Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Možnosti integrace romské minority do většinové společnosti v ČR

Možnosti integrace romské minority do většinové společnosti v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adam Nikolič
Šetření:01. 12. 2011 - 20. 12. 2011
Počet respondentů:331
Počet otázek (max/průměr):17 / 8.09
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

V řízeném dotazníku by měla být zodpovězena tato nejdůležitější otázka: Co je příčinou sociální exkluze Romů?

 

Pomožte mi prosím v dotazníkovém šetření pro mou bakalářskou práci. Vyplnění a odeslání celého dotazníku by nemělo trvat déle než 3-4 minuty.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena19358,31 %58,31 %  
muž13841,69 %41,69 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-2921765,56 %65,56 %  
40-49339,97 %9,97 %  
50-59278,16 %8,16 %  
30-39247,25 %7,25 %  
60 a více206,04 %6,04 %  
Méně než 18103,02 %3,02 %  

Graf

3. Nejvyšší dokončené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou22267,07 %67,07 %  
vysokoškolské8124,47 %24,47 %  
základní236,95 %6,95 %  
střední s výučním listem51,51 %1,51 %  

Graf

4. Lze nějakým možným způsobem zařadit romskou menšinu do české většiny bez problémů, tak, aby společnost fungovala dle zákonů a etiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne23871,9 %71,9 %  
ano9328,1 %28,1 %  

Graf

5. Jestliže ne, uveďte proč si to myslíte? (lze křížkovat i více důvodů)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
protože jim současný stav vyhovuje17272,27 %51,96 %  
protože romové mají zásadně jinou mentalitu16971,01 %51,06 %  
protože sami nechtějí16368,49 %49,24 %  
protože nechtějí pracovat11950 %35,95 %  
protože k integraci nemají motivaci10744,96 %32,33 %  
protože na integraci nemají dostatečnou inteligenci4920,59 %14,8 %  
protože jsou diskriminováni tak silně, že se zařadit nemohou156,3 %4,53 %  
Proč pracovat když na dávkách mají vic10,42 %0,3 %  
pane, vy s nimi budete integrovaně bydlet10,42 %0,3 %  
samozřejmě existují výjimky, které potvrzují pravi10,42 %0,3 %  
a legislativa je v tom silně podporuje10,42 %0,3 %  
Příčiny jsou v násilném zpřetrhání rodinných pout.10,42 %0,3 %  
Cikání nemají mezi sebou přirozené autority minulo10,42 %0,3 %  
Vzorem jim jsou pasáci, lichváři ... z vlastních 10,42 %0,3 %  
Drobné přestupky nikdo neřeší, nechce si pálit prs10,42 %0,3 %  
neuznávají jiné autoryty než z vlastních řad10,42 %0,3 %  
většinou v zsměstnání dlouho nesetrvají10,42 %0,3 %  
Integrovali se ti co zde byli od padesátých let. 10,42 %0,3 %  
tento stav jim vyhovuje od nepamněti10,42 %0,3 %  
Protože diskriminováni jsme my bílí10,42 %0,3 %  
proč by to vůbec měli dělat ?10,42 %0,3 %  
nechtějí se vzdělávat,nic neumí a nikdo je nezamě10,42 %0,3 %  
je to tradiční společnost10,42 %0,3 %  
a protože je tady nikdo nechce,at táhnou pryč 10,42 %0,3 %  
at jsou tam, odkud přišli 10,42 %0,3 %  
Jsou "jiným národem" a vždy budou10,42 %0,3 %  
Protože jsou vychcaný a makat se jim nikdy chtít n10,42 %0,3 %  
mají svou kuluturu ne českou10,42 %0,3 %  
Plyn10,42 %0,3 %  
Naší kulturu ovládají silné stereotypy vůči Romům10,42 %0,3 %  
protože to jsou cigáni10,42 %0,3 %  

Graf

6. V případě, že ano, lze integrace dosáhnout tzv. pozitivní diskriminací?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6974,19 %20,85 %  
ano2425,81 %7,25 %  

Graf

7. Myslíte si, že je procento kriminality romů zásadně větší, nežli kriminalita české většiny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6064,52 %18,13 %  
ne3335,48 %9,97 %  

