Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Možnost stavování celiaků ve školních jídelnách

Možnost stavování celiaků ve školních jídelnách

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adéla Čechová
Šetření:30. 10. 2012 - 20. 11. 2012
Počet respondentů:16
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.88
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:24,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou slezské univerzity v Opavě. Píši bakalářskou práci na téma Možnosti bezlepkového stravování v MSK. Chtěla bych Vás touto formou požádat o vyplnění krátkého dotazníku. Jeho výsledky budou použity pouze pro tuto práci a budou zveřejněny také Vám.

Odpovědi respondentů

1. Stravuje se ve Vaší jídelně celaik?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1381,25 %81,25 %  
ne318,75 %18,75 %  

Graf

2. Kolik celiaků se u Vás stravuje?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2850 %50 %  
1531,25 %31,25 %  
5212,5 %12,5 %  
416,25 %6,25 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.07
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.3
Směrodatná odchylka:1.14
Medián:2
Modus:2

Graf

3. Může se u Vás celiak stravovat denně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1062,5 %62,5 %  
ne637,5 %37,5 %  

Graf

4. Jak často do týdne se u Vás stravuje?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51168,75 %68,75 %  
1212,5 %12,5 %  
216,25 %6,25 %  
416,25 %6,25 %  
316,25 %6,25 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.29
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.76
Směrodatná odchylka:1.33
Medián:5
Modus:5

Graf

5. Vaříte pro celiaky jiná jídla než jsou uvedená na jídelníčku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15100 %93,75 %  

Graf

6. Má celiak vlastní jídelníček nebo jak toto rešíte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano

Jestli někoho takového máme, tak o tom nevím. Povinností školní jídelny toto není. Máte ten dotazník špatně zadaný, když napíšu, že nikoho takového nemám, tak nemůžu mít v otázce č. 2 kladnou hodnotu a nemohu odpovídat na otázku č. 4.

jídelníček je pro všechny stejný, ale jednotlivá jídla se vaří samostatně a sladká jídla nahrazujeme sladkými pokrmy pro bezlepkovou dietu

Jídelníček je stejný, alergenní látky jsou nahrazeny bezlepkovými surovinami. Toto stravo- vání je umožněno pouze z toho důvodu, že vedoucí školní jídelny je taktéž celiak a může zaručit správné suroviny. V rámci školního stravování. ale není dořešeno finanční ohodno- cení za přípravu dietního jídla, které je časovou zátěží pracovnic ŠJ.

Má stejný jídelníček, jako ostatní vrstevníci. Snažíme se, aby jídlo vypadalo i chutnalo co nejpodobněji, aby se strávník necítil nijak odlišný.

Má vlastní jídelníček - z domova jídlo

na základě jídelníčku konzultace s matkou

Náhradou mouky za solamyl.

Nemá vlastní jídelníček, obědy mu přizpůsobíme.

Nosí si svačinu, případně další svačinu místo obědu,ale většinou na oběd odchází domů.

rodiče nosí podle jídelníčku suroviny pro celiakovou dietu

rodiče nosí uvařené obědy a my je pouze ohříváme

Rodiče si proštudují náš jídelní lístek a doma připraví stravu podobnou naší. Pokud máme jídlo, co celiak může z našeho menu, konzumuje naši stravu. Donešené jídlo ohříváme v mikrovlnce a servírujeme na talíř. Vše máme ošetřeno smlouvou s rodiči.

stejný jídelníček, pouze někdy úprava dle toho, co dítě v dietě může konzumovat

Tento žák základní školy si každý den přináší jídlo připravené doma a kuchařky mu toto jídlo pouze ohřejí. Je to po domluvě s rodiči a jejich čestným prohlášením, že za jídlo nesou plnou zodpovědnost. Bohužel při přípravě 1200 jídel denně nejsme schopni vařit pro celiaky. Tento způsob se nám osvědčil a na přání rodičů se jim snažíme vyhovět.

7. Pod kterou školu Vaše jídelna spadá?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

omská

Pod mateřskou školu.

Základní a Mateřská škola v Bolaticích

Základní škola - vaříme i pro střední školy (víceleté gymnázium, Janáčková konzervatoř)

Základní škola Ostrava - Hrabová

ZŠ a MŠ Březová, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh

ZŠ a MŠ Ostrava Svinov

ZŠ a MŠ Volgogradská 6b

ZŠ a MŠ Vřesina, okres Ostrava-město, příspěvková organizace

ZŠ Bulharská, Ostrava

ZŠ I. Sekaniny 1804

ZŠ Ostrava - Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace

ZŠ speciální

ZŠ Šenov, Radniční náměstí 1040

ZŠ Valčíka Ostrava Poruba

8. V jakém městě/obci se Vaše jídelna nachází?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Bolatice

Březová u Vítkova

Ostrava

Ostrava

Ostrava - Hrabová, Paskovská 46

Ostrava - Zábřeh

Ostrava - Zábřeh

Ostrava Poruba

Ostrava Svinov

Ostrava-Mariánské Hory

Ostrava-Poruba

Ostrvava - Hrabůvka

praha

Šenov

V Dolní Lhotě

Vřesina

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Čechová, A.Možnost stavování celiaků ve školních jídelnách (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://moznost-stavovani-celiaku-ve.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.