Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Motivace ze strany učitele při výuce českého jazyka

Motivace ze strany učitele při výuce českého jazyka

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Khýrová
Šetření:17. 05. 2015 - 26. 05. 2015
Počet respondentů:65
Počet otázek (max/průměr):19 / 18.11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:47,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je určen pro studenty a absolventy středních škol. Klade si za cíl zmapovat faktory, které mohou vést ke zlepšení motivace ve výuce českého jazyka a literatury.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5990,77 %90,77 %  
muž69,23 %9,23 %  

Graf

2. Patří předmět český jazyk a literatura k tvým oblíbeným předmětům?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5076,92 %76,92 %  
ne1523,08 %23,08 %  

Graf

3. Myslíš, že jsou znalosti a dovednosti, které jsi nabyl v předmětu ČJL, užitečné v životě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5280 %80 %  
ne1320 %20 %  

Graf

4. Vnímáš češtinu celkově jako zajímavý předmět?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4467,69 %67,69 %  
ne2132,31 %32,31 %  

Graf

5. Motivuje tě více k učení, když víš, že konkrétní látku "budeš ještě někdy v životě potřebovat"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5787,69 %87,69 %  
nevím46,15 %6,15 %  
ne46,15 %6,15 %  

Graf

6. U kterých konkrétních témat (v jazyce, slohu či literatuře) cítíš, že by se ti mohla ještě někdy hodit?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

četba knih

Domnívám se, že jakožto Češce mi může být užitečné prakticky vše, co se v hodinách českého jazyka naučím a dozvím.

Dotazník vyplňuji jako absolvent, takže viděno zpětně: gramatika. Není nic horšího, než čovjek, co pýše taghle.

gramatika průřezová témata - paralely ve vlastním životě literární dějiny - znalost vývoje světa

gramatika

gramatika

gramatika - na sociálních sítích se hodně lidí neumí vyjádřit tak, aby to bylo gramaticky správně literatura celkově - nejen, že čtení rozšiřuje slovní zásobu, ale všeobecný přehled o tom, kdo co napsal není k zahození

Gramatika a pravopis

gramatika samozřejmě všechna :D, základní slohové útvary jako je popis,charakteristika, úvaha nebo esej a z literatury by měl každý mít alespoň zběžný přehled nejzákladnějších autorů každého období

gramatika, literatura - spisovatelé

gramatika, obecnekulturni prehled, uredni styl

jazyk

literatura - stačil by základní přehled a podrobněji literaturu od druhé pol. 20. stol., ve slohu administrativní a odborný styl, v jazyce pravopis a mluvnici

mluvnice - základní pravidla pravopisu (vyjmenovaná slovy, shoda podmětu s přísudkem, mě/mně a mnoho dalších) Sloh a z něj získané informace o stavbě příběhu, jak zaujmout čtenáře.

Mluvnice a sloh

Na střední škole jsem u prvních dvou nevnímala nic takového. Bohužel hodiny byly značně nudné. U literatury šlo určitě o různé dějinné události a společenské či vztahové problémy.

Obecně je (možná ale, že jen pro mě) fajn mít přehled v literatuře, pak určitě psát gramaticky správně (celoživotní vizitka), co se slohu týče např. umět napsat žádost/stížnost.

Očividně jména a příjmení všech smyšlených postav z Bible a antické mytologie

ortografie a dějiny literatury a pokus o interpretaci literárních děl

Pravopis

pravopis

pravopis

Pravopis

pravopis

pravopis

Pravopis

pravopis

pravopis a stylistika (pro písemný projev v práci i jinde), znalost základníc děl literatury a historických souvislostí pro všeobecný přehled

pravopis- gramatika

pravopis, administrativa

pravopis, nemotivované odchylky od větné stavby, žádost, životopis

Pravopis, psaní dopisů, mailů, žádostí apod., základní přehled literatury.

pravopis, psaní žádostí či dopisů v úředních záležitostech, literatura jako celek, jelikož patří ke všeobecnému vzdělání

pravopis, sloh, dějiny a známá (oceňovaná) díla

pravopis, stylistika

pravopis, stylistika

pravopis, syntax, životopis,...

pravopis,životopis a motivační dopis,esej

Pravopis. Motivační dopis.

Psani a gramatika

psaní dopisů. gramatika

Psaní určitých slohových prací (administrativní - motivační dopis či životopis).

psaní útvarů z administrativy

rétorika, stylistika, pravopis

rozbor vět = psaní čárek ve větách, psaní dopisů,žádostí,životopisů....

Sloh - vytváření CV, jazyk - umět pravopis, literatura - všeobecný přehled

Sloh, stylistika, gramatika

současná literatura

spisovatelé, knihy

syntax, morfologie, teorie literatury, světová literatura

ty, ktere me zajimaj

U všech, zejména syntaxu, základů lingvistiky a u literatury.

