Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Motivace žáků (studentů) k učení

Motivace žáků (studentů) k učení

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Junová
Šetření:15. 10. 2015 - 16. 10. 2015
Počet respondentů:24
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník má sloužit k zjištění, co žáky a studenty motivuje k učení.

Odpovědi respondentů

1. Stojím o to být ve škole úspěšný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi1250 %50 %  
středně520,83 %20,83 %  
trochu520,83 %20,83 %  
moc ne28,33 %8,33 %  

Graf

2. Ve škole se hlásím

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy833,33 %33,33 %  
málokdy833,33 %33,33 %  
často416,67 %16,67 %  
vždy, když je to možné312,5 %12,5 %  
téměř nikdy14,17 %4,17 %  

Graf

3. Kdybych si mohl/a vybrat, chtěl/a bych být známkován/a

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve většině předmětů1145,83 %45,83 %  
v některých předmětech833,33 %33,33 %  
v žádném předmětu312,5 %12,5 %  
ve všech předmětech28,33 %8,33 %  

Graf

4. Když začnu pracovat na nějaké úloze,

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou jí dokončím1562,5 %62,5 %  
vždy jí dokončím520,83 %20,83 %  
někdy jí dokončím416,67 %16,67 %  

Graf

5. Učím se, abych byl/a stejně tak dobrý/á jako spolužáci.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1666,67 %66,67 %  
ano833,33 %33,33 %  

Graf

6. Učím se, abych byl/a nejlepší ve třídě.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1562,5 %62,5 %  
ano937,5 %37,5 %  

Graf

7. Za dobré známky v průběhu roku dostávám odměny (sladkost, peníze, drobost).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2083,33 %83,33 %  
ano416,67 %16,67 %  

Graf

8. Za dobré známky na vysvědčení dostávám větší odměnu ( mobil, notebook, sportovní náčiním zážitek aj.).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1770,83 %70,83 %  
ano729,17 %29,17 %  

Graf

9. Při výuce dávám přednost

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
reálným předmětům ze života1979,17 %79,17 %  
učebnici937,5 %37,5 %  
interaktivní tabuli625 %25 %  

Graf

10. Učitel mne přiměje se učit

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přátelským přístupem2083,33 %83,33 %  
svým nadšením1770,83 %70,83 %  
svými znalostmi1250 %50 %  
známkováním416,67 %16,67 %  
testama 14,17 %4,17 %  
Když naživo ukazuje dané téma14,17 %4,17 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Junová, K.Motivace žáků (studentů) k učení (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://motivace-zaku-studentu-k-uce.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.