Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Můj vztah ke sportu

Můj vztah ke sportu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Procházková
Šetření:06. 11. 2011 - 13. 11. 2011
Počet respondentů:231
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.35
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážení respondenti, 

 

ráda bych Vás poprosila o vyplnění tohoto dotazníku, který je anonymní a bude podkladem pro moji seminární práci.

 

Předem děkuji za Vaši ochotu a pravdivé odpovědi.

 

Kateřina Procházková, studentka VSRR, PEF ČZU v Praze

Odpovědi respondentů

1. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena16169,7 %69,7 %  
muž7030,3 %30,3 %  

Graf

2. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-2515667,53 %67,53 %  
18 a méně3314,29 %14,29 %  
26-322611,26 %11,26 %  
33-3973,03 %3,03 %  
40-4662,6 %2,6 %  
47 a více31,3 %1,3 %  

Graf

3. Sportujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano pravidelněotázka č. 4, ano nepravidelněotázka č. 4, neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano pravidelně11951,52 %51,52 %  
ano nepravidelně9038,96 %38,96 %  
ne229,52 %9,52 %  

Graf

4. Jak často sportujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 a vícekrát týdně6631,73 %28,57 %  
2x týdně5727,4 %24,68 %  
1x týdně4722,6 %20,35 %  
méně než 1x týdně3818,27 %16,45 %  

Graf

5. Provozujete pravidelně

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 sport10551,47 %45,45 %  
2 sporty5928,92 %25,54 %  
3 a více sportů4019,61 %17,32 %  

Graf

6. Jaký sport provozujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné7133,97 %30,74 %  
cyklistika6330,14 %27,27 %  
běh5124,4 %22,08 %  
plavání4521,53 %19,48 %  
sjezdové lyže4320,57 %18,61 %  
inline3717,7 %16,02 %  
volejbal3315,79 %14,29 %  
aerobic3114,83 %13,42 %  
zumba2913,88 %12,55 %  
squash2813,4 %12,12 %  
fotbal2712,92 %11,69 %  
běžky2110,05 %9,09 %  
tenis178,13 %7,36 %  
badminton178,13 %7,36 %  
florbal104,78 %4,33 %  
kulturistika104,78 %4,33 %  
pilates104,78 %4,33 %  
trampolínky94,31 %3,9 %  
spinning94,31 %3,9 %  
atletika73,35 %3,03 %  
hokej73,35 %3,03 %  
nohejbal73,35 %3,03 %  
gymnastika73,35 %3,03 %  
jóga62,87 %2,6 %  
bosu41,91 %1,73 %  
fitbox41,91 %1,73 %  
box41,91 %1,73 %  
basketbal31,44 %1,3 %  

Graf

7. Kolik Kč průměrně týdně za sport utratíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50 Kč a méně7837,68 %33,77 %  
51- 100 Kč5024,15 %21,65 %  
101-200 Kč3918,84 %16,88 %  
301 a více Kč2311,11 %9,96 %  
201-300 Kč178,21 %7,36 %  

Graf

8. Na jaké úrovni sportujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hobby19091,79 %82,25 %  
profesionálně178,21 %7,36 %  

Graf

9. čeho chcete sportem dosáhnout (v čem Vám pomáhá)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odreagování17382,78 %74,89 %  
zlepšení fyzické kondice16578,95 %71,43 %  
hubnutí9746,41 %41,99 %  
jiné209,57 %8,66 %  
rekonvalescence136,22 %5,63 %  
vydělání peněz73,35 %3,03 %  

Graf

10. V provozování (více) sportů Vám brání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatek času16975,78 %73,16 %  
finanční náročnost5424,22 %23,38 %  
nemám o více sportů zájem4520,18 %19,48 %  
nic41,79 %1,73 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Sportujete?

  • odpověď ano nepravidelně:
    • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 1x týdně na otázku 4. Jak často sportujete?
  • odpověď ano pravidelně:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi profesionálně na otázku 8. Na jaké úrovni sportujete?
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 a vícekrát týdně na otázku 4. Jak často sportujete?
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné na otázku 9. čeho chcete sportem dosáhnout (v čem Vám pomáhá)?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste

2. Váš věk

3. Sportujete?

4. Jak často sportujete?

5. Provozujete pravidelně

6. Jaký sport provozujete?

7. Kolik Kč průměrně týdně za sport utratíte?

8. Na jaké úrovni sportujete?

9. čeho chcete sportem dosáhnout (v čem Vám pomáhá)?

10. V provozování (více) sportů Vám brání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste

2. Váš věk

3. Sportujete?

4. Jak často sportujete?

5. Provozujete pravidelně

6. Jaký sport provozujete?

7. Kolik Kč průměrně týdně za sport utratíte?

8. Na jaké úrovni sportujete?

9. čeho chcete sportem dosáhnout (v čem Vám pomáhá)?

10. V provozování (více) sportů Vám brání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Procházková, K.Můj vztah ke sportu (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://muj-vztah-ke-sportu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.