Graf

8. Je cesta k integraci v rodinné výchově v romských rodinách?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7883,87 %23,56 %  
ne1516,13 %4,53 %  

Graf

9. Je cesta k integraci ve výchovném procesu ve školách?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7580,65 %22,66 %  
ne1819,35 %5,44 %  

Graf

10. Je cesta k integraci v tzv. romských poradcích?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4851,61 %14,5 %  
ne4548,39 %13,6 %  

Graf

11. Je cesta k integraci v romských sdruženích?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5154,84 %15,41 %  
ne4245,16 %12,69 %  

Graf

12. Je cesta k integraci v romských politických stranách?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5862,37 %17,52 %  
ano3537,63 %10,57 %  

Graf

13. Souhlasíte s romskými ghety (sestěhováním romů na jedno místo, mimo majoritu)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7075,27 %21,15 %  
ano2324,73 %6,95 %  

Graf

14. Vadilo by vám bydlet vedle romské rodiny obecně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5458,06 %16,31 %  
ne3941,94 %11,78 %  

Graf

15. Vadilo by vám bydlet vedle slušné (integrované) romské rodiny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9197,85 %27,49 %  
ano22,15 %0,6 %  

Graf

16. K romům mám obecně vztah

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
indiferentní4346,24 %12,99 %  
spíše záporný2931,18 %8,76 %  
záporný1212,9 %3,63 %  
kladný99,68 %2,72 %  

Graf

17. Myslíte si o sobě, že jste rasista?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8591,4 %25,68 %  
ano88,6 %2,42 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Lze nějakým možným způsobem zařadit romskou menšinu do české většiny bez problémů, tak, aby společnost fungovala dle zákonů a etiky?

 • odpověď ano:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Je cesta k integraci v romských politických stranách?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Vadilo by vám bydlet vedle romské rodiny obecně?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi indiferentní na otázku 16. K romům mám obecně vztah
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 17. Myslíte si o sobě, že jste rasista?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Souhlasíte s romskými ghety (sestěhováním romů na jedno místo, mimo majoritu)?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Je cesta k integraci v romských sdruženích?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Vadilo by vám bydlet vedle slušné (integrované) romské rodiny?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše záporný na otázku 16. K romům mám obecně vztah
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Je cesta k integraci v rodinné výchově v romských rodinách?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Je cesta k integraci ve výchovném procesu ve školách?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Je cesta k integraci v tzv. romských poradcích?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. V případě, že ano, lze integrace dosáhnout tzv. pozitivní diskriminací?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Myslíte si, že je procento kriminality romů zásadně větší, nežli kriminalita české většiny?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 12. Je cesta k integraci v romských politických stranách?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 14. Vadilo by vám bydlet vedle romské rodiny obecně?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Myslíte si, že je procento kriminality romů zásadně větší, nežli kriminalita české většiny?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Je cesta k integraci v tzv. romských poradcích?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Je cesta k integraci v romských sdruženích?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi záporný na otázku 16. K romům mám obecně vztah
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Souhlasíte s romskými ghety (sestěhováním romů na jedno místo, mimo majoritu)?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Je cesta k integraci ve výchovném procesu ve školách?

7. Myslíte si, že je procento kriminality romů zásadně větší, nežli kriminalita české většiny?

 • odpověď ano:
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi záporný na otázku 16. K romům mám obecně vztah

