Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Multikulturní ošetřovatelství na SZŠ

Multikulturní ošetřovatelství na SZŠ

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Růžena Kůsová
Šetření:22. 05. 2011 - 27. 05. 2011
Počet respondentů:6
Počet otázek (max/průměr):12 / 9.83
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník pro studenty

Dobrý den jmenuji se Růžena Kůsová a jsem studentkou třetího ročníku bakalářského studia na Vysoké škole zdravotnictví a sociální práce Sv. Alzběty v Příbrami. Ráda bych Vás touto cestou chtěla požádat o vyplnění anonymního dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Studujete na

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SZŠ 466,67 %66,67 %  
VOŠZ233,33 %33,33 %  

Graf

2. Setkal/setkala jste se pojmy „Multikulturní – transkulturní ošetřovatelství“?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne466,67 %66,67 %  
ano233,33 %33,33 %  

Graf

3. Kde jste se s těmito pojmy setkali?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Zdravotnická psychologie

4. Zajímá Vás téma zabývající se jinými kulturami, etniky, národnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne466,67 %66,67 %  
ano233,33 %33,33 %  

Graf

5. Jaké znáte národnostní menšiny žijící v ČR?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Maďarské , Německé, Polské, Romské

Poláci, Ukrajinci

6. Dokázali byste se domluvit s cizincem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano466,67 %66,67 %  
ne233,33 %33,33 %  

Graf

7. Myslíte, že by sestra měla umět cizí jazyk?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano583,33 %83,33 %  
ne116,67 %16,67 %  

Graf

8. Pokud jste odpověděli na předchozí otázku ano, odkud čerpáte informace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
škola466,67 %66,67 %  
internet350 %50 %  
časopisy350 %50 %  
knihy350 %50 %  
žádné233,33 %33,33 %  
televize233,33 %33,33 %  
semináře116,67 %16,67 %  

Graf

9. V jakých předmětech byste se měli s touto problematikou setkávat?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Výchova ke zdravý, psychologie, občanská nauka , ošetřovatelství

Zdravotnická psychologie, Výchova ke zdraví

10. Setkáváte s při odborné praxi s pacienty jiné kultury, etniky, národnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
často350 %50 %  
občas233,33 %33,33 %  
nikdy116,67 %16,67 %  

Graf

11. Pokud o takovéhoto pacienta pečujete, informujete se o jeho specifických potřebách?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, někdy350 %50 %  
ano233,33 %33,33 %  
ne116,67 %16,67 %  

Graf

12. Je v nemocnicích České republiky brán ohled na potřeby těchto pacientů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano350 %50 %  
nevím233,33 %33,33 %  
ne116,67 %16,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kůsová, R.Multikulturní ošetřovatelství na SZŠ (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://multikulturni-osetrovatelstv.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.