Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Motivace žen k návratu do vzdělávacího systému

Motivace žen k návratu do vzdělávacího systému

Všímáte si společenské odpovědnosti supermarketů?
Nakupujete v společensky odpovědných obchodech radši? Zúčastněte se průzkumu Lucie Krátké.

(5 min)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iva Seifertova
Šetření:01. 11. 2021 - 15. 11. 2021
Počet respondentů:16
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:25 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení, obracím se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí mé disertační práce studia andragogiky.

Odpovědi respondentů

1. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35 - 44 let956,25 %56,25 %  
25 - 34 let318,75 %18,75 %  
Více jak 44 let318,75 %18,75 %  
Méně jak 25 let16,25 %6,25 %  

Graf

2. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské vzdělání743,75 %43,75 %  
Střední odborné s maturitou318,75 %18,75 %  
Základní vzdělání318,75 %18,75 %  
Střední všeobecné s maturitou212,5 %12,5 %  
Vyšší odborné vzdělání16,25 %6,25 %  

Graf

3. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zpátky v pracovním procesu Přejděte prosím k otázce č. 5637,5 %37,5 %  
Zpátky v pracovním procesu637,5 %37,5 %  
Na rodičovské dovolené212,5 %12,5 %  
Na mateřské dovolené212,5 %12,5 %  

Graf

4. Vzdělávala jste se během mateřské či rodičovské dovolené?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1062,5 %62,5 %  
ne637,5 %37,5 %  

Graf

5. Vzdělávala jste se i po ukončení mateřské či rodičovské dovolená?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne956,25 %56,25 %  
ano743,75 %43,75 %  

Graf

6. Co Vás motivovalo se vzdělávat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vlastní potřeba a chuť743,75 %43,75 %  
Profesní důvody637,5 %37,5 %  
Racionální využití času425 %25 %  
Potřeba uznání212,5 %12,5 %  
Nové sociální podněty212,5 %12,5 %  
Kognitivní zájmy212,5 %12,5 %  
Jiné motivy212,5 %12,5 %  
Vnější očekávání rodiny, přátel nebo zaměstnavatele16,25 %6,25 %  
Získání sociálních kontaktů16,25 %6,25 %  

Graf

7. Jak jste se vzdělávala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jinak637,5 %37,5 %  
Večerní studium425 %25 %  
Dálkové studium318,75 %18,75 %  
Kombinované studium212,5 %12,5 %  
Distanční studium16,25 %6,25 %  

Graf

8. Jakou formou jste se vzdělávala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Formální (školská)743,75 %43,75 %  
Neformální (mimoškolská)531,25 %31,25 %  
Informální (samoučení)425 %25 %  

Graf

9. Jaký způsob vzdělávání Vám vyhovoval?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přednášky850 %50 %  
Samostudium743,75 %43,75 %  
Distanční vzdělávání531,25 %31,25 %  
E-learningy318,75 %18,75 %  
Worshopy318,75 %18,75 %  
Semináře212,5 %12,5 %  
Kurzy212,5 %12,5 %  
Webináře212,5 %12,5 %  
Stáže16,25 %6,25 %  
Jiný způsob16,25 %6,25 %  

Graf

10. Co Vám účast na vzdělávání přinesla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nové dovednosti a znalosti850 %50 %  
Seberealizaci531,25 %31,25 %  
Nové sociální kontakty425 %25 %  
Usnadnění návratu do práce425 %25 %  
Možnost kariérního růstu318,75 %18,75 %  
Jiné318,75 %18,75 %  
Zvýšení konkurenceschopnosti na trhu212,5 %12,5 %  
Aktivizaci k samostatné výdělečné činnosti16,25 %6,25 %  
Racionální využití času16,25 %6,25 %  

Graf

11. Co Vám bránilo se vzdělávat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostatek času637,5 %37,5 %  
Rodinné povinnosti - péče o děti a jiné závislé osoby531,25 %31,25 %  
Nevyhovující formy studia318,75 %18,75 %  
Nízká dostupnost dalšího vzdělávání v dané lokalitě212,5 %12,5 %  
Nedostatečná nabídka hlídání212,5 %12,5 %  
Nedostatek finančních prostředků212,5 %12,5 %  
Jiné priority, jakými je trávení času s přáteli či rodinou212,5 %12,5 %  
Obavy ze studia a jeho náročnosti212,5 %12,5 %  
Nedostatek psychické podpory16,25 %6,25 %  
Špatné osobní zkušenosti se systémem vzdělávání nebo školení16,25 %6,25 %  
Nedostatečně silná vůle16,25 %6,25 %  
Nízká důvěra ve své schopnosti16,25 %6,25 %  
Rodinné problémy16,25 %6,25 %  
Nedostatečná nabídka vzdělávání16,25 %6,25 %  

Graf

12. Jaké vzdělávací oblasti by Vás motivovaly k dalšímu vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Profesní zvyšování kvalifikace850 %50 %  
Zájmové vzdělávání425 %25 %  
Rekvalifikace212,5 %12,5 %  
Občanské vzdělávání16,25 %6,25 %  
Rodinné vzdělávání16,25 %6,25 %  

Graf

13. Jaká témata v oblasti vzdělávání by Vás nejvíce zajímala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiná850 %50 %  
Počítačová gramotnost425 %25 %  
Podnikání425 %25 %  
Slaďování rodinných a zájmových povinností212,5 %12,5 %  
Pracovní právo212,5 %12,5 %  
Sebeprezentace16,25 %6,25 %  

Graf

14. Jak Vás ovlivnila covidová doba?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nijak850 %50 %  
Našla jsem cestu k online vzdělávání531,25 %31,25 %  
Našla jsem efektivní způsob trávení volného času318,75 %18,75 %  
Musela jsem vzdělávání ukončit16,25 %6,25 %  
Musím se vzdělávat kvůli změně trhu práce16,25 %6,25 %  
Jinak16,25 %6,25 %  

Graf

15. Jaký by byl Váš hlavní motivační faktor pro rozhodnutí k návratu do vzdělávacího systému?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobní faktor743,75 %43,75 %  
Žádný, nejsem motivovaná531,25 %31,25 %  
Společenský faktor425 %25 %  
Pracovní faktor425 %25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Seifertova, I.Motivace žen k návratu do vzdělávacího systému (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://motivate-zen-k-naratu-do-vzd.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.