Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Motivace zaměstnanců v neziskové organizaci

Motivace zaměstnanců v neziskové organizaci

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Hrbková
Šetření:08. 11. 2012 - 17. 11. 2012
Počet respondentů:60
Počet otázek (max/průměr):20 / 14.87
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

chtěla bych Vás poprosit o vyplnění tohoto krátkého dotazníku. Není příliš dlouhý a nezabere Vám víc jak 5 minut. Dotazník bude sloužit jako podklad pro vypracování mé bakalářské práce a je zcela anonymní. 

 

Dotazník je určen pro respondety pouze z neziskové organizace (charita, aj.)

Odpovědi respondentů

1. Jste zaměstnancem/kyní organizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ziskové → konec dotazníku, neziskovéotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neziskové4676,67 %76,67 %  
ziskové1423,33 %23,33 %  

Graf

2. Jsem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3473,91 %56,67 %  
muž1226,09 %20 %  

Graf

3. Dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou1839,13 %30 %  
vysokoškolské (bakalářské)1021,74 %16,67 %  
vysokoškolské (magisterské)817,39 %13,33 %  
vyšší odborné613,04 %10 %  
vyučen24,35 %3,33 %  
vyučen s maturitou24,35 %3,33 %  

Graf

4. Věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-302350 %38,33 %  
41-50919,57 %15 %  
31-40919,57 %15 %  
51 a více48,7 %6,67 %  
méně jak 2012,17 %1,67 %  

Graf

5. Jak dlouho pracujete ve firmě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-4 roky2452,17 %40 %  
5-10 let1430,43 %23,33 %  
11 a více let817,39 %13,33 %  

Graf

6. Jaká je Vaše pracovní pozice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
řadový zaměstnanec2758,7 %45 %  
brigádník715,22 %11,67 %  
manažer na nejnižší úrovni613,04 %10 %  
vrcholový manažer36,52 %5 %  
manažer na střední úrovni36,52 %5 %  

Graf

7. Jak jste spokojen/a se svým zaměstnáním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3065,22 %50 %  
ano, velmi1328,26 %21,67 %  
spíše ne36,52 %5 %  

Graf

8. Svou kariéru plánujete v následujících letech:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ve stejné organizaci na stejné pracovní poziciotázka č. 10, ve stejné organizaci na vyšší pracovní poziciotázka č. 10, v jiné organizaciotázka č. 10, jiná možnostotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve stejné organizaci na stejné pracovní pozici1941,3 %31,67 %  
v jiné organizaci1328,26 %21,67 %  
ve stejné organizaci na vyšší pracovní pozici1021,74 %16,67 %  
jiná možnost48,7 %6,67 %  

Graf

9. Jaká?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

brzký odchod do důchodu

mateřství

soukromé podnikání

Zisková organizace

10. Důvodem proč v této práci zůstáváte je (zaškrtněte libovolný počet)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobré vztahy se spolupracovníky3473,91 %56,67 %  
pracovní doba2758,7 %45 %  
možnost vzdělávání2247,83 %36,67 %  
pocit jistoty práce1839,13 %30 %  
peněžní odměna1021,74 %16,67 %  
lepší jsem nenašel/a1021,74 %16,67 %  
možnost kariérního růstu715,22 %11,67 %  
zaměstnanecké výhody613,04 %10 %  
vybavení pracoviště48,7 %6,67 %  

Graf

11. Jste spokojena s pracovním prostředím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojen/a3065,22 %50 %  
velmi spokojen/a1123,91 %18,33 %  
nespokojen/a510,87 %8,33 %  

Graf

12. Je pro Vás čisté a uklizené pracoviště důležité?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4086,96 %66,67 %  
ne613,04 %10 %  

Graf

13. Máte dostatek informací o dění v organizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2350 %38,33 %  
ano1430,43 %23,33 %  
spíše ne817,39 %13,33 %  
ne12,17 %1,67 %  

Graf

14. Motivuje Vás hodnocení Vaší práce zaměstnavatelem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2247,83 %36,67 %  
ano1226,09 %20 %  
spíše ne919,57 %15 %  
ne36,52 %5 %  

