Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mravní odpovědnost a povaha morálky a etiky v globalizovaném světě.

Mravní odpovědnost a povaha morálky a etiky v globalizovaném světě.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eliška Bartůšková
Šetření:26. 01. 2014 - 02. 02. 2014
Počet respondentů:168
Počet otázek (max/průměr):33 / 32.89
Použité ochrany:funkční email
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:81,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.14:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění mého datazníku k diplomové práci na téma ,,Mravní odpovědnost a povaha morálky a etiky v globalizovaném světě." 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11467,86 %67,86 %  
muž5432,14 %32,14 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-508248,81 %48,81 %  
15-256639,29 %39,29 %  
50 a více2011,9 %11,9 %  

Graf

3. studujete v současné době ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO8450,3 %50 %  
NE8349,7 %49,4 %  

Graf

4. Dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské8450,3 %50 %  
středoškolské6840,72 %40,48 %  
základní137,78 %7,74 %  
odborné s vyučením21,2 %1,19 %  

Graf

Označte pořadí důležitosti, číslo 1= nejdůležitější

5. Následující hodnoty seřaďte podle toho jak jsou pro Vás důležité

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
rodina2.0833.743
práce4.4233.899
zdraví2.3753.544
peníze5.4883.321
studium6.035.112
přátelé4.8333.448
bydlení5.5653.591
volný čas6.5243.678
zábava7.5064.107

Graf

Označte prosím jednu odpověď:

6. Jakým byste v životě chtěl být člověkem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
šťastným6739,88 %39,88 %  
spokojeným6639,29 %39,29 %  
prospěšným2313,69 %13,69 %  
úspěšným63,57 %3,57 %  
váženým42,38 %2,38 %  
bohatým21,19 %1,19 %  

Graf

7. Věříte v Boha či "Něco" co člověka přesahuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, věřím7947,02 %47,02 %  
ne, nevěřím3822,62 %22,62 %  
nemám ještě v této otázce jasno3319,64 %19,64 %  
Bůh je jen berlička169,52 %9,52 %  
Nezajímá mě to21,19 %1,19 %  

Graf

Označtě pořadí důležitosti, číslo 1= nejdůležitější

8. Seřaďte prosím následující hodnoty podle důležitosti, kterou pro Vás mají:

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
věrnost3.53.369
víra v Boha6.0953.777
poctivost2.8632.059
pravdomluvnost3.7561.875
slušnost a úcta vůči ostatním2.5952.681
statečnost5.1552.262
ochota pomoci druhým4.0362.677

Graf

9. Bez čeho byste si nedovedli představit každodenní život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bez zdraví7544,64 %44,64 %  
bez sociálnách vztahů5130,36 %30,36 %  
bez volného času116,55 %6,55 %  
bez koníčků a zábavy95,36 %5,36 %  
bez přírody84,76 %4,76 %  
bez peněz74,17 %4,17 %  
bez zodpovědnosti74,17 %4,17 %  

Graf

10. Která z těchto definic podle Vás nejlépe vystihuje, co je to morálka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
soubor představ sdílených v určité společnosti a době o tom, jaké chování a smýšlení člověka i lidských skupin je dobré14183,93 %83,93 %  
obvyklý vzorec chování ve vzájemných vztazích členů společnosti2716,07 %16,07 %  

Graf

11. Domníváte se, že morálka (morální zásady) ve společnosti doznala v posledních letech zásadních změn?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
morální klima ve společnosti se spíše zhoršilo12373,21 %73,21 %  
Je stále obdobné, nepociťuji změny3017,86 %17,86 %  
nevím84,76 %4,76 %  
morální klima ve společnosti se spíše zlepšilo74,17 %4,17 %  

Graf

12. Co podle Vás ovlivňuje nejvíce změny morálního klimatu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výchova v rodině7947,02 %47,02 %  
působení médií6236,9 %36,9 %  
rozvoj techniky1911,31 %11,31 %  
výchova ve škole52,98 %2,98 %  
vliv náboženství, víra31,79 %1,79 %  

Graf

13. Máte pocit, že jsou stále uznávány morální hodnoty jako úcta a respekt k rodičům, učitelům, starším lidem či k určitým profesím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Asi ano7745,83 %45,83 %  
ne6840,48 %40,48 %  
ano1710,12 %10,12 %  
nevím63,57 %3,57 %  

Graf

14. Čím se řídíte, máte-li se rozhodnout, zda je Vaše jednání morální?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svědomím6136,31 %36,31 %  
kompromisem mezi rozumem a citem5532,74 %32,74 %  
rozumem3621,43 %21,43 %  
citem169,52 %9,52 %  

