Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Motivace v českých firmách

Motivace v českých firmách

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Mikulová
Šetření:26. 03. 2011 - 15. 04. 2011
Počet respondentů:65
Počet otázek (max/průměr):18 / 17.63
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:52,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Byla bych Vám moc vděčná za Vaše názory a zkušenosti v oblasti motivace v zaměstnání - jak jste v práci motivováni, jakým druhům motivace dáváte přednost apod. Proto se vyplňování tohoto dotazníku týká pouze zaměstnaných!!

Výsledky použiji ve své bakalářské práci. Předem moc děkuji!

 

 

Odpovědi respondentů

1. Pracujete ve státní či privátní sféře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Privátní4772,31 %72,31 %  
Státní1116,92 %16,92 %  
Jiná710,77 %10,77 %  

Graf

2. Jste ve Vašem zaměstnání nějakým způsobem motivován/-a k podávání lepších pracovních výkonů či vyšší efektivitě Vaší práce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3858,46 %58,46 %  
ne2335,38 %35,38 %  
nevím46,15 %6,15 %  

Graf

3. Jste v zaměstnání finančně motivován/-a? Vyberte libovolný počet z níže uvedených odpovědí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) Prémie3249,23 %49,23 %  
a) Fixní plat2640 %40 %  
h) Jiná finanční motivace1523,08 %23,08 %  
g) 13. plat1320 %20 %  
i) Žádná finanční motivace812,31 %12,31 %  
d) Provize46,15 %6,15 %  
e) Poskytnutí bezúročné půjčky zaměstnavatelem46,15 %6,15 %  
c) Podíly ze zisku46,15 %6,15 %  
Jiná finanční motivace34,62 %4,62 %  
Fixní plat34,62 %4,62 %  
Provize23,08 %3,08 %  
Žádná finanční motivace23,08 %3,08 %  
Prémie11,54 %1,54 %  
Podíly ze zisku11,54 %1,54 %  
f) Akcie11,54 %1,54 %  

Graf

4. Poskytuje Vám Váš zaměstnavatel jiné zaměstnanecké výhody? Vyberte libovolný počet z níže uvedených odpovědí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
f) Příspěvek na stravenky3756,92 %56,92 %  
b) Delší dovolená nad rámec stanovený zákonem2741,54 %41,54 %  
h) Příspěvek na penzijní připojištění2132,31 %32,31 %  
c) Poskytnutí výrobků a služeb zaměstnavatele za nižší než obvyklé ceny1726,15 %26,15 %  
k) Poskytování nealkoholických nápojů na pracovišti1726,15 %26,15 %  
i) Příspěvek na sport a kulturu (případně permanentky)1523,08 %23,08 %  
g) Příspěvek na životní pojištění1421,54 %21,54 %  
l) Jiné zaměstnanecké výhody1218,46 %18,46 %  
a) Poskytnutí dopravních prostředků zaměstnavatele pro soukromé účely 913,85 %13,85 %  
m) Neposkytuje žádné zaměstnanecké výhody812,31 %12,31 %  
e) Příspěvek na rekreaci710,77 %10,77 %  
Delší dovolená nad rámec stanovený zákonem46,15 %6,15 %  
j) Příspěvek na dopravu do a ze zaměstnání46,15 %6,15 %  
Příspěvek na penzijní připojištění34,62 %4,62 %  
Příspěvek na stravenky34,62 %4,62 %  
Poskytování nealkoholických nápojů na pracovišti23,08 %3,08 %  
d) Užívání firemního bytu23,08 %3,08 %  
Příspěvek na sport a kulturu (případně permanentky)11,54 %1,54 %  
Jiné zaměstnanecké výhody11,54 %1,54 %  
Poskytnutí dopravních prostředků zaměstnavatele pro soukromé účely 11,54 %1,54 %  
Poskytnutí výrobků a služeb zaměstnavatele za nižší než obvyklé ceny11,54 %1,54 %  
Příspěvek na dopravu do a ze zaměstnání11,54 %1,54 %  

