Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Motivace spotřebitele v marketingové praxi

Motivace spotřebitele v marketingové praxi

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Igor Rolínek
Šetření:19. 09. 2012 - 26. 09. 2012
Počet respondentů:43
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:74,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, 

rád bych Vás požádal o vyplnění krátkého dotazníku pro mou seminární práci na téma: Odměňování jako marketingová motivace. Účast v dotazníku je zcela anonymní a výsledky průzkumu budou použity pro účely výše uvedené seminární práce.

 Vyplnění dotazníku Vám zabere maximálně 7 minut času.

 

 

 

 

 

 

Odpovědi respondentů

1. Zúčastnil(a) jste se někdy spotřebitelské soutěže o ceny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO2660,47 %60,47 %  
NE1739,53 %39,53 %  

Graf

2. Jaký je Váš vztah vzhledem ke spotřebitelským soutěžím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutrální3376,74 %76,74 %  
Pozitivní - mám je rád(a)613,95 %13,95 %  
Negativní - vadí mi49,3 %9,3 %  

Graf

3. Jaká odměna Vás u spotřebitelské soutěže zajímá nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hmotná odměna (spotřební zboží atp.)2558,14 %58,14 %  
Finanční odměna (finanční částka, sleva)1534,88 %34,88 %  
Nehmotná odměna (zájezd či jiná kombinace služeb)24,65 %4,65 %  
Hmotná odměna (spotŠ™ební zboŠ¾í atp.)12,33 %2,33 %  

Graf

4. Jaká kategorie by Vás přímo ve spotřebitelské soutěži zaujala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Penežní hotovost1739,53 %39,53 %  
Elektronika1125,58 %25,58 %  
Sleva na produkt613,95 %13,95 %  
Zájezd (ČR nebo zahraničí)511,63 %11,63 %  
Oblečení36,98 %6,98 %  
Sportovní doplňky12,33 %2,33 %  

Graf

5. Kdyby motivací v soutěži bylo spotřební zboží, které byste si vybral(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Smart phone1739,53 %39,53 %  
Batoh (sportovni, cestovní)716,28 %16,28 %  
Fotoaparát716,28 %16,28 %  
Horské kolo613,95 %13,95 %  
In-line brusle36,98 %6,98 %  
Hodinky12,33 %2,33 %  
Bunda (sportovní, cestovní)12,33 %2,33 %  
GPS navigace12,33 %2,33 %  

Graf

6. Do jaké věkové skupiny spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-25 let2148,84 %48,84 %  
26-35 let1534,88 %34,88 %  
36-45 let49,3 %9,3 %  
46-55 let36,98 %6,98 %  

Graf

7. Jaké je Vaše místo bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha1944,19 %44,19 %  
Středočeský kraj49,3 %9,3 %  
Liberecký kraj36,98 %6,98 %  
Jihomoravský kraj36,98 %6,98 %  
Moravskoslezský kraj36,98 %6,98 %  
Pardubický kraj36,98 %6,98 %  
Ústecký kraj36,98 %6,98 %  
Zlínský kraj24,65 %4,65 %  
Karlovarský kraj12,33 %2,33 %  
Královéhradecký kraj12,33 %2,33 %  
Jihočeský kraj12,33 %2,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jaká odměna Vás u spotřebitelské soutěže zajímá nejvíce?

  • odpověď Hmotná odměna (spotřební zboží atp.):
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Elektronika na otázku 4. Jaká kategorie by Vás přímo ve spotřebitelské soutěži zaujala?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zúčastnil(a) jste se někdy spotřebitelské soutěže o ceny?

2. Jaký je Váš vztah vzhledem ke spotřebitelským soutěžím?

3. Jaká odměna Vás u spotřebitelské soutěže zajímá nejvíce?

4. Jaká kategorie by Vás přímo ve spotřebitelské soutěži zaujala?

5. Kdyby motivací v soutěži bylo spotřební zboží, které byste si vybral(a)?

6. Do jaké věkové skupiny spadáte?

7. Jaké je Vaše místo bydliště?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zúčastnil(a) jste se někdy spotřebitelské soutěže o ceny?

2. Jaký je Váš vztah vzhledem ke spotřebitelským soutěžím?

3. Jaká odměna Vás u spotřebitelské soutěže zajímá nejvíce?

4. Jaká kategorie by Vás přímo ve spotřebitelské soutěži zaujala?

5. Kdyby motivací v soutěži bylo spotřební zboží, které byste si vybral(a)?

6. Do jaké věkové skupiny spadáte?

7. Jaké je Vaše místo bydliště?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rolínek, I.Motivace spotřebitele v marketingové praxi (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://motivace-spotrebitele-v-mark.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.