Graf

15. Souhlasíte s tvrzením, že člověk potřebuje v životě něco, pro co by žil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zcela souhlasím11266,67 %66,67 %  
spíše souhlasím5532,74 %32,74 %  
spíše nesouhlasím10,6 %0,6 %  

Graf

16. Souhlasíte s tvrzením, že člověk by měl jít za nějakým cílem, nebo, že všechno je pomíjivé a není třeba si stanovovat cíle?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mít v životě cíle je důležité13479,76 %79,76 %  
cíl, není důležiý, život mě nějak nasměruje3219,05 %19,05 %  
je mi to jedno21,19 %1,19 %  

Graf

17. Co podle Vás ovlivní spokojenost lidí na Zemi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vztahy mezi lidmi6941,07 %41,07 %  
mír či války2816,67 %16,67 %  
hospodářská a politická situace2816,67 %16,67 %  
životní úroveň2414,29 %14,29 %  
zdraví95,36 %5,36 %  
peníze52,98 %2,98 %  
vývoj vědy a techniky31,79 %1,79 %  
ekologické jednání21,19 %1,19 %  

Graf

18. Jak vnímáte různé formy ohrožení životního prostředí jakožto důsledek globalizace (například růst průmyslové výroby i do původně méně rozvinutých oblastí, jehož důsledkem je třeba globální oteplování apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
není to v pořádku a mělo by se s tím něco dělat (různé omezující kvóty apod.)11770,06 %69,64 %  
je to daň technickému rozvoji lidstva, příroda se s tím musí nějak popasovat sama2414,37 %14,29 %  
není to v pořádku a nedá se s tím nic reálného dělat2313,77 %13,69 %  
je mi to jedno / nemám názor31,8 %1,79 %  

Graf

19. Jak se díváte na případné nižší platy žen oproti mužům v rámci stejné pracovní pozice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
není to v žádném případě v pořádku, ženy by měly mít právo dostávat stejné finanční ohodnocení za svoji práci jako muži11468,26 %67,86 %  
nic podobného ve svém okolí nevnímám4325,75 %25,6 %  
je to v naprostém pořádku, ženy mají menší výkonnost52,99 %2,98 %  
je mi to jedno / nemám názor52,99 %2,98 %  

Graf

20. Jak se díváte na problematiku omezování práv žen v ortodoxních islámských zemích a myslíte si, že by se s tím "něco mělo udělat"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, práva žen jsou nad svobodou vyznámí6941,32 %41,07 %  
ne, ale není to v pořádku6740,12 %39,88 %  
v žádném případě, je to pouze věc těchto zemí2816,77 %16,67 %  
je mi to jedno / nemám názor / nevím o tom31,8 %1,79 %  

Graf

21. Jak se díváte na šíření Islámu do západní civilizace z pozice jejího občana ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v rámci svobody vyznání je to v pořádku, ale měly by se zakázat jeho agresivní formy/projevy10562,87 %62,5 %  
v pořádku to není, takovému vlivu je potřeba se nějakým způsobem bránit5331,74 %31,55 %  
v rámci svobody vyznání je to v naprostém pořádku a nemám výhrady ani k formám jeho šíření63,59 %3,57 %  
je mi to jedno / nemám názor31,8 %1,79 %  

Graf

22. Jak se díváte na zákaz nošení náboženských symbolů na školách ve Francii (burky apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je to v naprostém pořádku, je potřeba se přizpůsobit historickým zvyklostem v dané lokalitě či zvyklostem na dané škole (například školní uniformy)8651,5 %51,19 %  
je to v pořádku, ale chápu nespokojenost dotčených4023,95 %23,81 %  
není to v pořádku, každý má právo mít na sobě co chce3520,96 %20,83 %  
je mi to jedno / nemám názor / nevím o tom63,59 %3,57 %  

Graf

23. Jak se díváte na vlastní "sebepopularizaci" terorismu na Internetu/v TV (návody na výrobu bomb, videa o zabíjení rukojmích, hrozby Olympijským hrám apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je to neetické, tudíž na to nemají morální právo8752,1 %51,79 %  
mají na to právo v rámci svobodného šíření věškerých informací, ale tento druh informací by měl být nějakým způsobem blokován5633,53 %33,33 %  
jednoznačně na to mají právo v rámci svobodného šíření veškerých informací158,98 %8,93 %  
je mi to jedno / nemám názor95,39 %5,36 %  

