Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Možnost darování plazmy

Možnost darování plazmy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Batistová
Šetření:23. 11. 2012 - 26. 11. 2012
Počet respondentů:142
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento průzkum slouží k závěrečné prezentaci týmového projektu do předmětu na VŠE v Praze: Marketingová komunikace. 

Dotazník zkoumá, jestli víte, že existuje možnost darování krevní plazmy a jestli jste někdy slyšeli o konkrétním dárcovském centru. Je tedy jak pro dárce krevní plazmy tak i pro nedárce.

Cílem je zjistit, jestli je konkrétní dárcovské centrum v podvědomí občanů a jestli tedy efektivně komunikuje.

 

 

Odpovědi respondentů

1. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 – 24 let11681,69 %81,69 %  
25 – 29 let1510,56 %10,56 %  
30 – 34 let42,82 %2,82 %  
Do 18 let32,11 %2,11 %  
40 -50 let21,41 %1,41 %  
51 let a více10,7 %0,7 %  
35 – 39 let10,7 %0,7 %  

Graf

2. Místo pobytu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
trvalé bydliště mám v jiném kraji, ale v Praze trávím více času než doma4833,8 %33,8 %  
Praha4531,69 %31,69 %  
jinde3726,06 %26,06 %  
Okolí Prahy128,45 %8,45 %  

Graf

3. Víte o tom, že na Chodově (část Prahy) existuje dárcovské centrum krevní plazmy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9566,9 %66,9 %  
Ano4733,1 %33,1 %  

Graf

4. Jak jste se o Dárcovském centru Chodov dozvěděl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doteď jsem o něm neslyšel8962,68 %62,68 %  
Přes známého3323,24 %23,24 %  
Přes internet139,15 %9,15 %  
V novinách Metro32,11 %2,11 %  
sama jsem si to vyhledala10,7 %0,7 %  
nevím10,7 %0,7 %  
v dárcovském centrum Unica na Dejvické10,7 %0,7 %  
přestup kolegyně na toto pracoviště10,7 %0,7 %  

Graf

5. Daroval/a jste někdy v Dárcovském centrum Chodov (DCCH) krevní plazmu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, z jiných důvodů11379,58 %79,58 %  
Ne, protože nemohu (nemám fyzické předpoklady)2316,2 %16,2 %  
Ano64,23 %4,23 %  

Graf

6. Myslíte si, že lze krevní plazmu vyrobit synteticky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12789,44 %89,44 %  
Ano1510,56 %10,56 %  

Graf

7. Kdyby Dárcovské centrum Chodov pořádalo kulturní akce, výlety apod., které nejsou nijak finančně náročné pro účastníky + na konci by byla možnost soutěžit o věcné ceny, chtěli byste se zúčastnit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne4128,87 %28,87 %  
Ne4028,17 %28,17 %  
Nevím3323,24 %23,24 %  
Spíše ano2618,31 %18,31 %  
Ano21,41 %1,41 %  

Graf

8. Co byste od tohoto setkání očekávali? Jak byste si představovali jeho průběh? (navazuje na předchozí otázku)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

,khkljlklol

Akce finančně nenáročná pro účastníky (s nějakým symbolickým vstupným) + dobrovolné příspěvky na vlastním uvážení, v případě kulturní akce vystoupení bez nároku na honorář. Celkový výtěžekužít výhradně na zlepšení chodu dárcovského centra.

Chtěla bych se hlavně o dárcovství něco více dozvědět. Vím akorát, že něco takového existuje a toto mi přijde jako dobrá možnost rozšířit své znalosti.

Leda bych hledala možnost seznámení, využila bych takové setkání jako jeden z pokusů.

Nedokážu si to moc představit

nechápu otázku. jaké setkání??

Nějaký ten výlet a nebo spíš nějaká odpolední akce kde by byla dobrá zábava.. + možnost darovat plazmu a soutěžit i o věcné ceny.. Bohužel darovat nemůžu z fyzických důvodů

Nesouhlasím s darováním plazmy, a tím ani s těmito akcemi.

nevim

nic

nic

Nic, protože krev nedaruji

Nwm

pohodli

Seznámení s možností spolupráce a informovanosti veřejnosti

Seznámení s problematikou, konkrétní příklady, kde krevní plazma pomáhá, zábavu.

Seznámení se s novými lidmi, získání zkušeností.

seznámení se s problematikou dárcovství + sdílení zkušeností

společný výlet do přírody, na koncert atp.

To nevím

Zábavu, poučení o darování krevní plazmy, částečně možnost se vzdělat.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Víte o tom, že na Chodově (část Prahy) existuje dárcovské centrum krevní plazmy?

  • odpověď Ano:
    • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přes známého na otázku 4. Jak jste se o Dárcovském centru Chodov dozvěděl/a?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk:

2. Místo pobytu:

3. Víte o tom, že na Chodově (část Prahy) existuje dárcovské centrum krevní plazmy?

4. Jak jste se o Dárcovském centru Chodov dozvěděl/a?

5. Daroval/a jste někdy v Dárcovském centrum Chodov (DCCH) krevní plazmu?

6. Myslíte si, že lze krevní plazmu vyrobit synteticky?

7. Kdyby Dárcovské centrum Chodov pořádalo kulturní akce, výlety apod., které nejsou nijak finančně náročné pro účastníky + na konci by byla možnost soutěžit o věcné ceny, chtěli byste se zúčastnit?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk:

2. Místo pobytu:

3. Víte o tom, že na Chodově (část Prahy) existuje dárcovské centrum krevní plazmy?

4. Jak jste se o Dárcovském centru Chodov dozvěděl/a?

5. Daroval/a jste někdy v Dárcovském centrum Chodov (DCCH) krevní plazmu?

6. Myslíte si, že lze krevní plazmu vyrobit synteticky?

7. Kdyby Dárcovské centrum Chodov pořádalo kulturní akce, výlety apod., které nejsou nijak finančně náročné pro účastníky + na konci by byla možnost soutěžit o věcné ceny, chtěli byste se zúčastnit?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Batistová, L.Možnost darování plazmy (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://moznost-darovani-plazmy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.