Graf

15. Jaký druh motivace používá Váš zaměstnavatel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pozitivní (pochvala, uznání aj.)2963,04 %48,33 %  
oba dva1328,26 %21,67 %  
žádný36,52 %5 %  
negativní (tresty, hrozby aj.)12,17 %1,67 %  

Graf

16. Jste spokojen/a s finančním ohodnocením Vaší práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1839,13 %30 %  
spíše ano1634,78 %26,67 %  
ne715,22 %11,67 %  
ano510,87 %8,33 %  

Graf

17. Kdybyste byl/a lépe finančně ohodnocen/a, pracoval/a byste potom usilovněji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2350 %38,33 %  
nevím919,57 %15 %  
spíše ne510,87 %8,33 %  
ano510,87 %8,33 %  
ne48,7 %6,67 %  

Graf

18. Jaké benefity ve Vaší firmě dostáváte (zaškrtněte libovolný počet)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bezplatné vzdělávací semináře2963,04 %48,33 %  
stravenky2758,7 %45 %  
prodloužená dovolená1839,13 %30 %  
poskytování pracovního oblečení1634,78 %26,67 %  
služební telefon1123,91 %18,33 %  
poskytování nealkoholických nápojů na pracovišti919,57 %15 %  
penzijní připojištění715,22 %11,67 %  
příspěvek na dopravu613,04 %10 %  
příspěvky na očkování, nákup vitamínů apodl613,04 %10 %  
lístky na kulturní akce48,7 %6,67 %  
životní pojištění36,52 %5 %  
služební automobil36,52 %5 %  
příspěvky na rekreaci36,52 %5 %  
bezúročné půjčky24,35 %3,33 %  
13. plat12,17 %1,67 %  
bezplatné ubytování12,17 %1,67 %  

Graf

19. Jste s těmito benefity spokojen/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1736,96 %28,33 %  
ano1328,26 %21,67 %  
spíše ne1226,09 %20 %  
ne48,7 %6,67 %  

Graf

20. A které z benefitů v otázce č. 18 byste chtěli dostávat (vyberte a napište tři)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

13 plat, příspěvek na rekreaci, penzijní připojištění

13 plat, služ auto, očkování

13. plat, lístky na kult. události, příspěvek na rekreaci

13. plat, penzijní připojištění, životní poj.

13. plat, prodloužená dovolená, příspěvky na předškolní zařízení

13. plat, příspěvky na rekreaci, mobilní telefon

13. plat, služební automobil, životní pojištění

13. plat, služební telefon, poskytování nápojů

13.plat, příspěvek na dovolenou, více stravenek, máme velmi omezený počet

atačí mi označené: stravenky, vzdělávací semináře, poskytování prac. oblečení

bezúročné půjčky, lístky na kulturní akce, příspěvky na rekreaci

cokoliv, ale aspoň něco...

lístky na kulturní akce; jinak žádnou další z uvedených možností

penzijni pojištění, 13.plat, prodlouzena dovolena

penzijni pripojisteni, stravenky, 13. plat

penzijní přip., 13. plat, příspěvky na rekreaci

penzijní připojištění, příspěvky na očkování, 13. plat

penzijní připojištění, služební telefon, bezúročné půjčky

Pracovní oblečení, bezplatné vzdělávací semináře, příspěvek na dopravu

prodloužená dovolená, listky na kulturní akce, stravenky

prodloužená dovolená, příspěvky na rekreaci, penzijní připojištění

předpokládám, že se jedná o otázku č 18. ;-) příspěvek na dopravu by nebyl špatný, ten by se hodil

příspěvek na dopravu, 13. plat, prodloužená dovolená

příspěvek na dopravu, bezúročnou půjčku, stravenky

příspěvek na dopravu, nákup vitamínů, příspěvek na dovolenou

příspěvek na očkování,penzijní připojišzění,poskytování nealkoholických nápojů na pracovišti

