Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Můj život v dětském domově No. 2

Můj život v dětském domově No. 2

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Blokša
Šetření:28. 06. 2015 - 27. 07. 2015
Počet respondentů:4
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.25
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

dotazník je určen pro ty z Vás, kteří strávili část svého života v dětském domově a nyní už žijí samostatným životem. Bude sondou do celkového pojetí dětských domovů a jejich možnostech při péči o děti. Výsledky zahrnu do výzkumné části své diplomové práce: Perspektivy dětských domovů v České republice.

(Dotazník již jednou probíhal, proto ti, kteří se již účastnili vyplňovat nemusí)

Děkuji Vám za vyplnění

Tomáš Blokša

Odpovědi respondentů

1. Jak dlouho jste pobýval/a v dětském domově?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 2 let375 %75 %  
do 10 let125 %25 %  

Graf

2. Kde jste bydlel/a bezprostředně po odchodu z dětského domova?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastní bydlení (vlastní byt, pronájem)125 %25 %  
původní rodina125 %25 %  
jiná rodina125 %25 %  
zařízení (ubytovna, chráněné bydlení opod.)125 %25 %  

Graf

3. Po odchodu z dětského domova do současné doby jste nejdelší dobu pracoval/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečný úvazek250 %50 %  
plný úvazek125 %25 %  
brigádně125 %25 %  

Graf

4. V současné době žijete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v partnerském vztahu se společným bydlením375 %75 %  
sám/a125 %25 %  

Graf

5. Dopustil/a jste se po odchodu z dětského domova porušení zákona?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedopustil/a375 %75 %  
závažná trestná činnost125 %25 %  

Graf

6. Jak jste celkově spokojen/a s tím, jak Vás pobyt v dětském domově připravil na samostatný život?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
finanční gramotnost (úvěry, půjčky...)2.752.188
partnerské vztahy2.752.188
vaření2.752.188
zahradnické práce2.52.25
komunikace s úřady31.5
nakupování (hospodaření s penězi)2.252.688
plánování výdajů2.52.25
doprava (orientace v řádech, zakoupení letenky...)2.252.688

Graf

7. Vlastníte řidičský průkaz skupiny B?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastním4100 %100 %  

Graf

8. Nejčastěji s Vámi jednali vychovatelé stylem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podporuji Tě v tom375 %75 %  
musíš to udělat125 %25 %  

Graf

9. Na smyšleném příkladu vyberte, jakou míru volnosti Vám dávali vychovatelé při tvorbě programu v dětském domově?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dnes jedeme na výlet na hrad!250 %50 %  
Pojedeme dnes na hrad nebo si uděláme výlet do ZOO?125 %25 %  
Kam dnes pojedeme na výlet?125 %25 %  

Graf

10. Co mi dětský domov dal, co vzal:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Nic mi nedal, vzal mi 2 měsíce rodinného života

11. Jakého jste dosáhl/a nejvyššího vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední škola250 %50 %  
základní škola125 %25 %  
vysoká škola125 %25 %  

Graf

12. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena375 %75 %  
muž125 %25 %  

Graf

13. Kolik máte dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné250 %50 %  
2125 %25 %  
1125 %25 %  

Graf

14. Jaký je Váš rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný/á250 %50 %  
ženatý/vdaná125 %25 %  
rozvedený/á125 %25 %  

Graf

15. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22-26 let250 %50 %  
do 21 let250 %50 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Blokša, T.Můj život v dětském domově No. 2 (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://muj-zivot-v-detskem-domove-n.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.