pracujete sektoru?

14. Plánujete další studium?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Albrechtová, M.Motivace ke vzdělávání při zaměstnání (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://motivace-ke-vzdel-pri-zam.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.