Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Motivace zaměstanců pro STUDENT AGENCY - pouze pro zaměstance!

Motivace zaměstanců pro STUDENT AGENCY - pouze pro zaměstance!

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Hájková
Šetření:11. 08. 2011 - 30. 08. 2011
Počet respondentů:10
Počet otázek (max/průměr):22 / 22
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:27,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.10:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o pomoc s výzkumem k mé diplomové práci na téma Společenská odpovědnost marketingově orientovaných firem s aplikací na Student Agency.

Prosím veškeré zaměstnance (i bývalé), aby mi s výzkumem pomohli a popravdě odpověděli na otázky jim určené.

Výzkum použiji k analýze ke své DP práci.

Děkuji za předem strávený čas

Lucie Hájková, MBA

Odpovědi respondentů

1. Jste současným zaměstancem Student Agency?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 2, NEotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO660 %60 %  
NE440 %40 %  

Graf

2. Jak dlouho ve firmě pracujete/pracoval jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [3 a více letotázka č. 3, 2-3 rokyotázka č. 3, 1-2 rokyotázka č. 3, do 1 rokuotázka č. 3, do 6 měsícůotázka č. 3, méně než 6 měsícůotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2 roky440 %40 %  
3 a více let330 %30 %  
do 1 roku220 %20 %  
2-3 roky110 %10 %  

Graf

3. Povzbuzuje Vás firma, abyste rozvíjeli Vaše dovednost v práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [zcela anootázka č. 4, spíše anootázka č. 4, spíše neotázka č. 4, určitě neotázka č. 4, nevímotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano330 %30 %  
zcela ano330 %30 %  
spíše ne220 %20 %  
určitě ne110 %10 %  
nevím110 %10 %  

Graf

4. Můžete se spolehnout na Vaši přímou nadřízenou/nadřízeného?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 5, nejsem si tím jistaotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano440 %40 %  
nejsem si tím jista440 %40 %  
ne220 %20 %  

Graf

5. Máte možnost komunikovat s vyšším vedením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 6, nepřemýšlela jsem o tomotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano880 %80 %  
nepřemýšlela jsem o tom220 %20 %  

Graf

6. Chtěl/a byste komunikovat s vyšším vedením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zatím jsem to nepotřeboval/a550 %50 %  
ano330 %30 %  
ne220 %20 %  

Graf

7. Nabízí Vám SA aktivní rovnováhu pracovního a osobního života? například umožněním pružné pracovní doby nebo práce z domova?)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano660 %60 %  
mohlo by to být lepší440 %40 %  

Graf

8. Radí se s Vámi vedení o důležitých záležitostech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy880 %80 %  
nikdy110 %10 %  
téměř vždy110 %10 %  

Graf

9. Zajišťuje SA dostatečná opatření pro zajištění zdraví, bezpečnosti a sociální péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano550 %50 %  
ano220 %20 %  
spíše ne220 %20 %  
ne110 %10 %  

Graf

10. Myslíte si, že je Student Agency společensky prospěšná firma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 11, nevím, co si pod tím představitotázka č. 11, mohla by být více prospěšnáotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano880 %80 %  
nevím, co si pod tím představit110 %10 %  
mohla by být více prospěšná110 %10 %  

Graf

11. Máte ve své vedení důvěru? Proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
už u SA nepracuju,ale vždy mi koo vyhověl apomohl 110 %10 %  
ne, z důvodu předešlých negativních zkušeností110 %10 %  
Ani ne110 %10 %  
Nemám, razím zásadu nikomu nevěřit. 110 %10 %  
mohlo by to být lepší110 %10 %  
mám110 %10 %  
Ano. Když potřebuji, vyhoví mi.110 %10 %  
Důvěru ano, ale spolehlivost tak 50:50.110 %10 %  
...110 %10 %  
spíše ano110 %10 %  

Graf

12. Jste aktivně pobízeni k tvoření nápadů a vylepšování aktivit ve firmě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano660 %60 %  
nevím jak je to teď, ale dříve ano110 %10 %  
ne110 %10 %  
čas od času přijde e-mail např se soutěží110 %10 %  
nemám žádné nápady a nechci, aby mě firmě vybízela110 %10 %  

Graf

13. Jak vnímáte motivaci firmy udržet si právě vás?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...

dříve to bylo OH

Již nejsem zaměstanacem SA.

