Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Motivace zaměstnanců

Motivace zaměstnanců

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Navrátilová
Šetření:03. 08. 2009 - 17. 08. 2009
Počet respondentů:217
Počet otázek (max/průměr):13 / 13.17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:22,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento průzkum je prováděn jako součást diplomové práce na téma Pracovní motivace.

Odpovědi respondentů

1. Je pro Vás důležitá příležitost k rozvoji své osobnosti v rámci zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, velmi10949,55 %50,23 %  
spíše ano9543,18 %43,78 %  
spíše ne 135,91 %5,99 %  
ne 31,36 %1,38 %  

Graf

2. Máte u svého stávajícího zaměstnavatele možnosti k osobnímu růstu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale minimální9040,91 %41,47 %  
ano, dostatečné6127,73 %28,11 %  
spíše žádné4922,27 %22,58 %  
žádné 209,09 %9,22 %  

Graf

3. Vztahy s nadřízenými byste hodnotil/a jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobré12657,27 %58,06 %  
velmi dobré7433,64 %34,1 %  
spíše špatné135,91 %5,99 %  
špatné73,18 %3,23 %  

Graf

4. Vztahy se svými spolupracovníky byste hodnotil/a jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobré11351,36 %52,07 %  
velmi dobré9442,73 %43,32 %  
spíše špatné83,64 %3,69 %  
špatné52,27 %2,3 %  

Graf

5. Hodnocení Vás a Vašich spolupracovníků nadřízeným je pro Vás?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
důležité11250,91 %51,61 %  
spíše důležité7534,09 %34,56 %  
spíše zbytečné2511,36 %11,52 %  
zbytečné83,64 %3,69 %  

Graf

6. Jste spokojen/a s pracovními podmínkami na Vašem pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano10849,09 %49,77 %  
ano, velmi4821,82 %22,12 %  
spíše ne4018,18 %18,43 %  
ne2410,91 %11,06 %  

Graf

7. Jste spokojen/a s platem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano9342,27 %42,86 %  
spíše ne6529,55 %29,95 %  
ne 4018,18 %18,43 %  
ano, velmi2210 %10,14 %  

Graf

8. Bojíte se ztráty svého zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne8739,55 %40,09 %  
spíše ano5826,36 %26,73 %  
ne 5123,18 %23,5 %  
ano, velmi2410,91 %11,06 %  

Graf

9. Jste spokojen/a s informovaností o dění ve Vaší firmě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano11552,27 %53 %  
spíše ne5022,73 %23,04 %  
ano, velmi3114,09 %14,29 %  
ne 2410,91 %11,06 %  

Graf

10. Máte zkušenosti s péčí Vaší firmy o zaměstnance?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, dobré11552,27 %53 %  
žádné4922,27 %22,58 %  
ano, ale špatné4018,18 %18,43 %  
ano, skvělé167,27 %7,37 %  

Graf

11. Kolik má Vaše firma zaměstnanců?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 2507132,72 %32,72 %  
10-496529,95 %29,95 %  
50-2495625,81 %25,81 %  
do 92511,52 %11,52 %  

Graf

12. V jakém oboru Vaše firma podniká?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obchod a služby9744,09 %44,7 %  
zdravotnictví2611,82 %11,98 %  
školství2511,36 %11,52 %  
průmysl2410,91 %11,06 %  
stavebnictví125,45 %5,53 %  
bankovnictví104,55 %4,61 %  
doprava104,55 %4,61 %  
zemědělství73,18 %3,23 %  
cestovní ruch73,18 %3,23 %  
sport a fitness20,91 %0,92 %  

Graf

13. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena19086,36 %87,56 %  
muž3013,64 %13,82 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Máte zkušenosti s péčí Vaší firmy o zaměstnance?

  • odpověď ano, dobré:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi stavebnictví na otázku 12. V jakém oboru Vaše firma podniká?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Je pro Vás důležitá příležitost k rozvoji své osobnosti v rámci zaměstnání?

2. Máte u svého stávajícího zaměstnavatele možnosti k osobnímu růstu?

3. Vztahy s nadřízenými byste hodnotil/a jako:

4. Vztahy se svými spolupracovníky byste hodnotil/a jako:

5. Hodnocení Vás a Vašich spolupracovníků nadřízeným je pro Vás?

6. Jste spokojen/a s pracovními podmínkami na Vašem pracovišti?

7. Jste spokojen/a s platem?

8. Bojíte se ztráty svého zaměstnání?

9. Jste spokojen/a s informovaností o dění ve Vaší firmě?

10. Máte zkušenosti s péčí Vaší firmy o zaměstnance?

11. Kolik má Vaše firma zaměstnanců?

12. V jakém oboru Vaše firma podniká?

13. Jsem

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Je pro Vás důležitá příležitost k rozvoji své osobnosti v rámci zaměstnání?

2. Máte u svého stávajícího zaměstnavatele možnosti k osobnímu růstu?

3. Vztahy s nadřízenými byste hodnotil/a jako:

4. Vztahy se svými spolupracovníky byste hodnotil/a jako:

5. Hodnocení Vás a Vašich spolupracovníků nadřízeným je pro Vás?

6. Jste spokojen/a s pracovními podmínkami na Vašem pracovišti?

7. Jste spokojen/a s platem?

8. Bojíte se ztráty svého zaměstnání?

9. Jste spokojen/a s informovaností o dění ve Vaší firmě?

10. Máte zkušenosti s péčí Vaší firmy o zaměstnance?

11. Kolik má Vaše firma zaměstnanců?

12. V jakém oboru Vaše firma podniká?

13. Jsem

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Navrátilová, B.Motivace zaměstnanců (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://motivace-zamestnancu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.