Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Možnosti rozvoje vinařské turistiky v obci Stachotín

Možnosti rozvoje vinařské turistiky v obci Stachotín

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Miroslav Řehák
Šetření:19. 03. 2010 - 19. 03. 2010
Počet respondentů:101
Počet otázek (max/průměr):15 / 12.87
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:99 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž5251,49 %51,49 %  
Žena4948,51 %48,51 %  

Graf

2. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
46-603534,65 %34,65 %  
26-352625,74 %25,74 %  
18-252120,79 %20,79 %  
36-451918,81 %18,81 %  

Graf

3. Co právě děláte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracuj7271,29 %71,29 %  
studuji1615,84 %15,84 %  
jiné1110,89 %10,89 %  
důchodce21,98 %1,98 %  

Graf

4. Jak jste se do Stracotína poprvé dostali

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doporučení6463,37 %63,37 %  
mám tu rodinu či přátele2322,77 %22,77 %  
internet1110,89 %10,89 %  
cestovní kancelář nebo agentura21,98 %1,98 %  
náhodně jsme projížděli10,99 %0,99 %  

Graf

5. Za jakou aktivitou, či činností jste Strachotín navštívili, navštěvuje te ho

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
víno, vinobraní, období burčáku, svěcení vína7675,25 %75,25 %  
rekreace2928,71 %28,71 %  
cyklistika1110,89 %10,89 %  
turistika98,91 %8,91 %  
rybaření54,95 %4,95 %  

Graf

6. Jakou místní slavnost, akci jste ve Strachotíně navštívili, navštěvuje te

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sběr hroznů na podzim spojený s ochutnávkou burčáku4667,65 %45,54 %  
svěcení vína v místním kostele spojené s ochutnávkou mladých vín2232,35 %21,78 %  
krojované hody1420,59 %13,86 %  
hasičský, sokolský, či maškarní ples68,82 %5,94 %  

Graf

7. Jakým dopravním prostředkem jste přicestovali

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
auto9089,11 %89,11 %  
vlak98,91 %8,91 %  
autobus54,95 %4,95 %  
kolo54,95 %4,95 %  
pěší chůze21,98 %1,98 %  

Graf

8. V jakém měsíci jste Strachotín navštívili, navštěvuje te ho

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
říjen3332,67 %32,67 %  
prosinec1817,82 %17,82 %  
srpen1615,84 %15,84 %  
celoročně1413,86 %13,86 %  
červen1211,88 %11,88 %  
září1211,88 %11,88 %  
červenec109,9 %9,9 %  
listopad87,92 %7,92 %  
leden43,96 %3,96 %  

Graf

9. Co Vám ve Strachotíně chybí

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více možností, jak navštívit místní vinné sklepy s ochutnávkou, či kouůí místních vín (např. výstava vín, burčákové slavnosti, dny otevřených sklepů, svatomartinské víno)5655,45 %55,45 %  
obecní vinotéka s víny místích vinařů2120,79 %20,79 %  
informační centrum1918,81 %18,81 %  
opravna kol87,92 %7,92 %  
více ubytovací kapacity10,99 %0,99 %  

Graf

10. Zdá se Vám snadná dostupnost koupi místních vín

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5352,48 %52,48 %  
ne4847,52 %47,52 %  

Graf

11. Jste spokojeni s kvalitou místích vín

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9998,02 %98,02 %  
ne21,98 %1,98 %  

Graf

12. Jste spokojeni s cenou místních vín

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano101100 %100 %  

Graf

13. Jaké další služby vinařské turistiky byste v obci Strachotín uvítali

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

drink - taxi

informační brožury o místních sklepech

košt vín

lepší značení cyklostezek

nabídka na internetu

nabídka na internetu

nabídka vín jednotlivých vinařů

půjčovna kol

večerní podnik

víno zdarma

vinobraní

14. Vrátíte se znovu do Strachotína

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8281,19 %81,19 %  
možná1413,86 %13,86 %  
nevím43,96 %3,96 %  
ne10,99 %0,99 %  

Graf

15. Zde napište Vaše názory, či připomínky

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

chybí mi zde koupaliště

je tu moc krásně a máte tady samé dobré věci

je tu moc pěkně

nemám připomínky - spokojenost

není připomínek

příjemná a přátelská atmosféra

spokojenost

srdečné, laskavéa kamarádské chování místních

Strachotín je super na víkend a různé akce

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Váš věk

  • odpověď 18-25:
    • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi studuji na otázku 3. Co právě děláte

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví

2. Váš věk

3. Co právě děláte

4. Jak jste se do Stracotína poprvé dostali

5. Za jakou aktivitou, či činností jste Strachotín navštívili, navštěvuje te ho

6. Jakou místní slavnost, akci jste ve Strachotíně navštívili, navštěvuje te

7. Jakým dopravním prostředkem jste přicestovali

8. V jakém měsíci jste Strachotín navštívili, navštěvuje te ho

9. Co Vám ve Strachotíně chybí

10. Zdá se Vám snadná dostupnost koupi místních vín

11. Jste spokojeni s kvalitou místích vín

12. Jste spokojeni s cenou místních vín

14. Vrátíte se znovu do Strachotína

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví

2. Váš věk

3. Co právě děláte

4. Jak jste se do Stracotína poprvé dostali

5. Za jakou aktivitou, či činností jste Strachotín navštívili, navštěvuje te ho

6. Jakou místní slavnost, akci jste ve Strachotíně navštívili, navštěvuje te

7. Jakým dopravním prostředkem jste přicestovali

8. V jakém měsíci jste Strachotín navštívili, navštěvuje te ho

9. Co Vám ve Strachotíně chybí

10. Zdá se Vám snadná dostupnost koupi místních vín

11. Jste spokojeni s kvalitou místích vín

12. Jste spokojeni s cenou místních vín

14. Vrátíte se znovu do Strachotína

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Řehák, M.Možnosti rozvoje vinařské turistiky v obci Stachotín (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://moznosti-rozvoje-vinarske-turistiky-v-obci-stachotin.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.