Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Motivace nezaměstnaných k vzdělávacímu procesu

Motivace nezaměstnaných k vzdělávacímu procesu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavla Kaločová
Šetření:09. 02. 2016 - 23. 02. 2016
Počet respondentů:171
Počet otázek (max/průměr):17 / 16.15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku, který bude použit jako podklad v praktické části mé bakalářské práce na téma „Motivace nezaměstnaných k vzdělávacímu procesu.

Dotazník je anonymní.

Děkuji za Vaše vyplnění a objektivní informace.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena12472,51 %72,51 %  
Muž4727,49 %27,49 %  

Graf

2. Do jaké věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 – 44 let9153,22 %53,22 %  
45 – 64 let3922,81 %22,81 %  
18 – 24 let3621,05 %21,05 %  
65 a více31,75 %1,75 %  
Méně než 18let21,17 %1,17 %  

Graf

3. Jak byste se charakterizovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Komunikativní7543,86 %43,86 %  
Společenský5934,5 %34,5 %  
Vnímavý5632,75 %32,75 %  
Kreativní4123,98 %23,98 %  
Asertivní2715,79 %15,79 %  
Rezervovaný2212,87 %12,87 %  
Analytický2011,7 %11,7 %  
Plachý1810,53 %10,53 %  
Kooperativní127,02 %7,02 %  

Graf

4. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyšší střední vzdělání – maturita6739,18 %39,18 %  
Nižší střední vzdělání3721,64 %21,64 %  
Základní vzdělání2011,7 %11,7 %  
Magisterské vzdělání169,36 %9,36 %  
Bakalářské vzdělání137,6 %7,6 %  
Nástavbové vzdělání84,68 %4,68 %  
Vyšší odborné vzdělání84,68 %4,68 %  
Doktorandské vzdělání10,58 %0,58 %  
o Vzdělání nedefinovatelné úrovní (definujte)10,58 %0,58 %  

Graf

5. Jak dlouho jste evidován/a na ÚP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 – 2 let12975,44 %75,44 %  
2 – 4 let2313,45 %13,45 %  
4 a více1911,11 %11,11 %  

Graf

6. Z jakého důvodu jste evidován/a na ÚP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zrušení pracovní pozice4123,98 %23,98 %  
Po mateřské dovolené4123,98 %23,98 %  
Absolvent3520,47 %20,47 %  
Jiné1911,11 %11,11 %  
Výpověď ze strany zaměstnavatele158,77 %8,77 %  
Vlastní rozhodnutí127,02 %7,02 %  
Nedostatečná kvalifikace84,68 %4,68 %  

Graf

7. Bylo Vám ÚP nabídnuto zvýšení-či změna kvalifikace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12874,85 %74,85 %  
ano4325,15 %25,15 %  

Graf

8. . Jste ochoten/a pro získání pracovní pozice zvýšit-či změnit svou kvalifikaci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15892,4 %92,4 %  
ne137,6 %7,6 %  

Graf

9. Zvýšil/a – či/změnil/a jste si kvalifikaci po dobu evidence na ÚP?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11366,08 %66,08 %  
ano5833,92 %33,92 %  

Graf

10. Pokud ano, jakým způsobem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rekvalifikace4661,33 %26,9 %  
Jazykový kurz1317,33 %7,6 %  
Vyšší střední vzdělání - maturita79,33 %4,09 %  
Bakalářské vzdělání34 %1,75 %  
Vyšší odborné vzdělání34 %1,75 %  
Magisterské vzdělání22,67 %1,17 %  
Doktorandské vzdělání11,33 %0,58 %  

Graf

11. Pokud ne, jaký způsob byste volil/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rekvalifikace6049,59 %35,09 %  
Jazykový kurz3428,1 %19,88 %  
Žádný108,26 %5,85 %  
Bakalářské vzdělání54,13 %2,92 %  
Vyšší střední vzdělání – maturita32,48 %1,75 %  
Nástavbové vzdělání32,48 %1,75 %  
Nižší střední vzdělání21,65 %1,17 %  
Vyšší odborné vzdělání21,65 %1,17 %  
Magisterské vzdělání10,83 %0,58 %  
Doktorandské vzdělání10,83 %0,58 %  

Graf

12. Co Vás motivuje ke zvyšování kvalifikace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Finance9253,8 %53,8 %  
Lepší pracovní pozice6739,18 %39,18 %  
Sociální stabilita3922,81 %22,81 %  
Změna pracovního oboru3218,71 %18,71 %  
Prestiž127,02 %7,02 %  
získání práce 63,51 %3,51 %  
Jiné (definujte)21,17 %1,17 %  
větší šance získat práci10,58 %0,58 %  
Jinak mě vyřadí z evidence10,58 %0,58 %  
rekvalifikaci jsem si platila sama, UP mi NIC nenabídl a nic pro mne neudělal !!!!! Jenom já sama jsem si zvýšila kvalifikaci a vzdělání, učím se německy. Ale jenom já sama !!! UP absolutně nic nedělá !!!!!!10,58 %0,58 %  
zájem10,58 %0,58 %  
zaměstnatelnost10,58 %0,58 %  
nic nemám na to cas10,58 %0,58 %  
získat práci10,58 %0,58 %  
NIC TY DEMENTE ZPÍČENEJ. DI DO PRDELE BUZERANTE ZKURVENÁ!!!!!!!10,58 %0,58 %  
rozsireni obzoru10,58 %0,58 %  
nic peníze dostávám od rodičů10,58 %0,58 %  