Graf

5. Je ve Vaší firmě nějaká nemateriální motivace? Vyberte libovolný počet z níže uvedených odpovědí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
g) Vztahy mezi zaměstnanci2132,31 %32,31 %  
b) Uznání2132,31 %32,31 %  
h) Výsledek Vaší práce2030,77 %30,77 %  
a) Motivuje mě náplň mé práce1929,23 %29,23 %  
c) Volná pracovní doba1726,15 %26,15 %  
j) Nést zodpovědnost1624,62 %24,62 %  
k) Možnost dalšího vzdělávání podporované firmou (jazykové či jiné kurzy, semináře…)1624,62 %24,62 %  
i) Prestiž (image) firmy1421,54 %21,54 %  
d) Možnost pracovat z domu1015,38 %15,38 %  
e) Příjemné pracovní prostředí1015,38 %15,38 %  
m) Žádná motivace / výhoda913,85 %13,85 %  
f) Možnost profesního růstu913,85 %13,85 %  
Vztahy mezi zaměstnanci34,62 %4,62 %  
Motivuje mě náplň mé práce34,62 %4,62 %  
Výsledek Vaší práce34,62 %4,62 %  
l) Jiná motivace / výhoda34,62 %4,62 %  
Žádná motivace / výhoda11,54 %1,54 %  
Uznání11,54 %1,54 %  
Příjemné pracovní prostředí11,54 %1,54 %  
Možnost profesního růstu11,54 %1,54 %  
Možnost dalšího vzdělávání podporované firmou (jazykové či jiné kurzy, semináře…)11,54 %1,54 %  
Jiná motivace / výhoda11,54 %1,54 %  
Volná pracovní doba11,54 %1,54 %  

Graf

6. Jaká motivace je pro Vás v práci důležitá? Vyberte 5 nejdůležitějších motivačních impulsů z předešlých otázek 3-5

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

13.plat delší dovolená možnost profesního růstu možnost dalšího vzdělávání příspěvek na penzijní připojištění

2

3B, 3C, 4A, 4J, 5A

431

adekvátní ohodnocení, možnost profesního růstu, možnost práce z domova, možnost dalšího vzdělávání, pružná pracovní doba

Delší dovolená nad rámec stanovený zákonem, Možnost profesního růstu, Prestiž (image) firmy, Poskytnutí dopravních prostředků zaměstnavatele pro soukromé účely, Volná pracovní doba

Finanční Příspěvek na penzijní připojištění Volná pracovní doba Výsledek mé práce Náplň mé práce

finanční motivace automobil zvýhodněné výrobky uznání zodpovědnost

Finanční motivace Příspěvek na dopravu Možnost dalšíhovzdělávání ppodporovaného firmou Výsledek práce Příjemné prac. prostředí

finanční motivace - 13. plat příspěvek na životní pojištění příspěvek na penzijní připojištění příspěvek na dopravu do a ze zaměstnání možnost profesního růstu

Finanční ohodnocení

finanční ohodnocení,uznání,příjemné pracovní prostředí,dovolená navíc,možnost dalšího vzdělání.

fixní plat, prémie, uznání, příjemné pracovní prostředí, možnost dalšího vzdělávání

Motivuje mě náplň mé práce Prestiž (image) firmy Fixní plat Prémie Volná pracovní doba

možnost pracovat z domu, plat a prémie, vztahy mezi zaměstnanci, možnost dalšího vzdělání, příspěvek na stravenky

možnost růstu vztahy stravenky

náplň práce, plat, uznání, možnost vzdělávání, příspěvky na pojištění

plat, prémie, volná pracovní doba, delší dovolená, příspěvek na stravenky

Prémie Delší dovolená Volná pracovní doba Uznání Profesní růst

Prémie Delší dovolená nad rámec stanovený zákonem Příspěvek na dopravu do a ze zaměstnání Poskytnutí bezúročné půjčky zaměstnavatelem Uznání

Prémie, 13. plat, doprava do a ze zaměstnání zdarma,

prémie, 13. plat, náplň práce, možnost prof. růstu, nést zodpovědnost, možnost vzdělávání

prémie, delší dovolená, příspěvek na stravenky, vztahy mezi zaměstnanci, prestiž firmy

prémie, uznání, příspěvek nasport a kulturu

Prémir, 13 plat, delší dovolená, příspěvek na stravne+ doprava

Prestiz,uznani, moznost profesniho rustu,prijemny plat, vysledek prace

smyslupná náplň mé práce,uznání a pochvala,finanční ohodnocení,možnost dalšího vzdělání (stáže),prestiž firmy

Uznání Prestiž vzdělávání profesní růst všechny finanční motivátor

uznání

uznání, náplň práce, příjemné prac. prostředí, prof. růst, vztahy mezi zaměstnanci

uznání, prémie, vztahy mezi kolegy, příjemné pracovní podmínky, možnost profesního růstu

Uznání, příjemné pracovní prostředí, možnost dalšího vzdělávání podporované firmou,příspěvek na rekreaci,prémie.

uznání, volná pracovní doba, výsledek mé práce, náplň práce, možnost pracovat z domu

uznání, výsledek mé práce, příjemné pracovní prostředí

uznání, vztahy, růst, volná pracovní doba, výsledky

uznání, zodpovědnost, plat, příjemné pracovní prostředí, volná pracovní doba, firemní automobil

