Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > motivace pracovníků v sociálních službách

motivace pracovníků v sociálních službách

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Šárka Burianová Čadová
Šetření:10. 01. 2015 - 24. 01. 2015
Počet respondentů:32
Počet otázek (max/průměr):18 / 18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je určen pro pečovatele/ky v přímé péči v sociálních službách u dementních klientů.

Cílem výzkumu je získat informace, které potvrdí nebo vyvrátí hypotézy: 1.) zda-li se cítíte ve své profesi fyzicky a psychicky přetíženi, 2.) jestli se Vám negativně do soukromého života promítají dvanácti hodinové služby a poslední hypotézou je 3.) potvrzení nebo vyvrácení motivace Vaší práce z jiných než finančních důvodů.

Odpovědi respondentů

1. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [-20-30otázka č. 2, -31-40otázka č. 2, -41-50otázka č. 2, -51 a výšeotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
-20-302165,63 %65,63 %  
-41-50515,63 %15,63 %  
-31-40515,63 %15,63 %  
-51 a výše13,13 %3,13 %  

Graf

2. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [-mužotázka č. 3, -ženaotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
-žena2578,13 %78,13 %  
-muž721,88 %21,88 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
-vysokoškolské1753,13 %53,13 %  
-středoškolské s maturitou1340,63 %40,63 %  
-základní13,13 %3,13 %  
-středoškolské bez maturity13,13 %3,13 %  

Graf

4. Délka dosažené praxe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
-1-51546,88 %46,88 %  
-11-15618,75 %18,75 %  
-16 a více412,5 %12,5 %  
-6-10412,5 %12,5 %  
do 1 roku13,13 %3,13 %  
3měsíce13,13 %3,13 %  
ze by student?13,13 %3,13 %  

Graf

5. Je pro Vás Vaše profese náročná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
-náročná běžným způsobem2268,75 %68,75 %  
-velmi náročná721,88 %21,88 %  
-nenáročná39,38 %9,38 %  

Graf

6. Je pro Vás vykonávaná práce fyzicky náročná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
-náročná běžným způsobem1340,63 %40,63 %  
-nenáročná1237,5 %37,5 %  
-velmi náročná618,75 %18,75 %  
-nevím13,13 %3,13 %  

Graf

7. Promítá se Vám zátěž Vaší profese negativně do soukromého života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
-ano1959,38 %59,38 %  
-ne1134,38 %34,38 %  
-neuvědomuji si26,25 %6,25 %  

Graf

8. Cítíte se často vyčerpáni a snadno onemocníte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
-ano1856,25 %56,25 %  
-ne928,13 %28,13 %  
-nevím515,63 %15,63 %  

Graf

9. Přemýšlíte často o změně Vaší profese?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
-ne1546,88 %46,88 %  
-ano1134,38 %34,38 %  
-nevím618,75 %18,75 %  

Graf

10. Vyhovuje Vám dvanácti hodinová pracovní doba?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
-vůbec1134,38 %34,38 %  
-spíš ne928,13 %28,13 %  
-spíš ano721,88 %21,88 %  
-nevím412,5 %12,5 %  
-ano13,13 %3,13 %  

Graf

11. Uvítali byste kratší pracovní dobu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
-ano1340,63 %40,63 %  
-spíš ne825 %25 %  
-spíš ano618,75 %18,75 %  
-nevím39,38 %9,38 %  
-ne26,25 %6,25 %  

Graf

12. Daří se Vám časově sladit pracovní a soukromý život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
-spíš ano1443,75 %43,75 %  
-spíš ne825 %25 %  
-ne618,75 %18,75 %  
-ano39,38 %9,38 %  
-nevím13,13 %3,13 %  

Graf

13. Cítíte se dostatečně odpočati před následující směnou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
-ne1959,38 %59,38 %  
-nevím825 %25 %  
-ano515,63 %15,63 %  

Graf

14. Vnímáte svoji profesi jako poslání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
-spíš ano1031,25 %31,25 %  
-ano825 %25 %  
-ne721,88 %21,88 %  
-spíš ne515,63 %15,63 %  
-nevím26,25 %6,25 %  

Graf

15. Jste k výkonu své profese motivováni pouze finančně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
-ne1031,25 %31,25 %  
-spíš ne1031,25 %31,25 %  
-spíš ano825 %25 %  
-ano39,38 %9,38 %  
-nevím13,13 %3,13 %  

Graf

16. Je pro Vás důležité pracovat v přátelském kolektivu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
-ano2371,88 %71,88 %  
-spíš ano721,88 %21,88 %  
-spíš ne13,13 %3,13 %  
-nevím13,13 %3,13 %  

Graf

17. Je pro Vás nezbytné mít dobrý vztah s nadřízeným?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
-ano1753,13 %53,13 %  
-spíš ano1237,5 %37,5 %  
-ne13,13 %3,13 %  
-nevím13,13 %3,13 %  
-spíš ne13,13 %3,13 %  

Graf

18. Když shrnete svoji praxi v tomto oboru, převažují pozitiva nebo negativa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
-půl na půl1959,38 %59,38 %  
-spíš pozitiva721,88 %21,88 %  
-nevím39,38 %9,38 %  
-spíš negativa39,38 %9,38 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Burianová Čadová, Š.motivace pracovníků v sociálních službách (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://motivace-socialnich-pracovni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.