Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Motivace v ekonomických oborech

Motivace v ekonomických oborech

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alena Šnajdrová
Šetření:04. 10. 2011 - 08. 10. 2011
Počet respondentů:47
Počet otázek (max/průměr):14 / 12.64
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník slouží jako podklad proseminární práci z psychologie pro ekonomickou praxi.

Prosíme o vyplnění :-)

Odpovědi respondentů

1. Zjišťovali jste si dopředu něco o SŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3982,98 %82,98 %  
Ne817,02 %17,02 %  

Graf

2. Jakou studujete (jste studoval-a ) SŠ ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obchodní akademii1736,17 %36,17 %  
Gymnáziu1327,66 %27,66 %  
SOŠ1225,53 %25,53 %  
SOU36,38 %6,38 %  
Jinou24,26 %4,26 %  

Graf

3. Maturujete (maturovali jste ) z ekonomie(ekonomiky) ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2757,45 %57,45 %  
ne2042,55 %42,55 %  

Graf

4. Nejoblíbenější předmět na SŠ ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
CIZÍ JAZYK1225,53 %25,53 %  
MAT1021,28 %21,28 %  
PC714,89 %14,89 %  
EKO714,89 %14,89 %  
dějepis24,26 %4,26 %  
odobrné předměty z hotelnictví a turismu12,13 %2,13 %  
chemie12,13 %2,13 %  
nevzpomínám si12,13 %2,13 %  
praxe12,13 %2,13 %  
čeština12,13 %2,13 %  
psychologie12,13 %2,13 %  
účto12,13 %2,13 %  
ucetnictvi12,13 %2,13 %  
ZSV12,13 %2,13 %  

Graf

5. Jakou VŠ jste studovali nebo chtěli studovat ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ekonomickou2655,32 %55,32 %  
pedagogickou612,77 %12,77 %  
filozofickou48,51 %8,51 %  
technickou 36,38 %6,38 %  
právnickou36,38 %6,38 %  
přírodovědeckou24,26 %4,26 %  
zdravotní24,26 %4,26 %  
nic12,13 %2,13 %  

Graf

6. Proč jste se rozhodli jít na tuhle VŠ

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Atraktivní obor, který mě zaujal.

dobre moznosti uplatneni

dobré uplatnění, všestranné

Chtěla bych být právníkem

Chtěla jsem být učitleka

je se zaměřením na cestovní ruch

Je to obor v němž pracuji.

jedna z nejlepší ekonomických škol v ČR

Kvůli oboru, jeho náplni

kvůli práci

Kvůli zájmu o daný obor.

lidé

navazovala na obchodní akademii

nešla jsem

Proto, že to, co jsem studoval už jsem uměl a potřeboval papír na hlavu.

Protože mě ekonomika jako celek zajímá. Zajímá mě ekonomická situace tohoto státu, aji celého světa. A myslím si, že není od věci vědět jaký je rozdíl mezi pohledávakou a závazkem. Každý chce pracovat v podniku u počítače a na točící židli, obor EKONOMIKA k tomu dává ty nejlepší prostředky. M.

Protože studium ekonomie mě baví a zajímá, vždy jsem chtěla studovat ekonomii. Chci být manažerka, nebi pracovat ve velké firmě, cestovat a vzdělávat se.

široká možnost uplatnění

udělala jsem přijímačky

ze zájmu

7. Co vás motivuje (motivovalo,by motivovalo ) studovat na VŠ ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lepší práce 2348,94 %48,94 %  
větší vzdělání1736,17 %36,17 %  
bavilo mě to36,38 %6,38 %  
nic jenom jsem to chtěl(a) zkusit12,13 %2,13 %  
nic12,13 %2,13 %  
rodiče mě tam poslali12,13 %2,13 %  
lepší práce samozřejmě větší vzdělání12,13 %2,13 %  

Graf

8. Chtěli byste pracovat ekonomickém oboru ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2246,81 %46,81 %  
nevím1327,66 %27,66 %  
ne1225,53 %25,53 %  

Graf

9. Pokud ano jakou práci byste si představovali ?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

controlling

Ekonom, hlavní účetní, personalistka

manažerka

Manažerka.

Někde v kanceláři, "hrabat" se v papírech, mít točící židli, vlastní kancelář , nedělat pořád jednu a tu samou práci, chci se starat o chod ekonomiky podniku. M.

nemám konkrétní představu

Pracovnice v personálním oddělení.

pracuji ve středním managementu

účetní, zaměstnanec finančního oddělení v podniku

v cestovním ruchu

10. Umíte si spočítat svojí hrubou nebo čistou mzdu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obě3472,34 %72,34 %  
ani jednu919,15 %19,15 %  
hrubou mzdu48,51 %8,51 %  

Graf

11. Jakou byste si představovali mzdu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 001 - 25 0002042,55 %42,55 %  
35 001 - a více919,15 %19,15 %  
15 001 - 20 000612,77 %12,77 %  
25 001 - 30 000612,77 %12,77 %  
30 001 - 35 000612,77 %12,77 %  

Graf

12. O co se zajímáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kultura1736,17 %36,17 %  
sport1123,4 %23,4 %  
ekonomika1123,4 %23,4 %  
nic36,38 %6,38 %  
příroda12,13 %2,13 %  
různé12,13 %2,13 %  
o můj obor, kadeřnictví, kosmetika....12,13 %2,13 %  
lidská sexualita12,13 %2,13 %  
o historii12,13 %2,13 %  

Graf

13. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-302859,57 %59,57 %  
méně než 201429,79 %29,79 %  
31-4048,51 %8,51 %  
41-5012,13 %2,13 %  

Graf

14. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3880,85 %80,85 %  
Muž919,15 %19,15 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Maturujete (maturovali jste ) z ekonomie(ekonomiky) ?

  • odpověď ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obchodní akademii na otázku 2. Jakou studujete (jste studoval-a ) SŠ ?
  • odpověď ne:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Gymnáziu na otázku 2. Jakou studujete (jste studoval-a ) SŠ ?

5. Jakou VŠ jste studovali nebo chtěli studovat ?

  • odpověď ekonomickou:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ekonomika na otázku 12. O co se zajímáte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zjišťovali jste si dopředu něco o SŠ?

2. Jakou studujete (jste studoval-a ) SŠ ?

3. Maturujete (maturovali jste ) z ekonomie(ekonomiky) ?

4. Nejoblíbenější předmět na SŠ ?

5. Jakou VŠ jste studovali nebo chtěli studovat ?

7. Co vás motivuje (motivovalo,by motivovalo ) studovat na VŠ ?

8. Chtěli byste pracovat ekonomickém oboru ?

10. Umíte si spočítat svojí hrubou nebo čistou mzdu

11. Jakou byste si představovali mzdu ?

12. O co se zajímáte?

13. Váš věk

14. Pohlaví

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zjišťovali jste si dopředu něco o SŠ?

2. Jakou studujete (jste studoval-a ) SŠ ?

3. Maturujete (maturovali jste ) z ekonomie(ekonomiky) ?

4. Nejoblíbenější předmět na SŠ ?

5. Jakou VŠ jste studovali nebo chtěli studovat ?

7. Co vás motivuje (motivovalo,by motivovalo ) studovat na VŠ ?

8. Chtěli byste pracovat ekonomickém oboru ?

10. Umíte si spočítat svojí hrubou nebo čistou mzdu

11. Jakou byste si představovali mzdu ?

12. O co se zajímáte?

13. Váš věk

14. Pohlaví

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šnajdrová, A.Motivace v ekonomických oborech (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://motivace-v-ekonomickych-obor.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.