Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Motivace ke vzdělávání dospělých

Motivace ke vzdělávání dospělých

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Vrzáková
Šetření:06. 02. 2012 - 19. 02. 2012
Počet respondentů:113
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.34
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Hezký den všem,

cílem dotazníku je zjistit, jaké motivy vedou dospělou populaci k dalšímu vzdělávání. Výsledky budou využity pro mou bakalářskou práci Význam a uplatnění motivace ve vzdělávání dospělých.

 

Děkuji vám za Vaši pomoc a ochotu.

 

PV

Odpovědi respondentů

1. 1. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8474,34 %74,34 %  
muž2925,66 %25,66 %  

Graf

2. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 -35 let3934,51 %34,51 %  
do 24 let2723,89 %23,89 %  
36-45 let2522,12 %22,12 %  
46 - 55 let1815,93 %15,93 %  
nad 56 let43,54 %3,54 %  

Graf

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou5044,25 %44,25 %  
vysokoškolské4842,48 %42,48 %  
vyšší odborné76,19 %6,19 %  
střední bez maturity65,31 %5,31 %  
základní21,77 %1,77 %  

Graf

4. V jakém oboru pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
služby1614,16 %14,16 %  
prodej a obchod1513,27 %13,27 %  
státní a veřejná správa1412,39 %12,39 %  
IT a technické obory1311,5 %11,5 %  
vzdělávání a školství1210,62 %10,62 %  
zdravotnictví a sociální péče1210,62 %10,62 %  
bankovnictví, pojišťovnictví, finance108,85 %8,85 %  
nezaměstnaná/ý97,96 %7,96 %  
v současné době na mateřské dovolené65,31 %5,31 %  
personalistika a lidské zdroje65,31 %5,31 %  

Graf

5. Jaké druhy vzdělávání jste v posledním roce absolvoval/a nebo se rozhodujete v nejbližší době absolvovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doplnění vzdělání (studium SŠ, VŠ)6254,87 %54,87 %  
odborná školení a semináře4943,36 %43,36 %  
zájmové kurzy dle vašeho osobního výběru2623,01 %23,01 %  
rozvoj osobnosti108,85 %8,85 %  
žádné97,96 %7,96 %  
rekvalifikační kurz43,54 %3,54 %  
jazyky32,65 %2,65 %  
jazykový kurz21,77 %1,77 %  
žádné, nic pro mě není10,88 %0,88 %  
samostudium10,88 %0,88 %  
doktorandske studium10,88 %0,88 %  
pedagogika, psychologie10,88 %0,88 %  
angličtina10,88 %0,88 %  
jazykové10,88 %0,88 %  
U3V, VU3V, jsem důchodce10,88 %0,88 %  

Graf

6. Cítíte potřebu dále rozvíjet své znalosti a dovednosti v oblasti profesního vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, je to nutné7768,14 %68,14 %  
spíše ano2623,01 %23,01 %  
spíše ne108,85 %8,85 %  

Graf

7. Požaduje, případně požadoval po vás váš zaměstnavatel, abyste se dále vzdělával/la?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6456,64 %56,64 %  
ano4943,36 %43,36 %  

Graf

8. V případě, že vám zaměstnavatel doporučil, abyste se dále vzdělával/la, přispěl vám finančně na toto vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6355,75 %55,75 %  
ano, ale jen částečně2522,12 %22,12 %  
ano2522,12 %22,12 %  

Graf

9. V případě, že se v současné době neúčastníte vzdělávání profesního, zúčastnil/a jste se v posledním roce nějakého kurzu v souvislosti s vašimi osobními zájmy (koníčky)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4443,14 %38,94 %  
ne2726,47 %23,89 %  
v mém okolí není vhodná nabídka, která by mě zaujala1615,69 %14,16 %  
mám zájem se zúčastnit v nejbližší době1514,71 %13,27 %  

Graf

10. Jste ochoten/na investovat do vzdělávání ze svých finančních prostředků?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5145,13 %45,13 %  
spíše souhlasím4943,36 %43,36 %  
nevím65,31 %5,31 %  
spíše nesouhlasím54,42 %4,42 %  
nesouhlasím21,77 %1,77 %  

Graf

11. Domníváte se, že další vzdělávání vám přinese upevnění postavení v zaměstnání a možný postup ve vaší kariéře?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4640,71 %40,71 %  
souhlasím3530,97 %30,97 %  
nevím1513,27 %13,27 %  
spíše nesouhlasím1311,5 %11,5 %  
nesouhlasím43,54 %3,54 %  

Graf

12. Ke vzdělávání jste se rozhodl z důvodu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobní rozvoj5145,13 %45,13 %  
zájem o obor4741,59 %41,59 %  
vlastní uspokojení4237,17 %37,17 %  
nutnost zvýšení kvalifikace2723,89 %23,89 %  
lepší uplatnění na trhu práce2723,89 %23,89 %  
vyšší finanční ohodnocení1916,81 %16,81 %  
zvýšení společenské prestiže108,85 %8,85 %  
smysluplné využití volného času108,85 %8,85 %  
požadavek nebo doporučení zaměstnavatele108,85 %8,85 %  
udržení stávajícího pracovního místa87,08 %7,08 %  
možnost povýšení v zaměstnání76,19 %6,19 %  
navázání nových sociálních kontaktů21,77 %1,77 %  
nerozhodl10,88 %0,88 %  
touha po vzdělání10,88 %0,88 %  
domluvit se v cizině a s přáteli 10,88 %0,88 %  

