Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Motivace zaměstnanců prostřednictvím benefitů

Motivace zaměstnanců prostřednictvím benefitů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marcela Marešová
Šetření:24. 10. 2012 - 30. 10. 2012
Počet respondentů:181
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.91
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Jsem studentkou Vysoké školy ekonomické v Praze a zpracovávám seminární práci na téma "Motivace zaměstnanců prostřednictvím benefitů". Na základě toho výzkumu bych ráda analyzovala, jak se veřejnost staví k zaměstnaneckým benefitům a zda se jejich prostřednictvím dokáže lépe motivovat k vyšší produktivitě. Dotazník je určen pro pracují, ale i pro ty, kteří o zaměstnaneckých benefitech přemýšlí zatím pouze hypoteticky. 

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena12367,96 %67,96 %  
Muž5832,04 %32,04 %  

Graf

2. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-3014881,77 %81,77 %  
31-451910,5 %10,5 %  
více než 45105,52 %5,52 %  
méně než 1842,21 %2,21 %  

Graf

3. Jste pracující nebo student?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kombinace obojího7239,78 %39,78 %  
Student5530,39 %30,39 %  
Pracující4927,07 %27,07 %  
Jiné52,76 %2,76 %  

Graf

4. Jste spokojen(a) s benefity, které Vám poskytuje Váš zaměstnavatel?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7143,29 %39,23 %  
ano5432,93 %29,83 %  
nevím3923,78 %21,55 %  

Graf

5. Jaké benefity preferujete (pro studenty: budete preferovat v budoucnu)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Flexibilní pracovní doba12971,27 %71,27 %  
Stravenky10859,67 %59,67 %  
Vzdělávání10759,12 %59,12 %  
Možnost práce z domova9653,04 %53,04 %  
Tzv. 13.plat9451,93 %51,93 %  
Nadstandardní dovolená8144,75 %44,75 %  
Služební automobil7239,78 %39,78 %  
Služební mobilní telefon7239,78 %39,78 %  
Příspěvky na dopravu do zaměstnání6535,91 %35,91 %  
Příspěvky na dovolenou6435,36 %35,36 %  
Odběr zboží a služeb od zaměstnavatele za zvýhodněnou sumu6234,25 %34,25 %  
Služební notebook5530,39 %30,39 %  
Příspěvky na ubytování3117,13 %17,13 %  
Dary k životním i jiným výročím3016,57 %16,57 %  
Poskytování pracovního oblečení2815,47 %15,47 %  

Graf

6. Benefity mohou motivovat k vyšší produktivitě práce.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím9049,72 %49,72 %  
spíše souhlasím7742,54 %42,54 %  
nevím63,31 %3,31 %  
spíše nesouhlasím52,76 %2,76 %  
nesouhlasím31,66 %1,66 %  

Graf

7. Při výběru zaměstnání mě zajímají zaměstnancem poskytované benefity.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím8446,41 %46,41 %  
spíše nesouhlasím3720,44 %20,44 %  
souhlasím2614,36 %14,36 %  
nevím2111,6 %11,6 %  
nesouhlasím137,18 %7,18 %  

Graf

8. Jakou formu benefitů preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Peněžní7843,09 %43,09 %  
Je mi to jedno7340,33 %40,33 %  
Nepeněžní3016,57 %16,57 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví?

2. Váš věk?

3. Jste pracující nebo student?

4. Jste spokojen(a) s benefity, které Vám poskytuje Váš zaměstnavatel?

5. Jaké benefity preferujete (pro studenty: budete preferovat v budoucnu)?

6. Benefity mohou motivovat k vyšší produktivitě práce.

7. Při výběru zaměstnání mě zajímají zaměstnancem poskytované benefity.

8. Jakou formu benefitů preferujete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví?

2. Váš věk?

3. Jste pracující nebo student?

4. Jste spokojen(a) s benefity, které Vám poskytuje Váš zaměstnavatel?

5. Jaké benefity preferujete (pro studenty: budete preferovat v budoucnu)?

6. Benefity mohou motivovat k vyšší produktivitě práce.

7. Při výběru zaměstnání mě zajímají zaměstnancem poskytované benefity.

8. Jakou formu benefitů preferujete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Marešová, M.Motivace zaměstnanců prostřednictvím benefitů (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://motivace-zamestnancu-prostre.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.