Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Můj vztah k lidem se zdravotním postižením

Můj vztah k lidem se zdravotním postižením

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Josefíková
Šetření:21. 03. 2009 - 18. 04. 2009
Počet respondentů:254
Počet otázek (max/průměr):30 / 29.46
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:38,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

cílem dotazníku je zjistit Váš vztah k lidem se zdravotním postižením. Vaše odpovědi budou sloužit jako podklad mého pracovně-studijního portfolia.

S pozdravem Monika Josefíková

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena21985,88 %86,22 %  
muž3614,12 %14,17 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 let16263,53 %63,78 %  
do 20 let6224,31 %24,41 %  
31 - 40 let166,27 %6,3 %  
41 - 50 let93,53 %3,54 %  
51 - 60 let51,96 %1,97 %  
61 a více let10,39 %0,39 %  

Graf

3. Trvalé bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město18672,94 %73,23 %  
vesnice6927,06 %27,17 %  

Graf

4. Zaměstnání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student/ka18070,59 %70,87 %  
zaměstnanec, zaměstnankyně5421,18 %21,26 %  
mateřská, rodičovská dovolená93,53 %3,54 %  
OSVČ62,35 %2,36 %  
nezaměstnaný/á41,57 %1,57 %  
důchodce, důchodkyně20,78 %0,79 %  

Graf

5. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské12348,24 %48,43 %  
vysokoškolské - bakalářské5923,14 %23,23 %  
základní3614,12 %14,17 %  
vysokoškolské - magisterské2610,2 %10,24 %  
vyšší odborné72,75 %2,76 %  
střední - výuční list41,57 %1,57 %  

Graf

6. Nejvyšší dosažené vzdělání v oboru Speciální pedagogika:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné23592,16 %92,52 %  
vysokoškolské - bakalářské124,71 %4,72 %  
vysokoškolské - magisterské31,18 %1,18 %  
rozšiřující program v rámci celoživotního vzdělávání31,18 %1,18 %  
doplňující pedagogický program v rámci celoživotního vzdělávání20,78 %0,79 %  

Graf

7. Kde se setkáváte s lidmi se zdravotním postižením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v každodenních situacích (na ulici, v obchodě, v dopravním prostředku atd.)21584,31 %84,65 %  
v zaměstnání4618,04 %18,11 %  
v rodině svých přátel3714,51 %14,57 %  
ve své rodině3513,73 %13,78 %  
při návštěvě speciálního zařízení3011,76 %11,81 %  
při dobrovolnictví nebo vedení zájmového kroužku197,45 %7,48 %  
nikde103,92 %3,94 %  

Graf

8. Jak na Vás setkání s člověkem se zdravotním postižením působí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přijímám jej, je to člověk jako já19375,69 %75,98 %  
jsem na rozpacích a nevím, jak se zachovat6023,53 %23,62 %  
neumím takového člověka přijmout a vyhýbám se setkání20,78 %0,79 %  

Graf

9. Jaké pocity ve Vás vyvolává setkání s člověkem se zdravotním postižením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
touha pomoci13653,33 %53,54 %  
lítost10039,22 %39,37 %  
nervozita7629,8 %29,92 %  
klid6324,71 %24,8 %  
radost155,88 %5,91 %  
odpor51,96 %1,97 %  

Graf

10. Setkal/a jste se s člověkem s tělesným postižením?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano25098,04 %98,43 %  
ne51,96 %1,97 %  

Graf

11. Byl/a jste někdy v roli osobního asistenta/tky u člověka s tělesným postižením?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne20580,39 %80,71 %  
ano5019,61 %19,69 %  

Graf

12. Setkal/a jste se s člověkem se zrakovým postižením?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano21283,14 %83,46 %  
ne4316,86 %16,93 %  

Graf

13. Umíte Braillovo písmo?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne24796,86 %97,24 %  
ano83,14 %3,15 %  

Graf

14. Byl/a jste někdy průvodcem nevidomého člověka (např. na ulici)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne17167,06 %67,32 %  
ano8432,94 %33,07 %  