Učivo z českého jazyka patří ke všeobecnému přehledu středoškoláků. Považuji to za opodstatněné pro kulturní základ/rozhled.

v jazyce

V jazyce (pravopis).

V jazyce gramatika, ve slohu probírání jednotlivých žánrů a v literatuře informace o některých dílech.

V jazyce, pravopis

velká písmena

všechna osvojená gramatika

Všechno se může hodit.

všechny

všechny

ž

Životopis

7. Co dalšího tě obecně motivuje k tomu, aby ses učil na hodiny češtiny?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

bavi me to

baví mě to

baví mě to, ráda čtu

bez ní neudělám maturitu

Celoživotní vizitka, mnohem lepší slovní zásoba atd atd. Ke všemu mě to zajímá a hlavně baví:)

čeština mě baví, zajímá mě, jak funguje

Dnes bych asi napsala, že dobrý sloh a pravopis pro budoucí psaní. Na střední škole jsem to tak ale nepociťovala.

do cj se neucim

Dobré známky.

Dokonalá znalost mateřského jazyka by měla být samozřejmostí; je ale fakt, že v literatuře mě nemotivovalo nikdy nic.

Exkurze na místa, kde se narodil nějaký spisovatel - propojení vědomostí se zážitky

hlavně to, že čeština je jedinečný jazyk a když ji nebudeme udržovat my, tak nikdo jiný už česky mluvit nebude...

Chci mít všeobecný přehled, a k tomu literatura patří.

je to můj mateřský jazyk, a proto bych ho měla znát

když mě daná tématika zajímá a baví

Když učitel dokáže přenášet své nadšení na žáky, vždycky mě to motivuje víc, než když si jen "odvykládá", co musí, a není na něm vidět žádné zaujetí pro věc. Také mě baví, když jsou hodiny dynamické, členěné na menší úseky, takže neprobíhají jednotvárně. Skvělé je zapojení celé skupiny do výuky formou kvízů nebo her, zbyde-li na ně čas.

Láska k jazyku.

literatura mně baví

maturita,V3

Mít dobré známky. Dozvědět se něco nového a zajímavého.

můj zájem

Na češtinu a sloh jsem se nikdy neučila, co se týče literatury tak před testy a zkoušením.

Nechci mít špatné známky

nechci se špatně vyjadřovat

Nechci, aby si lidé v mém okolí mysleli, že i Tatar se vyjadřuje lépe.

neucim se

Neučím se na hodiny češtiny vyjma literatury (případně je příprava jen minimální). S českým jazykem nemám problémy.

Nevím

nic

Nic

nic

Nic moc. Chtíč mít dobré známky.

Nic, obecně jsem se spoléhal na to, že česky umím a literaturu mám, alespoň tu, která mě baví, načtenou.

onomatopoismus

osobnost učitele

platba školného v připadě špatných známek, maturita

potěšení ze čtení příběhy

potřeba ovládat rodný jazyk

Potřeba udělat maturitu, mít vzdělání.

poznat svůj rodný jazyk, naučit se volit vhodné prostředky vzhledem ke komunikační situaci

Předmět mě zajímá a baví

přístup vyučujícícho, materiály, přínos

Psát bez chyb

ráda čtu

splnění požadavků učitele

špatné známky

trénuji paměť :-)

umět češtinu, to stačí

upevnění znalostí, získání nových informací, dobrá známka

vědomí zkoušení, testu nebo jiné ověření mých znalostí

Více "bezprostřední" vztah k látce --- kupříkladu několik vyučovacích hodin strávených sledováním záznamu předem odmítaného představení Sluhy dvou pánů. Po této zkušenosti jsem se začal méně odmítat učení se ostatních děl a dané představení patří k mým nejoblíbenějším.

Viz. předchozí.

vysvědčení-tj. vyznamenání + zápočet k přijímacím zkouškám

vzdělání a nové vědomosti

Zájem o jazyk. A také testy a zkoušení.

zajímavě podaná látka

Zajímavosti z literatury, snaha pochopit, jak literatura zobrazuje aktuality doby, ve které byla napsaná. Spojování literatury s historií.

zlepšit si známky

známky

známky

Známky

Znamky

ž

8. Připadá ti, že někdy při výuce s učitelem řešíte zajímavé situace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4467,69 %67,69 %  
ne2132,31 %32,31 %  

Graf

9. Jak se tvůj učitel snaží zvýšit tvoji motivaci pro učení?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

---

1992 - 2000: nijak, pochopila, že s námi nehne, tak se aspoň snažila podporovat nás ve čtení.

ano, známkami

Bere nás do divadla na hry, které jsme probírali.

