Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Motivácia pracovníkov

Motivácia pracovníkov

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jozef Krabáč
Šetření:02. 03. 2009 - 03. 03. 2009
Počet respondentů:12
Počet otázek (max/průměr):38 / 38
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:15,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cieľom je anylýza motivačných faktorov pracovníkov,

ich váha a ich zmeny vzhľadom na vek pracovníkov.

Odpovědi respondentů

1. Pohlavie

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena758,33 %58,33 %  
muž216,67 %16,67 %  
ženské18,33 %8,33 %  
zena18,33 %8,33 %  
ž18,33 %8,33 %  

Graf

2. Vek

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24325 %25 %  
23216,67 %16,67 %  
4018,33 %8,33 %  
5918,33 %8,33 %  
2618,33 %8,33 %  
2518,33 %8,33 %  
3118,33 %8,33 %  
2918,33 %8,33 %  
4518,33 %8,33 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:29.1
Minimum:23
Maximum:45
Variační rozpětí:22
Rozptyl:57.43
Směrodatná odchylka:7.58
Medián:25.5
Modus:24

Graf

3. Pracujete vo verejnej správe?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1083,33 %83,33 %  
ano216,67 %16,67 %  

Graf

4. Je pre Vás stabilita zamestnania dôležitá?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím975 %75 %  
spíše souhlasím325 %25 %  

Graf

5. Bojíte sa skúsiť niečo nové?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím758,33 %58,33 %  
spíše souhlasím216,67 %16,67 %  
nesouhlasím216,67 %16,67 %  
nevím18,33 %8,33 %  

Graf

6. Motivuje Vás váš zamestnávateľ dostatočne?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím541,67 %41,67 %  
spíše souhlasím325 %25 %  
souhlasím325 %25 %  
nesouhlasím18,33 %8,33 %  

Graf

7. Ste dostatočne ohodnotený vzhľadom na kolegov v práci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím433,33 %33,33 %  
spíše nesouhlasím325 %25 %  
spíše souhlasím216,67 %16,67 %  
nevím216,67 %16,67 %  
nesouhlasím18,33 %8,33 %  

Graf

8. Robite prácu naviac kvôli lepšiemu ohodnoteniu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím541,67 %41,67 %  
nesouhlasím216,67 %16,67 %  
spíše souhlasím216,67 %16,67 %  
spíše nesouhlasím216,67 %16,67 %  
nevím18,33 %8,33 %  

Graf

9. Stačí vám Váš plat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím541,67 %41,67 %  
nesouhlasím216,67 %16,67 %  
spíše souhlasím216,67 %16,67 %  
souhlasím216,67 %16,67 %  
nevím18,33 %8,33 %  

Graf

10. Chcete byť lepší ako ostatní?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím866,67 %66,67 %  
spíše souhlasím325 %25 %  
spíše nesouhlasím18,33 %8,33 %  

Graf

11. Je rodina pre Vás dôležitejšia ako práca?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím541,67 %41,67 %  
spíše souhlasím433,33 %33,33 %  
spíše nesouhlasím216,67 %16,67 %  
nesouhlasím18,33 %8,33 %  

Graf

12. Ste presvedčený, že sa snažíte dostatočne v práci?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím650 %50 %  
souhlasím541,67 %41,67 %  
nevím18,33 %8,33 %  

Graf

13. Máte na lepšie pracovné miesto?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím650 %50 %  
nevím325 %25 %  
spíše souhlasím216,67 %16,67 %  
spíše nesouhlasím18,33 %8,33 %  

Graf

14. Ženie Vás stres vpred?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím541,67 %41,67 %  
spíše nesouhlasím433,33 %33,33 %  
spíše souhlasím216,67 %16,67 %  
nesouhlasím18,33 %8,33 %  

Graf

15. Potrebujete ku svojej práci pochvalu zo strany nadriadeného?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím650 %50 %  
souhlasím433,33 %33,33 %  
nesouhlasím216,67 %16,67 %  

Graf

16. Je Váš nadriadený človek na správnom mieste?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím541,67 %41,67 %  
souhlasím433,33 %33,33 %  
nevím325 %25 %  

Graf

17. Očakávate povýšenie v tomto roku?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím541,67 %41,67 %  
souhlasím433,33 %33,33 %  
spíše nesouhlasím216,67 %16,67 %  
nevím18,33 %8,33 %  

Graf

18. Presťahovali by ste sa za prácou, keby Vám niekto ponúkol o 500 EURO mesačne viac?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím433,33 %33,33 %  
spíše nesouhlasím216,67 %16,67 %  
nesouhlasím216,67 %16,67 %  
spíše souhlasím216,67 %16,67 %  
nevím216,67 %16,67 %  

Graf

19. Chcete zmeniť zamestnanie?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím433,33 %33,33 %  
nevím325 %25 %  
spíše souhlasím216,67 %16,67 %  
souhlasím216,67 %16,67 %  
spíše nesouhlasím18,33 %8,33 %  

Graf

20. Privítali by ste pružnejší pracovný čas?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím541,67 %41,67 %  
souhlasím433,33 %33,33 %  
nesouhlasím216,67 %16,67 %  
spíše nesouhlasím18,33 %8,33 %  

Graf

21. Beriete si prácu aj domov?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím541,67 %41,67 %  
nesouhlasím433,33 %33,33 %  
spíše nesouhlasím325 %25 %  

Graf

22. Má pre Vás práca prvoradú úlohu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím541,67 %41,67 %  
spíše nesouhlasím541,67 %41,67 %  
nesouhlasím18,33 %8,33 %  
spíše souhlasím18,33 %8,33 %  

