Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Motivace žen na MD/RD k dalšímu vzdělávání

Motivace žen na MD/RD k dalšímu vzdělávání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Holubová
Šetření:04. 01. 2012 - 18. 01. 2012
Počet respondentů:98
Počet otázek (max/průměr):17 / 11.27
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Vážená paní, vážená slečno,

jsem studentkou Univerzity Jana Amose Komenského a v rámci realizace své bakalářské práce na téma "Motivace žen na mateřské a rodičovské dovolené k dalšímu vzdělávání" provádím dotazníkové šetření.

Cílem tohoto šetření je zjistit, jaké jsou hlavní motivační důvody žen na mateřské a rodičovské dovolené (dále jen MD/RD) k jejich dalšímu vzdělávání. Pokud se nevzdělávají, tak zjistit důvody proč, případně překážky, které jim brání v dalším vzdělávání.

Je určen pro všechny ženy, které jsou v současné době na MD/RD a je anonymní !

Výsledky budou použity v mé bakalářské práci a také zveřejněny zde, na tomto serveru.

Děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Kolik máte celkem dětí ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13737,76 %37,76 %  
23535,71 %35,71 %  
žádné, jsem ještě těhotná1212,24 %12,24 %  
31010,2 %10,2 %  
4 a více44,08 %4,08 %  

Graf

2. Počet dětí, s kolika jste v současné době na MD/RD ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16768,37 %68,37 %  
s žádným, jsem ještě těhotná1515,31 %15,31 %  
21313,27 %13,27 %  
4 a více22,04 %2,04 %  
311,02 %1,02 %  

Graf

3. Jaké bylo/je Vaše nejvyšší dosažené (dokončené) vzdělání před nástupem na současnou MD/RD ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou 4646,94 %46,94 %  
vysokoškolské2323,47 %23,47 %  
bakalářské1212,24 %12,24 %  
střední s výučním listem1010,2 %10,2 %  
základní44,08 %4,08 %  
vyšší odborné33,06 %3,06 %  

Graf

4. Zvýšila jste si stupeň Vašeho vzdělání nebo jste studovala a ukončila školu stejného stupňě vzdělání (např. máte maturitu na gymnáziu a pak jste studovala střední zdravotnickou školu s maturitou) a dokončila ji během Vaší současné MD/RD ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 5, NEotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE8586,73 %86,73 %  
ANO1313,27 %13,27 %  

Graf

5. Studovala jste a ukočila školu stejného stupně vzdělání ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne646,15 %6,12 %  
ano, vysokoškolské323,08 %3,06 %  
ano, bakalářské215,38 %2,04 %  
ano, střední s výučním listem17,69 %1,02 %  
ano, střední s maturitou17,69 %1,02 %  

Graf

6. Zvýšila jste si stupeň svého vzdělání ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, vyšší odborné538,46 %5,1 %  
ano, vysokoškolské323,08 %3,06 %  
ano, bakalářské323,08 %3,06 %  
ne17,69 %1,02 %  
ano, střední s maturitou17,69 %1,02 %  

Graf

7. Studujete v současné době školu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 9, NEotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE7475,51 %75,51 %  
ANO2424,49 %24,49 %  

Graf

8. Uvažovala jste o studiu během Vaší MD/RD ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO4560,81 %45,92 %  
NE2939,19 %29,59 %  

Graf

9. Právě studuji :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské studium1354,17 %13,27 %  
bakalářské studium625 %6,12 %  
postgraduál14,17 %1,02 %  
střední s výučním listem14,17 %1,02 %  
nic14,17 %1,02 %  
střední s maturirou14,17 %1,02 %  
vyšší odbornou14,17 %1,02 %  

Graf

10. Jaké jsou hlavní důvody Vašeho studia ? Vyberte max. 3

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lepší pracovní příležitosti při hledání zaměstnání1250 %12,24 %  
seberealizace1250 %12,24 %  
zvýšení své kvalifikace - všeobecně729,17 %7,14 %  
chci si najít práci v tomto oboru po ukončení mé MD/RD625 %6,12 %  
zvýšení mého osobního statusu416,67 %4,08 %  
kontakt s novými lidmi416,67 %4,08 %  
pouze zájem o obor312,5 %3,06 %  
změna od stereotypu, nudy na MD/RD312,5 %3,06 %  
udržení si zaměstnání, které jsem měla před nástupem na MD/RD312,5 %3,06 %  
chci vhodně využít čas, když jsem na MD/RD312,5 %3,06 %  
potřeba uznání14,17 %1,02 %  