15. Vadilo by vám bydlet vedle slušné (integrované) romské rodiny?

 • odpověď ne:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše záporný na otázku 16. K romům mám obecně vztah
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 17. Myslíte si o sobě, že jste rasista?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Souhlasíte s romskými ghety (sestěhováním romů na jedno místo, mimo majoritu)?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Lze nějakým možným způsobem zařadit romskou menšinu do české většiny bez problémů, tak, aby společnost fungovala dle zákonů a etiky?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi indiferentní na otázku 16. K romům mám obecně vztah
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Vadilo by vám bydlet vedle romské rodiny obecně?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Je cesta k integraci v romských politických stranách?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Myslíte si, že je procento kriminality romů zásadně větší, nežli kriminalita české většiny?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 12. Je cesta k integraci v romských politických stranách?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 14. Vadilo by vám bydlet vedle romské rodiny obecně?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Je cesta k integraci v rodinné výchově v romských rodinách?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Je cesta k integraci ve výchovném procesu ve školách?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Je cesta k integraci v romských sdruženích?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. V případě, že ano, lze integrace dosáhnout tzv. pozitivní diskriminací?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Je cesta k integraci v tzv. romských poradcích?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Je cesta k integraci v romských sdruženích?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Je cesta k integraci v tzv. romských poradcích?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi záporný na otázku 16. K romům mám obecně vztah
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Souhlasíte s romskými ghety (sestěhováním romů na jedno místo, mimo majoritu)?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Myslíte si, že je procento kriminality romů zásadně větší, nežli kriminalita české většiny?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Je cesta k integraci ve výchovném procesu ve školách?

17. Myslíte si o sobě, že jste rasista?

 • odpověď ne:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Souhlasíte s romskými ghety (sestěhováním romů na jedno místo, mimo majoritu)?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše záporný na otázku 16. K romům mám obecně vztah
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi indiferentní na otázku 16. K romům mám obecně vztah
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. V případě, že ano, lze integrace dosáhnout tzv. pozitivní diskriminací?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Myslíte si, že je procento kriminality romů zásadně větší, nežli kriminalita české většiny?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Je cesta k integraci v romských politických stranách?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Lze nějakým možným způsobem zařadit romskou menšinu do české většiny bez problémů, tak, aby společnost fungovala dle zákonů a etiky?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Vadilo by vám bydlet vedle slušné (integrované) romské rodiny?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Nejvyšší dokončené vzdělání

4. Lze nějakým možným způsobem zařadit romskou menšinu do české většiny bez problémů, tak, aby společnost fungovala dle zákonů a etiky?

5. Jestliže ne, uveďte proč si to myslíte? (lze křížkovat i více důvodů)

6. V případě, že ano, lze integrace dosáhnout tzv. pozitivní diskriminací?

7. Myslíte si, že je procento kriminality romů zásadně větší, nežli kriminalita české většiny?

8. Je cesta k integraci v rodinné výchově v romských rodinách?

9. Je cesta k integraci ve výchovném procesu ve školách?

10. Je cesta k integraci v tzv. romských poradcích?

11. Je cesta k integraci v romských sdruženích?

12. Je cesta k integraci v romských politických stranách?

13. Souhlasíte s romskými ghety (sestěhováním romů na jedno místo, mimo majoritu)?

14. Vadilo by vám bydlet vedle romské rodiny obecně?

15. Vadilo by vám bydlet vedle slušné (integrované) romské rodiny?

16. K romům mám obecně vztah

17. Myslíte si o sobě, že jste rasista?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Nejvyšší dokončené vzdělání

4. Lze nějakým možným způsobem zařadit romskou menšinu do české většiny bez problémů, tak, aby společnost fungovala dle zákonů a etiky?

5. Jestliže ne, uveďte proč si to myslíte? (lze křížkovat i více důvodů)

6. V případě, že ano, lze integrace dosáhnout tzv. pozitivní diskriminací?

7. Myslíte si, že je procento kriminality romů zásadně větší, nežli kriminalita české většiny?

8. Je cesta k integraci v rodinné výchově v romských rodinách?

9. Je cesta k integraci ve výchovném procesu ve školách?

10. Je cesta k integraci v tzv. romských poradcích?

11. Je cesta k integraci v romských sdruženích?

12. Je cesta k integraci v romských politických stranách?

13. Souhlasíte s romskými ghety (sestěhováním romů na jedno místo, mimo majoritu)?

14. Vadilo by vám bydlet vedle romské rodiny obecně?

15. Vadilo by vám bydlet vedle slušné (integrované) romské rodiny?

16. K romům mám obecně vztah

17. Myslíte si o sobě, že jste rasista?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nikolič, A.Možnosti integrace romské minority do většinové společnosti v ČR (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://moznosti-integrace-romske-mi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.