Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zapojení mladých lidí na trhu práce a jejich motivace

Zapojení mladých lidí na trhu práce a jejich motivace

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Fučíková
Šetření:10. 04. 2015 - 19. 04. 2015
Počet respondentů:65
Počet otázek (max/průměr):10 / 6.88
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj, dobrý den,

jsme skupina studentů z VŠE a tento dotazník potřebujeme pro naší seminární práci z psychologie.
Pokud ho vyplníte, moc nám pomůžete.

Díky a hezký den všem! :)

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4467,69 %67,69 %  
Muž2132,31 %32,31 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 – 25 let5483,08 %83,08 %  
Mladší než 20 let69,23 %9,23 %  
26 – 30 let57,69 %7,69 %  

Graf

3. Co nyní studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoká škola6193,85 %93,85 %  
Střední škola46,15 %6,15 %  

Graf

4. Studujete a pracujete zároveň?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, studuji i pracujiotázka č. 5, Ne, pouze studujiotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, pouze studuji3553,85 %53,85 %  
Ano, studuji i pracuji3046,15 %46,15 %  

Graf

5. Jakým způsobem jste se doposud zapojil(a) na trh práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Brigády, jednorázové aktivity, příležitostné práce2064,52 %30,77 %  
Stálé zaměstnání na částečný úvazek722,58 %10,77 %  
Stálé zaměstnání na plný úvazek26,45 %3,08 %  
Jiné:……13,23 %1,54 %  
Podnikání (vlastní, rodinné)13,23 %1,54 %  

Graf

6. Pohybujete se na trhu práce ve svém oboru, který studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, žádnou praxi v oboru nezískávám1961,29 %29,23 %  
Ano, pracuji v oboru1238,71 %18,46 %  

Graf

7. Co pro vás znamená práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Baví mě a je to zároveň zdroj peněz1860 %27,69 %  
Je pro mě pouze zdroj peněz1033,33 %15,38 %  
Práce mě baví a naplňuje, bez ohledu na peníze26,67 %3,08 %  

Graf

8. Je vaše motivace k práci spíše vnitřní nebo vnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Oboje2376,67 %35,38 %  
Pouze vnější516,67 %7,69 %  
Pouze vnitřní26,67 %3,08 %  

Graf

9. Co vás nejvíce motivuje k práci? Seřaďte následující body podle důležitosti, od nejvíce důležitého po nejméně důležité

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Osobnostní růst, seberealizace3.35.01
Přínos společnosti5.57.917
Peníze3.7337.662
Příjemné pracovní prostředí4.6336.166
Vztahy na pracovišti5.34.143
Flexibilní pracovní režimy5.13.423
Benefity6.3335.022
Nést zodpovědnost5.7335.796
Možnost kariérního růstu5.3677.432

Graf

10. Jaký máte důvod k tomu, že jste se prozatím nezapojil na trh práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiný důvod1440 %21,54 %  
Chci se soustředit pouze na školu, školní aktivity1337,14 %20 %  
Myslím si, že mám stále dost času411,43 %6,15 %  
Nepotřebuji peníze ani praxi411,43 %6,15 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Studujete a pracujete zároveň?

 • odpověď Ano, studuji i pracuji:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, pracuji v oboru na otázku 6. Pohybujete se na trhu práce ve svém oboru, který studujete?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Baví mě a je to zároveň zdroj peněz na otázku 7. Co pro vás znamená práce?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je pro mě pouze zdroj peněz na otázku 7. Co pro vás znamená práce?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oboje na otázku 8. Je vaše motivace k práci spíše vnitřní nebo vnější?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Brigády, jednorázové aktivity, příležitostné práce na otázku 5. Jakým způsobem jste se doposud zapojil(a) na trh práce?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, žádnou praxi v oboru nezískávám na otázku 6. Pohybujete se na trhu práce ve svém oboru, který studujete?
 • odpověď Ne, pouze studuji:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chci se soustředit pouze na školu, školní aktivity na otázku 10. Jaký máte důvod k tomu, že jste se prozatím nezapojil na trh práce?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiný důvod na otázku 10. Jaký máte důvod k tomu, že jste se prozatím nezapojil na trh práce?

8. Je vaše motivace k práci spíše vnitřní nebo vnější?

 • odpověď Oboje:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, pracuji v oboru na otázku 6. Pohybujete se na trhu práce ve svém oboru, který studujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Kolik je Vám let?

3. Co nyní studujete?

4. Studujete a pracujete zároveň?

5. Jakým způsobem jste se doposud zapojil(a) na trh práce?

6. Pohybujete se na trhu práce ve svém oboru, který studujete?

7. Co pro vás znamená práce?

8. Je vaše motivace k práci spíše vnitřní nebo vnější?

10. Jaký máte důvod k tomu, že jste se prozatím nezapojil na trh práce?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Kolik je Vám let?

3. Co nyní studujete?

4. Studujete a pracujete zároveň?

5. Jakým způsobem jste se doposud zapojil(a) na trh práce?

6. Pohybujete se na trhu práce ve svém oboru, který studujete?

7. Co pro vás znamená práce?

8. Je vaše motivace k práci spíše vnitřní nebo vnější?

10. Jaký máte důvod k tomu, že jste se prozatím nezapojil na trh práce?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Fučíková, B.Zapojení mladých lidí na trhu práce a jejich motivace (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://motivace-mladi-lide-trh-prac.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.