Graf

13. Pociťujete potřebu se dále vzdělávat a považujete vzdělávání jako důležitou součást vašeho života?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10290,27 %90,27 %  
nevím76,19 %6,19 %  
ne43,54 %3,54 %  

Graf

14. Pokud se v současné době nezúčastňujete žádného vzdělávání, uveďte prosím důvody, které, kterém vám brání v účasti:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám dostatek financí2142,86 %18,58 %  
nemám dostatek času1836,73 %15,93 %  
jsem na studium příliš pohodlný/á714,29 %6,19 %  
musel/a bych dojíždět510,2 %4,42 %  
mám obavy, že mi to nepůjde24,08 %1,77 %  
nepotřebuji se vzdělávat, mám dostatečnou kvalifikaci 24,08 %1,77 %  
nemám přehled o možnostech vzdělávání24,08 %1,77 %  
studuji24,08 %1,77 %  
nejsem studijní typ, ve škole mi to nešlo24,08 %1,77 %  
zúčastňuji se 12,04 %0,88 %  
pro mou úroveň odbornosti není dostatečná (=skoro žádná) nabídka, musím se vzdělávat sama12,04 %0,88 %  
není zajímavá nabídka12,04 %0,88 %  
jsem na mateřské :-)12,04 %0,88 %  
účastním se vzd. akcí pravidelně12,04 %0,88 %  
vzdělávám se12,04 %0,88 %  
nic12,04 %0,88 %  

Graf

15. Jaké druhy vzdělávání jste v posledním roce absolvoval/a nebo se rozhodujete v nejbližší době absolvovat? [odvozená]

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Požaduje, případně požadoval po vás váš zaměstnavatel, abyste se dále vzdělával/la?

  • odpověď ano:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi zdravotnictví a sociální péče na otázku 4. V jakém oboru pracujete?
  • odpověď ne:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 6. Cítíte potřebu dále rozvíjet své znalosti a dovednosti v oblasti profesního vzdělávání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. 1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Jaký je váš věk?

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. V jakém oboru pracujete?

5. Jaké druhy vzdělávání jste v posledním roce absolvoval/a nebo se rozhodujete v nejbližší době absolvovat?

6. Cítíte potřebu dále rozvíjet své znalosti a dovednosti v oblasti profesního vzdělávání?

7. Požaduje, případně požadoval po vás váš zaměstnavatel, abyste se dále vzdělával/la?

8. V případě, že vám zaměstnavatel doporučil, abyste se dále vzdělával/la, přispěl vám finančně na toto vzdělávání?

9. V případě, že se v současné době neúčastníte vzdělávání profesního, zúčastnil/a jste se v posledním roce nějakého kurzu v souvislosti s vašimi osobními zájmy (koníčky)?

10. Jste ochoten/na investovat do vzdělávání ze svých finančních prostředků?

11. Domníváte se, že další vzdělávání vám přinese upevnění postavení v zaměstnání a možný postup ve vaší kariéře?

12. Ke vzdělávání jste se rozhodl z důvodu:

13. Pociťujete potřebu se dále vzdělávat a považujete vzdělávání jako důležitou součást vašeho života?

14. Pokud se v současné době nezúčastňujete žádného vzdělávání, uveďte prosím důvody, které, kterém vám brání v účasti:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. 1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Jaký je váš věk?

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. V jakém oboru pracujete?

5. Jaké druhy vzdělávání jste v posledním roce absolvoval/a nebo se rozhodujete v nejbližší době absolvovat?

6. Cítíte potřebu dále rozvíjet své znalosti a dovednosti v oblasti profesního vzdělávání?

7. Požaduje, případně požadoval po vás váš zaměstnavatel, abyste se dále vzdělával/la?

8. V případě, že vám zaměstnavatel doporučil, abyste se dále vzdělával/la, přispěl vám finančně na toto vzdělávání?

9. V případě, že se v současné době neúčastníte vzdělávání profesního, zúčastnil/a jste se v posledním roce nějakého kurzu v souvislosti s vašimi osobními zájmy (koníčky)?

10. Jste ochoten/na investovat do vzdělávání ze svých finančních prostředků?

11. Domníváte se, že další vzdělávání vám přinese upevnění postavení v zaměstnání a možný postup ve vaší kariéře?

12. Ke vzdělávání jste se rozhodl z důvodu:

13. Pociťujete potřebu se dále vzdělávat a považujete vzdělávání jako důležitou součást vašeho života?

14. Pokud se v současné době nezúčastňujete žádného vzdělávání, uveďte prosím důvody, které, kterém vám brání v účasti:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vrzáková, P.Motivace ke vzdělávání dospělých (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://motivace-ke-vzdelavani-dospe.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.