Nevím... jsem ráda že mám práci.

nevnímám

osobní hodnocení

příliš otázce nerozumím, ale myslím si, že v tomto ohledu firma žádným způsobem motivována nebyla téměř u nikoho

různě typy školení, možnost kariérního růstu

Různé výhody

Spise nijak

14. Nabízí Vám firma nějaké výhody? Stravenky, možnost kariérního růstu, jiné benefity

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...

ano ale málo.

Ano, firemní výhody jsou. Třeba příspěvek na pojištění, stravné, výhodné jízdné. Karierní růst - no nejspíše je to dosti o známostech, ale možnosti tu jsou.

ano, zaměstnanecké výhody

benefity

Bylo tomu tak, teď nemám přehled. Jak jsem odpověděla u výše uvedené otázky, už nejsem zaměstnanec.

možnost kar. růst

možnost kariérního růstu, provizi z prodeje otevřených jízdenek

Neco jo

zaměstnanecké slevy, možnost studia jazyků

15. Bojuje firma nějak s fluktuací (častým střídáním zaměstnanců?) Jak?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...

Ani moc ne

Ano - zrovna s tím začala. Vytvořila nový odměnový systém.

ano, často se stává, že brigádníci končí velmi brzy po nastoupení do firmy

Dobré platové podmínky

fluktuaci má firma vysokou, ale jak bojuje nevím

nevím

nezdálo se mi, ba naopak

nu asi stewardky..hodně jich končí, jinak nevim

Stewardi: Velmi, je to sezónní záležitost a nestálá pracovní pozice. Vhodná pro studenty Vš jako brigáda. Řidiči - zde je málo fluktuace. Manažeři to samé.

16. Myslíte si, že se SA nějak aktivně podílí na ochraně životního prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, mám440 %40 %  
částečně, prezentovala se tak hlavně před klienty110 %10 %  
ne, nemám110 %10 %  
třídí odpad...110 %10 %  
netuším110 %10 %  
pouze tříděním odpadu110 %10 %  
napadá mě jedině třídění plastových kelímků110 %10 %  

Graf

17. Jste ve firmě spokojení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano330 %30 %  
ne220 %20 %  
přemýšlím o jiném zaměstnání220 %20 %  
mám pár výhrad, ale práci měnit nechci220 %20 %  
nejsem již u SA110 %10 %  
Byla jsem.110 %10 %  

Graf

18. Na jaký pracovní poměr pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [HPPotázka č. 19, 1/2 HPPotázka č. 19, 3/4 HPPotázka č. 19, DPČotázka č. 19, jiná možnostotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
DPČ440 %40 %  
HPP330 %30 %  
3/4 HPP220 %20 %  
jiná možnost110 %10 %  

Graf

19. Na jaké pozici pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [steward/kaotázka č. 20, řidičotázka č. 20, nižší vedeníotázka č. 20, TOP managementotázka č. 20, jiná funkceotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
steward/ka990 %90 %  
řidič110 %10 %  

Graf

20. Myslíte si, že se firma může v něčem zlepšíit? Uveďte prosím v čem

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2330 %30 %  
1220 %20 %  
5220 %20 %  
8110 %10 %  
20110 %10 %  
14110 %10 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:6
Minimum:1
Maximum:20
Variační rozpětí:19
Rozptyl:40.44
Směrodatná odchylka:6.36
Medián:3.5
Modus:2

Graf

21. Vnímáte SA jako aktaktivní firmu, ve které byste někomu doporučili pracovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nejsem si jista, nevím440 %40 %  
ano440 %40 %  
ne220 %20 %  
člověk však musí mít pevné nervy ;-)110 %10 %  

Graf

22. Společensky odpovědná firma by měla být loajální a odpovědná také ke svým zaměstancům - co k tomu chcete dodat?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

...

jelikož jsem pracovala jako stew, tak jsem hodně bojovala proti mystery shoppingu - nepřišlo mi to vždycky úpně fér, co si proti mě 'našli' a chtěla jsem, aby se zavedlo informování stew, že proběhla kontrola hned ten den. Aby jsme měli možnost se proti tomu bránit - to samé i řidiči.

myslím, že to tak je

Myslím, že v této firmě záleží vedení na zaměstnancích zcela minimálně. Má velmi proklientský přístup a zaměstnance tím staví do nezáviděníhodných situací.

NEVER MORE SA.

nic

nic

Raději nic... :o)

Sa k nem nepatri

Souhlasím

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hájková, L.Motivace zaměstanců pro STUDENT AGENCY - pouze pro zaměstance! (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://motivace-zamestancu-pro-stud.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.