Graf

24. Vadí Vám případný monitoring Vaší elektronické komunikace z důvodu prevence terorismu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vadí, ale považuji to za nutné zlo8651,5 %51,19 %  
vadí a neschvaluji4929,34 %29,17 %  
nevadí2514,97 %14,88 %  
je mi to jedno / nemám názor74,19 %4,17 %  

Graf

25. Co si myslíte o loňském zveřejnění citlivých bezpečnostních dat Edwardem Snowdenem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zveřejnění bylo správné, ale příště by měl více přemýšlet nad možnými důsledky svého jednání7846,71 %46,43 %  
Jméno Edward Snowdan mi nic neříká / nic o tom nevím / je mi to jedno / nemám názor3722,16 %22,02 %  
zveřejnění bylo nesprávné, ohrozil bezpečnost vlastní země2816,77 %16,67 %  
zveřejnění bylo správné, všechny informace bez výjimky by měly být přístupné všem2414,37 %14,29 %  

Graf

26. Myslíte si, že se teroristé pokusí zaútočit na Olympijské hry v Soči?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale bude jim v tom zabráněno6840,72 %40,48 %  
ne5130,54 %30,36 %  
ano, pokusí se a útok bude proveden3420,36 %20,24 %  
je mi to jedno / nemám názor148,38 %8,33 %  

Graf

27. Jak se díváte na v podstatě celosvětové posouvání věku pro odchod do důchodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
není to ideální, ale bohužel nutné a stát by proto měl být aktivnější v procesu podpory pracovních míst pro starší6740,12 %39,88 %  
není to správné a nesouhlasím s tím6639,52 %39,29 %  
je to v naprostém pořádku (lidský věk se neustále prodlužuje a s tím logicky také schopnost být aktivní i v pracovní oblasti) a nemám k tomu výhrady3118,56 %18,45 %  
je mi to jedno / nemám názor31,8 %1,79 %  

Graf

28. Z jakého důvodu byste byli ochotni vycestovat za prací do zahraničí, případně se tam z důvodu pracovní příležitosti přímo přestěhovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
znechucení z místních podmínek nebo pronásledování (například rasové apod.)6438,32 %38,1 %  
přesídlení do vytoužené destinace nebo hledání snadnějšího spůsobu života5029,94 %29,76 %  
migrace za prací4124,55 %24,4 %  
nemám názor127,19 %7,14 %  

Graf

29. Jak přijímáte relativně snadnou možnost studia na zahraničních středních a vysokých školách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tuto možnost vítám a zároveň si uvědomuji, že je to oproti dřívějším dobám obrovská výhoda13782,04 %81,55 %  
beru to jako absolutní samozřejmost a nechápu, proč by to mělo být jinak2011,98 %11,9 %  
je mi to jedno / nemám názor / nehodlám využít84,79 %4,76 %  
tato možnost by neměla být přístupná všem a měly by se využívat hlavně domácí školy21,2 %1,19 %  

Graf

30. Používám moderních prostředků komunikace (mobil, Internet, Facebook apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, každodenně14285,03 %84,52 %  
ano, občas nebo jen některé z nich2011,98 %11,9 %  
ano, ale jen když opravdu musím (zjištění konkrétní informace apod.)42,4 %2,38 %  
ne10,6 %0,6 %  

Graf

31. Uvědomujete si nebezpečí současného zneužití některých Vašich dat, která případně zveřejňujete v kyberprostoru (např. kyberšikana, vykradení bytu při ohlášené nepřítomnosti apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
uvědomuji a svá citlivá data tohoto typu mám dobře zabezpečena nebo je vůbec nezveřejňuji13379,64 %79,17 %  
uvědomuji, ale tento problém neřeším3017,96 %17,86 %  
nemám názor / tyto prostředky nepoužívám21,2 %1,19 %  
neuvědomuji, tahle myšlenka mne dosud nenapadla21,2 %1,19 %  

Graf

32. Zajímáte se o politické dění ve světě (např. sledováním TV-zpráv, Internetu nebo čtením deníků)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, každodenně8852,69 %52,38 %  
ano, občas6740,12 %39,88 %  
ne a nezajímají mne ani tuzemské informace, politikou jsem otráven/a116,59 %6,55 %  
ne, zajímají mne pouze tuzemské informace10,6 %0,6 %  

Graf

33. Jak se díváte na zákaz nebo omezování přístupu k Internetu v některých zemích (Severní Korea, částečně Čína, Bělorusko)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je to nesprávné, informace (s výjimkou bezpečnostních) by měly být volně přístupné14687,43 %86,9 %  
o této skutečnosti nevím a překvapuje mne, že se něco takového vůbec děje158,98 %8,93 %  
je to v pořádku, stát má právo všechny informace regulovat42,4 %2,38 %  
je mi to jedno / nemám názor21,2 %1,19 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Věk:

 • odpověď 15-25:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 4. Dosažené vzdělání:

3. studujete v současné době ?

