Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Konzumace exotických alkoholických nápojů

Konzumace exotických alkoholických nápojů

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Babická
Šetření:16. 04. 2011 - 19. 04. 2011
Počet respondentů:65
Počet otázek (max/průměr):14 / 6.68
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj, provádím malý průzkum pro seminární práci našeho týmu.

Prosím tedy o vyplnění krátkého dotazníku.

 

Děkuji, Lenka.

Odpovědi respondentů

1. Navštívil/a jste někdy Chorvatsko?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4670,77 %70,77 %  
ne1929,23 %29,23 %  

Graf

2. Znáte tamní alkoholický nápoj Pelinkovac?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5889,23 %89,23 %  
Ano710,77 %10,77 %  

Graf

3. Kupoval/a jste v Chorvatsku nápoj Pelinkovac?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne457,14 %6,15 %  
ano342,86 %4,62 %  

Graf

4. Kupoval/a byste Pelinkovac i v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Nevímotázka č. 5, Neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3100 %4,62 %  

Graf

5. Co by Vás přimělo Pelinkovac koupit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

6. Za jakou nejvyšší cenu byste 1 litr nápoje Pelinkovac v ČR koupil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

7. Za jakou nejvyšší cenu byste koupil/a 0, 1 litru Pelinkovace?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

8. Znáte jiné alkoholické nápoje z Balkánského poloostrova?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Metaxa5791,94 %87,69 %  
Rakija4369,35 %66,15 %  
Oyzo3150 %47,69 %  
Jiný46,45 %6,15 %  
Travarica34,84 %4,62 %  
Loza23,23 %3,08 %  
Žádný23,23 %3,08 %  
Orahovac11,61 %1,54 %  

Graf

9. Kupoval/a jste v Chorvatsku některý z těchto nápojů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4267,74 %64,62 %  
Ano2032,26 %30,77 %  

Graf

10. Kupujete některý z těchto nápojů i v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1155 %16,92 %  
Ano945 %13,85 %  

Graf

11. Který nápoj nakupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Metaxa888,89 %12,31 %  
Rakia111,11 %1,54 %  
Oyzo111,11 %1,54 %  

Graf

12. Proč tento nápoj / tyto nápoje nenakupujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Po návratu z dovolené ztrácí své kouzlo763,64 %10,77 %  
Špatná dostupnost218,18 %3,08 %  
Nechutná/ají mi19,09 %1,54 %  
kupuji jiné19,09 %1,54 %  

Graf

13. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 - 25 let5381,54 %81,54 %  
26 - 35 let1116,92 %16,92 %  
46 - 55 let11,54 %1,54 %  

Graf

14. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5584,62 %84,62 %  
Muž1015,38 %15,38 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Kupoval/a jste v Chorvatsku některý z těchto nápojů?

  • odpověď Ano:
    • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 10. Kupujete některý z těchto nápojů i v ČR?
  • odpověď Ne:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. Navštívil/a jste někdy Chorvatsko?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Navštívil/a jste někdy Chorvatsko?

2. Znáte tamní alkoholický nápoj Pelinkovac?

8. Znáte jiné alkoholické nápoje z Balkánského poloostrova?

9. Kupoval/a jste v Chorvatsku některý z těchto nápojů?

10. Kupujete některý z těchto nápojů i v ČR?

13. Váš věk

14. Pohlaví

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Navštívil/a jste někdy Chorvatsko?

2. Znáte tamní alkoholický nápoj Pelinkovac?

8. Znáte jiné alkoholické nápoje z Balkánského poloostrova?

9. Kupoval/a jste v Chorvatsku některý z těchto nápojů?

10. Kupujete některý z těchto nápojů i v ČR?

13. Váš věk

14. Pohlaví

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Babická, L.Konzumace exotických alkoholických nápojů (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://motivace-ucitele-na-.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.