Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Možnosti financování bydlení

Možnosti financování bydlení

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Klečková
Šetření:05. 04. 2012 - 09. 04. 2012
Počet respondentů:62
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.58
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentkou posledního ročníku Vyšší odborné školy v Čáslavi, obor personalistika a management. Tento dotazník týkající se Možností financování bydlení je doplňující praktickou částí k mojí absolventské práci, jejíž cílem je porovnat využívané Možnosti financování vlastního bydlení. 
Předem Vám děkuji za vyplněním tohoto dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. V jaké věkové kategorii se nacházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [18-25otázka č. 2, 25-32otázka č. 2, 32-39otázka č. 2, 39- 46otázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-253251,61 %51,61 %  
25-321727,42 %27,42 %  
39- 46812,9 %12,9 %  
32-3958,06 %8,06 %  

Graf

2. Máte založené vlastní stavební spoření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano 3658,06 %58,06 %  
ne2641,94 %41,94 %  

Graf

3. Uvažovali jste do budoucna o úvěru ze stavebního spoření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano 2672,22 %41,94 %  
ne1027,78 %16,13 %  

Graf

4. Uvažovali jste o hypotečním úvěru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano 3861,29 %61,29 %  
ne2438,71 %38,71 %  

Graf

5. Jak financujete vlastní bydlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastními prostředky2946,77 %46,77 %  
hypotečním úvěrem 1016,13 %16,13 %  
úvěrem ze stavebního spoření 1016,13 %16,13 %  
kombinace hypotéky a stavebního spoření 58,06 %8,06 %  
nemám vlastní bydlení23,23 %3,23 %  
Zatím nemám vlastní bydlení, ale pravděpodobně ho budu financovat hypotečním úvěrem a ze stavebního spoření (možná i překlenovacím úvěrem)11,61 %1,61 %  
hypotéční úvěr a americká hypotéka11,61 %1,61 %  
bez úvěru11,61 %1,61 %  
zatím bydlim v podnájmu11,61 %1,61 %  
bydlím stále u rodičů11,61 %1,61 %  
ještě nemám vlastní bydlení11,61 %1,61 %  

Graf

6. Umíte si sami spočítat, která varianta financování bydlení by pro Vás byla nejvýhodnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano 3251,61 %51,61 %  
ne3048,39 %48,39 %  

Graf

7. Jak vysokou splátkou/ úložkou jste ochotni zatížit Váš rodinný rozpočet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3000- 6000Kč2438,71 %38,71 %  
0- 3000Kč 1625,81 %25,81 %  
6000- 9000Kč1219,35 %19,35 %  
9000Kč a více1016,13 %16,13 %  

Graf

8. Kde byste se informovali o možnostech financování bydlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finanční poradce 2641,94 %41,94 %  
finanční instituce1422,58 %22,58 %  
internet1117,74 %17,74 %  
známí, rodina711,29 %11,29 %  
kombinací více zdrojů11,61 %1,61 %  
Ve většině z uvedených.11,61 %1,61 %  
všechny možnosti11,61 %1,61 %  
zvolila bych všechny odpovědi11,61 %1,61 %  

Graf

9. Vložili byste financování vlastního bydlení do rukou finančního poradce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano 4064,52 %64,52 %  
ne2235,48 %35,48 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Máte založené vlastní stavební spoření?

  • odpověď ano :
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Uvažovali jste do budoucna o úvěru ze stavebního spoření?
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Uvažovali jste do budoucna o úvěru ze stavebního spoření?
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi úvěrem ze stavebního spoření na otázku 5. Jak financujete vlastní bydlení?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. V jaké věkové kategorii se nacházíte?

2. Máte založené vlastní stavební spoření?

3. Uvažovali jste do budoucna o úvěru ze stavebního spoření?

4. Uvažovali jste o hypotečním úvěru?

5. Jak financujete vlastní bydlení?

6. Umíte si sami spočítat, která varianta financování bydlení by pro Vás byla nejvýhodnější?

7. Jak vysokou splátkou/ úložkou jste ochotni zatížit Váš rodinný rozpočet?

8. Kde byste se informovali o možnostech financování bydlení?

9. Vložili byste financování vlastního bydlení do rukou finančního poradce?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. V jaké věkové kategorii se nacházíte?

2. Máte založené vlastní stavební spoření?

3. Uvažovali jste do budoucna o úvěru ze stavebního spoření?

4. Uvažovali jste o hypotečním úvěru?

5. Jak financujete vlastní bydlení?

6. Umíte si sami spočítat, která varianta financování bydlení by pro Vás byla nejvýhodnější?

7. Jak vysokou splátkou/ úložkou jste ochotni zatížit Váš rodinný rozpočet?

8. Kde byste se informovali o možnostech financování bydlení?

9. Vložili byste financování vlastního bydlení do rukou finančního poradce?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Klečková , T.Možnosti financování bydlení (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://moznosti-financovani-bydleni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.