Graf

11. Proč nestudujete ? Vyberte max. 3 nejhlavnější důvody

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neumožňuje mi to rodinné zázemí (např. nemám hlídání dětí, nežiji s partnerem, partner nesouhlasí...)2027,03 %20,41 %  
dosáhla jsem stupně vzdělání, který jsem chtěla nebo na který "mám" a stačí mi2027,03 %20,41 %  
časová náročnost - návštěvy školy, studium doma1925,68 %19,39 %  
nenašla jsem školu/obor, která/který by odpovídal mým představám1621,62 %16,33 %  
nemám dostatek finančních možností1418,92 %14,29 %  
nemám zatím potřebu1317,57 %13,27 %  
dojíždění, vzdálenost a dostupnost školy1317,57 %13,27 %  
neumožňuje mi to náročná péče o dítě ( je ještě moc malé, postižené, nemocné ...)912,16 %9,18 %  
nechce se mi nic studovat - nechci chodit do školy79,46 %7,14 %  
jiné79,46 %7,14 %  
sama mám zdravotní problémy nebo ještě pečuji o jinou blízkou osobu22,7 %2,04 %  

Graf

12. Vzděláváte se nebo jste se vzdělávala na Vaší současé MD/RD jiným způsobem ? - POZOR!! - nejedná se o zájmovou činnost, ale o jednorázové kurzy (mimo cizích jazyků), z k terých můžete dostat např. certifikát o absolvování, který Vás může opravňovat např. podnikat va daném oboru, vyučovat obor...apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 13, NEotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE8081,63 %81,63 %  
ANO1818,37 %18,37 %  

Graf

13. Další způsoby mého vzdělávání :

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kurzy rozvoje osobnosti (komunikační dovednosti, vedení lidí...)633,33 %6,12 %  
práce s dětmi527,78 %5,1 %  
odborné kurzy (finance, pojišťovnictví ...)527,78 %5,1 %  
počítačové kurzy316,67 %3,06 %  
jazykové kurzy316,67 %3,06 %  
umělecké (kurz fotografování, malování...)211,11 %2,04 %  
pohybové (kurz cvičitelky aerobicu, trenér v posilovně...)211,11 %2,04 %  
zdravotnické (masérský kurz, kurz první pomoci ...)15,56 %1,02 %  
jiné15,56 %1,02 %  

Graf

14. Uvažovala jste o dalším vzdělávání tohoto druhu během Vaší MD/RD ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE5062,5 %51,02 %  
ANO3037,5 %30,61 %  

Graf

15. Jaké jsou/byly hlavní důvody Vašeho dalšího vzdělávání ? Vyberte max. 3

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
seberealizace950 %9,18 %  
zvýšení mých znalostí a dovedností - všeobecně950 %9,18 %  
udržení znalostí, dovedností, které jsem měla před nástupem na MD/RD950 %9,18 %  
pouze zájem o obor633,33 %6,12 %  
změna od stereotypu, nudy na MD/RD527,78 %5,1 %  
zvýšení mého osobního statusu422,22 %4,08 %  
lepší pracovní příležitosti při hledání zaměstnání po ukončení MD/RD316,67 %3,06 %  
kontakt s novými lidmi211,11 %2,04 %  
jiné211,11 %2,04 %  
potřeba uznání211,11 %2,04 %  
vhodné využití času při MD/RD15,56 %1,02 %  

Graf

16. Proč se dále nevzděláváte? vyberte max. 3

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
časová náročnost - návštěvy kurzu, studium doma3138,75 %31,63 %  
neumožňuje mi to rodinné zázemí ( nemám hlídání dětí, nežiji s partnerem, partner nesouhlasí...)2328,75 %23,47 %  
nemám dostatek finančních možností2227,5 %22,45 %  
nemám zatím potřebu2126,25 %21,43 %  
nenašla jsem kurz, který by odpovídal mým představám1215 %12,24 %  
dojíždění, vzdálenost a dostupnost školícího střediska/společnosti911,25 %9,18 %  
neumožňuje mi to náročná péče o dítě (je ještě moc malé, postižené, vážně nemocné...)78,75 %7,14 %  
jiné78,75 %7,14 %  
nechce se mi nic učit67,5 %6,12 %  
kurzy, které jsem absolvovala mi stačí33,75 %3,06 %  
sama mám zravotní problémy nebo pečuji o jinou blízkou osobu11,25 %1,02 %  

Graf

17. Do jaké věkové kategorie patříte ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 - 39 let5152,04 %52,04 %  
20 - 29 let3939,8 %39,8 %  
40 a více let55,1 %5,1 %  
do 19 let33,06 %3,06 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Počet dětí, s kolika jste v současné době na MD/RD ?