Co si pamatuji, nesnažil se nijak.

diskuze

Doporučení zajímavé knihy, testy, zkoušení.

hrozbou špatné známky

Hysterickým křikem

Chodí připraven a má přehled.

jeho hodiny mě baví

maturita,zajimavý styl povídání,zaujme.

Motivaci asi nijak, což je škoda. To snad více motivující byl i vyučující na ZŠ.

Motivovala nás jedničkami, ale ty nám často po správném vypracováním nedala. Jinak nás nemotivovala.

Myslím, že bohužel nijak

Myšlenková mapa, mezipředmětové vztahy

Nesnaží

nesnaží

nesnaží

nesnaží se, jeho výklad je demotivující, nudný s častou chybovostí

nesnaží, kantoři to nemají zapotřebí.

Netuším

Netvrdím, že naše pedagožka přímo vyvíjí nějaké snahy hodiny ozvláštnit, nicméně mě její hodiny baví.

neustálé psaní testů-špatné známky

nevím

Nevím

nevím

nijak

nijak

nijak

nijak

nijak, povinná četba není motivační

Občas vtipná a zábavná gramatická cvičení, jinak jsem neměla pocit nějaké větší snahy o motivaci ze strany učitelů.

paralely, kontextualizace, ukázky, propojování literatury, filmu, dějin a kultury

Písemkami.

podává látku zajímavě

pohrozí špatnou známkou

pomocí testů a zkoušení

pravidelnými náhlými desetiminutovkami, skupinovými pracemi

propojení s reálným životem

rika nam, ze cj budeme potrebovat na sš nebo v ruznych sourezich

říká různé zajímavosti o autorech knih a o knihách samotných

Snaží se mi knihu/autora přiblížit, vyzdvihnout to, co by mě mohlo zajímat,

Snaží se nás zapojit do projektů, to ale není zrovna šťastná volba.

spravedlivým známkováním

ten můj nijak

Tím jaký je a jaký je jeho přístup k tomu, co vyučuje

Více písemek.

videa, zajímavé texty, diskuze o novinových článcích

Vtipy

Vybíráním zajímavých ukázek z povinné četby a jejich rozborem.

vypráví zážitky z knih

Výše popsaným :-) Správný učitel se svými žáky diskutuje, obohacují se vzájemně.

Vždy se snažil vyzdvihnout zajímavosti v dané látce, nebo prokládat dobře umístěnými vtipy. Například dodnes vím, odkud pochází slovo "hajzl"...

zajímá mě především, když je literatura propojená s filmem, hudbou nebo divadlem

Zajímavé aktivity

Zajímavé věci o spisovatelích

zajímavostí

zajímavý výklad, obohacený např. o perličky z autorova života

zajimavymi ukoly

Zjednodušení příběhů, poutavé vyprávění. Nalákání na konkrétní knihu.

Známkování, vyprávění o dílech v literatuře.

ž

10. Při hodinách dostáváte pochvaly od učitele za:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
aktivitu3553,85 %53,85 %  
snahu a zvídavý přístup2741,54 %41,54 %  
dobře vypracovaný domácí úkol2335,38 %35,38 %  
dobré známky2030,77 %30,77 %  
žádné pochvaly nedostáváme1726,15 %26,15 %  

Graf

11. Má na tebe větší vliv ústní, nebo písemná pochvala od učitele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ústní4975,38 %75,38 %  
písemná1624,62 %24,62 %  

Graf

12. Vysvětluje vám učitel u nové látky, proč je důležitá nebo užitečná?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4264,62 %64,62 %  
ano2335,38 %35,38 %  

Graf

13. Máš pocit, že se při hodině můžeš zapojit a dosáhnout alespoň drobného úspěchu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4571,43 %69,23 %  
ne1828,57 %27,69 %  

Graf

14. Používá váš češtinář různé poznámky, tresty, důtky, zkoušení za trest apod.?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3350,77 %50,77 %  
ne3249,23 %49,23 %  

Graf

15. Zadal ti někdy tvůj češtinář úkol podle toho, co tě zajímá, nebo třeba tak, aby nejlépe využil tvůj talent?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4366,15 %66,15 %  
ano2233,85 %33,85 %  

Graf

16. Můžeš atmosféru při češtině celkově označit jako motivující?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3655,38 %55,38 %  
ano2944,62 %44,62 %  

Graf

17. Máš pocit, že výsledné hodnocení tvé práce tě posouvá dál a motivuje k dalšímu učení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4366,15 %66,15 %  
ne2233,85 %33,85 %  

Graf

18. Máš pocit, že váš češtinář nějak změní svůj přístup nebo styl práce, pokud mu dáte podnět?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3553,85 %53,85 %  
ne3046,15 %46,15 %  

Graf

19. Máš jakékoliv další postřehy, které se týkají tvé vlastní motivace nebo toho, jak tě motivuje tvůj češtinář?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Didaktické metody by mohly být lepší.

dovolí mi vlastní referát, zajímá se o moji četbu, tvorbu

Motivační a zábavná forma byla například, pokud si na hodiny někdo připravil krátkou tajenku, která se týkala literatury a otázky k odpovídajícím písmenkách byly taktéž z češtiny, tím si člověk procvičil starou i novou látku..