Graf

23. Máte záujem o informácie o cieľoch, stratégii a plánoch firmy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím650 %50 %  
spíše souhlasím541,67 %41,67 %  
spíše nesouhlasím18,33 %8,33 %  

Graf

24. Zvyšovali by ste si kvalifikáciu i keď by to od Vás zamestnávateľ nežiadal?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím758,33 %58,33 %  
nevím325 %25 %  
nesouhlasím18,33 %8,33 %  
spíše souhlasím18,33 %8,33 %  

Graf

25. Zostali by ste v zamestnaní aj bez možnosti povýšenia?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím433,33 %33,33 %  
spíše souhlasím433,33 %33,33 %  
spíše nesouhlasím433,33 %33,33 %  

Graf

26. Preferujete presné zadanie práce než samostatné riešenie pracovných úloh?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím541,67 %41,67 %  
spíše souhlasím325 %25 %  
nevím216,67 %16,67 %  
souhlasím216,67 %16,67 %  

Graf

27. Priraďte faktoru číslo podľa hodnoty, ktorú mu pripisujete (1 najdôležitejšie, 5 najmenej dôležite) zaujímavosť a pestrosť práce

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3433,33 %33,33 %  
2433,33 %33,33 %  
1325 %25 %  
418,33 %8,33 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.2
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.62
Směrodatná odchylka:0.79
Medián:2
Modus:3

Graf

28. Priraďte faktoru číslo podľa hodnoty, ktorú mu pripisujete (1 najdôležitejšie, 5 najmenej dôležite) Image firmy

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4541,67 %41,67 %  
3541,67 %41,67 %  
2216,67 %16,67 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.3
Minimum:2
Maximum:4
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.46
Směrodatná odchylka:0.67
Medián:3
Modus:4

Graf

29. Priraďte faktoru číslo podľa hodnoty, ktorú mu pripisujete (1 najdôležitejšie, 5 najmenej dôležite)možnosť pracovného postupu

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2541,67 %41,67 %  
3433,33 %33,33 %  
1325 %25 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.1
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.54
Směrodatná odchylka:0.74
Medián:2
Modus:2

Graf

30. Priraďte faktoru číslo podľa hodnoty, ktorú mu pripisujete (1 najdôležitejšie, 5 najmenej dôležite) medziľudské vzťahy v práci

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2541,67 %41,67 %  
3325 %25 %  
1216,67 %16,67 %  
518,33 %8,33 %  
418,33 %8,33 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.4
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.71
Směrodatná odchylka:0.84
Medián:2
Modus:2

Graf

31. Priraďte faktoru číslo podľa hodnoty, ktorú mu pripisujete (1 najdôležitejšie, 5 najmenej dôležite)štýl vedenia nadriadeným

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3541,67 %41,67 %  
1325 %25 %  
2325 %25 %  
418,33 %8,33 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.3
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.68
Směrodatná odchylka:0.82
Medián:2.5
Modus:3

Graf

32. Priraďte faktoru číslo podľa hodnoty, ktorú mu pripisujete (1 najdôležitejšie, 5 najmenej dôležite)vzdelávanie a osobný rast

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3541,67 %41,67 %  
2325 %25 %  
1325 %25 %  
418,33 %8,33 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.3
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.68
Směrodatná odchylka:0.82
Medián:2.5
Modus:3

Graf

33. Priraďte faktoru číslo podľa hodnoty, ktorú mu pripisujete (1 najdôležitejšie, 5 najmenej dôležite)možnosť využiť kvalifikáciu

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2433,33 %33,33 %  
1433,33 %33,33 %  
3325 %25 %  
518,33 %8,33 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.67
Směrodatná odchylka:0.82
Medián:2
Modus:2

Graf

34. Priraďte faktoru číslo podľa hodnoty, ktorú mu pripisujete (1 najdôležitejšie, 5 najmenej dôležite)finančné ohodnotenie

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1541,67 %41,67 %  
2325 %25 %  
3216,67 %16,67 %  
418,33 %8,33 %  
518,33 %8,33 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.11
Směrodatná odchylka:1.05
Medián:2
Modus:1

Graf

35. Priraďte faktoru číslo podľa hodnoty, ktorú mu pripisujete (1 najdôležitejšie, 5 najmenej dôležite)fyzické podmienky práce

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2650 %50 %  
3325 %25 %  
5216,67 %16,67 %  
418,33 %8,33 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.8
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.07
Směrodatná odchylka:1.03
Medián:2.5
Modus:2

Graf

36. Priraďte faktoru číslo podľa hodnoty, ktorú mu pripisujete (1 najdôležitejšie, 5 najmenej dôležite)informovanosť o podniku

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4433,33 %33,33 %  
3433,33 %33,33 %  
2325 %25 %  
518,33 %8,33 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.2
Minimum:2
Maximum:4
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.62
Směrodatná odchylka:0.79
Medián:3
Modus:4

Graf

37. Priraďte faktoru číslo podľa hodnoty, ktorú mu pripisujete (1 najdôležitejšie, 5 najmenej dôležite)istota zamestnania

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1650 %50 %  
2433,33 %33,33 %  
3216,67 %16,67 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.6
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.49
Směrodatná odchylka:0.7
Medián:1.5
Modus:1

Graf

38. Priraďte faktoru číslo podľa hodnoty, ktorú mu pripisujete (1 najdôležitejšie, 5 najmenej dôležite)sociálna starostlivosť

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2758,33 %58,33 %  
3216,67 %16,67 %  
1216,67 %16,67 %  
418,33 %8,33 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.1
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.32
Směrodatná odchylka:0.57
Medián:2
Modus:2

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Krabáč, J.Motivácia pracovníkov (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://motivacia-pracovnikov.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.