Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Motivace ke vzdělávání osob

Motivace ke vzdělávání osob

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:regina HAGN
Šetření:18. 01. 2015 - 31. 01. 2015
Počet respondentů:20
Počet otázek (max/průměr):24 / 21.3
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:25,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je určen pro respodenty věkové skupiny 15-64 let.

Odpovědi respondentů

1. Prosím uveďte důvod, proč jste vstoupil/a do vzdělávacího procesu. max. 2 odpovědi

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ukončení vzděláníotázka č. 2, doplnění vzděláníotázka č. 2, rozšíření vzděláníotázka č. 2, požadavek zaměstnavateleotázka č. 2, potřeba uznání, seberealizaceotázka č. 2, snaha o získání prac. poziceotázka č. 2, vlastní zájemotázka č. 2, rozšíření profesního rozhleduotázka č. 2, společenský kontaktotázka č. 2, zvídavostotázka č. 2, oddychová aktivitaotázka č. 2, vůle něčeho dosáhnoutotázka č. 2, udržet krok s dobouotázka č. 2, jinýotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastní zájem945 %45 %  
rozšíření vzdělání315 %15 %  
potřeba uznání, seberealizace315 %15 %  
rozšíření profesního rozhledu15 %5 %  
společenský kontakt15 %5 %  
vůle něčeho dosáhnout15 %5 %  
jiný15 %5 %  
doplnění vzdělání15 %5 %  

Graf

2. Účastníte se v současnosti některého druhu vzdělávání?

Pokud jste odpověděl/a NE, přejděte k otázce 4.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1785 %85 %  
ne315 %15 %  

Graf

3. Uveďte, prosím, kterého druhu se účastníte v současné době?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denní studium na vysoké škole741,18 %35 %  
dálkové studium na vysoké škole317,65 %15 %  
denní studium na střední odb. škole317,65 %15 %  
semináře, odborná školení nařízená zaměstnavatelem211,76 %10 %  
dálkové studium na vyšší odborné škole15,88 %5 %  
kurzy volnočasových aktivit15,88 %5 %  

Graf

4. Motivovala Vás Vaše účast na studiu k dalšímu vzdělávání?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1588,24 %75 %  
ne211,76 %10 %  

Graf

5. Uveďte, prosím, kterému vzdělávání jste se během studia věnoval/a a v jaké frekvenci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
studium na vysoké škole950 %45 %  
osobní koníčky a zájmy950 %45 %  
semináře633,33 %30 %  
odborná školení422,22 %20 %  
dobrovolnictví316,67 %15 %  
kurzy volnočasových aktivit211,11 %10 %  

Graf

6. Jaký druh účasti na vzdělávání je pro Vás přijatelnější?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrovolná účast1995 %95 %  
povinná účast15 %5 %  

Graf

7. Zvažujete účast na dalším vzdělávání?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1583,33 %75 %  
ne316,67 %15 %  

Graf

8. Zvolte, prosím, důvod, proč se nechcete účastnit procesu vzdělávání?

označte max. 3 odpovědi

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

9. Které aspekty na Vás působí v rámci vzdělávání jako vysoce zátěžové?

oznčte max. 3 odpovědi

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

10. Jaký vliv mají na Vaši motivaci ke vzdělávání následující skupiny osob?

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

11. Ovlivňuje partnerský vztah Vaši motivaci ke vzdělávání?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1058,82 %50 %  
ne741,18 %35 %  

Graf

12. Jak přistupuje Váš partner k Vašemu vzdělávání?

1-absolutní souhlas, 2-spíš souhlasí, 3-nevím, 4-spíš nesouhlasí, 5-absol. nesouhlas

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
podpora1.6250.859
kritika3.9291.923
neshody a hádky4.1541.361
nepochopení4.1541.361
úcta1.9230.84
respekt20.923
porozumění1.9231.302
vznik napětí3.6151.929

Graf

13. Má zaměstnanecký poměr vliv na motivaci ke vzdělávání?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1058,82 %50 %  
ne741,18 %35 %  

Graf

14. Motivaci může ovlivnit jak vztah tak i postoj zaměstnavatele k tématu vzdělávání. Které z uvedených faktorů na Vás pak působí motivačně?

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

15. Je pro Vás pocit uznání a pochvala důležitější než finanční odměna?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím847,06 %40 %  
nesouhlasím423,53 %20 %  
nevím211,76 %10 %  
spíše nesouhlasím211,76 %10 %  
souhlasím15,88 %5 %  

Graf

16. Prosím, upřesněte Vaše rozhodnutí.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
považuji za důležité mít úctu a uznání okolí642,86 %30 %  
pochvala mě motivuje k lepšímu výkonu642,86 %30 %  
jsem finačně zajištěn/a214,29 %10 %  

Graf

17. Uveďte, prosím, jak jsou pro Vás důležité následující cíle.

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

18. Považujete své doposud dokončené vzdělání za dostačující?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím844,44 %40 %  
spíše nesouhlasím422,22 %20 %  
spíše souhlasím422,22 %20 %  
souhlasím211,11 %10 %  

Graf

19. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1470 %70 %  
muž630 %30 %  

Graf

20. Jaké je Vaše společenské postavení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem student/ka1260 %60 %  
jsem zaměstnaný/á630 %30 %  
jsem v domácnosti15 %5 %  
jsem nezaměstnaný/á15 %5 %  

Graf

21. Vykonáváte pracovní pozici odpovídající Vašemu nejvyššímu dosaženému vzdělání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1260 %60 %  
ne840 %40 %  

Graf

22. Jaký je Váš stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem svobodný/á1365 %65 %  
jsem druh/družka315 %15 %  
jsem vdaná/ženatý210 %10 %  
jsem rozvedený/á210 %10 %  

Graf

23. Jaký je Váš věk?

doplńte číslo

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
27210 %10 %  
20210 %10 %  
24210 %10 %  
19210 %10 %  
16210 %10 %  
2315 %5 %  
5815 %5 %  
2815 %5 %  
4215 %5 %  
4715 %5 %  
2615 %5 %  
4015 %5 %  
1715 %5 %  
3015 %5 %  
1315 %5 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:25.83
Minimum:16
Maximum:47
Variační rozpětí:31
Rozptyl:81.32
Směrodatná odchylka:9.02
Medián:24
Modus:27

Graf

24. Jaký je stupeň Vašeho nejvyššího dosaženého vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské vzdělání840 %40 %  
středoškolské735 %35 %  
základní420 %20 %  
vyšší odborné vzdělání15 %5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

HAGN, r.Motivace ke vzdělávání osob (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://motivace-ke-vzdelavani-osob.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.