Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Možnosti rozvoje ekoturismu v Krkonoších

Možnosti rozvoje ekoturismu v Krkonoších

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Vavřichová
Šetření:15. 04. 2011 - 20. 04. 2011
Počet respondentů:39
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.69
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:90,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentka 3. ročníku Univerzity Hradec Králové oboru Cizí jazyky pro CR a  chtěla bych vás tímto požádat o vyplnění kratšího dotazníku k mé bakalářské práci- Možnosti rozvoje ekoturismu v Krkonoších. Cílem tohoto průzkumu by mělo být zjištění jak jsou náštěvníci Krkonoš spokojeni se stávajícími službami poskytovanými v této oblasti a jaké služby by do budoucna zkvalitnili.

Děkuji mnohokrát za váš čas!

Odpovědi respondentů

1. Víte, co si představit pod pojem regionální výrobek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3692,31 %92,31 %  
ne37,69 %7,69 %  

Graf

2. Pokud ano, zajímají Vás regionální výrobky v oblasti, kterou navštívíte?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2976,32 %74,36 %  
ne923,68 %23,08 %  

Graf

3. Víte, co si představit pod pojmem "zelený hotel" ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2256,41 %56,41 %  
ne1743,59 %43,59 %  

Graf

4. Upřednostnil/a byste ubytování v ekologicky šetrném hotelu i v případě vyšší ceny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2256,41 %56,41 %  
ano1743,59 %43,59 %  

Graf

5. Myslíte si, že ubytovací zařízení v Krkonoších jsou vhodně vybavená a uzpůsobená na provoz cykloturistiky v oblasti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3179,49 %79,49 %  
ne820,51 %20,51 %  

Graf

6. Které z následujících zkvalitnění byste přivítal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více informačních materiálů přímo v ubytovacím zařízení2256,41 %56,41 %  
možnost lehčích oprav kol přímo v ubytovacích zařízeních1538,46 %38,46 %  
možnost vhodnější (lehčí) stravy pro cyklisty1128,21 %28,21 %  

Graf

7. Byl/a byste ochoten/na si připlatit za zkvalitění stravovacích služeb (použití biopotravin) vyprodukovaných přímo v místě Vašeho pobytu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2358,97 %58,97 %  
ne1641,03 %41,03 %  

Graf

8. Víte, co si představit pod pojem "prodej ze dvora"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2256,41 %56,41 %  
ne1743,59 %43,59 %  

Graf

9. Pokud ano, měl/a byste o toto zpestření pobytu zájem?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1760,71 %43,59 %  
ne1139,29 %28,21 %  

Graf

10. Máte zkušenost s ubytováním na ekofarmě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3794,87 %94,87 %  
ano25,13 %5,13 %  

Graf

11. Zapojil/a byste se do programu ekofarem- odpracování si pobytu namísto placení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2051,28 %51,28 %  
ne1948,72 %48,72 %  

Graf

12. Kterou z následujících doprovodných služeb byste využil/a v případě Vaší dovolené na ekofarmě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyzkoušet si některé tradiční činnosti (pečení chleba)2256,41 %56,41 %  
půjčováni horských kol/ lyží1743,59 %43,59 %  
projížďka na koních nebo v kočáře1743,59 %43,59 %  
ukázky tradičních řemesel v prostředí ekofarmy1538,46 %38,46 %  

Graf

13. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2974,36 %74,36 %  
muž1025,64 %25,64 %  

Graf

14. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22-402461,54 %61,54 %  
15-211333,33 %33,33 %  
40-10025,13 %5,13 %  

Graf

15. V současné době jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student3384,62 %84,62 %  
zaměstnaný410,26 %10,26 %  
nezaměstnaný25,13 %5,13 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vavřichová, M.Možnosti rozvoje ekoturismu v Krkonoších (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://moznosti-rozvoje-ekoturismu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.