Graf

15. Slyšel/a jste někdy o službách Tyflocentra a Tyfloservisu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16464,31 %64,57 %  
ano9135,69 %35,83 %  

Graf

16. Setkal/a jste se s člověkem se sluchovým postižením?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17267,45 %67,72 %  
ne8332,55 %32,68 %  

Graf

17. Umíte prstovou abecedu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13954,51 %54,72 %  
ano11645,49 %45,67 %  

Graf

18. Umíte znakovou řeč?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne23792,94 %93,31 %  
ano187,06 %7,09 %  

Graf

19. Které postižení má dle Vašeho názoru větší negativní dopad na život člověka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zrakové postižení17869,8 %70,08 %  
sluchové postižení4517,65 %17,72 %  
nevím3212,55 %12,6 %  

Graf

20. Které postižení je dle Vašeho názoru hůře přijatelné pro člověka s postižením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
získané postižení (vlivem úrazu, nemoci apod.)24696,47 %96,85 %  
nevím62,35 %2,36 %  
vrozené postižení 31,18 %1,18 %  

Graf

21. Setkal/a jste se s člověkem s mentálním postižením?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano22588,24 %88,58 %  
ne3011,76 %11,81 %  

Graf

22. Kde by se měl dle Vašeho názoru vzdělávat žák s lehkým mentálním postižením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na běžné základní škole formou integrace, pokud jsou k tomu vytvořeny speciální podmínky17167,06 %67,32 %  
na základní škole speciální (dříve pomocné škole)5120 %20,08 %  
na základní škole praktické (dříve zvláštní škole)3212,55 %12,6 %  
nikde10,39 %0,39 %  

Graf

23. Je dle Vašeho názoru možné vzdělávat lidi s těžkým a hlubokým mentálním postižením?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12348,24 %48,43 %  
nevím9336,47 %36,61 %  
ne3915,29 %15,35 %  

Graf

24. Jste dostatečně informován/a o postižení zvaném autismus?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15761,57 %61,81 %  
ne9838,43 %38,58 %  

Graf

25. Setkal/a jste se někdy s člověkem s hluchoslepotou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne21985,88 %86,22 %  
ano3614,12 %14,17 %  

Graf

26. Které alternativní a augmentativní komunikační metody ovládáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné22989,8 %90,16 %  
globální metoda čtení135,1 %5,12 %  
metoda sociálního čtení114,31 %4,33 %  
systém Znak do řeči103,92 %3,94 %  
Výměnný obrázkový komunikační systém (VOKS)72,75 %2,76 %  
Dosa - pohybová komunikace31,18 %1,18 %  
systém Makaton31,18 %1,18 %  
facilitovaná komunikace Rosemary Crossley10,39 %0,39 %  
systém Bliss10,39 %0,39 %  

Graf

27. Jste dostatečně informován/a o problematice specifických poruch učení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14757,65 %57,87 %  
ano10842,35 %42,52 %  

Graf

28. Vyskytují se dle Vašeho názoru v současné době u dětí častěji poruchy chování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15761,57 %61,81 %  
nevím6826,67 %26,77 %  
ne3011,76 %11,81 %  

Graf

29. Ohodnoťte následující tvrzení. (1 = určitě ano, 2 = spíše ano, 3 = nevím, 4 = spíše ne, 5 = určitě ne)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Intaktní (zdraví) lidé jsou tolerantní k lidem se zdravotním postižením.2.8630.871
V naší zemi je dostatek vzdělávacích a sociálních zařízení pro lidi se zdravotním postižením.3.5920.885
Náš stát poskytuje dostatek finančních prostředků pro lidi se zdravotním postižením.3.820.94

