Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Motivace zaměstnanců hotelu IC Praha

Motivace zaměstnanců hotelu IC Praha

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Topolová
Šetření:04. 04. 2013 - 09. 04. 2013
Počet respondentů:13
Počet otázek (max/průměr):6 / 6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:33,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,
jmenuji se Magdalena Vlková a jsem studentka Vysoké školy hotelové v Praze. Ráda bych Vás tímto požádala o vyplnění následujícího dotazníku, který mi pomůže při psaní mé bakalářské práce, kde se mimo jiné, věnuji i motivaci zaměstnanců hotelu Intercontinentalu Praha. Z předešlého tedy vyplívá, že tento dotazník je určen pouze všem řadovým zaměstnancům hotelu.

Odpovědi respondentů

1. Ohodnoťte jako ve škole, zda jsou následující položky pro Vás osobně motivující ve výkonu práce (1 – nejlepší, 5 – nejhorší).

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Možnost příspěvku na důchodové a životní pojištění2.6921.136
Péče o zdraví zaměstnanců2.6921.598
Plat2.3081.136
Možnost profesního vzdělávání2.3081.29
Stravování v pracovní době2.2311.408
Sportovní, společenské a kulturní akce organizované zaměstnavatelem pro zaměstnance2.5380.864
Program „Poznej produkt hotelu“2.3851.314
Pracovní postup2.5381.325
Hotelová soutěž – „Hotel Hero“2.3851.314
Ostatní výhody – prádelna a čistírna, slevy na stravování mimo pracovní dobu, zapůjčení hotelového inventáře atd.2.3081.136

Graf

2. Jsou z Vašeho pohledu tyto složky Kolektivní smlouvy, které Vám nabízí zaměstnavatel dostačující – jste s nimi spokojen/a? (ohodnoťte stejným způsobem jako v předešlé otázce)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Možnost příspěvku na důchodové a životní pojištění2.4621.172
Péče o zdraví zaměstnanců2.6921.598
Plat2.6920.982
Možnost profesního vzdělávání2.4620.556
Stravování v pracovní době1.8461.053
Sportovní, společenské a kulturní akce organizované zaměstnavatelem pro zaměstnance2.2310.485
Program „Poznej produkt hotelu“2.1541.207
Možnost slevy ubytování v rámci hotelového řetězce2.0770.533
Ocenění za pracovní jubilea2.1540.592
Příspěvky na rekreaci dětí2.3851.314
Pracovní postup2.5380.71
Hotelová soutěž – „Hotel Hero“2.3850.698
Ostatní výhody – prádelna a čistírna, slevy na stravování mimo pracovní dobu, zapůjčení hotelového inventáře atd.20.769

Graf

3. Jak byste hodnotil/a vztahy přímých nadřízených s podřízenými?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný753,85 %53,85 %  
dobrý430,77 %30,77 %  
dostatečný215,38 %15,38 %  

Graf

4. Vztahy mezi spolupracovníky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný538,46 %38,46 %  
výborný430,77 %30,77 %  
dobrý323,08 %23,08 %  
dostatečný17,69 %7,69 %  

Graf

5. Jste spokojen/a s informovaností o dění ve Vašem hotelu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano753,85 %53,85 %  
Ano, velmi538,46 %38,46 %  
Spíše ne17,69 %7,69 %  

Graf

6. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena861,54 %61,54 %  
Muž538,46 %38,46 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Topolová, E.Motivace zaměstnanců hotelu IC Praha (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://motivace-zamestnancu-hotelu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.