Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Motivace studentů odborných předmětů

Motivace studentů odborných předmětů

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Nevrlý
Šetření:05. 05. 2024 - 13. 05. 2024
Počet respondentů:23
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:38,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je určen pro učitele odborných výcviků a předmětů. Jeho výsledky poslouží pro mou závěrečnou práci studia pedagogiky, veřejné účely a pro všechny pedagogické pracovníky odborných předmětů.

Odpovědi respondentů

1. Jakým způsobem se snažíte motivovat své žáky?:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

Být jim vzorem,poukázat na úspěch jiných

Chci aby moji žáci zapojili představivost čím mohou být,čeho můžou dosáhnout a aby si určili svůj cíl. Odpověď na tuto otázku je:představivost

Jdu příkladem, pozitivní motivací, hrou, příjemnou atmosférou...zatím jsou přirozeně motivovaní

nove veci a financni ohodnoceni v budoucim zamestnani

Odobním příkladem

Osobním příkladem, nadhledem, vtipem a vždy v kombinaci s osobním zájmem o jednotlivce.

Otevřená komunikace s žáky, spíše spolupráce nežli vynucená autorita, aplikace učiva do praxe

pochválit i za maličkost

Pochvalou, názornou ukázkou

Pomocí aktivní výuky, skupinové práce, hry a soutěže.

Pomocí pochval a tematických výletů.

Povzbuzenim, pochvalou, praktickou výukou, příklady z praxe...

Pozitivně a bohužel i negativně - test - jinak se jim nic nechce dělat

Pozitivní motivace. Vzbudit v nich zájem o předmět. Když to nepomůže, vnímám to jako své selhání a pro příště se snažím ve výkladu něco změnit.

Pozitivním přístupem, nadšením pro předmět, možnosti se vyjádřit k věcem, které se studentům nezdají.

Předávat inspiraci a dovednosti

Snažím se ke každému přistupovat individuálně a ptám se na jejich cíle. Dle toho volím motivaci. Každý totiž většinou potřebuje jinak "nakopnout"

Tak určitě aktivním zapojením do výuky a pravidelnými návštěvami reálných provozů a přidružených profesí.

Transparentní komunikace, férovost, "open door policy"

Trpělivosti, důsledností, pozitivním hodnocenim

Vymýšlením nových zajímavých věcí

Vymýšlím různé zábavné aktivity během praktického výcviku a společně řešíme otázky budoucího povolání

2. Jaký typ učitele Vás lépe vystihuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
paidotrop (zaměřuji se především na žáka a jeho potřeby)1565,22 %65,22 %  
logotrop (soustředím se převážně na vzdělání a učební obor))834,78 %34,78 %  

Graf

3. Jak velký vliv má podle Vás na žáky osobnost pedagoga?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podstatný23100 %100 %  

Graf

4. Jaké metody nejčastěji používáte k posílení motivace žáků ke zdokonalování se v odborném předmětu? Vyberte 1 až 3 možnosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pochvala a uznání za úspěchy1773,91 %73,91 %  
praktická cvičení a demonstrace činnosti1565,22 %65,22 %  
individuální podpora1043,48 %43,48 %  
práce v kolektivu834,78 %34,78 %  
podpora vnitřní motivace730,43 %30,43 %  
motivační soutěže a odměny521,74 %21,74 %  

Graf

5. Jak často se snažíte vytvářet prostředí podporující motivaci a zájem žáků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
často1356,52 %56,52 %  
vždy834,78 %34,78 %  
občas28,7 %8,7 %  

Graf

6. Jaké vnímáte nejčastější překážky, se kterými se žáci setkávají při učení odborných témat. Vyberte 1 až 2 možnosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žáci v učivu nevidí smysl a využití v budoucnosti1460,87 %60,87 %  
nedostatek motivace a zájmu o daný předmět1147,83 %47,83 %  
složitost učiva a nedostatečné porozumění učebnímu materiálu730,43 %30,43 %  
nedostatečná podpora ze strany učitele nebo rodiny417,39 %17,39 %  

Graf

7. Jaké motivační přístupy se Vám nejlépe osvědčily? Resp. co dle Vašich zkušeností nejvíce funguje?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

Diskuze, individuální přístup

Dle mého názoru nejvíce funguje, pokud žáci mají nějaký vzor a snaží se ho napodobit nebo dosáhnout stejného úspěchu. Také dobře reagují na empatii a porozumění. Problém je, když žáci nemají žádný cíl a ani ho mít nechtějí.

Dobrá nálada a přátelské vztahy ve skupině vede k dobré pracovní chuti.

Individuální přístup, vzbudit v žákovi pocit, že na něm učiteli záleží a že má zájem na tom, aby žák danou látku/činnost zvládl.

Myslím, že je důležité hodně mluvit o budoucnosti a často žáky motivovat zdůrazněním reálné aplikace učiva pro jejich rozvoj a budoucí životní úspěch.

Nefunguje toho moc, většinou je nadchnout pro předmět a zabavit je

Nejlépe se mi osvědčily odměny za vykonanou práci.

opakování a legrace

Osobní zkušenost, propojení s praxí a podpora sebedůvěry žáka.

Podpora pedagoga, vysvětlení s porozuměním.

Pochvala a výborně ohodnocení

Pochvala a zpětná vazba, která je zaměřená individuálně.

Pochvaly

Pozitivní přístup - spíše chválit za to, co se povedlo a nezvelicovat chyby. Ponaučení z chyb a umění s nimi pracovat, důraz na progres a otevřená komunikace s žáky. Zapojeni studentů, snažit se je vtahnout do výuky co nejvíce - dat jim možnost vybrat způsob výuky, témat apod.

Pozitivní přístup, zpětná vazba, inspirace

Praktická ukázka

prisnost, autorita

Průběžně s žáky diskutovat o životě,životních cílech a motivovat je dobrým finančním ohodnocením,pokud budou úspěšní

Učení hrou a jasné příklady z praxe, se kterými se mohou setkat a využít je.

Ukázky aplikací v průmyslu

uznání úspěchů i chyb na straně žáků i učitele

Zaměřit se na každého žáka a jeho potřeby?Pochvala a odměna ale s mírou.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Nevrlý, T.Motivace studentů odborných předmětů (výsledky průzkumu), 2024. Dostupné online na https://motivace-studentu-odbornych.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.