Uznání,zodpovčdnost,vztahy mezi zaměstnanci,příjemné pracovní prostředí,výsledek mojí práce

Volná pracovní doba plat prémie Dovolená nad rámec zákona Prestiž firmy

volná pracovní doba, náplň práce, uznání, vztahy, vzdělávání

výsledek práce,prestiž firmy

Výsledek vaší práce

7. Jak Vás motivuje ocenění Vašeho nadřízeného?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, je pro mne velmi důležité4061,54 %61,54 %  
Někdy důležité1929,23 %29,23 %  
Spíše zbytečné57,69 %7,69 %  
Zbytečné11,54 %1,54 %  

Graf

8. Jaké negativní/stresové motivační podněty se používají ve Vašem zaměstnání? Vyberte libovolný počet z níže uvedených odpovědí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mnoho stresujících situací2436,92 %36,92 %  
Hrozba ztráty zaměstnání2030,77 %30,77 %  
Hrozba snížení platu1523,08 %23,08 %  
Psychický nátlak a nepříslušné chování nadřízeného (vyhrůžky, křik)1523,08 %23,08 %  
Žádná negativní motivace1320 %20 %  
Jiná negativní motivace1116,92 %16,92 %  

Graf

9. Co se stane, když způsobíte zaměstnavateli svoji špatně vykonanou práci škodu? Vyberte libovolný počet z níže uvedených odpovědí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V dané chvíli bez potrestání, ale později použito naše pochybení jako argument proti nám2741,54 %41,54 %  
Jinak1523,08 %23,08 %  
Peněžní pokuta1421,54 %21,54 %  
Nijak se neprojeví913,85 %13,85 %  
Snížení platu913,85 %13,85 %  
Ztráta zaměstnání57,69 %7,69 %  

Graf

10. Stará se Váš zaměstnavatel o prostředí, ve kterém pracujete? (vybavení pracoviště, vymalování, jiné zázemí – kuchyňka, šatna apod.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4873,85 %73,85 %  
ne1320 %20 %  
nevím46,15 %6,15 %  

Graf

11. Pokud nepracujete rychle, zodpovědně a spolehlivě, hledá Váš nadřízený důvod, proč se tak chováte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1929,23 %29,23 %  
Ano1929,23 %29,23 %  
Někdy1726,15 %26,15 %  
Nevím1015,38 %15,38 %  

Graf

12. Je firma či jiné Vaše zaměstnání vedeno spolehlivě, férově, odpovědně, s orientací na lidskost a toleranci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně3858,46 %58,46 %  
Ano2233,85 %33,85 %  
Ne57,69 %7,69 %  

Graf

13. Znáte (jako zaměstnanec) firemní filosofii a firemní cíle?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5076,92 %76,92 %  
Nevím, co je tím myšleno913,85 %13,85 %  
Nemáme žádné34,62 %4,62 %  
Ne34,62 %4,62 %  

Graf

14. Máte možnost dalšího osobního a profesního vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zřídka2843,08 %43,08 %  
Často1929,23 %29,23 %  
Nikdy1015,38 %15,38 %  
Velmi často57,69 %7,69 %  
Nevím34,62 %4,62 %  

Graf

15. Když máte možnost účastnit se seminářů či jiných kurzů hrazených zaměstnavatelem, využijete toho, přestože musíte obětovat svůj volný čas?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2741,54 %41,54 %  
Spíše ano2030,77 %30,77 %  
Spíše ne1116,92 %16,92 %  
Ne 46,15 %6,15 %  
Možná23,08 %3,08 %  
Nevím11,54 %1,54 %  

Graf

16. Pokud je to nutné a důležité, uděláte vy něco pro šéfa /zaměstnavatele dobrovolně, i když to není zrovna vaše povinnost (práce přes čas apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, samozřejmě3756,92 %56,92 %  
Ano, když to musí být2233,85 %33,85 %  
Určitě ne34,62 %4,62 %  
Spíše ne23,08 %3,08 %  
Nevím11,54 %1,54 %  

Graf

17. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4569,23 %69,23 %  
Muž2030,77 %30,77 %  

Graf

18. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 - 40 let3147,69 %47,69 %  
21 - 30 let1523,08 %23,08 %  
41 - 50 let812,31 %12,31 %  
20 - 30 let46,15 %6,15 %  
15 - 20 let34,62 %4,62 %  
30 - 40 let23,08 %3,08 %  
51 a víc23,08 %3,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jste ve Vašem zaměstnání nějakým způsobem motivován/-a k podávání lepších pracovních výkonů či vyšší efektivitě Vaší práce?

