Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > možnosti rozvoje hodnotové orientace žáků učiteli

možnosti rozvoje hodnotové orientace žáků učiteli

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:M Baláková
Šetření:04. 04. 2011 - 11. 04. 2011
Počet respondentů:17
Počet otázek (max/průměr):10 / 8.47
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:38,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tímto dotazníkem bych ráda zjistila, co je pro Vás hodnotné ve Vaší profesi a jakým způsobem svoje hodnoty předáváte žákům. Jak se snažíte rozvíjet jejich hodnotovou orientaci.

Dotazník bude použit pro zpracování bakalářské práce.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Správné odpovědi označte, popřípadě doplňte odpovídající variantu. Odpovězte na otázky dle vlastního názoru.

Odpovědi respondentů

1. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1270,59 %70,59 %  
muž529,41 %29,41 %  

Graf

2. V praxi pracujete (počet roků)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3211,76 %11,76 %  
25211,76 %11,76 %  
18211,76 %11,76 %  
20211,76 %11,76 %  
1115,88 %5,88 %  
3015,88 %5,88 %  
615,88 %5,88 %  
415,88 %5,88 %  
715,88 %5,88 %  
2415,88 %5,88 %  
3115,88 %5,88 %  
2815,88 %5,88 %  
115,88 %5,88 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:16.13
Minimum:3
Maximum:30
Variační rozpětí:27
Rozptyl:92.41
Směrodatná odchylka:9.61
Medián:18
Modus:3

Graf

3. Na stupnici ohodnoťte, podle důležitosti pro Vás, následující pojmy

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
zdraví2.3539.405
přátelství4.52910.014
mír716.471
láska4.7067.619
rodina4.9419.349
životní prostředí8.1766.969
zajímavá práce7.1186.339
plat7.0596.879
vzdělání7.3535.287
majetek8.4127.654
volnočasové aktivity9.3535.522
rozvoj vlastní osobnosti9.1766.498
náboženství10.82418.381

Graf

4. Který z pojmů (může být i více) považujete za nejdůležitější ve vaší profesi

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vzdělání1270,59 %70,59 %  
zajímavá práce1270,59 %70,59 %  
zdraví1164,71 %64,71 %  
rozvoj osobnosti952,94 %52,94 %  
plat741,18 %41,18 %  
přátelství741,18 %41,18 %  
láska317,65 %17,65 %  
rodina317,65 %17,65 %  
majetek211,76 %11,76 %  
mír15,88 %5,88 %  

Graf

5. Snažíte se tyto hodnoty předávat svým žákům a jakým způsobem?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ano

ano - v rámci výkladu v hodinách

ano, týmovým samostudiem

ano, vzorem

Při konverzaci AJ na rúzná témata, při občasných rozpravách mimo výuku, při výuce samotné, vlastním příkladem.

Snažím, především vlastním příkladem a životními zkušenostmi nejen svými.

vlastním příkladem

vzorem

6. Dáváte svým žákům někoho za vzor? Popřípadě proč a jakým způsobem?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ano

Ano - ty, na jejicž pracovním ři životním osudu je vidět snaha o překonávání překážek

kladné i záporné za současného života

Naše vědce, aby měli být proč hrdí na svůj národ i profesi.

ne

ne

ne, každý by měl zůstávat sám sebou,srovnávání se s někým nikam nevede

Ne, měli by si vzory hledat sami. Každý jsme jiný.

Přímo za vzor ne.

7. Myslíte si, že RVP řeší dostatečně problematiku hodnot a rozvoje hodnotové orientace u žáků?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne952,94 %52,94 %  
nevím423,53 %23,53 %  
ano423,53 %23,53 %  

Graf

8. Zabývá se tímto problémem ŠVP na vaší praktikující škole?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano847,06 %47,06 %  
nevím529,41 %29,41 %  
ne423,53 %23,53 %  

Graf

9. Myslíte si, že se při vyučování může hodnotová orientace rozvíjet pomocí metod her, např. brainstorming, hraní rolí, metoda řešení problémů, a je možné tyto metody dostatečně zařazovat do výuky?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ano

ano

ano, ale s citem

Ano, hodiny je možné nekonečně variovat.

ano, jen je hrát a chtít najít čas

ano, lze rozvíjet, ale je málo času

Asi ani, ale ne v současném školství, plném žáků, lkteří už tam dávno nemají být

Urtčitě ANO.

10. Používáte některou z metod ( i mimo uvedených), pořípadně jakou?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

ano

ano

ano

ANO

ano

ano , metoda řešení problémům

Ano používám, v jazykové výuce existuje obrovské množství zajímavých metod, drobných i větších. Doslova bojují s otupělostí a leností žákú.

Běžně používán hraní rolí, ale pouze v odborných předmětech, kde na to mám časovou rezervu

brainstorming

Hrajeme roli např. výpravčího, signalisty a podobně.

hraní rolí, hry, důraz kladen na rodinu

ne

řešení problémů, burza nápadů

řešení problémů, hraní roli

spíše náznaky

vyvozovací metoda pro rozvoj analytického myšlení, projektová metoda

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Baláková, M.možnosti rozvoje hodnotové orientace žáků učiteli (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://moznosti-rozvoje-hodnotove-o.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.