Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > motivace pracovníků v pomáhajících profesí

motivace pracovníků v pomáhajících profesí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jaroslava Grösslová
Šetření:06. 10. 2012 - 13. 10. 2012
Počet respondentů:31
Počet otázek (max/průměr):18 / 17.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:36 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Milí respondenti, děkuji za vyplnění dotazníku" motivace pracovníků", který bude sloužit k vypracování empirické části mé diplomové práce na téma Řízení motivace  a zvyšování pracovního výkonu. Cílem mé práce je zjistit :

1) jaké motivační faktory zaměstnance v pomáhajících profesí nejvíce motivují

2) zjistit spokojenost zaměstnanců s motivačními faktory v organizaci a posoudit efektivnost systému odměnování z hlediska pracovního výkonu

 Děkuji za Váš čas

Odpovědi respondentů

1. V současném zaměstnání se cítím spokojen(a):

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1651,61 %51,61 %  
souhlasím929,03 %29,03 %  
spíše nesouhlasím516,13 %16,13 %  
nesouhlasím13,23 %3,23 %  

Graf

2. Výše mého platu odpovídá mému pracovnímu výkonu:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím929,03 %29,03 %  
spíše nesouhlasím929,03 %29,03 %  
souhlasím619,35 %19,35 %  
nesouhlasím619,35 %19,35 %  
nevím13,23 %3,23 %  

Graf

3. S pracovním prostředím v zaměstnání jsem spokojen(á) (vybavení kanceláře, technické vybavení, pracovní pomůcky):

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1445,16 %45,16 %  
souhlasím1238,71 %38,71 %  
spíše nesouhlasím412,9 %12,9 %  
nevím13,23 %3,23 %  

Graf

4. Vzdělávání zaměstnanců je v mém současném zaměstnání na velmi dobré úrovni:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1651,61 %51,61 %  
souhlasím825,81 %25,81 %  
spíše nesouhlasím39,68 %9,68 %  
nevím39,68 %9,68 %  
nesouhlasím13,23 %3,23 %  

Graf

5. Jaké motivační faktory mě nejvíce motivují (1- nejdůležitější, 9- nejméně důležité):

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Plat3.2266.175
Pracovní prostředí5.1614.716
Vztahy na pracovišti3.5162.379
Jistota zaměstnání4.0657.222
Benefity a zaměstnanecké výhody6.8064.027
Uznání nadřízeného a ostatních kolegů5.3873.27
Možnost spolurozhodovat a kompetentnosti6.9354.318
Uspokojení z vlastní práce3.716.722
Spravedlivé ohodnocení6.1944.672

Graf

6. Výše mého platu je pro mě zásadní:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1238,71 %38,71 %  
souhlasím929,03 %29,03 %  
spíše nesouhlasím619,35 %19,35 %  
nevím39,68 %9,68 %  
nesouhlasím13,23 %3,23 %  

Graf

7. Nevyhovující pracovní prostředí snižuje můj pracovní výkon:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1548,39 %48,39 %  
souhlasím722,58 %22,58 %  
spíše nesouhlasím412,9 %12,9 %  
nesouhlasím39,68 %9,68 %  
nevím26,45 %6,45 %  

Graf

8. Nepříznivé vztahy na pracovišti budou důvodem k tomu, že si budu hledat jiné zaměstnání

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1238,71 %38,71 %  
souhlasím825,81 %25,81 %  
nevím722,58 %22,58 %  
nesouhlasím26,45 %6,45 %  
spíše nesouhlasím26,45 %6,45 %  

Graf

9. Mám-li stabilní a jisté zaměstnání nebudu mít důvod vyhledávat jiné zaměstnání:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1445,16 %45,16 %  
spíše souhlasím1341,94 %41,94 %  
nesouhlasím26,45 %6,45 %  
nevím13,23 %3,23 %  
spíše nesouhlasím13,23 %3,23 %  