  • odpověď ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 11. Pokud nepracujete rychle, zodpovědně a spolehlivě, hledá Váš nadřízený důvod, proč se tak chováte?

4. Poskytuje Vám Váš zaměstnavatel jiné zaměstnanecké výhody? Vyberte libovolný počet z níže uvedených odpovědí:

  • odpověď f) Příspěvek na stravenky:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi g) Příspěvek na životní pojištění na otázku 4. Poskytuje Vám Váš zaměstnavatel jiné zaměstnanecké výhody? Vyberte libovolný počet z níže uvedených odpovědí:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pracujete ve státní či privátní sféře?

2. Jste ve Vašem zaměstnání nějakým způsobem motivován/-a k podávání lepších pracovních výkonů či vyšší efektivitě Vaší práce?

3. Jste v zaměstnání finančně motivován/-a? Vyberte libovolný počet z níže uvedených odpovědí:

4. Poskytuje Vám Váš zaměstnavatel jiné zaměstnanecké výhody? Vyberte libovolný počet z níže uvedených odpovědí:

5. Je ve Vaší firmě nějaká nemateriální motivace? Vyberte libovolný počet z níže uvedených odpovědí:

7. Jak Vás motivuje ocenění Vašeho nadřízeného?

8. Jaké negativní/stresové motivační podněty se používají ve Vašem zaměstnání? Vyberte libovolný počet z níže uvedených odpovědí:

9. Co se stane, když způsobíte zaměstnavateli svoji špatně vykonanou práci škodu? Vyberte libovolný počet z níže uvedených odpovědí:

10. Stará se Váš zaměstnavatel o prostředí, ve kterém pracujete? (vybavení pracoviště, vymalování, jiné zázemí – kuchyňka, šatna apod.)

11. Pokud nepracujete rychle, zodpovědně a spolehlivě, hledá Váš nadřízený důvod, proč se tak chováte?

12. Je firma či jiné Vaše zaměstnání vedeno spolehlivě, férově, odpovědně, s orientací na lidskost a toleranci?

13. Znáte (jako zaměstnanec) firemní filosofii a firemní cíle?

14. Máte možnost dalšího osobního a profesního vzdělávání?

15. Když máte možnost účastnit se seminářů či jiných kurzů hrazených zaměstnavatelem, využijete toho, přestože musíte obětovat svůj volný čas?

16. Pokud je to nutné a důležité, uděláte vy něco pro šéfa /zaměstnavatele dobrovolně, i když to není zrovna vaše povinnost (práce přes čas apod.)

17. Jste muž nebo žena?

18. Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pracujete ve státní či privátní sféře?

2. Jste ve Vašem zaměstnání nějakým způsobem motivován/-a k podávání lepších pracovních výkonů či vyšší efektivitě Vaší práce?

3. Jste v zaměstnání finančně motivován/-a? Vyberte libovolný počet z níže uvedených odpovědí:

4. Poskytuje Vám Váš zaměstnavatel jiné zaměstnanecké výhody? Vyberte libovolný počet z níže uvedených odpovědí:

5. Je ve Vaší firmě nějaká nemateriální motivace? Vyberte libovolný počet z níže uvedených odpovědí:

7. Jak Vás motivuje ocenění Vašeho nadřízeného?

8. Jaké negativní/stresové motivační podněty se používají ve Vašem zaměstnání? Vyberte libovolný počet z níže uvedených odpovědí:

9. Co se stane, když způsobíte zaměstnavateli svoji špatně vykonanou práci škodu? Vyberte libovolný počet z níže uvedených odpovědí:

10. Stará se Váš zaměstnavatel o prostředí, ve kterém pracujete? (vybavení pracoviště, vymalování, jiné zázemí – kuchyňka, šatna apod.)

11. Pokud nepracujete rychle, zodpovědně a spolehlivě, hledá Váš nadřízený důvod, proč se tak chováte?

12. Je firma či jiné Vaše zaměstnání vedeno spolehlivě, férově, odpovědně, s orientací na lidskost a toleranci?

13. Znáte (jako zaměstnanec) firemní filosofii a firemní cíle?

14. Máte možnost dalšího osobního a profesního vzdělávání?

15. Když máte možnost účastnit se seminářů či jiných kurzů hrazených zaměstnavatelem, využijete toho, přestože musíte obětovat svůj volný čas?

16. Pokud je to nutné a důležité, uděláte vy něco pro šéfa /zaměstnavatele dobrovolně, i když to není zrovna vaše povinnost (práce přes čas apod.)

17. Jste muž nebo žena?

18. Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mikulová, L.Motivace v českých firmách (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://motivace-v-ceskych-firmach.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.