Graf

13. Vzdělávání vnímáte jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nezbytnost5129,82 %29,82 %  
Rozšiřování obzoru4727,49 %27,49 %  
Nutnost4023,39 %23,39 %  
Povinnost2011,7 %11,7 %  
Zbytečnost116,43 %6,43 %  
Vzdělání je vám tady k ničemu. Nemáte potom praxi, takže vás stejně nikde nevezmou., kvůli praxi. 10,58 %0,58 %  
PÍÍÍÍČOVINU!!!!10,58 %0,58 %  

Graf

14. Jaký je Váš přístup k vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jste otevřený/á získávat nové zkušenosti a znalosti8549,71 %49,71 %  
Je-li to nezbytně nutné, jste ochotni se vzdělávat5129,82 %29,82 %  
o Aktivně přistupujete k celoživotnímu vzdělávání a své získané poznatky využíváte v praxi2212,87 %12,87 %  
Necítíte potřebu dalšího rozvoje137,6 %7,6 %  

Graf

15. Jste přístupný/á životním změnám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pozvolna vstřebávám změny7342,69 %42,69 %  
Změny pro mě nejsou stres, akceptuji je bez problémů4023,39 %23,39 %  
o Změny vítám, vidím v nich příležitost3017,54 %17,54 %  
Vyrovnávám se se změnami obtížně2816,37 %16,37 %  

Graf

16. Jste v otázce vzdělávání podporován/a svým okolím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano (maximálně)9957,89 %57,89 %  
Minimálně5029,24 %29,24 %  
Ne2212,87 %12,87 %  

Graf

17. Myslíte si, že zvýšením- či změnou kvalifikace se zvýší Vaše šance uplatnění na trhu práce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10058,48 %58,48 %  
nevím4727,49 %27,49 %  
ne2414,04 %14,04 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

16. Jste v otázce vzdělávání podporován/a svým okolím?

  • odpověď Ano (maximálně):
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi o Aktivně přistupujete k celoživotnímu vzdělávání a své získané poznatky využíváte v praxi na otázku 14. Jaký je Váš přístup k vzdělávání?
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bakalářské vzdělání na otázku 4. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví?

2. Do jaké věkové skupiny patříte?

3. Jak byste se charakterizovali?

4. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

5. Jak dlouho jste evidován/a na ÚP?

6. Z jakého důvodu jste evidován/a na ÚP?

7. Bylo Vám ÚP nabídnuto zvýšení-či změna kvalifikace?

8. . Jste ochoten/a pro získání pracovní pozice zvýšit-či změnit svou kvalifikaci?

9. Zvýšil/a – či/změnil/a jste si kvalifikaci po dobu evidence na ÚP?

10. Pokud ano, jakým způsobem?

11. Pokud ne, jaký způsob byste volil/a?

12. Co Vás motivuje ke zvyšování kvalifikace?

13. Vzdělávání vnímáte jako:

14. Jaký je Váš přístup k vzdělávání?

15. Jste přístupný/á životním změnám?

16. Jste v otázce vzdělávání podporován/a svým okolím?

17. Myslíte si, že zvýšením- či změnou kvalifikace se zvýší Vaše šance uplatnění na trhu práce?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví?

2. Do jaké věkové skupiny patříte?

3. Jak byste se charakterizovali?

4. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

5. Jak dlouho jste evidován/a na ÚP?

6. Z jakého důvodu jste evidován/a na ÚP?

7. Bylo Vám ÚP nabídnuto zvýšení-či změna kvalifikace?

8. . Jste ochoten/a pro získání pracovní pozice zvýšit-či změnit svou kvalifikaci?

9. Zvýšil/a – či/změnil/a jste si kvalifikaci po dobu evidence na ÚP?

10. Pokud ano, jakým způsobem?

11. Pokud ne, jaký způsob byste volil/a?

12. Co Vás motivuje ke zvyšování kvalifikace?

13. Vzdělávání vnímáte jako:

14. Jaký je Váš přístup k vzdělávání?

15. Jste přístupný/á životním změnám?

16. Jste v otázce vzdělávání podporován/a svým okolím?

17. Myslíte si, že zvýšením- či změnou kvalifikace se zvýší Vaše šance uplatnění na trhu práce?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kaločová, P.Motivace nezaměstnaných k vzdělávacímu procesu (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://motivace-nezamestnanych-k-vz.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.