 • odpověď NE:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 50 a více na otázku 2. Věk:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám názor na otázku 28. Z jakého důvodu byste byli ochotni vycestovat za prací do zahraničí, případně se tam z důvodu pracovní příležitosti přímo přestěhovat?

5. Následující hodnoty seřaďte podle toho jak jsou pro Vás důležité

 • odpověď rodina=1:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi zdraví=2 na otázku 5. Následující hodnoty seřaďte podle toho jak jsou pro Vás důležité
 • odpověď zábava=9:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi volný čas=8 na otázku 5. Následující hodnoty seřaďte podle toho jak jsou pro Vás důležité
 • odpověď zdraví=1:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi rodina=2 na otázku 5. Následující hodnoty seřaďte podle toho jak jsou pro Vás důležité

7. Věříte v Boha či "Něco" co člověka přesahuje?

 • odpověď ano, věřím:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi statečnost=7 na otázku 8. Seřaďte prosím následující hodnoty podle důležitosti, kterou pro Vás mají:

21. Jak se díváte na šíření Islámu do západní civilizace z pozice jejího občana ?

 • odpověď v rámci svobody vyznání je to v pořádku, ale měly by se zakázat jeho agresivní formy/projevy:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi studium=3 na otázku 5. Následující hodnoty seřaďte podle toho jak jsou pro Vás důležité

22. Jak se díváte na zákaz nošení náboženských symbolů na školách ve Francii (burky apod.)?

 • odpověď je to v naprostém pořádku, je potřeba se přizpůsobit historickým zvyklostem v dané lokalitě či zvyklostem na dané škole (například školní uniformy):
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi pravdomluvnost=1 na otázku 8. Seřaďte prosím následující hodnoty podle důležitosti, kterou pro Vás mají:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk:

3. studujete v současné době ?

4. Dosažené vzdělání:

5. Následující hodnoty seřaďte podle toho jak jsou pro Vás důležité

6. Jakým byste v životě chtěl být člověkem?

7. Věříte v Boha či "Něco" co člověka přesahuje?

8. Seřaďte prosím následující hodnoty podle důležitosti, kterou pro Vás mají:

9. Bez čeho byste si nedovedli představit každodenní život?

10. Která z těchto definic podle Vás nejlépe vystihuje, co je to morálka?

11. Domníváte se, že morálka (morální zásady) ve společnosti doznala v posledních letech zásadních změn?

12. Co podle Vás ovlivňuje nejvíce změny morálního klimatu?

13. Máte pocit, že jsou stále uznávány morální hodnoty jako úcta a respekt k rodičům, učitelům, starším lidem či k určitým profesím?

14. Čím se řídíte, máte-li se rozhodnout, zda je Vaše jednání morální?

15. Souhlasíte s tvrzením, že člověk potřebuje v životě něco, pro co by žil?

16. Souhlasíte s tvrzením, že člověk by měl jít za nějakým cílem, nebo, že všechno je pomíjivé a není třeba si stanovovat cíle?

17. Co podle Vás ovlivní spokojenost lidí na Zemi?

18. Jak vnímáte různé formy ohrožení životního prostředí jakožto důsledek globalizace (například růst průmyslové výroby i do původně méně rozvinutých oblastí, jehož důsledkem je třeba globální oteplování apod.)?

19. Jak se díváte na případné nižší platy žen oproti mužům v rámci stejné pracovní pozice?

20. Jak se díváte na problematiku omezování práv žen v ortodoxních islámských zemích a myslíte si, že by se s tím "něco mělo udělat"?

21. Jak se díváte na šíření Islámu do západní civilizace z pozice jejího občana ?

22. Jak se díváte na zákaz nošení náboženských symbolů na školách ve Francii (burky apod.)?

23. Jak se díváte na vlastní "sebepopularizaci" terorismu na Internetu/v TV (návody na výrobu bomb, videa o zabíjení rukojmích, hrozby Olympijským hrám apod.)?