příspěvek na rekreaci, 13. plat, stravenky

příspěvek na rekreaci, mobil, lístky na kulturu

příspěvky na očkování, nákup vitamínů apodl služební telefon bezúročné půjčky

příspěvky na předškolní zařízení, lístky na kulturní akce, 13.plat

příspěvky na rekreaci

příspěvky na rekreaci, lístky na kultur. událost, bezúročné půjčky

služební automobil, 13.plat, příspěvek na dopravu

stravenky, 13. plat, lístky na kulturní akce

stravenky, 13. plat, prodloužená dovolená

stravenky, 13. plat, služební mobil

stravenky, 13. plat, služební telefon

stravenky, 13.plat, příspěvek na dopravu

stravenky, penzijní připojištění, 13. plat

stravenky, prodlouženou dovolenou, lístky na kulturní akce

stravenky, příspěvky na očkování, příspěvky na předškolní zařízení

stravenky, příspěvky na rekreaci, příspěvek na dopravu

ubytování, lístky na kulturní akce, vitamíny

vzdělávání zdarma, prodloužená dovolená, příspěvek na rekreaci

žádný, pokud bych chtěla nějaký benefit, tak možná něco, co by mělo být samozřejmostí - aby administrativní práce řešila administrativa a ne my všichni - každoročně narůstá jejich podíl, opakovaně vyplňuji stejné dotazníky a hlášení o ničem apod.

životní pojištění, příspěvky na rekreaci, 13. plat

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Jste spokojena s pracovním prostředím?

  • odpověď spokojen/a:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 16. Jste spokojen/a s finančním ohodnocením Vaší práce?
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 14. Motivuje Vás hodnocení Vaší práce zaměstnavatelem?

12. Je pro Vás čisté a uklizené pracoviště důležité?

  • odpověď ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5-10 let na otázku 5. Jak dlouho pracujete ve firmě?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste zaměstnancem/kyní organizace?

2. Jsem?

3. Dosažené vzdělání?

4. Věk?

5. Jak dlouho pracujete ve firmě?

6. Jaká je Vaše pracovní pozice?

7. Jak jste spokojen/a se svým zaměstnáním?

8. Svou kariéru plánujete v následujících letech:

10. Důvodem proč v této práci zůstáváte je (zaškrtněte libovolný počet)

11. Jste spokojena s pracovním prostředím?

12. Je pro Vás čisté a uklizené pracoviště důležité?

13. Máte dostatek informací o dění v organizaci?

14. Motivuje Vás hodnocení Vaší práce zaměstnavatelem?

15. Jaký druh motivace používá Váš zaměstnavatel?

16. Jste spokojen/a s finančním ohodnocením Vaší práce?

17. Kdybyste byl/a lépe finančně ohodnocen/a, pracoval/a byste potom usilovněji?

18. Jaké benefity ve Vaší firmě dostáváte (zaškrtněte libovolný počet)

19. Jste s těmito benefity spokojen/a?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste zaměstnancem/kyní organizace?

2. Jsem?

3. Dosažené vzdělání?

4. Věk?

5. Jak dlouho pracujete ve firmě?

6. Jaká je Vaše pracovní pozice?

7. Jak jste spokojen/a se svým zaměstnáním?

8. Svou kariéru plánujete v následujících letech:

10. Důvodem proč v této práci zůstáváte je (zaškrtněte libovolný počet)

11. Jste spokojena s pracovním prostředím?

12. Je pro Vás čisté a uklizené pracoviště důležité?

13. Máte dostatek informací o dění v organizaci?

14. Motivuje Vás hodnocení Vaší práce zaměstnavatelem?

15. Jaký druh motivace používá Váš zaměstnavatel?

16. Jste spokojen/a s finančním ohodnocením Vaší práce?

17. Kdybyste byl/a lépe finančně ohodnocen/a, pracoval/a byste potom usilovněji?

18. Jaké benefity ve Vaší firmě dostáváte (zaškrtněte libovolný počet)

19. Jste s těmito benefity spokojen/a?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hrbková, M.Motivace zaměstnanců v neziskové organizaci (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://motivace-zamestnancu-v-zisko.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.