Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Movember

Movember

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Henrieta Buvalová
Šetření:08. 03. 2016 - 30. 03. 2016
Počet respondentů:270
Počet otázek (max/průměr):17 / 16.47
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý deň!

Vyplnením tohto dotazníku mi pomôžete v rámci diplomovej práce prešetriť, či má realizácia udalostí akou je Movember na území Českej republiky i Slovenskej republiky vôbec zmysel. Zaujímajú sa naši občania o podobné event marketingové aktivity? Majú tieto aktivity vôbec zmysel? 

Za Vaše podnetné názory ďakujem. 

Henrieta Buvalová

Odpovědi respondentů

1. Počuli ste už o rakovine prostaty a semenníkov?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno24691,11 %91,11 %  
nie248,89 %8,89 %  

Graf

2. Považujete samovyšetrenie a zdravú životosprávu za dôležitú súčasť života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno, všetko by sa malo dodržiavať16460,74 %60,74 %  
áno, ale nie je nutné to striktne dodržiavať7628,15 %28,15 %  
nie, ale občas je to užitočné269,63 %9,63 %  
nie, samovyšetrenia aj zdravý životný štýl sú úplne zbytočné41,48 %1,48 %  

Graf

3. Je podľa Vás dôležité, aby muži venovali pozornosť prevencii voči rakovine?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno, prevencia má význam25192,96 %92,96 %  
nie, kým nie sú vystavení riziku, nemusia sa tým zaoberať197,04 %7,04 %  

Graf

4. Hovorí sa podľa Vás dostatočne o mužských formách rakoviny a prevencii s ňou spojenej ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nie, verejnosť by mala byť lepšie informovaná22583,33 %83,33 %  
áno, informácií mám dostatok4516,67 %16,67 %  

Graf

5. Má vôbec význam vkladať úsilie do vytvárania nových, zaujímavejších foriem ako sprostredkovať ľuďom informácie o prevencii voči rakovine postihujúcej mužov?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno, všetko nové, iné je vždy lepšie ako nič20676,3 %76,3 %  
áno, ale vyhovuje mi aj doterajší spôsob5520,37 %20,37 %  
nie, je to úplne zbytočné93,33 %3,33 %  

Graf

6. Poznáte hnutie Movember?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [áno, priamo som sa zúčastnil/aotázka č. 7, áno, viem o čo sa jednáotázka č. 7, nie, nikdy som o tom nepočul/aotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno, viem o čo sa jedná18769,26 %69,26 %  
áno, priamo som sa zúčastnil/a5921,85 %21,85 %  
nie, nikdy som o tom nepočul/a248,89 %8,89 %  

Graf

7. Je podľa Vás táto akcia pre spoločnosť prospešná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [áno - informuje, podporuje boj s ochorením a vyzdvihuje prevenciuotázka č. 8, nie - je to len mrhanie časom a peniazmiotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno - informuje, podporuje boj s ochorením a vyzdvihuje prevenciu22892,31 %84,44 %  
nie - je to len mrhanie časom a peniazmi197,69 %7,04 %  

Graf

8. Zúčastnil sa už niekto vo Vašom okolí hnutia Movember?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [áno, poznám ľudí, ktorí sa už zúčastniliotázka č. 9, sám/sama som sa zúčastnil/aotázka č. 9, nie, ale tá myšlienka sa mi páčiotázka č. 9, nie, nikoho takého nepoznámotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno, poznám ľudí, ktorí sa už zúčastnili15060,73 %55,56 %  
nie, ale tá myšlienka sa mi páči3915,79 %14,44 %  
sám/sama som sa zúčastnil/a3614,57 %13,33 %  
nie, nikoho takého nepoznám208,1 %7,41 %  
sám/sama som sa zúčastnila20,81 %0,74 %  

Graf

9. Čo je/bolo by pre vás jedným z najväčších dôvodov zúčastniť sa tohto hnutia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [obohatenie po vedomostnej stránke, nové informácieotázka č. 10, podpora všetkých, ktorých sa to týkaotázka č. 10, sprievodné akivity, netradičné dianie; konanieotázka č. 10, pocit spolupatričnosti - nehľadám konkrétny dôvodotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obohatenie po vedomostnej stránke, nové informácie9337,8 %34,44 %  
podpora všetkých, ktorých sa to týka8434,15 %31,11 %  
pocit spolupatričnosti - nehľadám konkrétny dôvod3815,45 %14,07 %  
sprievodné akivity, netradičné dianie; konanie3112,6 %11,48 %  

Graf

10. Akým smerom by sa mohlo hnutie Movember uberať, aby oslovilo viac ľudí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [zapojenie známych tváríotázka č. 11, sprievodné aktivityotázka č. 11, workshopy, besedy, príbehy zo životaotázka č. 11, zacielenie aj na ženy, aby sa mohli ľahšie zapojiťotázka č. 11, inéotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zacielenie aj na ženy, aby sa mohli ľahšie zapojiť9639,02 %35,56 %  
zapojenie známych tvárí6024,39 %22,22 %  
workshopy, besedy, príbehy zo života4016,26 %14,81 %  
sprievodné aktivity3715,04 %13,7 %  
iné135,28 %4,81 %  