Graf

30. Pomáháte lidem se zdravotním postižením? Jakým způsobem?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ano

ano navštěvuji jako dobrovolnice ústav pro mentálně postižené a pomáhám jim ve výtvarné činnosti

ano, dobrovolník pro nevidomé - spolupráce na PC

ano, jsem dobrovolníkem v organizaci pomáhající rodinám a dětem se ZP

ano, jsem intruktor ČČK, takže mám možnost se dostat k více aktivitám těchto lidí a úastnit se jich

Ano, učím je pracovat s počítači

Asi mám "štěstí" na "šikovné" postižené (potkávám je občas na veřejnosti a v MHD, osobně žádného neznám), většinou jsou plně samostatní a zkušení (stačí je pustit sednout s oznámením o sedadle v případě slepého), nebo mají vlastní doprovod... Takže většinou postiženého sleduji zda nepotřebuje s něčím pomoc a uznale pozoruji že většinou situaci zvladne s přehledem sam...

Bohužel nepomáhám.

Cvičím asistenčního psa pro zdravotně handicapované, učím se znakovou řeč.

Často potkávám u nás v obchodě a na ulici slepce, tak je převedu přes silnici, pomůžu nakoupit, zavedu na zastávku... Pomáhala bych i ostatním, ale nesetkávám se s nimi.

dobrovolnice v SPC Kociánka

dobrovolnická činnost v občanském sdružení, tábory, pobyty pro děti, pomoc v rodině

Dobrovolnictví v občanském sdružení

dobrovolnictví v projektu Živá knihovna (www.opim.cz) v každodenních situacích, když vidím, že je pomoc potřeba nebo žádána

Dotázáním se, zda potřebují pomoci.

Doučuji sluchově postiženou dívku. Její postižení pro mne není problém, s naslouchátkem slyší poměrně dobře.

jak jen to jde

jak to jde

Jezdím jako osobní asistenka na tábory a víkendovky s postiženými dětmi.

jsem asistenetem pri soutezich telesne postizenych atletu a lukostrelcu, pomaham pri hippoterapii zdravotne postizenych

Jsem ergoterapeut. Mým hlavním cílem je soběstačnost klienta.

Jsem matka kombinovaně postiženého syna a snažím se aby jeho život byl co nejradostnější. Zároveň se snažím poskytnout informace a optimismus rodičům podobně postižených dětí, kteří jsou teprve na začátku ...

Jsem pomocníkem v APLE, dříve jsem pomáhala malému chlapci s autismem doprovázet jej do kroužku. Nyní již bohužel nemám tolik času.

Kamarádčinému bratrovi - mentálně i tělesně postižený, chodím s ním ven, hraju si s ním, chodíme se koupat, do zoo... snažím se mu dělat radost a dávat mu najevo svou náklonost a otevřenost

Každodenní kontakt s nevidomými studenty, učím je

Když jsem se setkala s postiženým člověkem, tak většinou pomoc nepotřeboval nebo měl u sebe někoho, kdo mu pomáhal, takže v tomto ohledu zkušenost nemám...kdybych ale viděla na ulici nekoho kdo pomoc potřebuje, určitě bych se snažila být mu nějak užitečná.

Když mě potkají na ulici s nějakou sbírkou a mám u sebe peníze, tak vždy přispěji. A dáreček mě potěší

když potřebují někam dovést, říct kolik je hodin, jaké číslo přijelo u dopravního prostředku (nevidomí), pouštím je sednout v dopr. prostředcích

mám brigáfu jako pracovnice v sociálních službách, zároven studuji obor sociální práce a chodím na praxe

Mám kamarádku se zdravotním postižením už od základní školy a stýkáme se celkem často a myslím si, že společnost jí hodně pomáhá.

mám matku se zdravotním postižením,tak jí pomáhám asi jako každé dítě pomáhá svým rodičům,nevím,neumím posoudit,mě už to přijde jako samozřejmost

Moc takových lidí ve svém okolí nemám a když jo, tak mají své pečovatelky, takže je o ně postaráno, mou pomoc, která by jim asi moc nepomohla, spíš ještě ublížila, by byla k ničemu :D

Moja mama je slabozraká, tak ju často niekam doprevádzam, prečítam jej, čo treba, atď. Na inú pomoc si nespomínam.