Napřed bych motivovala učitele finančně (aby do školství šli i normální lidé) a ti by pak následně lépe motivovali žáky. Školství by pak mělo učitele neodtržené od reality, protože by se na učitelování nedávali neschopní a bývalé vzorné žákyně ZŠ, které rády poučují. Učitelé jsou jako někteří politici - mimo realitu.

ne

Ne

ne

ne

ne :)

Ne.

Ocenila bych, kdyby češtinář více hovořil o zajímavostech v životech autorů - ne jen rozebírat díla. Myslím, že kdybychom se hlouběji ponořili do autorova životopisu, porozuměli bychom i lépe jeho dílům.

Vlastní motivace na střední škole byl čirý osobní zájem o literaturu. S jazykem to bylo horší. Češtinář mě ve výuce českého jazyka nijak nemotivoval. V podstatě to bylo o nudné teorii a klasických diktátech. Úplně jiný přístup však měl k literatuře. Zejména literaturu 20. století propojoval i s kinematografií, což jsem považovala/považuji za velké plus. Koho moc nebavilo číst, možná alespoň koukal na filmy a spojil si to s literaturou. Lépe se to pamatovalo.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

16. Můžeš atmosféru při češtině celkově označit jako motivující?

  • odpověď ne:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 17. Máš pocit, že výsledné hodnocení tvé práce tě posouvá dál a motivuje k dalšímu učení?
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 2. Patří předmět český jazyk a literatura k tvým oblíbeným předmětům?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Patří předmět český jazyk a literatura k tvým oblíbeným předmětům?

3. Myslíš, že jsou znalosti a dovednosti, které jsi nabyl v předmětu ČJL, užitečné v životě?

4. Vnímáš češtinu celkově jako zajímavý předmět?

5. Motivuje tě více k učení, když víš, že konkrétní látku "budeš ještě někdy v životě potřebovat"?

8. Připadá ti, že někdy při výuce s učitelem řešíte zajímavé situace?

10. Při hodinách dostáváte pochvaly od učitele za:

11. Má na tebe větší vliv ústní, nebo písemná pochvala od učitele?

12. Vysvětluje vám učitel u nové látky, proč je důležitá nebo užitečná?

13. Máš pocit, že se při hodině můžeš zapojit a dosáhnout alespoň drobného úspěchu?

14. Používá váš češtinář různé poznámky, tresty, důtky, zkoušení za trest apod.?

15. Zadal ti někdy tvůj češtinář úkol podle toho, co tě zajímá, nebo třeba tak, aby nejlépe využil tvůj talent?

16. Můžeš atmosféru při češtině celkově označit jako motivující?

17. Máš pocit, že výsledné hodnocení tvé práce tě posouvá dál a motivuje k dalšímu učení?

18. Máš pocit, že váš češtinář nějak změní svůj přístup nebo styl práce, pokud mu dáte podnět?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Patří předmět český jazyk a literatura k tvým oblíbeným předmětům?

3. Myslíš, že jsou znalosti a dovednosti, které jsi nabyl v předmětu ČJL, užitečné v životě?

4. Vnímáš češtinu celkově jako zajímavý předmět?

5. Motivuje tě více k učení, když víš, že konkrétní látku "budeš ještě někdy v životě potřebovat"?

8. Připadá ti, že někdy při výuce s učitelem řešíte zajímavé situace?

10. Při hodinách dostáváte pochvaly od učitele za:

11. Má na tebe větší vliv ústní, nebo písemná pochvala od učitele?

12. Vysvětluje vám učitel u nové látky, proč je důležitá nebo užitečná?

13. Máš pocit, že se při hodině můžeš zapojit a dosáhnout alespoň drobného úspěchu?

14. Používá váš češtinář různé poznámky, tresty, důtky, zkoušení za trest apod.?

15. Zadal ti někdy tvůj češtinář úkol podle toho, co tě zajímá, nebo třeba tak, aby nejlépe využil tvůj talent?

16. Můžeš atmosféru při češtině celkově označit jako motivující?

17. Máš pocit, že výsledné hodnocení tvé práce tě posouvá dál a motivuje k dalšímu učení?

18. Máš pocit, že váš češtinář nějak změní svůj přístup nebo styl práce, pokud mu dáte podnět?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Khýrová, L.Motivace ze strany učitele při výuce českého jazyka (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://motivace-ze-strany-ucitele-p.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.