Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Můj vztah k zaměstnavateli

Můj vztah k zaměstnavateli

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Simona Brabcová
Šetření:04. 01. 2016 - 16. 01. 2016
Počet respondentů:113
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.63
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který bude součástí bakalářské práce na téma vývoj personálního manažera a jeho role v organizaci. Dotazník je anonymní a určený pro širokou veřejnost, neboť každý jsme někomu podřízený.

Děkuji za spolupráci, Váš čas a pomoc.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8373,45 %73,45 %  
Muž3026,55 %26,55 %  

Graf

2. Věk

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 455851,33 %51,33 %  
18 - 253329,2 %29,2 %  
46 - 601916,81 %16,81 %  
61 a více32,65 %2,65 %  

Graf

3. Vzdělání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4439,64 %38,94 %  
4237,84 %37,17 %  
VOŠ1412,61 %12,39 %  
SOU - vyučen76,31 %6,19 %  
základní43,6 %3,54 %  

Graf

4. Vyberte, prosím, styl vedení, se kterým se setkáváte při své práci.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Participativní (nadřízený předává úkoly částečně svým podřízeným, probíhá diskuze, podílím se na rozhodování, hledání řešení)4338,74 %38,05 %  
Autokratický (moc a rozhodování je v rukou vedoucího, mám stanovené úkoly, nepodílím se na rozhodování)3027,03 %26,55 %  
Styly se prolínají2724,32 %23,89 %  
Liberální (nedřízený nechává rozhodování na zaměstnancích)65,41 %5,31 %  
Nedokážu posoudit54,5 %4,42 %  

Graf

5. Změnil se tento styl vedení za posledních 10-15 let? Uveďte, s jakým jste se setkávali dříve.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepociťuji změnu4037,38 %35,4 %  
Autokratický3128,97 %27,43 %  
Styly se prolínaly1816,82 %15,93 %  
Participativní1413,08 %12,39 %  
Liberální43,74 %3,54 %  

Graf

6. Domníváte se, že je role a chování personálního manažera (personalisty) ovlivněna vnějšími vlivy? Pokud ano, vyberte z následujích možností (max. 3 odpovědi)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vedením společnosti6159,8 %53,98 %  
Kulturou organizace (zahraniční vlastník)3736,27 %32,74 %  
Režimem ve společnosti (byrokracie, vznik soukromých podniků po roce 1989)2827,45 %24,78 %  
Nevím1514,71 %13,27 %  
Spíše ne87,84 %7,08 %  
Ne76,86 %6,19 %  

Graf

7. Vyberte faktory, které Vás nejvíce motivují (max.5)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobré pracovní podmínky8475,68 %74,34 %  
Ocenění za vykonanou práci7466,67 %65,49 %  
Taktní (slušné) jednání6558,56 %57,52 %  
Zajímavá práce5751,35 %50,44 %  
Pracovní jistota5650,45 %49,56 %  
Vysoký výdělek3834,23 %33,63 %  
Pocit být u „věci“3228,83 %28,32 %  
Loajalita manažerů (nadřízených)2724,32 %23,89 %  
Postup1412,61 %12,39 %  
Pomoc při řešení osobních problémů1412,61 %12,39 %  

Graf

8. Domníváte se, že Váš personální manažer (personalista) je odborníkem a člověkem na správném místě?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4037,74 %35,4 %  
Ano2220,75 %19,47 %  
Ne1716,04 %15,04 %  
Nevím1514,15 %13,27 %  
Spíše ne1211,32 %10,62 %  

Graf

9. Které vlastnosti považujete u personálního manažera za důležité (max. 5)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobré komunikační schopnosti8175,7 %71,68 %  
Odbornost6863,55 %60,18 %  
Inteligence5652,34 %49,56 %  
Schopnost vést tým5652,34 %49,56 %  
Sociální cítění5450,47 %47,79 %  
Je důležitá kombinace všech2927,1 %25,66 %  
Výkonnost1715,89 %15,04 %  
Politická příslušnost32,8 %2,65 %  

Graf

10. Probíhá komunikace s personálním manažerem (personálním oddělením) k Vaší spokojenosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4238,89 %37,17 %  
Ano2624,07 %23,01 %  
Spíše ne2018,52 %17,7 %  
Ne1110,19 %9,73 %  
Nevím98,33 %7,96 %  

Graf

11. Jste spokojeni s Vaším pracovním zařazením, prostředím a přístupem zaměstnavatele?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše spokojen5246,43 %46,02 %  
Zcela spokojen3228,57 %28,32 %  
Spíše nespokojen2219,64 %19,47 %  
Zcela nespokojen65,36 %5,31 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Vzdělání

4. Vyberte, prosím, styl vedení, se kterým se setkáváte při své práci.

5. Změnil se tento styl vedení za posledních 10-15 let? Uveďte, s jakým jste se setkávali dříve.

6. Domníváte se, že je role a chování personálního manažera (personalisty) ovlivněna vnějšími vlivy? Pokud ano, vyberte z následujích možností (max. 3 odpovědi)

7. Vyberte faktory, které Vás nejvíce motivují (max.5)

8. Domníváte se, že Váš personální manažer (personalista) je odborníkem a člověkem na správném místě?

9. Které vlastnosti považujete u personálního manažera za důležité (max. 5)

10. Probíhá komunikace s personálním manažerem (personálním oddělením) k Vaší spokojenosti?

11. Jste spokojeni s Vaším pracovním zařazením, prostředím a přístupem zaměstnavatele?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Vzdělání

4. Vyberte, prosím, styl vedení, se kterým se setkáváte při své práci.

5. Změnil se tento styl vedení za posledních 10-15 let? Uveďte, s jakým jste se setkávali dříve.

6. Domníváte se, že je role a chování personálního manažera (personalisty) ovlivněna vnějšími vlivy? Pokud ano, vyberte z následujích možností (max. 3 odpovědi)

7. Vyberte faktory, které Vás nejvíce motivují (max.5)

8. Domníváte se, že Váš personální manažer (personalista) je odborníkem a člověkem na správném místě?

9. Které vlastnosti považujete u personálního manažera za důležité (max. 5)

10. Probíhá komunikace s personálním manažerem (personálním oddělením) k Vaší spokojenosti?

11. Jste spokojeni s Vaším pracovním zařazením, prostředím a přístupem zaměstnavatele?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Brabcová, S.Můj vztah k zaměstnavateli (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://muj-vztah-k-zamestnavateli.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.