Momentálně ne, ale nebráním se tomu, ráda bych se věnovala dobrovolnictví v této oblasti.

Momentálně ne, dříve to bylo alespoň vožení dětí a komunikace s nimi při hipoterapii. Studuji medicínu, takze jsem s jinými nemocnými v kontaktu, ale zatím mi spoustu času zabírá učení. Pomáhat chci a doufám, ze budu.

Narodila jsem se rodičům s 100% hluchotou, sama mám velmi těžkou percepční nedoslýchavost, ale protože umím dobře odezírat, pohybuju se ve světě slyšících lidí, a tak pomáhám rodičům všude, kde je třeba - tlumočení v každodenních situacích do ZJ, tlumočení televize, psaní dopisů, žádostí ve správné gramatice českého jazyka, apod.. Byla jsem na školení vedoucích táborů pro tělesně postižené děti a mládež a jezdím na tyto tábory (zatím ještě jako instruktor - ještě mi nebylo 18). Pomáhám některým rodinám s hlídáním dětí s Downovým syndromem.

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne ale chci studovat na pečovatelku tak doufám že jednou ano

ne, nevím jak

ne, pouze výjimečně u nějakého pouličního prodeje který jim má pomoci (v metru dobrovolníci nabízející něco)

Nedostávám se s nimi do kontaktu. Maximálně v mhd a na ulici (pomohu přejít, pustím sednout atd)

nemám možnost ale chci pomáhat

Nepomáhám

Nepomáhám, ale časem bych chtěla. Studuji speciální pedagogiku se zaměřením na vzdělání.

Nepomáhám.

NIJAK

občas alespoň pošlu DMSku..

osobni asistent dítěte s kombinovaným postižením

osobni asistent, dobrovolnik v ruznych organizacich

Pokud mě na ulici osloví a o něco požádádají, snažím se vyhovět. Nebo když vidím že se o něco snaží a nejde jim to.

pomáhám spíše lidem s psychickym postižením,navštěvuji jedno centro pro duševně choré lidi a pusobim jako psycholožka online.

pouze náhodně - např. pomůžu slepci nastoupit do autubusu, přejít silnici, vytlačit vozíčkáře na obrubník (když je potkám na ulici)

pouze v běžných situacích, pokud je potřeba

Pracovala jsem jeden čas jako dobrovolná asistentka u tělesně postižené dívky, od té doby se této skupině nevěnuji.

Pracuji jako osobní asistentka tělesně postižené ženy

Pracuji jako osobní asistentka u autistů.

pracuji jako zdravotník, setkávám se s nimi denně na svém pracovišti. Doma se starám o svou babičku (90)

Pracuji v o.s., které se věnuje lidem s TP. Zdravím a přeji validní a zajímavý výsledek a mnoho úspěchů při dalším bádání.

Pracuji v základní škole a mateřské škole speciální pro děti s více vadami (studuji speciální pedagogiku).

Pracuji ve speciální třídě pro děti s multuhandicapem - jedná se o skupinovou integraci v rámci běžné základní školy.

provozuji zařízení pro senoiry s kombinovaným zdravotním postižením,

Přirozeně se snažím pomoci, pokud se setkám s člověkem, který pomoc potřebuje (na ulici atp.), zároveň však tuto snahu nepřeceňuji, postižení lidé jsou v mnoha věcech soběstační v situacích, kdy si myslíme, že je nezvládají.. Záleží na typu postižení. Mnohdy jsem se setkala s kladnou odezvou, když jsem s člověkem jednala jako s každým jiným. Pomoc neznamená lítost. Zajímám se blíže o poruchy autistického spektra a asi bych chtěla pomoci i v praxi př. nějakou asistencí.

S jedním sem se zasnoubila, žiju s ním a dobrovolně mu dělám otroka :)

s postiženými lidmi se setkávám velmi často, jelikož jsem zdravotní sestra, takže moje péče o ně souvisí s léčbou v nemocnici

s těmito lidmi jsem se blíže nesetkala, takže nemám kde a jak pomáhat, ale budu studovat zdravotní vědy, takže v budoucnu snad ano.