Graf

11. Čo vo Vás hnutie Movember vyvoláva?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [pozitívne pocity, ide o dobrú a prospešnú aktivituotázka č. 12, vnímam to neutrálneotázka č. 12, veľmi negatívne pocityotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pozitívne pocity, ide o dobrú a prospešnú aktivitu19177,64 %70,74 %  
vnímam to neutrálne4919,92 %18,15 %  
veľmi negatívne pocity62,44 %2,22 %  

Graf

12. Ak by ste mali možnosť, zapojili by ste sa do hnutia Movember?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určite ánootázka č. 13, možnootázka č. 13, nieotázka č. 13, to záleží od mnohých faktorov (sprievodné aktivity, nové formy zapojenia sa, nové možnosti...)otázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určite áno13454,47 %49,63 %  
možno5522,36 %20,37 %  
to záleží od mnohých faktorov (sprievodné aktivity, nové formy zapojenia sa, nové možnosti...)3313,41 %12,22 %  
nie249,76 %8,89 %  

Graf

13. Poznáte iné eventy, hnutia, pochody, aktivity spojené s podávaním informácií (týkajúcich sa onkologických ochrení) netradičnou formou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno19973,7 %73,7 %  
nie7126,3 %26,3 %  

Graf

14. Preferujete tradičné alebo netradičné poskytovanie informácií (týkajúcich sa onkologických ochorení) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
netradičné - eventy napríklad16561,11 %61,11 %  
tradičné - lekári, knihy, brožúry, časopisy, internet, televízia10538,89 %38,89 %  

Graf

15. Je Vám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-2513048,15 %48,15 %  
26-357929,26 %29,26 %  
36-453713,7 %13,7 %  
46-55176,3 %6,3 %  
56 a viac72,59 %2,59 %  

Graf

16. Žijete v:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Českej republike18869,63 %69,63 %  
Slovenskej republike8230,37 %30,37 %  

Graf

17. Ste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena22482,96 %82,96 %  
muž4617,04 %17,04 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Počuli ste už o rakovine prostaty a semenníkov?

2. Považujete samovyšetrenie a zdravú životosprávu za dôležitú súčasť života?

3. Je podľa Vás dôležité, aby muži venovali pozornosť prevencii voči rakovine?

4. Hovorí sa podľa Vás dostatočne o mužských formách rakoviny a prevencii s ňou spojenej ?

5. Má vôbec význam vkladať úsilie do vytvárania nových, zaujímavejších foriem ako sprostredkovať ľuďom informácie o prevencii voči rakovine postihujúcej mužov?

6. Poznáte hnutie Movember?

7. Je podľa Vás táto akcia pre spoločnosť prospešná?

8. Zúčastnil sa už niekto vo Vašom okolí hnutia Movember?

9. Čo je/bolo by pre vás jedným z najväčších dôvodov zúčastniť sa tohto hnutia?

10. Akým smerom by sa mohlo hnutie Movember uberať, aby oslovilo viac ľudí?

11. Čo vo Vás hnutie Movember vyvoláva?

12. Ak by ste mali možnosť, zapojili by ste sa do hnutia Movember?

13. Poznáte iné eventy, hnutia, pochody, aktivity spojené s podávaním informácií (týkajúcich sa onkologických ochrení) netradičnou formou?

14. Preferujete tradičné alebo netradičné poskytovanie informácií (týkajúcich sa onkologických ochorení) ?

15. Je Vám:

16. Žijete v:

17. Ste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Počuli ste už o rakovine prostaty a semenníkov?

2. Považujete samovyšetrenie a zdravú životosprávu za dôležitú súčasť života?

3. Je podľa Vás dôležité, aby muži venovali pozornosť prevencii voči rakovine?

4. Hovorí sa podľa Vás dostatočne o mužských formách rakoviny a prevencii s ňou spojenej ?

5. Má vôbec význam vkladať úsilie do vytvárania nových, zaujímavejších foriem ako sprostredkovať ľuďom informácie o prevencii voči rakovine postihujúcej mužov?

6. Poznáte hnutie Movember?

7. Je podľa Vás táto akcia pre spoločnosť prospešná?

8. Zúčastnil sa už niekto vo Vašom okolí hnutia Movember?

9. Čo je/bolo by pre vás jedným z najväčších dôvodov zúčastniť sa tohto hnutia?

10. Akým smerom by sa mohlo hnutie Movember uberať, aby oslovilo viac ľudí?

11. Čo vo Vás hnutie Movember vyvoláva?

12. Ak by ste mali možnosť, zapojili by ste sa do hnutia Movember?

13. Poznáte iné eventy, hnutia, pochody, aktivity spojené s podávaním informácií (týkajúcich sa onkologických ochrení) netradičnou formou?

14. Preferujete tradičné alebo netradičné poskytovanie informácií (týkajúcich sa onkologických ochorení) ?

15. Je Vám:

16. Žijete v:

17. Ste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Buvalová, H.Movember (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://movember.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.