 • odpověď s žádným, jsem ještě těhotná:
  • 6.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádné, jsem ještě těhotná na otázku 1. Kolik máte celkem dětí ?

7. Studujete v současné době školu ?

 • odpověď ANO:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysokoškolské studium na otázku 9. Právě studuji :
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi lepší pracovní příležitosti při hledání zaměstnání na otázku 10. Jaké jsou hlavní důvody Vašeho studia ? Vyberte max. 3
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi seberealizace na otázku 10. Jaké jsou hlavní důvody Vašeho studia ? Vyberte max. 3

8. Uvažovala jste o studiu během Vaší MD/RD ?

 • odpověď ANO:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nenašla jsem školu/obor, která/který by odpovídal mým představám na otázku 11. Proč nestudujete ? Vyberte max. 3 nejhlavnější důvody
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám dostatek finančních možností na otázku 11. Proč nestudujete ? Vyberte max. 3 nejhlavnější důvody

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik máte celkem dětí ?

2. Počet dětí, s kolika jste v současné době na MD/RD ?

3. Jaké bylo/je Vaše nejvyšší dosažené (dokončené) vzdělání před nástupem na současnou MD/RD ?

4. Zvýšila jste si stupeň Vašeho vzdělání nebo jste studovala a ukončila školu stejného stupňě vzdělání (např. máte maturitu na gymnáziu a pak jste studovala střední zdravotnickou školu s maturitou) a dokončila ji během Vaší současné MD/RD ?

7. Studujete v současné době školu ?

8. Uvažovala jste o studiu během Vaší MD/RD ?

9. Právě studuji :

10. Jaké jsou hlavní důvody Vašeho studia ? Vyberte max. 3

11. Proč nestudujete ? Vyberte max. 3 nejhlavnější důvody

12. Vzděláváte se nebo jste se vzdělávala na Vaší současé MD/RD jiným způsobem ? - POZOR!! - nejedná se o zájmovou činnost, ale o jednorázové kurzy (mimo cizích jazyků), z k terých můžete dostat např. certifikát o absolvování, který Vás může opravňovat např. podnikat va daném oboru, vyučovat obor...apod.)

14. Uvažovala jste o dalším vzdělávání tohoto druhu během Vaší MD/RD ?

16. Proč se dále nevzděláváte? vyberte max. 3

17. Do jaké věkové kategorie patříte ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik máte celkem dětí ?

2. Počet dětí, s kolika jste v současné době na MD/RD ?

3. Jaké bylo/je Vaše nejvyšší dosažené (dokončené) vzdělání před nástupem na současnou MD/RD ?

4. Zvýšila jste si stupeň Vašeho vzdělání nebo jste studovala a ukončila školu stejného stupňě vzdělání (např. máte maturitu na gymnáziu a pak jste studovala střední zdravotnickou školu s maturitou) a dokončila ji během Vaší současné MD/RD ?

7. Studujete v současné době školu ?

8. Uvažovala jste o studiu během Vaší MD/RD ?

9. Právě studuji :

10. Jaké jsou hlavní důvody Vašeho studia ? Vyberte max. 3

11. Proč nestudujete ? Vyberte max. 3 nejhlavnější důvody

12. Vzděláváte se nebo jste se vzdělávala na Vaší současé MD/RD jiným způsobem ? - POZOR!! - nejedná se o zájmovou činnost, ale o jednorázové kurzy (mimo cizích jazyků), z k terých můžete dostat např. certifikát o absolvování, který Vás může opravňovat např. podnikat va daném oboru, vyučovat obor...apod.)

14. Uvažovala jste o dalším vzdělávání tohoto druhu během Vaší MD/RD ?

16. Proč se dále nevzděláváte? vyberte max. 3

17. Do jaké věkové kategorie patříte ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Holubová, L.Motivace žen na MD/RD k dalšímu vzdělávání (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://motivace-zen-na-md-rd-k-dals.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.