Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Motivace pro studium ekonomických oborů

Motivace pro studium ekonomických oborů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Huong Nguyen Thi Dieu
Šetření:02. 11. 2011 - 15. 11. 2011
Počet respondentů:48
Počet otázek (max/průměr):14 / 11.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

  Dobrý den,
ráda bych Vás požádala o vyplnění mého dotazníku.
Výsledky z dotazníkového šetření budou zahrnuty do seminární práce. Předem děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Ročník na VŠ

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51633,33 %33,33 %  
3918,75 %18,75 %  
1816,67 %16,67 %  
4816,67 %16,67 %  
2714,58 %14,58 %  

Graf

2. Ekonomické vzdělání v rodině

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3470,83 %70,83 %  
ano1429,17 %29,17 %  

Graf

3. Podnikatel/ka v rodině?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2858,33 %58,33 %  
ano2041,67 %41,67 %  

Graf

4. Inspiroval Vás někdo ve studiu ekonomie?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4389,58 %89,58 %  
ano510,42 %10,42 %  

Graf

5. Pokud ano, tak kdo?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nora Mojsejová, otec120 %2,08 %  
rodiče120 %2,08 %  
cizi človek120 %2,08 %  
někteří učitelé120 %2,08 %  
teta120 %2,08 %  

Graf

6. Ovlivnil Vás někdo při výběru VŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdo3368,75 %68,75 %  
Rodiče1020,83 %20,83 %  
Přátelé36,25 %6,25 %  
Učitelé24,17 %4,17 %  

Graf

7. Byl/a jste přijat/a bez přijímaček?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3470,83 %70,83 %  
ano1429,17 %29,17 %  

Graf

8. Kdybyste musel/a dělat přijímačky, šel/šla byste tam?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3093,75 %62,5 %  
ne26,25 %4,17 %  

Graf

9. Co Vás nejvíce ovlivnilo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Možnost velkého výdělku2245,83 %45,83 %  
Záliba v ekonomii1429,17 %29,17 %  
Hezké pracovní prostředí (kancelář, čistota, teplo, oblečení,...)1225 %25 %  

Graf

10. Které ze tří osob, byste byl/a nejraději?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podnikatel/ka2960,42 %60,42 %  
Zaměstnanec/kyně1633,33 %33,33 %  
Politk/čka36,25 %6,25 %  

Graf

11. Myslíte, že máte šanci na dobrý výdělek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4695,83 %95,83 %  
ne24,17 %4,17 %  

Graf

12. Jste spokojen/a s dosavadním průběhem studia?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3879,17 %79,17 %  
ne1020,83 %20,83 %  

Graf

13. Pokud ne, uveďte důvod.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
učíme se věci nepoužitelné v praxi112,5 %2,08 %  
neprakticket predmety, pristup vedeni skoly ke st.112,5 %2,08 %  
obtížnost oboru112,5 %2,08 %  
uvítala bych větší propojení s praxí112,5 %2,08 %  
studium oborů, které nikdy nevyužiji112,5 %2,08 %  
obtížnost112,5 %2,08 %  
absolutně neosobní přístup, snižování laťky studia112,5 %2,08 %  
nuda112,5 %2,08 %  

Graf

14. Litujetem, že jste na ekonomické fakultě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4389,58 %89,58 %  
ano510,42 %10,42 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Ročník na VŠ

2. Ekonomické vzdělání v rodině

3. Podnikatel/ka v rodině?

4. Inspiroval Vás někdo ve studiu ekonomie?

6. Ovlivnil Vás někdo při výběru VŠ?

7. Byl/a jste přijat/a bez přijímaček?

8. Kdybyste musel/a dělat přijímačky, šel/šla byste tam?

9. Co Vás nejvíce ovlivnilo?

10. Které ze tří osob, byste byl/a nejraději?

11. Myslíte, že máte šanci na dobrý výdělek?

12. Jste spokojen/a s dosavadním průběhem studia?

14. Litujetem, že jste na ekonomické fakultě?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Ročník na VŠ

2. Ekonomické vzdělání v rodině

3. Podnikatel/ka v rodině?

4. Inspiroval Vás někdo ve studiu ekonomie?

6. Ovlivnil Vás někdo při výběru VŠ?

7. Byl/a jste přijat/a bez přijímaček?

8. Kdybyste musel/a dělat přijímačky, šel/šla byste tam?

9. Co Vás nejvíce ovlivnilo?

10. Které ze tří osob, byste byl/a nejraději?

11. Myslíte, že máte šanci na dobrý výdělek?

12. Jste spokojen/a s dosavadním průběhem studia?

14. Litujetem, že jste na ekonomické fakultě?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nguyen Thi Dieu, H.Motivace pro studium ekonomických oborů (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://motivace-pro-studium-ekonomi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.