Graf

10. Benefity a zaměstnanecké výhody patří k důležitým faktorům ovlivňujících výběr zaměstnaní:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1238,71 %38,71 %  
spíše souhlasím929,03 %29,03 %  
souhlasím516,13 %16,13 %  
nesouhlasím39,68 %9,68 %  
nevím26,45 %6,45 %  

Graf

11. Možnost podílet se na rozhodování a přijetí kompetencí zvyšuje můj kredit, sebeúctu a sebehodnocení:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1135,48 %35,48 %  
souhlasím1032,26 %32,26 %  
spíše nesouhlasím516,13 %16,13 %  
nevím412,9 %12,9 %  
nesouhlasím13,23 %3,23 %  

Graf

12. Uspokojení z vlastní práce zvyšuje můj pracovní výkon:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2167,74 %67,74 %  
spíše souhlasím929,03 %29,03 %  
nevím13,23 %3,23 %  

Graf

13. Spravedlivé ohodnocení mého pracovního výkonu přispívá k mojí spokojenosti a ztotožněním se s vnitřní politikou organizace:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1548,39 %48,39 %  
spíše souhlasím1445,16 %45,16 %  
nevím13,23 %3,23 %  
spíše nesouhlasím13,23 %3,23 %  

Graf

14. Abych svou práci dělal(a) dobře a s chutí potřebuji více motivačních činitelů:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1238,71 %38,71 %  
nevím825,81 %25,81 %  
spíše souhlasím722,58 %22,58 %  
spíše nesouhlasím39,68 %9,68 %  
nesouhlasím13,23 %3,23 %  

Graf

15. Čím bych motivoval(a) zaměstnance já:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- proplácení přesčasů - léčebný lázeňský pobyt, relexační víkendy

Benefity a zaměstnaneckými výhodami

dobrým motivačním programem

finance, benefity

finanční odměny, firemní akce,

flexibilni pracovni dobou, odmenami nad ramec platu, pochvalou, moznosti skoleni

hhhhhseh

mimořádné prémie a jejich četnost ( každé čtvrtletí )

moznost dalsiho vzdelavani, zpetna vazba na vedeni

možnost sebevzdělávání, svým osobním přístupem, uznáním a vědomím, že jsou nedílnou součástí týmu. V případě možnosti vyšším finančním ohodnocením.

možnost vzdělávání, dobré vztahy a spolupráce

nevim

nevim

odpovídajícím ohodnocením, uznáním kvality jejich pracovních výsledků

osobní ohodnocení dle přístupu pracovníka

osobním ohodnocením

penězi

penězi a přístupem

Penězi, nebude-li odvedená práce, nebudou prémie

pochvalou, finančním ohodnocením

pochvalou, uznáním, penězi, projevením důvěry

práce je velmi potřebná a zasluhují si obdiv

pravidelným pozitivním feedbackem

služební auta,byt,atp.

snažila bych se být dobrá šefová a určitě odměnami a třeba i zaplacení třeba víkendu někde na horách pro schopné zaměstnance

větší uznání pracovníků v pomáhajících profesí

vlídné, vstřícné a spravedlivé jednání

vším výše uvedeným

Vyšším platem. Bohužel to nejde, protože stát nám polovinu vydělaného uloupí na daních.

16. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [mužotázka č. 17, ženaotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2580,65 %80,65 %  
muž619,35 %19,35 %  

Graf

17. Mé nejvyšší dosažené vzdělání je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [základníotázka č. 18, střední bez maturityotázka č. 18, střední s maturitouotázka č. 18, vyšší odbornéotázka č. 18, vysokoškolskéotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské1754,84 %54,84 %  
střední s maturitou1135,48 %35,48 %  
vyšší odborné39,68 %9,68 %  

Graf

18. Můj věk je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [do 20 → konec dotazníku, 21-30 → konec dotazníku, 31-40 → konec dotazníku, 41-50 → konec dotazníku, 51 a více → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-301548,39 %48,39 %  
41-50825,81 %25,81 %  
31-40722,58 %22,58 %  
51 a více13,23 %3,23 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Grösslová, J.motivace pracovníků v pomáhajících profesí (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://motivace-pracovniku-v-pomaha.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.