Snažím sa ich psychicky podporiť, učím ich pozitívnemu mysleniu, pri náhodných stretnutiach s ľuďmi napr. slabozrakými, pomôžem im prejsť cez cestu, v obchode prečítať informácie o výrobkoch, ktoré si chcú kúpiť, pomôcť radou, alebo ísť vybaviť napr. načúvací strojček, pomáhať pri nastupovaní a vystupovaní v MHD. Chystám sa absolvovať opatrovateľský kurz, a pôjdem opatrovať starých a nevládnych ľudí. Sú odkázaní na pomoc iných a pri takýchto ľuďoch sa učíme byť trpezliví, empatickí, láskaví a vytrvalí a tiež, čo nám mnohým chýba, učíme sa pokore.

snažím se jak jen to jde...

Snažím se je brát mezi sebe, jsou to také lidi jako ostatní, jen trošku odlišní ale na tom se nïc nemění.Každopádně je neodsuzuju a pokud bych měla někoho postiženého v rodině snažila bych se 100% ze všech sil pomoci

sociálně-právní poradenství

som sociální pracovník:-)

Starám se o invalidní matku

Studuji obor sociální pedagogika s cílem v budoucnu jako dobrovolník působit v nějakém zařízení.

tělesně postižená osoba v rodině, pomoc neslyšícím a osobám s hluchoslepotou

usporadali jsme s kamarady nekolik uspesnych vikendovych akci zamerenych na seznameni a integraci zrakove postizenych a zdravych mladych lidi na ulici ci v beznem zivote myslim casto staci nepropadat panice, chovat se normalne, prip. se mile na ostatni usmat

V práci zdravotní sestry-jak se dá, alespoň vstřícným postojem a snahou nějak komunikovat. Tito lidé většinou umí ostatním napovědět tak, aby nějaká komunikace probíhala.

V šalině jim uvolním místo pro vozík, nebo jim pomůžu s dveřmi, při hrách se jim snažím pomáhat, přidržovat je při chůzi nebo běhu...

Vedu terapie na rozvoj kognitivních funkcí u dětí s Downovým syndromem, spolupracuji s chráněným bydlením pro dospělé osoby s mentálním postižením a vypomáhám v dětském domově pro děti s mentálním a kombinovaným postižením

většinou na ulici - pomoc při přecházení ulice, nastupování do MHD

Začala som študovať Sociálnu právcu na VŠ

zapojení v zajmových organizacích pro zdravotně postižené

Ztím studuji speciální pedagogiku... během studia

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Věk:

 • odpověď do 20 let:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 5. Nejvyšší dosažené vzdělání:

5. Nejvyšší dosažené vzdělání:

 • odpověď vysokoškolské - bakalářské:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysokoškolské - bakalářské na otázku 6. Nejvyšší dosažené vzdělání v oboru Speciální pedagogika:

17. Umíte prstovou abecedu?

 • odpověď ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi systém Znak do řeči na otázku 26. Které alternativní a augmentativní komunikační metody ovládáte?

23. Je dle Vašeho názoru možné vzdělávat lidi s těžkým a hlubokým mentálním postižením?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysokoškolské - bakalářské na otázku 6. Nejvyšší dosažené vzdělání v oboru Speciální pedagogika:

24. Jste dostatečně informován/a o postižení zvaném autismus?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 18. Umíte znakovou řeč?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi globální metoda čtení na otázku 26. Které alternativní a augmentativní komunikační metody ovládáte?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi metoda sociálního čtení na otázku 26. Které alternativní a augmentativní komunikační metody ovládáte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Trvalé bydliště:

4. Zaměstnání:

5. Nejvyšší dosažené vzdělání:

6. Nejvyšší dosažené vzdělání v oboru Speciální pedagogika:

7. Kde se setkáváte s lidmi se zdravotním postižením?

8. Jak na Vás setkání s člověkem se zdravotním postižením působí?

9. Jaké pocity ve Vás vyvolává setkání s člověkem se zdravotním postižením?

10. Setkal/a jste se s člověkem s tělesným postižením?

11. Byl/a jste někdy v roli osobního asistenta/tky u člověka s tělesným postižením?

12. Setkal/a jste se s člověkem se zrakovým postižením?

13. Umíte Braillovo písmo?

14. Byl/a jste někdy průvodcem nevidomého člověka (např. na ulici)?

15. Slyšel/a jste někdy o službách Tyflocentra a Tyfloservisu?

16. Setkal/a jste se s člověkem se sluchovým postižením?

17. Umíte prstovou abecedu?

18. Umíte znakovou řeč?

19. Které postižení má dle Vašeho názoru větší negativní dopad na život člověka?

20. Které postižení je dle Vašeho názoru hůře přijatelné pro člověka s postižením?

21. Setkal/a jste se s člověkem s mentálním postižením?

22. Kde by se měl dle Vašeho názoru vzdělávat žák s lehkým mentálním postižením?

23. Je dle Vašeho názoru možné vzdělávat lidi s těžkým a hlubokým mentálním postižením?

24. Jste dostatečně informován/a o postižení zvaném autismus?

25. Setkal/a jste se někdy s člověkem s hluchoslepotou?

26. Které alternativní a augmentativní komunikační metody ovládáte?

27. Jste dostatečně informován/a o problematice specifických poruch učení?

28. Vyskytují se dle Vašeho názoru v současné době u dětí častěji poruchy chování?

29. Ohodnoťte následující tvrzení. (1 = určitě ano, 2 = spíše ano, 3 = nevím, 4 = spíše ne, 5 = určitě ne)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Trvalé bydliště:

4. Zaměstnání:

5. Nejvyšší dosažené vzdělání:

6. Nejvyšší dosažené vzdělání v oboru Speciální pedagogika:

7. Kde se setkáváte s lidmi se zdravotním postižením?

8. Jak na Vás setkání s člověkem se zdravotním postižením působí?

9. Jaké pocity ve Vás vyvolává setkání s člověkem se zdravotním postižením?

10. Setkal/a jste se s člověkem s tělesným postižením?

11. Byl/a jste někdy v roli osobního asistenta/tky u člověka s tělesným postižením?

12. Setkal/a jste se s člověkem se zrakovým postižením?

13. Umíte Braillovo písmo?

14. Byl/a jste někdy průvodcem nevidomého člověka (např. na ulici)?

15. Slyšel/a jste někdy o službách Tyflocentra a Tyfloservisu?

16. Setkal/a jste se s člověkem se sluchovým postižením?

17. Umíte prstovou abecedu?

18. Umíte znakovou řeč?

19. Které postižení má dle Vašeho názoru větší negativní dopad na život člověka?

20. Které postižení je dle Vašeho názoru hůře přijatelné pro člověka s postižením?

21. Setkal/a jste se s člověkem s mentálním postižením?

22. Kde by se měl dle Vašeho názoru vzdělávat žák s lehkým mentálním postižením?

23. Je dle Vašeho názoru možné vzdělávat lidi s těžkým a hlubokým mentálním postižením?

24. Jste dostatečně informován/a o postižení zvaném autismus?

25. Setkal/a jste se někdy s člověkem s hluchoslepotou?

26. Které alternativní a augmentativní komunikační metody ovládáte?

27. Jste dostatečně informován/a o problematice specifických poruch učení?

28. Vyskytují se dle Vašeho názoru v současné době u dětí častěji poruchy chování?

29. Ohodnoťte následující tvrzení. (1 = určitě ano, 2 = spíše ano, 3 = nevím, 4 = spíše ne, 5 = určitě ne)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Josefíková, M.Můj vztah k lidem se zdravotním postižením (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://muj-vztah-k-lidem-se-zdravotnim-postizenim.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.