24. Vadí Vám případný monitoring Vaší elektronické komunikace z důvodu prevence terorismu?

25. Co si myslíte o loňském zveřejnění citlivých bezpečnostních dat Edwardem Snowdenem?

26. Myslíte si, že se teroristé pokusí zaútočit na Olympijské hry v Soči?

27. Jak se díváte na v podstatě celosvětové posouvání věku pro odchod do důchodu?

28. Z jakého důvodu byste byli ochotni vycestovat za prací do zahraničí, případně se tam z důvodu pracovní příležitosti přímo přestěhovat?

29. Jak přijímáte relativně snadnou možnost studia na zahraničních středních a vysokých školách?

30. Používám moderních prostředků komunikace (mobil, Internet, Facebook apod.)?

31. Uvědomujete si nebezpečí současného zneužití některých Vašich dat, která případně zveřejňujete v kyberprostoru (např. kyberšikana, vykradení bytu při ohlášené nepřítomnosti apod.)?

32. Zajímáte se o politické dění ve světě (např. sledováním TV-zpráv, Internetu nebo čtením deníků)?

33. Jak se díváte na zákaz nebo omezování přístupu k Internetu v některých zemích (Severní Korea, částečně Čína, Bělorusko)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk:

3. studujete v současné době ?

4. Dosažené vzdělání:

5. Následující hodnoty seřaďte podle toho jak jsou pro Vás důležité

6. Jakým byste v životě chtěl být člověkem?

7. Věříte v Boha či "Něco" co člověka přesahuje?

8. Seřaďte prosím následující hodnoty podle důležitosti, kterou pro Vás mají:

9. Bez čeho byste si nedovedli představit každodenní život?

10. Která z těchto definic podle Vás nejlépe vystihuje, co je to morálka?

11. Domníváte se, že morálka (morální zásady) ve společnosti doznala v posledních letech zásadních změn?

12. Co podle Vás ovlivňuje nejvíce změny morálního klimatu?

13. Máte pocit, že jsou stále uznávány morální hodnoty jako úcta a respekt k rodičům, učitelům, starším lidem či k určitým profesím?

14. Čím se řídíte, máte-li se rozhodnout, zda je Vaše jednání morální?

15. Souhlasíte s tvrzením, že člověk potřebuje v životě něco, pro co by žil?

16. Souhlasíte s tvrzením, že člověk by měl jít za nějakým cílem, nebo, že všechno je pomíjivé a není třeba si stanovovat cíle?

17. Co podle Vás ovlivní spokojenost lidí na Zemi?

18. Jak vnímáte různé formy ohrožení životního prostředí jakožto důsledek globalizace (například růst průmyslové výroby i do původně méně rozvinutých oblastí, jehož důsledkem je třeba globální oteplování apod.)?

19. Jak se díváte na případné nižší platy žen oproti mužům v rámci stejné pracovní pozice?

20. Jak se díváte na problematiku omezování práv žen v ortodoxních islámských zemích a myslíte si, že by se s tím "něco mělo udělat"?

21. Jak se díváte na šíření Islámu do západní civilizace z pozice jejího občana ?

22. Jak se díváte na zákaz nošení náboženských symbolů na školách ve Francii (burky apod.)?

23. Jak se díváte na vlastní "sebepopularizaci" terorismu na Internetu/v TV (návody na výrobu bomb, videa o zabíjení rukojmích, hrozby Olympijským hrám apod.)?

24. Vadí Vám případný monitoring Vaší elektronické komunikace z důvodu prevence terorismu?

25. Co si myslíte o loňském zveřejnění citlivých bezpečnostních dat Edwardem Snowdenem?

26. Myslíte si, že se teroristé pokusí zaútočit na Olympijské hry v Soči?

27. Jak se díváte na v podstatě celosvětové posouvání věku pro odchod do důchodu?

28. Z jakého důvodu byste byli ochotni vycestovat za prací do zahraničí, případně se tam z důvodu pracovní příležitosti přímo přestěhovat?

29. Jak přijímáte relativně snadnou možnost studia na zahraničních středních a vysokých školách?

30. Používám moderních prostředků komunikace (mobil, Internet, Facebook apod.)?

31. Uvědomujete si nebezpečí současného zneužití některých Vašich dat, která případně zveřejňujete v kyberprostoru (např. kyberšikana, vykradení bytu při ohlášené nepřítomnosti apod.)?

32. Zajímáte se o politické dění ve světě (např. sledováním TV-zpráv, Internetu nebo čtením deníků)?

33. Jak se díváte na zákaz nebo omezování přístupu k Internetu v některých zemích (Severní Korea, částečně Čína, Bělorusko)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bartůšková, E.Mravní odpovědnost a povaha morálky a etiky v globalizovaném světě. (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://mravni-odpovednost-a-povaha.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.