Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Motivace ke studiu na Strojní fakultě ČVUT

Motivace ke studiu na Strojní fakultě ČVUT

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lukáš Horný
Šetření:27. 03. 2024 - 27. 04. 2024
Počet respondentů:15
Počet otázek (max/průměr):21 / 19.6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:45,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník slouží ke zjištění proč lidé, zejména mladí ale nikoliv výlučně, chtějí nebo nechtějí studovat na Fakultě strojní ČVUT. Současně zjišťuje jaké je vlastně povědomí o tom, co to znamená strojírenství ve 21. století.

Odpovědi respondentů

1. Plánujete studium na vysoké škole?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1173,33 %73,33 %  
Ano426,67 %26,67 %  

Graf

2. Obor studia, o kterém uvažujete, je:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neuvažuji o studiu na VŠ1071,43 %66,67 %  
technický321,43 %20 %  
jiný17,14 %6,67 %  

Graf

3. Vystudoval(a) jste nebo právě studujete nějakou vysokou školu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano853,33 %53,33 %  
Ne746,67 %46,67 %  

Graf

4. VŠ obor, který jste vystudoval(a) nebo studujete je:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nestudoval(a) jsem, nestuduji640 %40 %  
technický533,33 %33,33 %  
jiný320 %20 %  
humanitní16,67 %6,67 %  

Graf

5. Dokážete rozepsat význam zkratky ČVUT?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
České Vysoké Učení Technické1173,33 %73,33 %  
nevím213,33 %13,33 %  
ano16,67 %6,67 %  
Zvuk, který vydá kalkulačka vhozená do žumpy16,67 %6,67 %  

Graf

6. Studoval(a) jste, studujete nebo uvažujete o studiu strojírenství?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1280 %80 %  
ano320 %20 %  

Graf

7. Které přívlastky se podle vás v ČR pojí s oborem "strojírenství"?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyspělé646,15 %40 %  
v útlumu646,15 %40 %  
nudné538,46 %33,33 %  
výkoné538,46 %33,33 %  
moderní430,77 %26,67 %  
zastaralé430,77 %26,67 %  
lákavé430,77 %26,67 %  
smart323,08 %20 %  
kulhající323,08 %20 %  
vzrušující323,08 %20 %  
ekologické215,38 %13,33 %  
odpudivé215,38 %13,33 %  
znečišťující215,38 %13,33 %  
inkluzivní17,69 %6,67 %  
Poněkud mastné17,69 %6,67 %  
VUT17,69 %6,67 %  

Graf

8. Které z následujících oborů nelze zařadit do strojírenství?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výroba potravin (pekárna, mlékárna ap.)654,55 %40 %  
řízení podniku545,45 %33,33 %  
řízení výrobní linky545,45 %33,33 %  
programování436,36 %26,67 %  
materiály436,36 %26,67 %  
biomechanika436,36 %26,67 %  
optika436,36 %26,67 %  
3D tisk436,36 %26,67 %  
energetika436,36 %26,67 %  
klimatizace436,36 %26,67 %  
vytápění436,36 %26,67 %  
automotive327,27 %20 %  
výroba327,27 %20 %  
automaty327,27 %20 %  
fotovoltaika327,27 %20 %  
letectví218,18 %13,33 %  

Graf

9. 3D tisk je:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše elektrotechnika642,86 %40 %  
spíše informatika428,57 %26,67 %  
spíše něco jiného214,29 %13,33 %  
spíše strojírenství214,29 %13,33 %  

Graf

10. Robotika je:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše elektrotechnika753,85 %46,67 %  
spíše informatika323,08 %20 %  
spíše strojírenství215,38 %13,33 %  
spíše něco jiného17,69 %6,67 %  

Graf

11. Vnitřní klima v budově je:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše stavebnictví753,85 %46,67 %  
spíše elektrotechnika323,08 %20 %  
spíše jiný obor215,38 %13,33 %  
spíše strojírenství17,69 %6,67 %  

Graf

12. Náhrada (endoprotéza) kyčelního kloubu je:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše věc lékařství969,23 %60 %  
spíše věc strojírenství430,77 %26,67 %  

Graf

13. Výuka strojnictví na ČVUT slaví 160 let. Zaškrtně výrok, který je nejblíž vašemu názoru.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dlouhá tradice je zárukou kvality.545,45 %33,33 %  
Dlouhá tradice je zárukou jistoty (přetrvání i přes všechny krize).545,45 %33,33 %  
Dlouhá tradice je závazek, který brzdí rozvoj.327,27 %20 %  

Graf

14. Při výběru oboru studia na VŠ se řídíte/řídil(a) jste se/byste se řídil(a):

Nepovinná otázka, respondent mohl u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
svým zájmem o obor1.2312.331
perspektivou uplatnění po studiu2.4622.71
rozhodnutím rodičů4.4622.402
doporučením jiných4.0773.456
místní dostupností instituce, která obor nabízí3.3082.213
pověstí/prestiží oboru3.2311.408

Graf

15. Dny otevřených dveří na VŠ:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nejsou pro mě relevantní1066,67 %66,67 %  
jsem navštívil(a) nebo to plánuji640 %40 %  
mě příliš nezajímají, ale možná je využiji320 %20 %  

Graf

16. O studiu na Strojní fakultě ČVUT

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neuvažuji1386,67 %86,67 %  
uvažuji16,67 %6,67 %  
vystudoval(a) jsem ji nebo ji studuji16,67 %6,67 %  

Graf

17. Fakulta strojní ČVUT má podle vás:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrou pověst853,33 %53,33 %  
nevím426,67 %26,67 %  
špatnou pověst320 %20 %  

Graf

18. Kde žijete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha533,33 %33,33 %  
Pardubický kraj213,33 %13,33 %  
Ústecký kraj213,33 %13,33 %  
Královehradecký kraj213,33 %13,33 %  
Olomoucký kraj16,67 %6,67 %  
Jihomoravský kraj16,67 %6,67 %  
Zlínský kraj16,67 %6,67 %  
Středočeský kraj16,67 %6,67 %  

Graf

19. Jaká je velikost obce, kde žijete:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
statutární město (tj. má magistrát a v čele je primátor)1071,43 %66,67 %  
méně než 1000 obyvatel214,29 %13,33 %  
1000 až 9999 obyvatel214,29 %13,33 %  

Graf

20. Vaše věková skupina:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 nebo více let853,33 %53,33 %  
20 až 25 let426,67 %26,67 %  
19 let nebo méně213,33 %13,33 %  
26 až 30 let16,67 %6,67 %  

Graf

21. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VŠ magisterské a vyšší533,33 %33,33 %  
SŠ s maturitou533,33 %33,33 %  
základní320 %20 %  
SŠ bez maturity16,67 %6,67 %  
VŠ bakalářské16,67 %6,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Horný, L.Motivace ke studiu na Strojní fakultě ČVUT (výsledky průzkumu), 2024. Dostupné online na https://motivace-studium-strojni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.